modernizacje lokali uzytkowych
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-12-31
Bardzo dobra styczniowa koniunktura w budownictwie niestety nie obejmowała wszystkich branż budowlanych. Najbardziej skorzystały firmy instalacyjne wszystkich specjalności z elektryczną włącznie. Tu wzrost inwestycji był znaczny, a w niektórych przypadkach przekraczał 50%. Sporo więcej zamówień było także w stolarce budowlanej i branży murarsko-zbrojarskiej. Duży rynek inwestycji budowlanych nie dotyczył w styczniu branży tynkarskiej, ogrodzeniowej spadły także zamówienia dekarskie i brukarskie oraz na wykończenia wnętrz wobec ub miesiąca. Natomiast ważniejsza informacją jest o blisko 38% mniejsza ilość zamówień na budowy domów prywatnych niż w styczniu ub roku. Styczeń i Luty to najbardziej aktywne inwestycyjnie miesiące jeśli chodzi o zamówienia na domy. O tym że rynek prywatnych inwestycji słabnie widać już od dwóch lat, ale teraz jest to już odwrót ofensywy inwestorów. Na szczęście rynku trwa szczyt inwestycji publicznych i deweloperskich ( ten ostatni też słabnie ), co utrzymuje dobra koniunkturę w całej gałęzi branż budowlanych. Jednak nie wszystkie firmy chcą pracować na wielkich budowach co obija się rosnącym w tym miesiącu niewykorzystanym potencjałem wykonawczym firm ( o tym poniżej). Rynek budowlany nie wszędzie rósł w styczniu tak jak w województwach pomorskim, śląskim. W województwach mazowieckim czy małopolskim liczba inwestycji nowych nawet spadła. W styczniu 2019 roku poprawiła się w niewielkim stopniu średnia rentowność firm, ale wynika ona bardziej z ponad normatywnych zysków niektórych branż ( co podnosi średnią ) niż rzeczywistej poprawy. Liczba branż o bardzo małych zyskach netto rośnie. Do największych barier dla budownictwa w styczniu należała bariera podatkowa co pokazuje, że w firmach mają duże obroty i płacą podatki. Drugą znaczącą barierą w prowadzeniu działalności były zatory płatnicze ( największy wzrost od 3 lat ) oraz trzecią koszty pracownicze. Co ciekawe najmniej przeszkadzał firmom brak ludzi do pracy ( w ub roku największa bariera ) i konkurencja...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w styczniu 2019

Do 81% wzrosła liczba firm małych i średnich które mają niewykorzystane moce usługowe, a budowy na prywatnym rynku mogą podjąć od razu. To najwyższy odsetek firm niemal tak duży jak dwa lata temu. Jednak wówczas był wyraźnie słabszy rynek inwestycyjny. W lutym liczba firm pracujących z częściowym potencjałem jeszcze wzrośnie i spadnie zapotrzebowanie na robotników budowlanych. Nie jest wykluczone pojawienie się zimowego bezrobocia posezonowego na rynku pracy. Dla inwestorów jest to najlepszy czas w roku na zamówienie usług. Byle pogoda sprzyjała....

popyt na branże budowlane styczeń 2019

W styczniu spory wzrost koniunktury zanotowały branże instalacyjne wod-kan-gaz i c.o. oraz elektryczna, a także stolarki budowlanej i murarsko-zbrojarskie ( w mniejszym stopniu ). Natomiast udział branży wykończeniowej, tynkarskiej, robót ziemnych i dekarskiej był mniejszy niż w ub miesiącu. W pozostałych branżach przeciętnie liczba inwestorów rosła nawet w branżach ogrodowych. Wygląda na to że tylko śnieg i mróz blokował w niektórych regionach prace na inwestycjach, ale na brak inwestorów firmy nie mogły narzekać ( przynajmniej w wymienionych wyżej branżach ). Dominują inwestycje na dużych budowach publicznych i deweloperskich, słabiej jest na inwestycjach prywatnych. szczególnie słaba wypadły w styczniu zamówienia na domy prywatne ( spadek w stosunku do ub roku blisko o 40% ), a to zazwyczaj najaktywniejszy dla inwestorów budujących domy miesiąc w roku. Cóż już wyraźnie widać że jeśli firmy chcą pracować na rynku prywatnym muszą o nich "zawalczyć". Dotychczas to inwestorzy walczyli o firmy budowlane. Natomiast rynek publiczny dzięki środkom UE, jak widać rozgrzany do czerwoności...

Ryzyko działalności firm budowlanych styczeń 2019

Ryzyko wykonawcze w budownictwie usługowym w styczniu spadło średnio do poziomu 35%. To wciąż dużo w porównaniu do innych gałęzi usługowych, ale najmniej od października ub roku. Szczególnie niskie ryzyko działalności powstało w branżach stolarki budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej wod-kan-gaz i c.o. oraz w wykończeniowej. Tu występuje wysoka rentowność branż, duży rynek i nieco mniejsze kłopoty kadrowe niż pod koniec roku. Za to w branżach tynkarskiej, brukarskiej i ociepleniowej ryzyko działalności przekracza 50%. Inwestycje są zazwyczaj mało opłacalne dla firm, koszty działalności bardzo wysokie. Do tego występuje bardzo mały rynek w styczniu szczególnie dla branży tynkarskiej...

Obroty w firmach budowlanych styczeń 2019

Styczniowa koniunktura wprowadzała w zachwyt ponad połowę firm budowlanych, ale znalazły się branże które tego zachwytu nie mogły podzielać. W styczniu połowa analizowanych przez nas branż zdołała nałożyć na swoje usługi marże netto ok 30% i wyższe. A trzy branże nie osiągnęły nawet 20% marż netto co jest absolutnym minimum, żeby udawało się pokryć straty związane z nieudanymi inwestycjami. To pokazuje, że nie wszystkie firmy budowlane zarabiają zadowalająco na swojej działalności, a odsetek balansujących na granicy rzeczywistego zysku powoli rośnie. Z drugiej strony są "krezusi" szczytowej koniunktury w budownictwie ostatnich dwóch lat - to firmy instalacyjne w specjalizacjach wod-kan-gaz i c.o. , a w styczniu 2019 roku nie było inaczej. Wysokie marże firm dużej części branż budowlanych mają wpływ na wyższą niż w ubiegłym roku średnią rentowność firm ( marże średnie rok do roku są w styczniu wyższe +0,8%, ale już niższe niż w grudniu aż o -1,2% m/m ). Niestety spadek rentowności z upływem pierwszej połowy roku będzie się pogłębiał. W lutym wzrosną wyższe wypłaty płac minimalnych, a rynek budowlany będzie się pogarszał na skutek zimowego braku wdrażania nowych inwestycji. Spowoduje to wzrost konkurencji w niektórych branżach i przynajmniej niewielki spadek cen usług. Spadną więc i średnie marże w firmach budowlanych...


Średnie marże w firmach budowlanych styczeń 2019

Wysokie średnie obroty firm (jak na styczeń - powyżej 9% od średniorocznej ) to zasługa rozchwytywanych przez inwestorów branż: elektrycznej ( ponad 80% większe obroty niż średnioroczna ), stolarki budowlanej ( blisko 60% wzrost obrotów wzgl. średniorocznej ) i instalacyjnej wod-kan-gaz i c.o. ( prawie o 40% wyższe obroty niż średnioroczna). Największy spadek obrotów w styczniu zanotowały branże: tynkarska ( o -40% poniżej średniorocznej ), brukarska ( o -35% ) oraz bram i ogrodzeń i ociepleniowa ( po ok -20% ). W pozostałych branżach różnice w obrotach były bliższe średniorocznej. Średnio był to podobny wzrost obrotów w firmach jak w styczniu ub roku i wyraźnie wyższy niż w grudniu...

Branża instalacyjna wod-kan-gaz wyróżnia się nadal bardzo wysokimi cenami usług i umiarkowanymi jak na dzisiejsze czasy kosztami. Zyski netto w tych branżach przeciętnie wzrosły o kolejne 6 -8% w porównaniu do stycznia ub roku. Takich wzrost jest jeszcze w branży robót ziemnych i elektrycznej, ale tu "pułap" jest niższy ( marże netto z przedziału ok 30-40% ). Bezpieczne marże są w styczniu także marże w branżach stolarki budowlanej, brukarskiej i wykończeniowej ( ok 30% marże). Duży spadek rentowności odnotowaliśmy w branży posadzkarskiej, tynkarskiej i murarsko-zbrojarskiej. Pod tym względem firmy tego typu przypominają stan rentowności jak z lat kryzysu. Miejmy nadzieje że rynek w kolejnych miesiącach pozwoli im podnieść ceny usług i stworzyć realne do przyjęcia koszty pracy bo te obecne są wyraźnie zbyt wysokie jak na możliwości rynkowe firm...

O 3,69 zł wzrósł w styczniu koszt roboczogodziny w umowach i kontraktach w stosunku do ub roku i o 0,16 gr w stosunku do grudnia. Trudno się dziwić skoro ceny usług budowlanych właściwie średnio nie spadły w tym miesiącu w ogóle, a koszty działalności wzrosły. W przyszłym miesiącu kierunek kształtowania wartości pracy firm raczej nie zmieni się: rosną płace minimalne w firmach, a braki kadrowe nie pozwalają na cięcie płac. Jedynie pogorszenie pogody, zima i brak nowych inwestycji może zmusić firmy do zgody na niższe stawki za działalność budowlaną...

W styczniu rosły ceny paliw, koszty pracy oraz w niewielkim stopniu narzędzia i sprzęt budowlany. Pod konie miesiąca rosnące koszty zaczęły się jednak stabilizować. W przeliczeniu na 1 godzinę pracy zatrudnionego robotnika koszty w firmach wzrosły o 0,38 gr w porównaniu do grudnia. W lutym możliwy jest stabilizowanie się wydatków firm, a nawet niewielki spadek. Przewidywane pogorszenie koniunktury i spadek cen wymusi na firmach cięcie kosztów oby ten przymus był jak najmniejszy...

Rynek budowlany w województwach styczeń 2019
Po raz pierwszy od wielu miesięcy najbardziej spadał udział inwestycji w styczniu w województwie mazowieckim. Podobnie spory spadek udziału w rynku wobec ub miesiąca był w województwie wielkopolskim, małopolskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach udział w rynku rósł, a szczególnie w województwie pomorskim i śląskim. Nie do końca na takie zmiany na rynku wpływała pogoda. W województwie śląskim również zima dawała się we znaki, a rynek poprawiał się w stosunku do województwa małopolskiego. Zapewne swoją rolę odgrywają ferie ( w tym roku poprawiały rynek w poszczególnych województwach na początku zimowych wakacji i osłabiały pod ich koniec ). Jak na warunki zimowe ( ostrzejsza zima niż w ub roku ) rynek usług budowlanych i tak był bardzo dobry w większości regionów w styczniu...

W tym tygodniu zakończyły się ferie w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. Trwają do 10 lutego w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i zachodniopomorskim. W tych województwach raczej spodziewamy się spadku koniunktury na początku lutego ?
Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci styczeń 2019

Handel budowlany detaliczny w styczniu choć wyglądał lepiej od grudnia ( więcej klientów w sieciach budowlanych ) to przyciągnął najmniej klientów w tym miesiącu od 5 lat. Nasze notowania frekwencji klientów w sieciach budowlanych wpisują się w coraz słabszy prywatny rynek budowlany. Owszem w tym roku zima była bardziej wyraźna niż w ub 3 latach w styczniu, ale jeszcze 3 lata temu klientów było więcej co najmniej o 30%. Do niskich wyników zainteresowania materiałami budowlanymi przyczynia się także niedziela bez handlu. Weekendy do największe "żniwa" dla sieci budowlanych, a jeden ważny dzień wypada. W powszednie dni w styczniu sieci "wiały" pustkami jak w czasach kryzysu. W porównaniu do ub roku mniej klientów odwiedzało działy meblowo - drewniane, ale także ogrodowe i płytek i wykładzin. Więcej klientów było za to w działach sprzętowo - narzędziowych ( coraz więcej firm pracuje na dużych budowach i zaopatruje się głównie w sprzęt i narzędzia, materiały budowlane mają na budowach ). Z większą frekwencją niż w ub roku były także w styczniu działy elektryczno - oświetleniowe. W porównaniu do ub miesiąca z wiadomych przyczyn spadło zainteresowanie działami ogrodowymi ( nie ma ozdób i choinek ) ale wzrósł udział klientów niemal we wszystkich pozostałych działach. Niestety to nie wystarczyło żeby przyciągnąć tylu klientów do marketów co w ub latach...
Remonty i Wykończenia Warszawa
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem