malowanie i gładzie natryskowo
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2021-01-31
W styczniu najwięcej inwestycji mieliśmy wykończeniowych, murarsko-zbrojarskich, instalacyjnych wod-kan-gaz, dekarskich, ociepleniowych i budowy domów. To te branże decydowały o sukcesie budownictwa w czasie prawdziwie zimowego stycznia. Niestety w tym miesiącu przeważały inwestycje deweloperskie i publiczne, a co za tym idzie były większe problemy z płynnością finansową i zatorami płatniczymi. Niższe koszty pracy pozwoliły firmom na opusty i rabaty przy zachowaniu dobrej rentowności prac budowlanych i to pomimo widocznego spadku cen w niektórych branżach. Podaż robotników do pracy w styczniu wyraźnie wzrosła, a zapotrzebowanie firm na kadry było już mniejsze niż w grudniu. Najmniejszy progres inwestycji zanotowaliśmy w dotychczas silnych inwestycyjnie regionach: mazowieckie, małopolskie czy wielkopolskie, za to silne inwestycje publiczne napędzały rynek w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim czy opolskim. Jak na trudniejsze warunki pogodowe niż w ub latach trzeba przyznać, że budownictwo usługowe radziło sobie nadzwyczaj dobrze. W końcu to styczeń - miesiąc poza sezonem. Najbardziej firmom w styczniu dokuczały niskie ceny usług, zatory płatnicze i brak zleceń, a niewiele firm wskazywało na koszty pracownicze i to pomimo wzrostu płac minimalnych. Oby kolejny trudny miesiąc dla budownictwa był przynajmniej taki jak styczeń...
tekst zastrzeżony

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym styczeń 2021 rok

Tylko 69% firm budowlanych było dostępnych dla inwestorów. Mniejsza podaż firm wynikała głównie z powodu mniejszych niż w ub latach możliwości wykonawczych ( mniej brygad, mniejsze kadry), ale także wycofania się niektórych małych podmiotów z rynku. W lutym zwłaszcza w jego połowie podaż firm budowlanych powinna wzrosnąć. Inwestorzy właśnie teraz mogą wybierać wykonawców chociaż nie we wszystkich branżach. Szczególnie ciężko teraz o firmę instalacyjną czy murarsko-zbrojarską...

popyt na branże budowlane styczeń 2021 rok

Branża o największym udziale w rynku: wykończeniowa nie miała w styczniu już takich sukcesów. Jej udział w rynku w tym roku był o -12% mniejszy niż w ub. To głównie z powodu słabszego rynku prywatnego. Za to duża podaż zamówień deweloperskich i publicznych w miarę rekompensowała branży tą stratę. Dynamicznie rozwijał się za to rynek dla branży murarskiej, zbrojarskiej, instalacyjnej wod-kan-gaz, elektrycznej i montażu stolarki budowlanej tu inwestycji było więcej niż możliwości usługowych. To głównie te branże odpowiadały za dobrą koniunkturę w styczniu. Najmniejszy udział w rynku miały branże: ogrodzeniowa, ogrodnicza i brukarska. O ile dwie pierwsze jak co roku o tej porze nie mają sukcesów rynkowych to branża brukarska właściwie od połowy listopada nie może wydostać się z zapaści. W tym roku zima nie pomaga w ogóle branżom terenowym. I na koniec jeszcze o branży budującej domy prywatne. W styczniu znacznie wzrosły zamówienia na domy prywatne, ale trzeba zaznaczyć, że jest to szczytowy okres zamówień na tego typu inwestycje. W tym roku był on o -36% mniejszy niż rok temu. A więc spadek zainteresowania budową domów trwa w najlepsze. Czy branża zdoła to nadrobić w kolejnych miesiącach ? Mamy wątpliwości...


Ryzyko działalności firm budowlanych styczeń 2021 rok

Duże ryzyko działalności budowlanej w styczniu ponosiły branże brukarska i ociepleniowa. Jedna i druga cierpiała na dość niskie marże i słabnący rynek. Najmniej ryzykowne były branże murarsko-zbrojarska, wykończeniowa i instalacyjna wod-kan-gaz. Branże te miały stosunkowo niskie koszty, duży rynek, mniejsze problemy kadrowe. Jednym słowem dużo bezpieczniej niż rok temu. Chociaż brakowało inwestycji prywatnych...

Obroty w firmach budowlanych styczeń 2021 rok

Od strony finansowej rynek budowlany był łaskawy dla firm budowlanych. Udało się właścicielom wyhamować wzrost płac, a tym samym diametralnie ograniczyć koszty w firmach. To jest najważniejszy sukces bo to on wpłynął na stosunkowo dobrą kondycję finansową firm. Pomimo, że w styczniu ceny usług średnio nawet trochę spadły to "ograniczone" płace utrzymały wysoką rentowność prac budowlanych. Do tego w drugiej połowie stycznia znacznie rosły obroty w firmach, szczególnie w branżach murarsko-zbrojarskiej, instalacyjnej wszystkich specjalności od elektrycznej po wod-kan-gaz ). Ale tylko w branży brukarskiej i ogrodzeniowej możemy mówić o stagnacji. Głównymi "dostawcami zamówień są jednak GW na inwestycjach publicznych i deweloperskich. Te firmy które operują wyłącznie na prywatnym rynku już takiego wzrostu obrotów nie mają. Wysokie zyski i obroty nie do końca szły w parze z płatnościami ( zatory płatnicze w styczniu były ponad przeciętnie wysokie i obejmowały 1/4 firm budowlanych ). Jest więc niebezpieczeństwo przeobrażenie się dużych zysków firm w bankructwa lub co najmniej utratę płynności. Tego nie negujemy rynek przepływu pieniądza w budownictwie jest zdecydowanie bardziej trudny niż w ub roku. Jeszcze w lutym sytuacja opóźnień w płatnościach może być złą , później spodziewamy się poprawy...

Duże obroty w styczniu zanotowały nie tylko branże wymienione wyżej, ale także tynkarska, stolarka budowlana i wykończeniowa. Branża tynkarska ma jednak duża liczbę jeszcze niezrealizowanych inwestycji ( sytuacja inwestycyjna poprawiła się w połowie stycznia ), branża wykończeniowa chociaż z mniejszym udziałem w rynku niż w ub roku to potencjalnie zawierała dużo transakcji deweloperskich i publicznych. Pod koniec stycznia siadły jednak zamówienia prywatne. Za to stolarka budowlana już drugi rok robi zdecydowane postępy na rynku: zamówienia płyną ze wszystkich stron...
Średnie marże w firmach budowlanych styczeń 2021 rok

Bardzo dobra rentowność prac budowlanych w styczniu omijała tylko branże ociepleniowo - elewacyjną chociaż w drugiej połowie miesiąca i tu marże poprawiały się. Największa opłacalność prac występuje nadal w branży instalacyjnej wod-kan-gaz, ale także w robotach ziemnych, dekarskiej, tynkarskiej i wykończeniowej. Wątpimy, aby tak dobre marże trwały dłużej. Jak tylko nadejdzie sezon i wzrośnie popyt na robotników budowlanych płace ruszą do góry. W tym roku jednak wielkich podwyżek raczej nie będzie. Możliwy jest wzrost podaży ludzi do pracy do poziomów dawno już nie spotykanych w Polsce, a to nie będzie sprzyjać wzrostowi płac...

Średni koszt rozliczeń miedzy firmami za prace niemetryczne spadł w styczniu w stosunku do ub miesiąca o -1,1%. Średnia 1 roboczogodzina w umowach i kontraktach wynosi obecnie 38,32 zł netto/h. To oznacza, że koszt pracy firm budowlanych już nie rośnie w takim tempie jak przez ostatnie 5 lat...

Niskie koszty w firmach budowlanych wynikają głównie z ograniczenia średnich płac, a ściślej najwyższych stawek w budownictwie. Firmy teraz płaca jak najmniej, a że pracowników przybywa to ciecie kosztów się udaje. Na koniec miesiąca wzrosły za to płace minimalne, rosną już dość szybko koszty paliw. Mniejszy wzrost cen dotyczył sprzętu i narzędzi, ale i tu na początku sezonu będzie zmiana. Przy znaczącej zimie zapowiadanej na luty firmy mogą mieć problemy z realizacją kontraktów. Przerwy będą wpływać na spadek zatrudnienia co nigdy nie prowadzi do wzrostu płac. Dlatego jeszcze w lutym koszty w firmach będą w miarę stabilne...

Rynek budowlany w województwach Styczeń 2021 rok
Niższy niż zwykle udział w rynku budowlanym województwa mazowieckiego w styczniu to poważna zimowa zmiana u liderów terytorialnych. I tak województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, łódzkie i podkarpackie traciły rynek w styczniu, a województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i opolskie pozyskiwały inwestycji więcej niż zwykle. Widać z tego, że inwestycje publiczne ( bo to one głównie napędzają rynek ) lepiej funkcjonują w dotychczas słabszych województwach. Oczywiście w styczniu nadal najwięksi regionalni gracze to firmy z województw mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego, ale ich przewaga rynkowa już nie jest tak duża jak w ub latach. Być może wzrost inwestycji prywatnych w sezonie zmieni ten potencjał, ale teraz w okresie bessy inwestycji prywatnych tak to wygląda. Niestety zima w wielu rejonach kraju powstrzymuje inwestorów lub wręcz uniemożliwia prowadzenie wielu prac ( nie tylko na zewnątrz ). Prognozy pogody na luty nie są optymistyczne...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym Styczeń 2021 rok

Handel budowlany detaliczny w styczniu dzięki zamkniętym galeriom handlowym wyglądał nieco lepiej niż w ub roku. Było więcej klientów, ale nie więcej niż w 2019 roku. To znak, że nie można patrzeć na tą gałąź rozwojowo. W porównaniu do stycznia ub roku większe zainteresowanie klientów było w zakresie farb i lakierów oraz sprzętowo - narzędziowym ( majsterkowanie pracowników zamkniętych branż), Mniej klienci interesowali się działami ogrodowymi, budowlanymi, meblowo-drewnianymi czy płytkami i wykładzinami. Dopiero luty przy otwartych galeriach pokaże nam jaka jest rzeczywista moc zakupów klientów prywatnych...

W ciągu miesiąca stycznia ( porównanie do grudnia ub roku ) poprawiły się zakupy w działach: budowlanym, meblowo - drewnianym, farb i lakierów, a spadł znacząco w działach ogrodowych ( choinki ) i elektryczno - oświetleniowym. W pozostałych działach proporcje zmieniły się niewiele. Cały handel przesunął się jednak ze świątecznego wyposażeniowego w typowo budowlany - wykończeniowy...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem