Radom remonty wykończenia
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-10-31
Do końca października rynek usługowy budowlany osiągał poziom szczytowy w tym roku. Na rynku wyróżniały się cztery branże: wykończeniowa, dekarska, murarsko-zbrojarska i instalacyjna wod-kan-gaz i c.o. w sumie angażując aż 53% wszystkich inwestycji w Polsce ( ilościowo ). W tym roku drugi tak duży rynek był w kwietniu. Na taką koniunkturę składał się głównie wzrost inwestycji publicznych w tym także deweloperskich. Niestety detaliczny handel budowlany wskazuje na coraz słabszy rynek prywatny, ale liczba zgłaszanych do budowy domów prywatnych pozostaje na podobnym poziomie co rok temu. Dobra koniunktura dała w październiku szybszy wzrost cen usług, a stabilizujące się koszty działalności przyczyniły się do poprawy rentowności w firmach budowlanych. Szczególnie duże zyski notowały w październiku firmy instalacyjne wod-kan-gaz i c.o. oraz robót ziemnych i wykończeniowe. Znacznie poprawiła się rentowność firm stolarki budowlanej. Nadal jednak występuje mała opłacalność branż tynkarskiej, posadzkarskiej czy murarsko-zbrojarskiej. Największy ciężar inwestycji przechylił się w październiku na województwa mazowieckie i małopolskie (37% ). Następne w kolejności województwa: śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie nie miały takiego rynku jak te dwa wymienione wcześniej. Niestety dobry rynek i poprawa rentowności chociaż zdecydowanie zmniejszyła ryzyko tego typu działalności to nadal przynosi średnio aż 36% nieudanych lub nieopłacalnych inwestycji. Do najmniej opłacalnych należały roboty tynkarskie i posadzkarskie oraz ogrodzeniowe. W branżach tych koszty pracy są dramatycznie wysokie jak na polskie warunki, a rynek nawet się pogarszał. W październiku do największych barier utrudniających im działalność należały brak ludzi do pracy (aż 54% ankietowanych ) i dopiero następne w kolejności są wysokie koszty pracownicze i zatory płatnicze ( po 18% ). Co ciekawe o ile brak pracowników ma podobnie silną barierę jak miesiąc temu to dwie pozostałe urosły w stosunku do września. Zupełnie firmy nie narzekały na brak zleceń, konkurencję ani na niskie ceny. Przerażający jest brak ludzi do pracy, który już bezpośrednio zagraża zdolności polskich firm budowlanych do realizacji zadań. Firmy są coraz mniejsze kadrowo i wykonawczo co nie pozostaje bez wpływu na ich kondycję finansową. Na szczęście w październiku ceny usług rosły szybciej niż w ubiegłym miesiącu co pozwoliło firmom na wzrost opłacalności robót...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w październiku 2018

Pomimo doskonałej koniunktury mniej firm niż w ubiegłym roku jest całkowicie zaangażowanych w inwestycje. Wynika to z mniejszego udziału inwestycji prywatnych w rynku ( nie wszystkie firm chcą pracować na inwestycjach publicznych ) oraz pojawieniu się nowych firm na rynku. W tej chwili do dyspozycji inwestorów pozostaje 55% firm z możliwościami wykonawczymi od zaraz czyli trochę więcej niż połowa. Nie jest to ułatwienie dla inwestorów skoro co druga firma nie ma już możliwości wykonawczych, a na prace w branżach instalacyjnej, elektrycznej, dekarskiej, brukarskiej, robót ziemnych inwestorzy gremialnie czekają na wolne terminy...

popyt na branże budowlane październik 2018

Końcówka października jest bardzo łaskawa dla firm wykończeniowych, dekarskich, stolarski budowlanej, ale także dla firm brukarskich i murarsko - zbrojarskich. Tu inwestycji naprawdę przybyła znaczna ilość w całym kraju. W skali miesiąca największy udział w rynku mają branże wykończeniowa, instalacyjna wod-kan-gaz i c.o., murarsko - zbrojarska, dekarska i ociepleniowo - elewacyjna. Ta ostatnia po znacznym pogorszeniu pogody traciła rynek z szybkością światła. Bardzo dobra koniunktura w październiku udzielała się niemal wszystkim branżom oprócz tynkarskiej ( tu udział w rynku spadł nawet poniżej 4% ). Dobra koniunktura dla większości branż miała swoje odzwierciedlenie w rosnących cenach usług i znacznym jak na październik zaangażowaniu potencjału firm...

Ryzyko działalności firm budowlanych październik 2018

Na koniec października znacznie spadło ryzyko wykonawcze firm budowlanych właśnie z powodu utrzymującej się bardzo dobrej koniunktury w budownictwie. Dobra koniunktura pozwala firmom podnosić ceny usług, wybierać mniej ryzykowne inwestycje co przy w miarę stabilizujących się kosztach daje mniejsze ryzyko. Nie można tego powiedzieć o branży tynkarskiej która w tym miesiącu znacznie traciła rynek, spadły też ceny usług, a koszty pozostawały na znacznym, wysokim jak na średnią wartość. Czy branża tynkarska znów znajdzie się w kryzysie jak w latach 2009 - 13 raczej jest to mało prawdopodobne, ale jej sytuacja znacznie się pogorszyła...

Obroty w firmach budowlanych październik 2018

W drugiej połowie października wyraźnie poprawia się rentowność usługowej działalności budowlanej. W przeliczeniu na 1h pracy pracownika budowlanego marże netto są znów bardzo podobne jak miesiąc temu co przy znacznym wzroście średnich obrotów w firmach ( zanosi się na ponad 10% powyżej średniorocznej ) to bardzo dobre wyniki w porównaniu do pierwszej połowy roku. Jeżeli pod uwagę bierzemy zarówno obroty jak i zysk netto z działalności to wyraźnie przodują tu firmy instalacyjne wod-kan-gaz i c.o. oraz dekarskie. Te branże są największymi beneficjentami doskonałej koniunktury w październiku. Na tym tle wyraźnie najgorzej "idzie" branży tynkarskiej ( spadek zysków, niskie marże, bardzo wysokie koszty pracy, znaczny spadek obrotów ). Obroty branży instalacyjnej wod-kan-gaz i c.o. są o ponad 60% wyższe niż średnioroczna, a do tego marże przekraczają 55%. Czyż można sobie wymarzyć lepsze wyniki ?. Znaczne obroty notują także firmy dekarskie, elektryczne, brukarskie i robót ziemnych. Grubo poniżej średniorocznej wypada tylko branża tynkarska chociaż branże posadzkarska i murarsko-zbrojarska też nie może pochwalić się znaczącymi obrotami...


Średnie marże w firmach budowlanych październik 2018

Jak wspomnieliśmy wyżej branża instalacyjna wod-kan-gaz zarabia coraz lepiej w porównaniu na 1h pracy zatrudnionego pracownika tu płaci się za technologię, a wynik w stosunku do innych branż jest dzisiaj porażający. chociaż wysokie marże netto przypadły w październiku także branży robót ziemnych i wykończeniowej bliżej 40%. A do 30% marży netto zbliżają się średnio firmy stolarki budowlanej. To branża która jeszcze w ubiegłym roku wydajność prac miała raczej niską. Wszystko zmienia się dzięki doskonałej koniunkturze na usługi w październiku i większej stabilizacji płac niż w pierwszej połowie roku...

Wzrosły ceny usług budowlanych w październiku oraz koszty działalności budowlanej stąd koszt 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach przekroczył średnio 35,50 zł netto za godzinę pracy firmy budowlanej. Jak widać w naszej tabeli koszt pracy firmy rośnie nie przerwanie od marca i pomimo prognoz o stabilizacji kosztów nic takiego się nie dzieje. Cóż w kraju inflacja coraz większa, silny fiskalizm państwa i brak ludzi do pracy generujący wzrost kosztów...

Koszty działalności wzrosły w październiku, ale nie jest to już taki skok jak wiosną. Zarówno koszty pracy jak i koszty paliw powoli stabilizują się, a koszty sprzętu i narzędzi budowlanych rosną bardzo wolno. Tak więc w porównaniu do wiosny tego roku koszty działalności mają umiarkowany wzrost, ale niestety krzywa jak widać na wykresie wciąż rośnie...

Rynek budowlany w województwach październik 2018

Prawie 38% nowych inwestycji jakie pojawiły się w październiku pochodzi z województw mazowieckiego i małopolskiego. To głównie tam można mówić o boomie budowlanym chociaż w tą konwencję jeszcze wpisuje się województwo śląskie. W pozostałych województwach koniunktura jest również dobra, ale trudno mówić tu o jakimś nadzwyczajnym wysypie inwestycji w skali kraju. Chociaż w skoku inwestycji do ubiegłych lat wyjątkowo prężne jest województwo podkarpackie. Tu znacząco wzrosły inwestycje publiczne co pociągnęło wzmożone zainteresowanie także inwestorów prywatnych. Rozwój regionów zależy więc w dużym stopniu od kierunków i preferencji rządzących. Pod tym względem największym sukcesorem ostatnich zmian jest właśnie województwo podkarpackie...
Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci październik 2018

Detaliczny handel budowlany do końca października "usiadł" jeszcze bardziej i nie pomogły ani sprzedawane znicze i kwiaty na cmentarze. Przy doskonałym rynku usług (jak na październik ) dziwi tak mała frekwencja klientów w sieciach budowlanych. Wyraźnie wskazuje to słabnące zainteresowanie klientów prywatnych inwestycjami budowlanymi. W porównaniu do lat 2015 - 16 to znaczna porażka. Już rok temu handel był słabszy, ale to co dzieje się w tym roku cofa handel detaliczny do lat sprzed wzrostu krzywej koniunkturalnej. Na szczęście producenci i hurtownie sprzedają gigantyczne ilości materiałów na inwestycje publiczne. W porównaniu do ubiegłego miesiąca znacznie spadło zainteresowanie materiałami ogrodowymi, budowlanymi konstrukcyjnymi oraz farbami i lakierami. Wciąż dobrze sprzedawały się za to narzędzia i sprzęt budowlany oraz materiały instalacyjno-sanitarne. Chociaż na koniec października handel budowlany poprawia się to spada zainteresowanie klientów farbami i lakierami i tzw ciężkimi materiałami. Koniec października dodatkowo pogorszył zainteresowanie materiałami instalacyjnymi. Detaliczny handel budowlany wyglądał równie słabo jak w najgorszych miesiącach tego roku ( luty i czerwiec ) co źle wróży usługom budowlanym na prywatnym rynku...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem