Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news

Czerwiec końcem szczytu sezonu w budownictwie ?

Wszystko wskazuje na to że czerwiec zakończył szczyt sezonu w budownictwie chociaż najlepszym miesiącem pod względem nowych inwestycji okazał się luty...


Koniec czerwca już wyraźnie wskazywał na spadek nowych inwestycji i w ten sposób cały miesiąc pod względem ilości zamówień należał do najgorszych w tym roku. Są jednak branże, które za bardzo nie mogły narzekać jak wykończeniowa z 20% udziałem w rynku, czy brukarska, tynkarska i posadzkarska gdzie inwestycje wyraźnie wzrosły w czerwcu. Niestety załamał się rynek murarsko-zbrojarski, budowy domów czy instalacyjny elektryczny. Tu zamówień było wyraźnie mniej niż we wcześniejszych miesiącach. Rynek budowy domów jest słabszy o -29% od tego w ub roku i podobny jak w ub miesiącu. Ogólnie tendencja dla pozostałych branż jest schodząca, inwestycji nowych jest coraz mniej. Duży rynek mieliśmy w czerwcu w województwie mazowieckim i nieco mniejszy w małopolskim i śląskim. Ale wyraźnie pogorszył się on w województwach: warmińsko-mazurskim, opolskim i łódzkim. Firmy budowlane w czerwcu musiały się zmagać z nienormalnym rynkiem pracy gdzie na 120 miejsc pracy przypada jeden jej poszukujący. Na ogłoszenia pracownicze w wielu czołowych portalach odpowiada niewiele osób i to jeszcze bez kwalifikacji. Taka sytuacja powodowała że firmy podnosiły stawki za pracę po aby pozyskać pracowników na okres wakacji. Jednak wzrost kosztów pracy oraz wyższe ceny paliw, sprzętu i narzędzi zmniejszyły rentowność prac budowlanych. Budownictwo usługowe jeszcze się opłaca, ale to nie marże będą najbliższym problemem firm, a znaczny spadek obrotów. Firmy budowlane w naszych ankietach wskazywały jako największą barierę utrudniającą im działalność: brak zleceń później zatory płatnicze, a dopiero kolejno brak pracowników. A to już znaczna zmiana która wskazuje na znaczne pogorszenie rynku. W czerwcu rosły ceny usług budowlanych ( wzrost 1,5% m/m ), ale jest to operacja dla firm coraz trudniejsza, także z uwagi na spadek liczby inwestorów. Rynek budowlany cofa się w swojej wielkości coraz bliżej lat 2015-16, a to dużo mniej inwestorów niż w ostatnich 5 latach.


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Czerwiec 2022 rok

Dawno już nie było tak żeby 62% ankietowanych firm deklarowało możliwość podjęcia zamówienia w ciągu 2 tygodni. I to w szczycie sezonu. Podobny udział firm gotowych do podjęcia zleceń obserwujemy już drugi miesiąc więc jest to zjawisko trwałe. W drugiej połowie roku konkurencja między firmami jeszcze wzrośnie bo firm z otwartymi kalendarzami zleceń będzie jeszcze więcej...


popyt na branże budowlane Czerwiec 2022 rok

 • Branża wykończeniowa z 20% udziałem w rynku bezkonkurencyjna

 • Znaczny spadek zamówień w branżach: murarsko-zbrojarskiej, budowy domów i w stolarce budowlanej

 • Ryzyko działalności budowlanej znów krytycznie wysokie

W czerwcu w stosunku do średniej w roku najbardziej traciły rynek branże: murarska, zbrojarska, elektryczna, stolarki budowlanej i oczywiście budowy domów prywatnych. Mówiąc oczywiście powtarzamy dane o silnym spadku zamówień na budowy domów prywatnych w stosunku do ub roku ( -29% ) i podobnym wyniku jak w ub miesiącu. Oznacza to, że z upływem roku spadek koniunktury na domy prywatne się zmniejsza, ale i tak brniemy z wielkością zamówień na domy podobnie słabo jak w latach 2013-14. W czerwcu bardzo dobry rynek miała branża wykończeniowa ( 20% udziału w rynku wszystkich inwestycji ), ale dużym wzrostem wykazała się także branża brukarska, tynkarska i posadzkarska. Cała reszta branż albo dryfowała w granicach swojej średniej w roku, albo traciła inwestorów w mniejszym stopniu. To raczej złe dane jak na szczyt sezonu. A większym problem będzie kiedy wyczerpią się zamówienia wykończeniowe, które są ostatnim ogniwem w  łańcuchu boom-u budowlanego z ub roku...  W czerwcu ten spadek wyniósł: od koniec miesiąca na fali upałów pogarsza się rynek elewacji i dociepleń, tynkarski oraz wykończeniowy. Jednak w skali miesiąca to wykończeniówka miała blisko 20% nowych inwestycji w czerwcu, a kolejne to właśnie elewacje i instalacje wod-kan-gaz. A w dużej skali porównując do średniej w roku spadły znacznie inwestycje murarskie i zbrojarskie, budowy domów, inwestycje elektryczne i w stolarce budowlanej. A wysoki wzrost inwestycji zanotowaliśmy w branżach: tynkarskiej, posadzkarskiej i brukarskiej, a także wspomniana wykończeniówka też miała o 15% więcej inwestycji niż średnia w roku. Najmniejszy rynek ma branża budowy domów i ogrodzeniowa chociaż ta ostatnia zaczęła się przed wakacjami trochę poprawiać.Ryzyko działalności firm budowlanych Czerwiec 2022 rok

Bardzo duże ryzyko działalności pojawiło się w czerwcu dla branży ogrodzeniowej, robót ziemnych, elektrycznej, stolarki budowlanej czy w branży murarsko-zbrojarskiej. To już nie są żarty bo branże te na skutek utraty rynku, wysokich kosztów działalności i w niektórych przypadkach braku dostępu do robotników budowlanych ( brakuje nawet osób niewykwalifikowanych ) mogą się wywrócić w ciągu najbliższych miesięcy. A jedynie w branży tynkarskiej i wykończeniowej warunki działalności jeszcze są sprzyjające jak na budownictwo usługowe...

 • Spadek obrotów w firmach i niższe marże w czerwcu

 • Spadek obrotów największym problemem firm

 • Opłacalność prac budowlanych wciąż dobra, ale nie dla wszystkich branż
Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

O ile obroty w firmach budowlanych w czerwcu były na podobnym poziomie co w maju to niestety rentowność prac spadła. Marże netto obniżyły się -1%. O ile firmy ciągle narzekają, że zarabiają za mało, ( chociaż nie zawsze wynika to z przyczyn niezależnych od nich, a raczej z jakości i solidności wykonania ). To w tym miesiącu ta zależność leży po stronie wzrostu kosztów pracy oraz wyższych cen paliw. Koniec czerwca co prawda przyniósł leki spadek tych kosztów, ale w zakresie miesiąca koszty wzrosły. W ubiegłym roku w czerwcu obroty przekraczały w firmach 65% średnią w roku, a w tym roku są o -28 niższe niż średnia w roku. To najlepiej oddaje obraz małych i średnich polskich firm budowlanych. Głównym celem będzie więc w firmach utrzymanie obrotów przynajmniej na średnim poziomie niż walka z podwyżkami cen. A to oznacza, że ceny usług mogą rosnąc trochę wolniej niż płace co już się dzieje. Wysoka opłacalność niektórych prac budowlanych może więc się dość szybko zawalić...Obroty w firmach budowlanych Czerwiec 2022 rok

Na koniec czerwca już tylko branża tynkarska mogła mówić o wzroście obrotów wobec średniej w roku ( obroty w tej branży wzrosły o 12% ), a tylko branża brukarska utrzymała obroty na średniej ścieżce. Wszystkie pozostałe branże zanotowały w czerwcu spadek obrotów, a największy w branży murarsko-zbrojarskiej i stolarki budowlanej. Tu obroty wobec średniej w roku spadły nawet o -50%. To proszę państwa jest już kryzys w branży skoro w czerwcu są tak słabe wyniki, a przecież to szczyt sezonu w budownictwie...Średnie marże w firmach budowlanych Czerwiec 2022 rok

Firmy budowlane walczą cenowo o utrzymanie podobnie wysokich marż jak w ub latach. Jednak to już się nie udaje i w czerwcu marże średnie spadły o -1%. O ile w branżach: instalacyjnej wod-kan-gaz, dekarskiej, tynkarskiej, posadzkarskiej czy wykończeniowej zarabia się jednostkowo jeszcze krocie. To w branżach takich jak: ogrodzeniowa, elektryczna, ociepleniowa czy nawet brukarska jest to już dyskusyjne. W dzisiejszych czasach marże netto w firmach poniżej 30% grożą utratą ciągłości finansowej przy problemach wykonawczych i to się w tych branżach dzieje. Spadek średnich marż w budownictwie wykonawczym powiększy liczbę branż nie spełniających w/w kryterium...

Koszt 1 roboczogodziny w czerwcu osiągnął 45,47 zł netto za pracę firm niemetryczną. I jest najwyższy w naszej historii notowań. Do końca roku bardzo prawdopodobny jest wzrost tej stawki do 48 zł netto. Prognozy wyższe raczej przy obecnym układzie nie mają już szans realizacji. Chyba, że  znów pojawi się jakiś światowy szok ekonomiczny...

W czerwcu mieliśmy najwyższy wzrost kosztów prowadzenia działalności budowlanej w historii naszych notowań. Wzrosły zwłaszcza koszty pracy, ceny paliw i sprzęt i narzędzia odnawialne. Ale rosły ceny dosłownie na wszystko co firmom jest potrzebne. Problem już jest to, że koszty rosną szybciej niż ceny usług budowlanych. Stąd spadek marż w budownictwie

 • Znaczny spadek nowych inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim i opolskim

 • Poprawa rynku tylko w woj. podkarpackim, lubelskim i kujawsko-pomorskim

 • Lekki spadek inwestycji w stosunku do maja w szczycie sezonu !Wiadomości regionalne usługi

Są regiony które w czerwcu straciły poważnie rynek inwestycji. To głównie województwa: warmińsko-mazurskie i opolskie. Tu odpływ inwestorów wyniósł nawet -30% od średniej w roku. Ale straty wystąpiły także w województwach: wielkopolskim, świętokrzyskim, pomorskim, wielkopolskim, łódzkim czy lubuskim. Jedynie w województwach: podkarpackim, lubelskim czy kujawsko-pomorskim możemy mówić o poprawie rynku w czerwcu. Więcej nowych inwestycji było także w województwach: mazowieckim i małopolskim. Ogólnie jednak czerwiec przyniósł niewielki spadek inwestycji w stosunku do maja. W całym kraju firmy już narzekają na brak zleceń zwłaszcza w branżach: murarskiej, elektrycznej czy w stolarce budowlanej. Słaby jest więc szczyt sezonu w budownictwie...Rynek budowlany w województwach Czerwiec 2022 rok


 • Spadek sprzedaży farb i lakierów

 • Więcej kupujemy płytek i wykładzin oraz narzędzi do indywidualnych remontów

 • Sprzedaż materiałów budowlanych najgorsza w tym roku
Handel budowlany w czerwcu właściwie wrócił do wyników po zakończeniu boom handlowego z ub roku. A to są słabe wyniki !. W czerwcu po znacznym spadku sprzedaży art. ogrodowych dopiero było widać jak wygląda właściwy handel budowlany. Zważywszy, że od początku tego roku miesiące handlowe nie były złe to teraz mamy największy spadek klientów od początku roku. Porównajmy zatem czerwiec tego roku do czerwca w 2019, a tylko takie porównanie ma teraz sens ( covid i lockdow-ny w latach 2020/21 ). Mamy tak w czerwcu: -25% słabszy handel budowlany materiały ciężkie, o -30% spadek w działach farb i lakierów. Ale także o 30% więcej klientów w działach płytek i wykładzin. Widać więc, że w czerwcu był silny wzrost sprzedaży materiałów dla dużych wykończeń i remontów ( wykańczane domy i mieszkania odbierane w ub roku ), ale nie przełożyło się to na sprzedaż farb. O 18% wzrosła liczba klientów w działach sprzętu i narzędzi. To jest niepokojące bo podejrzewamy, że indywidualny klient wziął sam sprawy w swoje ręce na skutek znacznie rosnących cen usług...Udział działów branżowych w handlu budowlanym Czerwiec 2022 rok

W porównaniu do maja aż o -10% spadło zainteresowanie ogrodami w sieciach budowlanych, spadła także sprzedaż farb i lakierów. Natomiast trochę poprawiła się sprzedaż ciężkich materiałów, a przede wszystkim płytek i wykładzin oraz sprzętu i narzędzi. Trzeba jednak brać także pod uwagę niską frekwencje klientów w sieciach w czerwcu w porównaniu do maja...
Tynki maszynowe Poznań Wielkopolska
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem