SikaSeal-121 Roof Seal dekarski
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-12-31
Bardzo dobry jak na grudzień poziom nowych inwestycji ( niemal o połowę większy rynek niż w ub roku ), nie zawsze przekłada się na wszystkie branże. W tym roku w grudniu dominowały branże wykończeniowa i instalacyjna wod-kan-gaz i c.o., a słabiej wypadły branże ogrodzeniowe i ogrodnicze. Mniej niż w ub roku było także zamówień na budowy domów prywatnych. Tradycyjnie najwięcej inwestycji było w grudniu w województwach mazowieckim i małopolskim ( 1/3 wszystkich nowych inwestycji ). Zauważalny spadek nowych inwestycji był za to widoczny na Śląsku i województwie łódzkim. Firmy budowlane nadal pracują w wyjątkowo wysokim ryzyku działalności ( w grudniu nawet 50% nieudanych inwestycji ). Tak duże ryzyko to głównie brak ludzi do pracy, wysokie koszty działalności oraz opóźnienia płatności. Wg naszych ankiet w grudniu największymi barierami utrudniającymi firmom działalność były właśnie wysokie koszty pracy i zatory płatnicze. Za to do najniższego poziomu spadł czynnik braku ludzi do pracy. Tu niema się co dziwić bo w grudniu zapotrzebowanie na robotników budowlanych spadło, chociaż nadal jest to wysoki wskaźnik. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych do rynku pracy w budownictwie. Nadal niemal bez znaczenia pozostaje bariera konkurencji...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w grudniu 2018

Przez okres świąteczny do końca grudnia spadała dostępność firm budowlanych dla inwestorów. Na szczęście była ona większa aż o 20% w stosunku do ub roku, ale mniejsza niż jeszcze w listopadzie. Oznacza to że na okres świąteczny sporo firm wycofało się z rynku lub z powodu braku ludzi lub środków finansowych nie mogło podjąć nowych inwestycji. W porównaniu do ub roku liczba firm gotowych do podjęcia zleceń powoli rośnie. Przybywa nowych firm budowlanych, a część firm podejmuje tylko inwestycje prywatne których w tym roku było już mniej...

popyt na branże budowlane grudzień 2018

Aż 24% stanowiły w grudniu inwestycje wykończeniowe to o 3% więcej niż w ubiegłym roku, ale trzeba pamiętać, że sporo z nich to inwestycje publiczne i deweloperskie. Coraz mniejszy udział jest inwestycji prywatnych. Do 12% wzrósł udział inwestycji instalacyjnych wod-ka-gaz ( o 1% więcej niż rok temu ). Razem tylko te dwie branże stanowiły w grudniu o 36% nowych inwestycji. Z drugiej strony bardzo słaby udział w rynku miały inwestycje ogrodzeniowe i ogrodnicze ( zdecydowanie słabszy niż w ubiegłym roku ). Największy przyrost inwestycji wstąpił w robotach ziemnych ( w stosunku do grudnia ub roku ) i spadek w zleceniach na budowę domów prywatnych. Inwestycji na budowę domów prywatnych jest już mniej od roku, a grudzień potwierdza tą tendencję. Polacy budują mniej, a u nas w grudniu było o 33% mniej tego typu inwestycji...

Ryzyko działalności firm budowlanych grudzień 2018

Pomimo dobrego rynku inwestycji jak na grudzień do 52% nieudanych inwestycji wzrosło ryzyko prowadzenia działalności budowlanej. Główną przyczyna tak dużego ryzyka pozostaje brak pracowników ( ok 2,8% bezrobocie, ponad 60% zapotrzebowanie firm na robotników i brak chętnych do pracy ( notowanie jedno z najniższych w roku ). Do tego w wielu branżach bardzo wysokie koszty działalności powiększają ryzyko w przypadku niepowodzenia inwestycji. Do najbardziej ryzykownych branż w budownictwie usługowym należały w grudniu branże tynkarska, ogrodzeniowa, posadzkarska i ociepleniowo - elewacyjna. Stosunkowo niskie ryzyko działalności miały branże: instalacyjna i wykończeniowa ( ok 30% ), ale i tu nie jest to bezpieczna działalność...

Obroty w firmach budowlanych grudzień 2018

W grudniu wyraźnie wzrosła rentowność firm budowlanych za sprawą niższych kosztów pracy i oraz niższych cen paliw. O ile ceny paliw to zapowiadany trend w najbliższym czasie to koszty pracy raczej mają tendencję sezonową. Spadek koniunktury od początku grudnia zwiastował nadchodzącą zimę w budownictwie. Firmy ograniczały zatrudnienie i nie zabiegały o pracowników w takim stopniu jak jeszcze do listopada. Takie postępowanie miało również wpływ na propozycje płac dla nowych robotników. W wielu regionach kraju były już one wyraźnie niższe. Od połowy grudnia spadły także koszty paliw co przyczyniło się do mniejszych kosztów zwłaszcza dla firm " sprzętowych" np. robót ziemnych, brukarskich, posadzek itp. Średnie marże jakie zanotowaliśmy w grudniu wyniosły 29,1% to aż o 2% więcej niż w grudniu ub roku, ale trzeba pamiętać o marżach średniorocznych, a te są niższe niż w roku 2017 i na dodatek zawyżane przez takie branże jak instalacyjna, wykończeniowa czy roboty ziemne. Zwłaszcza ta pierwsza branża stosując już "kosmiczne" ceny na rynku zawyża średnią stosowanych marż w budownictwie usługowym. Tak więc na pozór wygląda to nieźle i nie tak źle jak narzekają firmy, ale spójrzmy na branże murarsko-zbrojarską, posadzkarską czy elewacyjną. Rentowność tych firm przy marżach nawet poniżej 20% jest balansowaniem na granicy opłacalności. Każde niepowodzenie inwestycji grozi upadłością bo firmy przy tak niskich marżach nie są w stanie wypracować środków kapitałowych...

Średnie marże w firmach budowlanych grudzień 2018

Skoro średnie obroty w firmach budowlanych spadły niemal o połowę ( w stosunku do średniej z roku ) to trudno zabiegać o nowych pracowników i ścigać się na stawki dla nich z konkurencją. Jednak średni spadek obrotów był mniejszy niż w ub roku w grudniu. To oznacza że poza branżami: tynkarską, ogrodzeniową, brukarską, posadzkarską czy elewacyjno - ociepleniową gdzie obroty spadły nawet o 70% ( w stosunku do średniorocznej) nie było aż tak źle dla pozostałych branż. Szczególnie wysokie obroty miała branża instalacyjna wod-kan-gaz ( tu obroty w grudniu spadły zaledwie o -5% w stosunku do średniorocznej.

W grudniu marże branż instalacyjnych wod-kan-gaz zbliżały się już do 60% szczególnie w zakresie instalacji c.o. Nieźle było także w branży robót ziemnych, wykończeniowej i stolarce budowlanej. tu średnie marże netto mają już bliżej do 40% i trudno o firmę z tych branż która miałaby poważniejsze kłopoty nawet jeśli są problemy z opóźnionymi płatnościami. Jak piszemy wyżej bardzo trudna sytuacja jest w branżach murarsko-zbrojarskich, dociepleniowych czy posadzkarskich. Tu w grudniu raczej się trwa niż zarabia. Głównym powodem są zbyt niskie ceny usług na rynku dyktowane głównie przez deweloperów i GW. Chociaż koszt budowy domów również jest trudny do przyjęcia przez inwestorów prywatnych. Drogie materiały konstrukcyjne powodują, że inwestorom już brakuje na wykonanie...

Jedna roboczogodzina w rozliczeniach kontraktowych między firmami spadła w grudniu do 35,32 zł netto i była to najniżej wyceniana praca firm budowlanych od września 2018. Do niższych kosztów pracy firm przyczyniły się spadające ceny usług na rynku, niższe koszty w firmach ( paliwa i praca robotników ). W kolejnym miesiącu wzrost płac minimalnych z pewnością ponownie podniesie koszty pracy firm. Może nie od razu, ale w lutym już tak..

Ostatni raz tak niskie koszty firmy budowlane miały w sierpniu tego roku. W grudniu spadły koszty pracy robotników oraz ceny paliw. Koszty sprzętu budowlanego i narzędzi odnawialnych rosły minimalnie, a nawet się stabilizowały. Wzrost minimalnej płacy w styczniu podniesie koszty dla firm ponownie, a ucierpią najbardziej te branże których płace robotników są najniższe. Możliwy jest więc wzrost cen usług stolarskich, wykończeniowych czy elektrycznych - jeśli rynek pozwoli...

Rynek budowlany w województwach grudzień 2018

W grudniu wysoki udział w rynku miały województwa mazowieckie i małopolskie ( to już tradycja). Słabiej niż przeciętnie w roku było w województwach śląskim i łódzkim. Ponadprzeciętny rynek mieliśmy nadal w województwach podkarpackim i podlaskim. Tu dzieje się dużo więcej po otwarciu inwestycji ze środków UE na ścianę wschodnią. Niestety dysproporcje inwestycyjne między regionami są nadal bardzo duże wystarczy spojrzeć na województwo mazowieckie z ponad 20% udziałem w rynku nowych inwestycji, a województwami lubelskim, świętokrzyskim i opolskim razem ok 8% nowych inwestycji w grudniu. Sprawiedliwości więc nie ma i nie będzie. A jedynie rynek pracy jest już w całej Polsce równy to znaczy wszędzie brakowało rąk do pracy w budownictwie...
Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci grudzień 2018

O handlu w grudniu możemy mówić w dwojaki sposób. Z jednej strony był on niewiele gorszy niż w poprzednich dwóch miesiącach ( czyli dobry ? ), a z drugiej strony był najsłabszy od ostatnich trzech lat. Wyraźnie w grudniu, detalicznemu handlowi pomogła sprzedaż choinek i "błyskotek świątecznych" ale lepiej sprzedawały się artykuły meblowe i stolarki budowlanej, farby i lakiery oraz płytki i wykładziny. Wyjątkowo mało klientów w porównaniu z ubiegłym rokiem interesowało się sprzętem i narzędziami budowlanymi ( spadek nawet o -15% ). Detaliczny handel budowlany mimo wszystko już drugi rok pikuje w dół. W porównaniu do ub miesiąca, grudzień to znaczny skok zainteresowania klientów ogrodami ( choinkami i ozdobami świątecznymi ) i spadek niemal we wszystkich segmentach materiałowych. Wyjątek stanowiły działy płytek i wykładzin, elektryczno-oświetleniowe i meblowo - drewniane ( tu bez większych zmian). Dział stricte budowlane ( materiałowe ) stanowiły nie więcej niż 37% klientów odwiedzających markety budowlane, a to słabo świadczy o tym handlu...
Tynki maszynowe Poznań Wielkopolska
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem