Radom remonty wykończenia
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2013-07-28
W lipcu bezsprzecznie królowały firmy wykończeniowe które stanowiły o 25% rynku budowlanego w Polsce. Tak dużego popytu na usługi wykończeniowe nie spodziewał się nikt. Drugą branżą były usługi murarskie tutaj popyt wzrósł znacznie zarówno na rynku publicznym jak i prywatnym. Murarzy można było szukać ze świecą w większości regionów w Polsce. Trzecią grupę branżową w kolejności stanowiły ekipy tynkarskie i elewacyjne: popyt na nie był mniej stabilny niż w dwóch pierwszych wymienionych branżach, ale stanowił o rozwoju blisko 10% rynku. Następną branżą była branża dekarska która w lipcu nadal cieszyła się dużą popularnością niemal w całej Polsce. Po wiosennych miesiącach zastoju już w połowie czerwca odrabiała ona straty. Na piątej pozycji znalazły się firmy budujące domy tutaj popyt zaczął gwałtownie rosnąć od początku lipca i nadal jest to rosnąca grupa inwestorów. Szczytowy okres w budownictwie nie pozostał bez wpływu na ceny zwłaszcza dla pierwszej piątki wymienionych branż. Udział we wzroście cen miały również takie branże jak instalacyjna czy ociepleniowa, które również do połowy lipca mogły poszczycić się wyraźnym wzrostem cen. Doskonała pogoda w lipcu z pewnością miała wpływ na dobrą koniunkturę w budownictwie, ale przyczyniła się do niej również poprawa na rynku publicznym takich miast jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków czy Szczecin. W pozostałych regionach nie było już tak silnego wzrostu popytu. Na Pomorzu dopiero koniec lipca przyniósł większy ruch inwestycyjny głównie w Trójmieście. Natomiast spadał popyt na usługi budowlane na Śląsku i Podlasiu. Najlepsze warunki do inwestowania w budownictwo stworzyło Mazowsze ( Warszawa ) najgorsze województwo świętokrzyskie ( Kielce ) I takie tez wystąpiły różnice w cenach usług. Wg wskazań z poprzednich lat szczytowy okres w budownictwie powinien potrwać jeszcze do połowy sierpnia

2013-07-28
Ostatni pełny tydzień lipca to najlepszy tydzień od początku roku dla budownictwa. Średni popyt na usługi budowlane jest obecnie największy od początku roku. W ostatnim tygodniu poprawił się znacznie popyt na usługi na północy Polski, ale pogorszył się nico w Polsce południowo-zachodniej i północno-wschodniej. Zapełnione portfele zleceń mają firmy wykończeniowe, murarskie, tynkarskie, dekarskie, a ostatnio nawet firmy budujące domy prywatne. Uwaga jest tylko taka że nie we wszystkich regionach Polski jest tak duży popyt. Ostatni tydzień to przede wszystkim silny ruch inwestycyjny na Mazowszu i Pomorzu. Popyt w budownictwie nadal rośnie i wszystkie nasze firmy mają w tej chwili prace i portfele zleceń wypełnione na najbliższe tygodnie. Kluczem do skorzystania przez firmy z dobrodziejstw popytu na rynku jest reklama i wysoka pozycja stron www w sieci. Firmy zewnętrzne które tego nie robią nie mają okazji skorzystania z nowych pojawiających się inwestorów po prostu nikt nie wie że one istnieją. W zimowym kryzysie wiele firm zrezygnowało z jakiejkolwiek reklamy i już jej nie odnowiły. Skutek tego jest taki, że część firm nie jest już w stanie przyjąć więcej zleceń, a część korzysta tylko z tego co te firmy im odstąpią. Natomiast inwestorzy narzekają, że firm jest za mało bo te co znajdują w sieci nie są w stanie przyjąć więcej zleceń. Jest więc dobra sytuacja dla tych firm, które zdają sobie sprawę z gry marketingowej jakiej podlegają wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce. Pozostali którzy żyją w cieniu gry rynkowej muszą czekać na "odpady" które zostaną po wiodących firmach na rynku.Ponownie rośnie popyt na materiały budowlane. Koniec lipca przyniósł ożywienie sprzedaży co będzie miało wpływ na utrzymanie wysokiego popytu na usługi w pierwszej połowie sierpnia. Druga połowa sierpnia zazwyczaj zmienia preferencje inwestorów na rzecz zbliżającego się roku szkolnego i spada popyt na rynku prywatnym. Tak zachowują się inwestorzy od lat i nic nie wskazuje, że w tym roku miałoby się coś zmienić...

2013-07-28
Wyraźnie rośnie popyt na północy Polski. Po miesiącach dużego zastoju zwłaszcza na Pomorzu, rynek w Trójmieście osiągnął szczytowe zainteresowanie inwestorów. Mazowsze i Pomorze miało największy ruch inwestycyjny w tym tygodniu. Pogorszyło się zainteresowanie firmami na Dolnym Śląsku, Małopolsce, w województwie lubuskim i opolskim. Poprawiło się natomiast w województwie łódzkim, kujawsko-pomorskim i regionie południowo-wschodnim. Cały czas wysoki popyt na usługi budowlane występuje w Wielkopolsce, Zachodnim Pomorzu. Stabilny zauważalny popyt jest również na Warmii i Mazurach ( Olsztyn i nie tylko ). Doskonała pogoda widać nie tylko wpływa pozytywnie na ruch turystyczny.

2013-07-28
Największy udział w rynku nadal mają firmy wykończeniowe i murarskie. Przewaga tych pierwszych nad innymi branżami jest mniejsza niż tydzień temu, ale ciągle znacząca. Najmocniej wzrósł popyt na branże: ociepleniową, firmy budujące domy, branże dekarską i stolarkę budowlaną. Spada natomiast udział firm w rynku w branżach: wykończeniowej i ogrodzeniowej. Słaby popyt występuje w branży posadzkarskiej, robót ziemnych i branży elektrycznej. W tej ostatniej wystąpiło jednak w tym tygodniu pewne ożywienie. Pozostałe branże rozwijają się wolniej, ale przybywa im inwestorów...

2013-07-22
Poprawa koniunktury w najlepiej rozwiniętych inwestycyjnie regionach jest widoczna gołym okiem. W województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, zachodniopomorskim brakuje rąk do pracy. Firmy cierpią już na brak murarzy, zbrojarzy, płytkarzy i innych pracowników wykończeniowych. Terminy realizacji sięgają już września. W pozostałych regionach już takiego boom-u budowlanego się nie czuje chociaż na Mazurach, Pomorzu i Śląsku też nie jest łatwo znaleźć firmy do pracy od zaraz. Wygląda na to, że lipiec będzie miesiącem cieszącym się największym popytem wśród inwestorów od początku roku. W budownictwie dominuje branża wykończeniowa która już teraz przekroczyła 30% udział w rynku. Za nią jest branża murarska i tynkarsko-elewacyjna. Dość znaczny popyt występuje w branży dekarskiej, ogrodzeniowej i budowy domów prywatnych. Niepokoi natomiast spadek popytu w branży ociepleniowej, stolarce budowlanej i instalacyjnej elektrycznej. Nadal rosną ceny usług ( głównie w branży wykończeniowej ), ale stabilizują się w branży terenowej ( roboty ziemne , brukarskie, ogrodnicze ). W zeszłym roku szczytowy okres w polskim budownictwie trwał do połowy sierpnia i wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie podobny...

2013-07-22
Powiększa się udział firm wykończeniowych w rynku budowlanym, głównie za sprawą dużego popytu na rynku prywatnym. Wraz z rosnącym popytem rosną też ceny usług dla tej branży. Ponownie w tym tygodniu wzrosło zainteresowanie firmami murarskimi i tynkarskimi. Ta pierwsza jest obecnie drugą wiodącą branżą na rynku. Kolejną, ostatnią już branżą w której popyt poprawia się jest branża ogrodzeniowa której udział w rynku również systematycznie rośnie. Największy spadek popytu w tym tygodniu odczuła branża ociepleniowa oraz stolarki budowlanej. Te branże najwidoczniej już schodzą z tzw szczytu chociaż dla branży ociepleniowej popyt może powrócić w drugiej połowie września. Słabiej jest również w branżach terenowych: brukarskiej, robót ziemnych i usług ogrodniczych. Żeby jednak mówić o ugruntowaniu tych tendencji trzeba jeszcze poczekać...

2013-07-22
Rekordy inwestycyjne w Polsce biją regiony Mazowsza i Dolnego Śląska. Mniejszy choć nadal silny popyt na usługi występuje również w Wielkopolsce i Małopolsce. W pozostałych regionach ( zwłaszcza na północy Polski ) zwiększone zapotrzebowanie na usługi jest również odczuwalne. Jedynie w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim ciągle jest znacznie gorzej niż w najlepszych inwestycyjnie województwach. Należy pamiętać również o związanym z wakacjami wędrującym popycie co może być w poszczególnych regionach zauważalne jako duży wzrost zainteresowania inwestorów , bądź dość silny spadek...

2013-07-22
Kolejny tydzień w którym rośnie krzywa inwestycji zwłaszcza w silnych regionach Polski. Występuje dalszy wzrost udziału inwestycji wykończeniowych w rynku, ale niestety powoli spada zainteresowanie materiałami budowlanymi co sygnalizuje zbliżający się koniec szczytu inwestycyjnego w budownictwie. Na razie jak widać po wykresie zainteresowania usługami popyt ciągle rośnie zwłaszcza w branży budowlanej i wykończeniowej. Zmniejszył się popyt w ostatnim tygodniu na branże ociepleniową, stolarkę budowlaną, brukarską, robót ziemnych, usług ogrodniczych oraz w branży instalcyjnej elektrycznej. Jeśli chodzi o branże terenową to jedynie ogrodzeniowa jeszcze jest w tzw szczycie pozostałe zmniejszają już swój udział w rynku. W tej grupie również pojawia się stabilizacja w cenach mimo, że rosną ceny paliw. Branża wykończeniowa notuje natomiast rekordy popularności w silnych inwestycyjnie regionach, a na realizacje zleceń nierzadko inwestorzy muszą już czekać do września. Tak dużego wzrostu popytu na rynku prywatnym nie spodziewał się chyba nikt. Być może jest to sprawa doskonałej pogody na tego typu prace, ale też przejaw poprawy zasobów finansowych klientów. Dopiero sierpień i wrzesień pokażą czy jest to powrót lepszych czasów dla budownictwa czy tylko przypadek. Od początku roku analitycy budowlani zapowiadali lepszą dla budownictwa druga połowę roku i to się raczej sprawdza. Musimy jednak brać pod uwagę że są dość liczne regiony w Polsce w których tej poprawy nie widać: województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, lubuskie, opolskie. W tych regionach popyt wzrósł w małym stopniu...Spada zainteresowanie materiałami budowlanymi co jest oznaką zbliżającego się końca szczytu w budownictwie. Wg analiz płynących z sieci marketów budowlanych oraz naszych analityków śledzących zainteresowanie usługami budowlanymi obecny szczyt budowlany powinien potrwać do połowy sierpnia. Tak też zachowywał się rynek w zeszłym roku, a zmiany na rynku wskazują na podobne tendencje

2013-07-14
W lipcu budownictwo zdominowała branża wykończeniowa. Oceniamy, że popyt na tego typu usługi stanowi niemal 27% wszystkich nowych inwestycji. Inwestorzy muszą więc spodziewać się dalszego wzrostu cen usług w tej grupie. Znacznie poprawił się popyt na usługi dekarskie, które od lipca mają największą liczbę inwestorów od początku roku. Ciągle trwa boom na usługi tynkarskie choć ze zmienną intensywnością. w pierwszym tygodniu lipca popyt na usługi tynkarskie gwałtownie spadł w całym kraju po czym ponownie mocno wzrósł w ostatnim tygodniu. Pogarsza się popyt na usługi ociepleniowe i murarskie które maju i czerwcu należały do najbardziej pożądanych przez inwestorów. Pogarsza się popyt na usługi terenowe: roboty ziemne ( zaplanowane inwestycje już "wyszły z ziemi" ), brukarskie i ogrodnicze ( wakacje ). Poprawia się natomiast w branży instalacyjnej wod-kan-gaz która w tym roku wróciła do łask inwestorów.  

2013-07-14
Coraz lepsza koniunktura na rynku budowlanym każe patrzeć z optymizmem na kolejne lata. Szczyt sezonu pokazał, że popyt na usługi budowlane może zbliżyć się do poprzednich lat, a więc Polska buduje się dalej. Są jednak regiony w Polsce gdzie tego popytu niestety nie czuje się w takim wymiarze: woj świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, lubuskie, podkarpackie.  W tym roku mniejszy popyt na usługi budowlane występuje również na Pomorzu i Śląsku. Natomiast regiony takie jak Małopolska, Wielkopolska, Dolny Śląsk czy Mazowsze to kolejne silne zapotrzebowanie na usługi zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym. Tutaj też występują najwyższe ceny usług, które swym poziomem nie odbiegają od poprzednich lat. Nie oznacza to jednak, że poprawia się tam "atmosfera" wokół budownictwa. Inwestorzy są w tym roku bardziej wymagający, często niewypłacalni, a liczba bankrutujących firm budowlanych jest ciągle bardzo duża. Głównym powodem takich perturbacji są niskie ceny wygrywanych przetargów publicznych oraz wyraźnie mniejsze zasoby finansowe inwestorów prywatnych. Obserwacja zachowania aktywności inwestorów prywatnych pokazuje podobny trend jak rok temu. Duży wzrost popytu po zimie ( kwiecień ) znaczny spadek w maju ( święta, weekendy ) i poprawa w czerwcu zwłaszcza na koniec miesiąca. Wreszcie lipiec w którym nakłada się wzrost inwestycji prywatnych ( zwłaszcza w wykończeniach wnętrz ) oraz szczytowy moment w realizacji nowych inwestycji publicznych. Na to wszystko nakłada się poprawa kondycji finansowej firm, która zdążyła się poprawić po zimie i mamy szczyt sezonu z najwyższymi cenami usług w roku...

2013-07-14
Ostatnie dwa tygodnie to zapoczątkowany w końcu czerwca trend wzrostu zapotrzebowania na usługi budowlane zwłaszcza wykończeniowe. "Ruszyło" więc znacznie na rynku prywatnym co ma swoje odzwierciedlenie w cenach usług. Mimo wszystko rynek w tym roku jest trudny dla firm. Inwestorzy przyzwyczajeni do komunikatów o załamaniu w budownictwie nie są skorzy do akceptowania obecnych cen na rynku. Sytuacja gospodarcza kraju też jest ciągle dołująca, a sezonowy spadek bezrobocia jest tylko niewielki. Brak pieniądza na inwestycje jest więc wyczuwalny niemal we wszystkich branżach gospodarki. Inwestycje publiczne w budownictwie mają ciągle niedoszacowane koszty budowy ( kryterium najniższej ceny ) co powoduje , że ciężar inwestycji spada na podwykonawców. Stąd mimo, że na rynku prywatnym ceny rosną to na dużych budowach zmiany są niewielkie. Inwestycje publiczne cierpią więc na brak podwykonawców i ludzi do pracy. Kiedy rynek prywatny "siądzie" następuje zapaść w całym budownictwie ponieważ pozostają wówczas tylko nisko płatne inwestycje publiczne. Firmy muszą z czegoś żyć przez okres od października do marca na co ratunkiem pozostają duże budowy, które trwają niemal cały rok. Dopóki nie zmieni się system wyłaniania GW na przetargach sytuacja na rynku nie ulegnie poprawie. Będziemy mieli względny boom w szczycie sezonu i nisko płatną pracę zimą.Lipiec to pogorszenie sprzedaży materiałów budowlanych chociaż w ostatnim tygodniu widać ponowny trend wzrostowy. Jeśli popyt na wykończenia wnętrz będzie rósł nadal to przynajmniej w tej grupie towarowej możemy spodziewać się poprawy sprzedaży materiałów budowlanych. Inne branże niestety powoli odstają od wiodącej obecnie grupy firm wykończeniowych

2013-07-14
Ciągle wiodącą pozycje w polskim budownictwie mają regiony: Mazowsza, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski. Wystąpiła poprawa na północy Polski, ale nie jest to poziom z zeszłego roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że w szczytowym okresie dla budownictwa poprawił się popyt w regionach słabych inwestycyjnie co cieszy lokalne firmy. Wrosły tam też niskie jak na dzisiejsze czasy ceny usług. Największy popyt na usługi występuje obecnie na Dolnym Śląsku, najmniejszy w województwie lubuskim. Wakacje to okres urlopowy który wpływa na wędrowanie popytu na usługi ( objawia się to tygodniowymi silnymi spadkami popytu w poszczególnych regionach i ponownie silnymi wzrostami popytu ) po całej Polsce...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem