Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
Wiadomości: 2022-03-31

Koniunktura w marcu z trudem przekroczyła tą w styczniu

Dla jednych będzie to sukces po ostatnich ciosach gospodarczych, dla innych porażka, ale rynek budowlany pogorszył się...


Po znacznym spadku koniunktury z przełomu lutego i marca ( wybuch wojny na Ukrainie ) wydawało się, że spadek będzie długotrwały, ale tak się nie stało. Budownictwo usługowe wydostawało się przez cały marzec z tego dołka i dopiero na koniec miesiąca popadło w stagnację. Udało się jednak odbudować rynek budowlany do poziomu ze stycznia br.  Budownictwu pomaga także sprzyjająca pogoda i to że ciągle jesteśmy na progu wiosny czyli przed startem sezonu. Niestety splot niekorzystnych wydarzeń polityczno - gospodarczych bezustannie degraduje rynek budowlany. Brak środków UE dla Krajowego Planu Odbudowy działa na wzrost inflacji w Polsce i przesuwa plany inwestycyjne miast i gmin, szybki wzrost stóp procentowych zniechęca inwestorów do zaciągania kredytów, a rząd wydaje pieniądze na lewo i prawo podbijając dalsze procesy inflacyjne. Do tego jeszcze wojna u naszych granic powoduje odpływ inwestorów, podważa zaufanie do naszej waluty i wstrzymuje nawet tych zdecydowanych prywatnych inwestorów. Spadek budowy domów prywatnych przez rodzinnych inwestorów zanotowaliśmy w marcu na poziomie -51% w stosunku do ub roku. Ale inwestorzy budujący domy na wynajem czy lokatę kapitału także ostatecznie polegli w tym miesiącu. Na szczęście dość dużo było w marcu inwestycji wykończeniowych ( 19% rynku ) które ratowały koniunkturę w budownictwie. Ostatecznie jednak i wykończeniówka wyhamowała na koniec miesiąca. Niepokojące jest też to, że rynek budowlany spowolnił swoje procesy w dużych ośrodkach inwestycyjnych jak woj. mazowieckie, małopolskie, śląskie. Tu wyraźnie rynek był gorszy niż w poprzednich miesiącach. Przy spadku koniunktury do lutego stało się jasne, że pogorszyły się obroty w firmach budowlanych. Te małe i średnie miały o ok -30% realizowanych nowych kontraktów mniej niż średnia w roku. I co ważne znacząco spadły marże netto w firmach co podważyło opłacalność prac zwłaszcza w takich branżach jak: ogrodzeniowa, brukarska czy elektryczna. Do tego w marcu mieliśmy do czynienia z apogeum braku specjalistów do pracy czy raczej w ogóle braku ludzi do pracy na stanowiska robotnicze. Gorzej już być nie może bo wg GBW bezrobocie spadło do 0,2%, a ok 92% firm szukało ludzi do pracy. To katastrofa po odpływie pracowników z Ukrainy, którzy pojechali na wojnę. Tak duży brak kadr spowodował wzrost kosztów pracy w tempie znacznie szybszym niż poprzednie miesiące. Ale podwyżki płac nie zwiększają liczby pracowników gotowych do pracy, a jedynie przeciągają linę kadrową miedzy firmami. W marcu wiele firm dochodziło także do cenowej bariery popytu. Rosnące ceny usług nie rzadko blokowały podpisanie nowych kontraktów. To spowodowało, że wzrost cen usług w budownictwie był mniejszy niż w poprzednich miesiącach zwłaszcza w branżach ciężkich. W marcu średnie ceny usług budowlanych wzrosły o +1,2%, a więc ten wzrost cen był umiarkowany. Były jednak branże które podniosły ceny nawet o +5% ( patrz. Barometr Cen ). Zaskakująco odporny na wszystkie w/w wydarzenia był detaliczny handel budowlany, który zachował się lepiej niż w ostatnich dwóch latach w marcu. Jest więc pewna nadzieja...Wśród największych barier utrudniających działalność budowlaną w marcu firmy wymieniały brak pracowników w pierwszej kolejności oraz brak zleceń i zatory płatnicze. Te ostatnie to typowe dla gwałtownego spadku popytu...


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Marzec 2022 rok

Tylko 41% firm było w gotowości dla inwestorów rozpoczynających swoje plany. Jest to wynik tragicznych braków kadrowych, braku możliwości realizacyjnych zwłaszcza większych projektów. Sporo firm wpadło już w lutym w kłopoty finansowe co uniemożliwiło im start w marcu. A więc niski poziom podaży firm budowlanych nie jest tym razem odzwierciedleniem dobrej koniunktury, a raczej niezdolności do działań wykonawczych...

popyt na branże budowlane Marzec 2022 rok

 • Branża wykończeniowa z największym udziałem w rynku

 • Ponad -50% spadek zamówień na domy prywatne w stosunku do ub roku

 • Poprawa rynku w branżach terenowych

Rynek budowlany w marcu oparty był głównie o branżę wykończeniową ( 19% udział w rynku największy od lat ). Niestety pod koniec marca branża zaczęła tracić zamówienia co przyczyniło się do zatrzymania rosnącego rynku. Duży udział w rynku miały także branże: instalacyjna wod-kan-gaz, ociepleniowo - elewacyjna, murarsko - zbrojarska i dekarska. Jednak branża murarska straciła zamówienia w stosunku do poprzednich miesięcy. W mniejszym stopniu mniej zamówień niż w styczniu i lutym miała także branża dekarska. Ale największą porażką w marcu były zamówienia na domy prywatne, które już były dużo słabsze w styczniu i lutym, a wojna na Ukrainie spowodowała że spadły o ok 50% poniżej tych z ub roku. Dopiero koniec marca przyniósł nieznaczną poprawę. Jak tak dalej będzie to rodzinne budowy domów ( nie te na wynajem - inwestycyjne czy korporacyjne ) cofną się do poziomu z 2014 roku ( patrz wykres na dole ). W marcu mieliśmy również poprawę inwestycji ogrodowych , ogrodzeniowych i brukarskich, które miały dotychczas zimowy słaby rynek. Najmniejszy udział w rynku miała branża tynkarska, która ma chwilowe "podrywy" zamówień, ale to wciąż za mało inwestorów..Ryzyko działalności firm budowlanych Marzec 2022 rok

Na wysokie ryzyko działalności budowlanej składają się w marcu głównie rosnące koszty działalności, brak wzrostu koniunktury i katastrofa kadrowa w firmach budowlanych ( największy kryzys kadrowy w historii ). Do tego stopniowa utrata marż ( coraz większy opór inwestorów przed rosnącymi cenami ) dotyka prawie wszystkie branże. Najbardziej ryzykowne pozostają branże: ogrodzeniowa, brukarska, tynkarska i elektryczna, a najmniej ryzykowna branża wykończeniowa też już nie jest bezpieczna...


 • W marcu średnie obroty w firmach spadły o -29,2% do średniej w roku

 • Koszty rosną szybciej niż ceny usług w budownictwie

 • Trudna sytuacja finansowa w niektórych branżach
Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

Szczerze.. po wybuchu wojny na Ukrainie spodziewaliśmy się gorszej sytuacji finansowej firm budowlanych. Oczywiście ona nie jest w marcu dobra: blisko -30% spadek obrotów do średniej w roku i żadnej branży, która przekroczyła swoją średnią z roku. A więc obroty na minusie. W branżach takich jak: ogrodzeniowa, brukarska i elektryczna poważnie niska rentowność prac, a w murarsko-zbrojarskiej i elewacyjno-ociepleniowej balansowanie na granicy płynności finansowej. Ale na początku marca sytuacja wyglądała dużo gorzej bo obroty spadły nawet o ponad -60% w firmach, a rynek zamarł na większości inwestycji. Firmom jednak udało się wejść w inwestycje w zakresie podobnym jak w styczniu. Głównie dzięki zamówieniom deweloperskim i pod koniec marca także wznowieniom inwestycji prywatnych. Oczywiście są niebezpieczeństwa związane z lawinowym wręcz wzrostem kosztów działalności w marcu, a także rosnącą barierą popytu także spowodowaną znacznym wzrostem cen usług i materiałów w ostatnich miesiącach. A także coraz droższą obsługą kredytową inwestycji. Pojawiają się także coraz większe trudności z pozyskaniem kredytów obrotowych przez firmy budowlane. Główną przyczyną jest już dość poważne zadłużenie firm i niska zdolność kredytowa małych podmiotów. Na szczęście rynek budowlany jest u progu wiosennego startu sezonu, a to może pomóc budownictwu wydostać się z obecnej stagnacji. Potrzebne są także środki UE z KPO, dla których PIS nie chce się ugiąć oraz zakończenie wojny na Ukrainie. Wówczas budownictwo mogłoby powrócić na ścieżkę wzrostu...Obroty w firmach budowlanych Marzec 2022 rok

Najbardziej obroty w marcu spadły w branży murarskiej, tynkarskiej i brukarskiej. A tylko w branży elektrycznej i elewacyjno-ociepleniowej spadek obrotów jest mniejszy niż 15% w stosunku do średniej w roku. Ale nie wygląda to optymistycznie bo kondycja finansowa tych branż jest słaba głównie z powodu wysokich kosztów pracy...Średnie marże w firmach budowlanych Marzec 2022 rok

Poza branżami o niebezpiecznie niskich marżach wymienionych na początku tego artykułu są jeszcze takie, które zarabiają dobrze, a na dzisiejsze czasy jeszcze bardzo dobrze: to branże instalacyjna wod-kan-gaz, posadzkarska, tynkarska, dekarska i wykończeniowa. Tu marże netto średnio nadal nie są mniejsze niż 40%. A to daje dobrą stabilizacje i bezpieczeństwo finansowe. Niestety i tu zaczęły marże spadać pod koniec marca. Średnia rentowność prac budowlanych jest w całym budownictwie jest jeszcze dobra, ale jak wspomnieliśmy niektóre branże mogą mieć za chwilę spore kłopoty finansowe...

Stawka 1 roboczogodziny jest coraz bliżej 45 zł netto/ h , a w marcu wyniosła 44,54 zł netto w umowach. Są to wyceny prac niemetrycznych. Na wzrost 1 roboczogodziny w rozliczeniach między firmami wpływ mają przede wszystkim rosnące koszty działalności oraz ceny usług na rynku...

W marcu koszty działalności rosły trochę wolniej niż w luty, ale za to na całej linii: wzrosły koszty pracy, ceny paliw, koszty sprzętu i narzędzi odnawialnych. Także ceny otoczenia budowlanego jak bhp czy badania lekarskie podrożały. Tempo tych rosnących kosztów musi zwolnić bo firmy już nie są w stanie pokryć rosnących kosztów wzrostem cen usług. Widać że w marcu już to się nie udawało i zaczęły spadać marże. Owszem powodem było też załamanie rynku na początku marca ale fakt jest faktem...

 • W marcu poprawa koniunktury w woj. kujawsko-pomorskim, wielopolskim i łódzkim

 • Znaczny spadek koniunktury w woj. lubuskim, lubelskim i małopolskim

 • Silne inwestycyjnie regiony z większą stratą inwestycji


Wiadomości regionalne usługi

W marcu słabsza koniunktura nie ominęła nawet województwa mazowieckiego chociaż tu spadek nie był duży. W porównaniu duży spadek inwestycji dotyczył województw: lubuskiego, lubelskiego, małopolskiego i pomorskiego. Rynek rósł za to lepiej niż w styczniu i lutym w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim i opolskim. To były koła napędowe poprawiające rynek budowlany w Polsce po znacznej zapaści po wybuchu wojny na Ukrainie. Niestety w niektórych województwach był wspomniany spadek nowych zamówień, a w pozostałych niewymienionych zamówienia były podobnej wielkości jak w lutym. Uwagę zwraca fakt, że rynek traciły regiony tak silne jak mazowieckie, małopolskie. Także na Śląsku nie udało się "przebić" wielkości zamówień z lutego


Rynek budowlany w województwach Marzec 2022 rok


 • Handel budowlany w marcu największy od początku roku

 • Wzrosła sprzedaż w działach ogrodowych, budowlanych i wykończeniowych

 • Najwięcej klientów w sieciach budowlanych od dwóch lat
O ile w usługach budowlanych możemy mówić o nadrabianiu inwestycji do poziomu ze stycznia to w handlu detalicznym budowlanym jednak klientów było w marcu najwięcej od początku roku. Ale jak się okazuje przy bliższym poznaniu struktury zainteresowania klientów rosły sprzedaże nie tylko w działach ogrodowych ale i w budowlanych ciężkich. Zainteresowanie klientów tymi działami było większe zarówno od ub roku jak i obecnego. Za to mniejsze były zakupy narzędziowe i meblowo-drewniane. To jednak dobry znak że pozostałe działy zwłaszcza te wykończeniowe nie traciły klientów. Oczywiście pomogła tutaj bardzo dobra pogoda, sprzyjająca takim zakupom. Jednak nie zauważyliśmy w handlu takiego załamania rynku jak w usługach...


Udział działów branżowych w handlu budowlanym Marzec 2022 rok

W porównaniu do lutego więcej klientów było w marcu w działach ogrodowych, budowlanych za to wyraźnie mniej kupowaliśmy sprzętu i narzędzi co może potwierdzać słabość usług budowlanych w tym miesiącu...

Konkurs Sika FC dla wykonawców
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem