Zatrudnię tynkarzy i posadzkarzy Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news

Czy koniec maja to zapowiedź przełomu w budownictwie ?

Rynek budowlany bardzo zróżnicowany regionalnie i branżowo dopiero na koniec miesiąca przyniósł wzrost inwestycji


Koniec maja w końcu dał się zauważyć dla całego rynku jako średni wzrost inwestycji. Niemal przez trzy tygodnie miesiąca mieliśmy lepsze wskaźniki dla zatrudnienia, rosły ceny usług budowlanych i płace robotnicze, ale zamówienia jakoś wybiórczo  i nie podnosiły średniej. Rynek rósł tylko w niektórych regionach ( raczej tych mniejszych: lubuskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie ) i  w branżach wykończeniowej i terenowych. Jakoś więc tego wiosennego przełomu  nie było widać. Dopiero koniec miesiąca przyniósł zmianę poprawiając rynek elewacji i ociepleń, instalacyjny, tynkarski czy budowy domów. Ten ostatni nawet osiągnął więcej niż w ub roku ( o ponad 30% więcej zamówień ) Maj więc pod względem nowych inwestycji na koniec się poprawił. Można więc to traktować jako zapowiedź spóźnionego wiosennego sezonu. Niestety jest już za późno żeby nadrobić straty. Sezon  wiosenny w tym roku jest słaby jeśli w ogóle uznać go że był. Za to ta niewielka poprawa rynku, pogoda sprzyjająca pracom budowlanym pogarsza rentowność prac. Duże braki kadrowe, spadek podaży ludzi do pracy "winduje" płace w górę, a te przy tak słabym rynku trudno trudno rekompensować wyższymi cenami usług. Ostatecznie więc spadają marże w firmach i rosną koszty. Do tego duży brak ludzi do pracy ( jest nawet gorzej niż rok temu ) prowadzi do obniżania kryteriów zatrudnienia. Fachowość w budownictwie jest więc niska. Firmy znajdują się więc nadal w fatalnym położeniu chociaż obroty zaczęły w końcu rosnąć. Czerwiec może być przełomowy dla branży, ale także zakończyć wiosenny sezon na remonty i wykończenia, widać także słabnący po swoim szczycie z kwietnia i maja rynek w terenie. Okres wakacji zawsze osłabia prywatny rynek, a ten publiczny wciąż nie proponuje żadnych rewelacji pod względem finansowym, ale też jest dużo mniejszy niż w ub latach. Oby czerwiec chociaż trochę umocnił firmy chociaż pod względem większych obrotów...


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Maj 2023 rok

Jeśli chodzi o liczbę firm bez zamówień wyprzedzających to w maju w tym roku sytuacja wygląda trochę lepiej niż w roku ub. W tym miesiącu prawie 50% firm deklarowało na, że nie ma innych zamówień niż bieżące. A w ub roku było to 66%. Jest więc jakaś pozytywna zmiana. Oby tylko te zamówienia ostały wdrożone. Ostatnie miesiące pokazywały, że inwestorzy rezygnowali lub stawiali warunki nie do zaakceptowania przez firmy. Rynek jest trudniejszy niż rok temu, ale widać że są inwestorzy choć z mniejszym portfelem...


popyt na branże budowlane Maj 2023 rok


Informacje branżowe usługi

 • Wiosna na rynku wykończeń, ociepleń i w terenie

 • Pogorszyły się zamówienia w branżach instalacyjnych i posadzek

 • Rynek budowy domów może być tylko lepszy ?To branża wykończeniowa i branże terenowe w maju dawały impuls wskazujący na wzrost nowych inwestycji. Ale dopiero koniec miesiąca tak naprawdę przyniósł niewielki zwrot jeśli chodzi o poziom nowych inwestycji. Oprócz wymienionych branż poprawiły się nieznacznie także inwestycje elewacyjno-ociepleniowe. Pozostałe branże zwłaszcza instalacyjne to spory spadek zamówień wobec pierwszego kwartału i średniej w tym roku. Tu jest wyraźnie gorzej. Trzeba jednak w tym zestawieniu powiedzieć o znaczeniu popytu na budowę domów, których w maju było więcej o 36% i co bardziej ważne aż o 35% więcej niż w ub roku o tej porze. Na razie popyt na budowę domów prywatnych właściwie od marca jest taki dość falujący ( jeden miesiąc jest lepiej, drugi gorzej niż w ub roku ), ale nie można już mówić o dalszym pogorszeniu tego rynku. Jak mówią firmy zajmujące się budową prywatnych: gorzej już być nie może, może być tylko lepiej. I chociaż szczyt sezonu na budowę domów prywatnych mamy już za sobą ( a był w tym roku fatalny ) to nawet niewiele większy w kolejnych miesiącach do końca roku może faktycznie wynieść na rynek podobną liczbę domów co w ub roku. Może także poprawić zamówienia w branży murarskiej i zbrojarskiej które w maju spadły względem poprzednich miesięcy...


Ryzyko działalności firm budowlanych Maj 2023 rok

Wzrost nowych inwestycji pod koniec maja walnie przyczynił się do spadku ryzyka działalności w branżach budowlanych. Jednak to ryzyko wciąż jest bardo duże obejmuje połowę nieudanych dla firm inwestycji. Bardo ryzykowna jest działalność w branży: elektrycznej, ociepleniowej czy ogrodzeniowej. Tu wszędzie są problemy z wysoki kosztem zatrudnienia, brakiem ludi do pracy i słabym rynkiem szczególnie w branży elektrycznej i ogrodzeniowej. Najmniej ryzykowną branżą w maju była branża wykończeniowa głównie z powodu szczytowego ponad 20% udziału w całym rynku budowlanym...


Bilans:

 • Firmy budowlane w maju z mniejszą stratą obrotów
 • Spadek rentowności prac budowlanych
 • Wzrost kosztów pracy destabilizuje płynność finansową w firmach

Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

Wzrost koniunktury pod koniec miesiąca zwłaszcza w branżach ciężkich ma swoje reperkusje w postaci wzrostu kosztów pracy na rynku, ale poprawia obroty w firmach. I chociaż na koniec maja tylko roboty ziemne mogą pochwalić się brakiem straty w obrotach względem średniorocznej to i tak dla pozostałych branż jest to po prostu mniejsza strata. Wg naszych danych średnie obroty w firmach spadły w maju o 35,5% względem średniej w roku. We wcześniejszych miesiącach ta strata był dużo większa. Jak wspomnieliśmy wcześniej wzrost zamówień do realizacji zawsze rodzi rosnące zapotrzebowanie na robotników na rynku pracy. Nie inaczej jest teraz, a dobrą ofertą jest lepsza oferta finansowa. Stawki za prace w maju rosły, a na koniec maja wzrost propozycji płac był jeszcze większy. Firmy budowlane są już poniżej pasa tzw dobrej rentowności, a w branżach: ociepleniowej, elektrycznej,murarskiej, zbrojarskiej czy ogrodzeniowej można się zastanowić czy ta działalność jeszcze się opłaca zwłaszcza dla średnich firm budowlanych. W wymienionych branżach nawet jeśli udaje się podnieść ceny to zaraz za tych ruchem rosną koszty pracy i kółko się zamyka. Sytuacje uzdrowiłby zrównoważony rynek pracy lub znaczny wzrost cen, ale na to się nie zanosi... 

Obroty w firmach budowlanych Maj 2023 rok

Wzrost obrotów w firmach pod koniec maja daje iskierkę nadziei, że jeszcze w budownictwie nie wszystko stracone. Mała starta obrotów wobec całego roku jest tylko w branży brukarskiej ok 10% i oczywiście bezstratnie jest od jakiegoś czasu w branży robót ziemnych i pracy maszynami. Nie znaczy to jednak, że jest dobrze bo są to obroty w firmach jak w ub roku. Znacznie gorzej jest w takich branżach jak: instalacyjna wod-kan-gaz, elektryczna, posadzkarska czy dekarska gdzie obroty spadły nawet o -50% względem ostatnich 12 miesięcy. Tu rynek wyraźnie jest gorszy, a wraz z nim płynność finansowa firm. Niestety niemal przez pierwsze 5 miesięcy w tych branżach był tylko spadek zamówień z krótkimi wyjątkami...

Średnie marże w firmach budowlanych Maj 2023 rok

Cały czas bardzo opłacalną działalnością budowlaną usługową jest działalność w branży instalacyjnej wod-kan-gaz, tynkarskiej, dekarskiej czy robót ziemnych gdzie występują marże po 40% i więcej. Chociaż i tu czuje się utratę rentowności to daleko do braku opłacalności. Inaczej jest we wspomnianych wcześniej branżach: dociepleniowej, murarskiej, zbrojarskiej, elektrycznej czy ogrodzeniowej gdzie wysokie koszty pracy, ale także sprzętowe "zjadają marże". Średnie marże w budownictwie wynoszą ok 30,8% i wg firm budowlanych już są za małe dla bezpiecznej płynności finansowej...

Na koniec miesiąca z powodu szybko rosnących kosztów pracy, ale także i cen usług w budownictwie wzrosła stawka rozliczeniowa za prace niemetryczne między firmami. Koszt 1 roboczogodziny w maju przekroczył magiczne 50 zł netto/ h jest najwyższą nominalną stawką zanotowaną w ostatnich 15 latach...

Spadek cen paliw, niższe koszty okołobudowlane nie wystarczyły żeby obniżyć koszty w firmach budowlanych w maju. Największym kosztem jest koszt pracy, a ten w maju wyraźnie rósł w górę powodując, że jest on najwyższy w historii naszych notowań. Z naszych ankiet wynika, że wzrost kosztów pracy to największe obecnie obawy firm, nawet większe niż ewentualna utrata rynku. Prawdą jest, że przy tak dużym braku kadr w budownictwie, wysokiej inflacji i szybkim forsowaniu płac minimalnych firmy z coraz większym trudem radzą sobie z kosztami pracy. Tu muszą nastąpić redukcje i poprawa polityki wydajnościowej...Regiony:

 • Sezon budowlany raczej w mniejszych inwestycyjnie regionach

 • Rynek jest spłaszczany od najsilniejszych regionów

 • Znaczna poprawa zamówień w województwach: lubuskim i łódzkimWiadomości regionalne usługi

W maju w kilku województwach rynek budowlany znacząco poprawił się, tam nastąpił tzw wiosenny wzrost zamówień. Są to województwa:lubuskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie czy opolskie. A więc regiony, które nie są najsilniejsze inwestycyjnie. Z uwagi na niską koniunkturę w kraju można założyć, że te regiony po prostu straciły procentowo najmniej inwestycji. W województwach: lubelskim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim firmy miały co najmniej o 20 -30% mniej zamówień niż w pierwszym kwartale, słabszy rynek był także w województwie mazowieckim. Obserwujemy więc raczej większy spadek zamówień w silnych inwestycyjnie regionach. Popyt jest spłaszczany raczej z góry. Trzeba przy tej okazji powiedzieć także o wzroście już w mniejszym stopniu zamówień w województwach małopolskim i podlaskim gdzie nadal występuje znacząca skłonność do inwestycji prywatnych zwłaszcza w domy całoroczne i letniskowe...Rynek budowlany w województwach Maj 2023 rok
Budowlany handel detaliczny:

 • Handel budowlany z mniejszą o 31% frekwencją klientów w maju

 • Słabszy handel ogrodowy, budowlany i narzędziowych

 • Więcej klientów w działach meblowych i art drewnianych

Wg naszych danych detaliczny handel budowlany mógł być nawet o -31% słabszy niż w ub roku. Pokrywa się to także z podobnym choć nieco większym spadkiem zamówień na usługi budowlane ( ok -33% do ub roku ). Budownictwo więc traci w maju nawet ok 30% rynku wobec ub roku. Trzeba jednak podkreślić, że dla handlu budowlanego maj jest najbardziej aktywnym miesiącem sprzedaży od początku roku. W porównaniu do ub roku mniej klientów było w działach budowlanych ciężkich, narzędziach i sprzęcie budowlanym oraz co ciekawe w działach ogrodowych. Podobnie w usługach widać, że branża ogrodowa jest dużo słabsza niż w ub roku. za to więcej klientów było w działach meblowo - drewnianych, farbach i lakierach, działach elektrycznych i oświetleniowych i instalacyjno-sanitarnych. A więc nie na wszystkich kierunkach klienci nie dopisali. Czerwiec przed wakacjami może jeszcze poprawić sytuacje w handlu tym bardziej, że są tez pozytywne zmiany w usługach budowlanych. Nie będzie jednak takiej koniunktury jak w ub roku, a więc i handel budowlany będzie dużo słabszy...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym Maj 2023 rok

Rośnie sprzedaż ogrodowa, farb i lakierów oraz sprzętu i narzędzi. Handel budowlany jakby poprawia się pod koniec miesiąca...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem