Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news

Spadek inwestycji wyhamował, ale czy to wystarczy ?

W maju koniunktura nawet nieznacznie wzrosła w porównaniu do kwietnia, a więc na pewno zatrzymał się spadek inwestycji od wybuchu wojny na Ukrainie.


To są i dobre wiadomości i złe. Dobre, że mógł być jeszcze większy spadek, a złe że w końcu to maj jeden ze szczytowych miesięcy w budownictwie w roku. A to oznacza, że w tym roku lepszych miesięcy może już nie być. Budowy domów jednorodzinnych spadły w maju w stosunku do ub lat o ponad -50% co jest już poważnym kryzysem dla tej branży z reperkusjami dla pozostałych branż budowlanych już za parę miesięcy. Sporo więc starci w najbliższym czasie budowlany rynek prywatny. A ten publiczny ?. Tu czekamy na rozstrzygnięcia UE - rząd polski. Będą fundusze z KPO czy nie będą. I tak co najmniej będzie półroczna wyrwa inwestycyjna ba ona już jest. Ale jest to bardzo ważna kwestia nie tylko dla budownictwa. A wracając do koniunktury w maju: znacznie poprawiły się inwestycje brukarskie, ogrodowe i tynkarskie te branże to lokomotywy budowlane tego miesiąca. I z drugiej strony spadek inwestycji we wspomnianej budowie domów rodzinnych oraz stolarce budowlanej, a także w branży dekarskiej. Regionalnie najwięcej nowych inwestycji mieliśmy w województwach: mazowieckim i małopolskim ( to już tradycja ), ale w województwach najsłabszych opolskie, lubuskie i świętokrzyskie udział inwestycji nowych w rynku był większy niż zazwyczaj. Raczej oznacza to większy spadek w pozostałych województwach niż jakąś znaczącą poprawę. Wyhamowanie spadku koniunktury to także mniejszy spadek obrotów w firmach, ale też okazja do większego0 wzrostu cen usług budowlanych ( ceny średnie usług wzrosły o 1,1% m/m ), ale także dzięki większym rygorom płacowym powrotu do wyższych marz. Usługi budowlane przeciętnie znów są tak rentowne jak w styczniu br. Raczej mało prawdopodobne żeby naciski na płace przy tak niekorzystnym dla firm rynku pracy nie pogorszyły tej rentowności, ale w maju się udało. I to wszystko przy znacznym wzroście cen paliw i coraz szybciej rosnących cenach sprzętu i narzędzi. Ale koszty pracy, ZUS-y , podatki to jeszcze większe obciążenie. Dlatego tu firmy oszczędzają jak rosną ogólne koszty na które nie mają za bardzo wpływu. I jeszcze o kosztach budowy domów, które w maju znów wzrosły o blisko 2,4% m/m, a wzrost to był jeden za najwyższych w ostatnich miesiącach. Głównie niestety rosły koszty materiałów budowlanych więcej na ten temat koszty budowy domów. Największe bariery utrudniające firm działalność w maju to brak zleceń i zatory płatnicze, a to bariery charakterystyczne dla kryzysu...


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Maj 2022 rok

W maju wzrosła liczba firm z wolnymi terminami realizacyjnymi. Powodem stało się wejście na rynek firm które naz zimę z reguły zawieszały działalność, a także większa determinacja po spadkach koniunktury w marcu i kwietniu. Na koniec maja jednak liczba dostępnych dla inwestorów firm znów zaczęła spadać. Ostatecznie 66% firm nadal jest dostępnych dla inwestorów w ciągu dwóch tygodni. To bardzo dużo, nieporównywalnie z innymi latami w maju co widać także po firmach ogłaszających się w sieci.

popyt na branże budowlane Maj 2022 rok

 • Wzrost inwestycji brukarskich, ogrodniczych i tynkarskich w maju

 • Największy udział branży wykończeniowej i murarskiej w rynku

 • Budowa domów rodzinnych to już zapaść

W maju w czołówce branż o największej liczbie nowych inwestycji znalazły się branże wykończeniowa, murarsko-zbrojarska, elewacyjno-ociepleniowa, dekarska, instalacyjna wod-kan-gaz i brukarska. Wszystkie wymienione to 62% całości nowych inwestycji. Ale nie u wszystkich te inwestycje poprawiały się w maju. I tak największy przyrost nowych inwestycji zanotowaliśmy w branżach: brukarskiej (+55%), ogrodniczej (+34%) i tynkarskiej (+19%). To faktyczni sukcesorzy wzrostu koniunktury. Były w maju także poważne spadki koniunktury jak w branżach: budowy domów (-31%) i stolarki budowlanej (-24%). W pozostałych branżach rynek zmienił się w maju w znacznie mniejszym stopniu. Ogólnie dało to niewielki wzrost koniunktury, który raczej należy odczytywać jako zahamowanie trendu spadkowego. Jeśli chodzi o budowę domów jednorodzinnych to utrzymuje się, a nawet powiększa się spadek wobec ub roku ( boom na budowy w 2021 trwał do lipca) nawet o -55%. I tu inne dane sprzed pandemii: spadek w stosunku do 2019 roku o 51%. Więcej na wykresie poniżej. Te dane pokazują, że naprawdę jest źle w tej branży. W kolejnych miesiącach spadek może się pogłębić bo szczyt na budowy domów branża ma już za sobą. A to oznacza, że możemy z poziomem tego typu inwestycji spaść nawet do tego z 2014 roku. To będzie w sposób wyraźny rzutować na prywatny rynek budowlany już pod koniec roku. A w pierwszym rzędzie uderzy w branże murarską, dekarską, stolarkę budowlaną, tynkarską, posadzkarską i elewacyjno-ociepleniową...Ryzyko działalności firm budowlanych Maj 2022 rok

Zatrzymanie spadku nowych inwestycji w maju skutkuje spadkiem ryzyka działalności budowlanej, ale dla branży ogrodzeniowej to ryzyko jest porażające. Głównie ze względu na brak poprawy na tym rynku, ale także z powodów wysokich kosztów działalności i sporej konkurencji co nie pozwala na większy wzrost cen usług. Za to w branżach brukarskiej i wykończeniowej odwrotnie rynek jest duży jak na ilość operujących firm, ceny usług rosną bardzo szybko, a koszty są umiarkowane. Zwłaszcza płace brukarzy ostatnio się unormowały na niższym pułapie. Patrząc całościowo branża budowlana nadal jest bardzo ryzykowna, a niemal co druga inwestycja jest dla firm nieudana.

 • Rentowność w budownictwie wróciła do poziomów sprzed wojny

 • Spadek obrotów o -27,3% poniżej średniej w roku już nie tak groźny

 • Kolejny miesiąc cięcia płac w budownictwie
Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

Na koniec maja trochę dobrych informacji. Przede wszystkim wzrosły w końcu marże firm budowlanych niemal do poziomów ze stycznia br. I to są dobre marże chociaż z wyjątkami: branża ociepleniowa i ogrodzeniowa wciąż są mało rentowne, a przynajmniej mają duże skoki opłacalności. I druga informacja to spadek obrotów w małych firmach jest najmniejszy od lutego br i wyniósł -27,3 % od średniorocznej, a tylko w branży stolarki budowlanej spadek wyniósł -50%. Oczywiście to nie są dobre dane bo mamy maj i szczyt wiosenny, ale było przez poprzednie 2 miesiące znacznie gorzej. Można więc mówić, że budownictwo na razie wydostaje się z "dołka", ale co będzie dalej tego raczej nikt nie wie. Otoczenie nie jest sprzyjające budownictwu, a jak się ostatnio dowiadujemy zamówienia na domy prywatne rodzinne spadło do poziomów z 2014 roku, a to już symptomy kryzysu. Na pewno odbije się to w miesiącach późnej jesieni i zimowych. A spadek zamówień zawsze oznacza spadek obrotów.Obroty w firmach budowlanych Maj 2022 rok

W dalszym ciągu znaczny spadek obrotów jest w branżach: stolarki budowlanej, instalacyjnej wod-kan-gaz, posadzkach i murarsko-zbrojarskiej. Tu obroty spadły o co najmniej 40% poniżej średniorocznej. Ale w pozostałych branżach spadek obrotów nie jest już tak duży, a w branżach tynkarskiej i brukarskiej żaden. Oby tylko czerwiec dalej poprawiał te niekorzystne dla firm budżety...Średnie marże w firmach budowlanych Maj 2022 rok

Niskie marże utrzymują się dalej w branży ociepleniowej, a zwłaszcza w branży ogrodzeniowej. W tej ostatniej występuje nawet pogłębiający się spadek. Gównie z powodu rosnących kosztów pracy i zbyt niskiemu progresowi cen usług. Ale tu zbyt małe w ostatnim czasie zapotrzebowanie na te usługi powodowały barierę cenową. Z tym, że w branży ociepleniowej marże zaczynają się poprawiać. W szczytowych zyskach są za to prace instalacyjne wod-kan-gaz. dekarskie, wykończeniowe, tynkarskie i posadzkarskie. Tu marże średnie przekraczają nawet 40%. To jest działalność budowlana wciąż bardzo rentowna...

W końcu zatrzymał się koszt rozliczeniowy 1 roboczogodziny na prace niemetryczne. Główny powodem są niestety niższe proponowane wynagrodzenia robotnicze. Bo znacznych podwyżkach płac w okresie od listopada do marca br. Maj jest drugim miesiącem z rzędu gdzie propozycje wynagrodzeń robotniczych spadają. Jednak nie będzie to na pewno stały trend. Rosną znacznie koszty paliw, sprzętu i narzędzi oraz ceny usług wobec tego nie uda się firmom robić oszczędności kosztem pracowników na dłuższa metę. Przy najmniej nie w warunkach tak dużej inflacji i niedoborów kadr na rynku..

Maj jak napisaliśmy wyżej jest kolejnym miesiącem gdzie spadły średnie proponowane wynagrodzenia robotników budowlanych. Taki spadek daje na krótką metę spore oszczędności, ale w maju szybko rosły ceny paliw i koszty sprzętu i narzędzi odnawialnych. Co gorsze wzrost cen surowców energetycznych będzie dalej rósł. Więc pojawią się coraz większe naciski na płace. W czerwcu wzrost kosztów może więc być już nieunikniony.
 • Średnia nowych inwestycji w regionach trochę w górę

 • Duży spadek inwestycji woj. wielkopolskim i warmińsko-mazurskim

 • Wzrosły inwestycje w województwach: małopolskim i podkarpackimWiadomości regionalne usługi

W maju regionalnie to był dość dobry rynek jak na ostatnie czasy dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego. Tutaj nowych inwestycji było o 20-40% więcej niż średnia od początku roku. Ale w województwach: lubelskim, śląskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim czy zachodniopomorskim strata wyniosła -20 do -25%. A więc nie wszędzie mieliśmy poprawę. Pocieszający jest fakt, że w pozostałych województwach na ogół inwestycji przybywało niż pojawiał się spadek. Najwięcej nowych inwestycji w maju było w województwie mazowieckim i małopolskim. Najmniej w opolskim i świętokrzyskim przy czym w tych ostatnim udział w rynku nawet przekraczał 2% co należy do rzadkości. Ogólnie maj przyniósł pewien przełom w tym sensie że zatrzymał się spadek nowych inwestycji jaki mieliśmy po wybuchu wojny


Rynek budowlany w województwach Maj 2022 rok


 • Dobry wynik w handlu budowlanym jak na obecny czas

 • Więcej klientów w działach stolarskich oraz farb i lakierów?

 • Ogrody poprawiały handel budowlany detaliczny
W maju po początkowo rekordowych odwiedzinach klientów w działach ogrodowych na koniec było ich trochę mniej. Jednak aż 34% udział klientów ogrodowych działał na dużą frekwencję w największych sieciach detalicznych budowlanych. Jeśli porównamy te dane do ub roku to teraz mieliśmy wzrost klientów ogrodowych o 21%. W innych działach już nie było tak dobrze. Spadek klientów mieliśmy w działach budowlanym, drewnianym, elektryczno-oświetleniowym. Wzrosły natomiast zakupy w działach sprzętowo-narzędziowych. Możliwy jest jednak scenariusz, że z uwagi na rosnące ceny usług klienci wzięli sprawy w swoje ręce i jak kiedyś remontują i wykańczają sami. Zważywszy że maj w ub roku po lockdown-ie był wyjątkowy, a w porównaniu do roku 2019 te dane handlowe są dobre to można uznać handlowo maj za udany. Teraz dopiero przekłada się on także na wyniki w usługach budowlanych, które pod koniec maja poprawiały się...Udział działów branżowych w handlu budowlanym Maj 2022 rok

W porównaniu z poprzednim miesiącem maj zwiększył frekwencje klientów w sieciach budowlanych zwłaszcza w działach ogrodowych, meblowo-drewnianych, farb i lakierów i sprzętowo-narzędziowych...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem