Faktoring dla firm budowlanych
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2016-07-31
Lipiec okazał się sporym zaskoczeniem rynkowym nawet dla naszych analityków. Spadek popytu na usługi po bardzo dobrym poprzednim miesiącu był największy od kilku lat. Wszystko prawdopodobnie z powodu okresu urlopowego i wciąż niskiej liczby dużych inwestycji krajowych. Koniec lipca za to przyniósł już zdecydowaną poprawę w usługach , ale nie zdołał już podnieść obrotów w handlu budowlanym. Bezspornie rynkiem "rządziły" w lipcu usługi wykończeniowe i w drugiej jego połowie usługi elewacyjno-ociepleniowe. Spadł udział ciężkich branż w rynku budowlanym ( zwłaszcza murarskiej, dekarskiej i w mniejszym stopniu tynkarskiej , a w terenie w branży brukarskiej ). To główne powody obniżenia popytu na usługi. Niewątpliwie odbije się to na wzroście konkurencji w sierpniu i możliwym z tego powodu niewielkim spadkiem cen. Jeżeli  popyt na usługi w sierpniu zdecydowanie się poprawi to inwestorzy zdołają "wchłonąć" zwiększoną podaż firm na rynku. Największą przeszkodą w prowadzeniu działalności w lipcu był brak wystarczającej liczby zleceń, tradycyjnie brak ludzi do pracy, zbyt wysokie podatki i ponownie pojawiające się zatory płatnicze. W lipcu największy rynek inwestycji występował na Mazowszu ( głównie okręg Warszawy ) ponad 20% rynku w Polsce. Najmniej inwestycji w lipcu zanotowaliśmy w województwie świętokrzyskim. Spadek inwestycji wystąpił w lipcu wyraźnie w województwach: małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Pozostałe województwa dotknął spadek nieco mniejszy. Średnie marże w firmach wyniosły 29,6% i były podobne jak w rekordowym w tym roku styczniu. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na pracowników,  ale ich podaż była równie niska jak w czerwcu. Firmy charakteryzują lipiec wg swojej wielkości tzn mniejsze uważają, że jest on bardzo dobry i pracy jest więcej niż są w stanie przerobić. Natomiast większe firmy narzekają na brak inwestycji i trudności z realizacją robót ( koszty i opóźnienia w oddawaniu inwestycji ). W sierpniu nasi analitycy spodziewają się poprawy rynku inwestycji i nieznacznego zmniejszenia dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem na pracowników, a ich podażą. Ceny usług budowlanych nie powinny mieć już gwałtownych zmian, a zyski powinny dalej rosnąć...


Kiedy porównujemy lipiec z ub rokiem pod kątem udziału w rynku inwestycji to takiej przewagi branży wykończeniowej jak w tym roku nie było. Blisko 22% inwestycji dotyczyło w lipcu wykończeń wnętrz, a poszukiwali ich zarówno prywatni klienci jak i generalni wykonawcy. Druga w kolejności najbardziej poszukiwana branża na rynku elewacyjno-ociepleniowa zanotowała w lipcu początkowy spadek zamówień po czym w drugiej jego połowie znaczny wzrost zamówień. Słabiej za to "szło" w stosunku do ubiegłego miesiąca branży dekarskiej, murarskiej ( wyjątek stanowi budowa domów prywatnych z poprawą zamówień ) i tynkarskiej. Znaczny spadek popytu zanotowała też branża brukarska i ogrodnicza. Poprawę zapotrzebowania zauważyliśmy na branży stolarki budowlanej i elektrycznej. Najsłabsze notowania w lipcu miała wspomniana branża ogrodnicza...

Popyt na branże budowlane:


Największym ryzykiem działalności objęta była w lipcu branża brukarska, posadzkarska, robót ziemnych i stolarka budowlana. W trzech pierwszych głównym powodem była niewystarczająca liczba inwestycji na rynku, a w stolarce budowlanej dodatkowo wysokie koszty w stosunku do cen usług. Najmniejszym ryzykiem objęte były w lipcu branże wykończeniowa, instalacyjna wod-kan-gaz i ogrodzeniowa. Pierwszą cechuje wysoki popyt na usługi, niskie koszty narzędziowe ( ale wysokie koszty pracownicze ). Druga i trzecia to umiarkowany popyt na rynku, ale wysokie marże i dostosowane koszty pracy. Na dzisiaj najbezpieczniej wykonywać prace wykończeniowe...Na koniec lipca największe średnie marże w firmach osiągały firmy instalacyjne wod-kan-gaz, robót ziemnych, ogrodzeniowe i tynkarskie. Najmniejsze w branżach elewacyjnych i brukarskich. Te dwie ostatnie branże mają zbyt wysokie koszty pracownicze, a także narzędziowe ( w elewacjach wysokie koszty rusztowań ). Średnie marże netto w firmach wyniosły 29,6%, to najlepszy wynik od rekordowego stycznia. W sierpniu usługi budowlane znajdą się już w okresie przełomowym po którym marże mogą jeszcze wzrosnąć ( zaczną spadać koszty pracy - październik ) warunek, że będą nowe inwestycje. Lipiec dowodzi że firmy w tym roku zarabiają coraz lepiej w odróżnieniu od zeszłego gdzie lepiej zarabiali tylko pracownicy. Ważne żeby równowaga pomiędzy płacami ( główny koszt w większości branż ), a cenami usług była zachowana. W przeciwnym razie szybki wzrost płac w poprzednim roku skończył się dla wielu firm utratą płynności finansowej i długami. W tym roku to zagrożenie jest już mniejsze. Praktycznie żadna z rozpatrywanych branż nie miała niższych marż netto niż 25%. Branże instalacyjna i robót ziemnych osiągnęły nawet 40%, ale ta ostatnia ponosi znaczne ryzyko inwestycyjne z uwagi na wysokie koszty parku maszynowego i sporego ryzyka braku inwestycji. Najwięksi giganci rynkowi: branża wykończeniowa i elewacyjno-ociepleniowa utrzymuje marże na poziomie zbliżonym do średniej w Polsce. Wyższe marże firmy mogą już osiągnąć tylko dzięki cięciom kosztów, bo o wyższe ceny usług już będzie coraz trudniej...Przez cały lipiec region Mazowsza ( głównie okręg warszawski ) kumulował większość inwestycji w Polsce 21%. Znacznie spadł udział w rynku w stosunku do ub miesiąca w województwach: małopolskim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim. Poprawę  inwestycji zauważyliśmy w województwie opolskim i kujawsko-pomorski. Pozostałe województwa miały niewielkie zmiany zapotrzebowania na usługi z tendencją spadkową. Spadek popytu w dwóch silnych województwach ( zwłaszcza małopolskie ) to jeden ze znaczących czynników obniżenia koniunktury w lipcu. Być może ŚDM które odbywają się w Krakowie miały wpływ na spadek inwestycji w Małopolsce, tak przynajmniej oceniają nasze firmy. Sierpień powinien przynieść "odbicie" nie tylko w Małopolsce, ale także w regionach dotychczas silnych na rynku. Nasi analitycy spodziewają się poprawy koniunktury w sierpniu, ale bez fajerwerków...


Dla handlu budowlanego lipiec nie był najszczęśliwszym miesiącem. Już w drugiem tygodniu lipca liczba klientów w czołowych sieciach budowlanych zaczęła spadać, a pewna poprawa na koniec miesiąca nie zdołała tego naprawić. Lipiec dla handlu był gorszym miesiącem niż w ub roku. Okres wakacyjny po raz pierwszy tak mocno dotknął nie tylko handel, ale i usługi budowlane. Najwięcej klientów straciły działy ogrodowe ( to normalne o tej porze roku ), ale także dział farb i lakierów. Sierpień powinien już przynieść poprawę ponieważ większa część klientów zakończy już przygodę z wakacjami. W lipcu spadła frekwencja klientów w działach ogrodowym aż o 6% i farb i lakierów o 2% ogólnej frekwencji w stosunku do ub miesiąca. Lepiej za to radziły sobie działy budowlany i płytek i wykładzin wzrost analogicznie o 3% i 1,5%. Nic więc nie wskazuje na to żeby handel materiałami stricte budowlanymi niepokojąco spadał. W połowie sierpnia klienci gremialnie powrócą do swoich ulubionych marketów budowlanych. Przed nami ostatni fala zwiększonych zakupów przed zimą. Ubiegłe dwa lata nie wprowadziły jednak dla handlu znacznego spadku frekwencji klientów w okresie zimowym ( ciepła zima )...


TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem