SikaSeal-121 Roof Seal dekarski
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2015-09-27
Spadek koniunktury w budownictwie we wrześniu to zaskoczenie zarówno dla firm budowlanych jak i dla naszych analityków. Tylko w branży ociepleniowej i wykończeniowej możemy mówić o utrzymaniu wielkości rynku porównywalnego z sierpniem. Pozostałe branże miały mniej inwestycji niż w zeszłym miesiącu i mniej niż w zeszłym roku. Niższy poziom popytu na usługi obniżył wskaźnik koniunktury w budownictwie GBW do 4 ( skala 10 stopniowa ). Pomimo sporego spadku inwestycji jeszcze blisko 60% firm poszukuje robotników budowlanych do pracy, a na dużych inwestycjach co trzecia brygada zatrudnia obcokrajowców w celu utrzymania stanu. Widać to zwłaszcza w najsilniejszych inwestycyjnie regionach Polski. Brak pracowników powoduje również niski przyrost nowych firm budowlanych operujących na rynku. Wygląda na to, że Polska już w przyszłym roku stanie przed dylematem: nie wzrostu inwestycji tylko kto je wykona. Tym bardziej, że nowe przetargi w Polsce wygrywają głównie zagraniczne przedsiębiorstwa budowlane, a polskie firmy są tylko podwykonawcami często kolejnych spółek ( już polskich) zarabiając niewystarczające pieniądze na zatrzymanie pracowników. Niewydolność naszego państwa w ochronie rodzimych przedsiębiorców i drastyczny fiskalizm zemści się w kolejnych latach. Nowe Unijne pieniądze wejdą do naszego kraju i wyjdą w zyskach zagranicznych wykonawców. Nasze firmy za to zadłużą się jeszcze bardziej lub będą bankrutować przyciśnięci do muru kosztami i niskim poziomem odpowiedzialności własnych pracowników. W nagrodę zobaczymy Polaków wśród kolejnych komisarzy i urzędników UE w Brukseli. Oby tylko Nam tu w kraju nie pozostało ch...d i kamieni kupa. Wrzesień to kolejny miesiąc w którym poprawiają się marże polskich firm budowlanych. Do zadowalających rezultatów jeszcze daleko, ale kierunek jest dobry. Poprawa marż wynika głównie z obniżania wynagrodzeń nowych pracowników budowlanych przy zachowaniu w miarę stabilnych cen jednostkowych usług budowlanych. Spadają również ceny paliw, które dla niektórych branż mają również bardzo istotne znaczenie. Jeżeli koniunktura się nie ustabilizuje w październiku to firmy czeka i tak spory spadek cen, a to znów obniży zyski firm. Koszty prowadzenia działalności firm budowlanych są niższe już drugi miesiąc, ograniczone są przez minimalne płace nowych robotników budowlanych. Przez okres zimowy będą one z pewnością wyższe niż rok temu: firmy będą starały się utrzymać stan pracowników do nadchodzących nowych inwestycji infrastrukturalnych. Spadek kosztów będzie więc warunkował tylko koszt paliw, narzędzi odnawialnych i fiskus ( we wrześniu obciążenia z tytułu podatków i składek ZUS były największą barierą utrudniająca działalność firmom budowlanym ).

Wrzesień należał do branży elewacyjno-ociepleniowej i wykończeniowej razem prace te zajmowały aż 32% rynku. W porównaniu do sierpnia wzrósł również udział w rynku branży instalacyjnej wod-kan-gaz, dekarskiej i brukarskiej. Znaczny spadek nie tylko udziału w rynku we wrześniu, ale i popytu wystąpił w branżach: tynkarskiej, posadzkarskiej i stolarki budowlanej. W pozostałych branżach udział w rynku specjalnie nie zmienił się jednak popyt na usługi również spadał. Najmniejsze zainteresowanie inwestorów pracami widoczne było we wrześniu branżami ogrodniczymi i stolarki budowlanej. Największe elewacjami i ociepleniami...Dobra bezdeszczowa pogoda może ten trend utrzymać jeszcze do połowy października. Niestety po chwilowym wzroście zainteresowania inwestorów budową domów prywatnych w połowie września, popyt przestał rosnąć pod jego koniec.Nie we wszystkich regionach ( województwach ) nastąpił spadek inwestycji budowlanych we wrześniu. Wzrósł on wyraźnie w stosunku do sierpnia w Wielkopolsce, a w województwach północnych utrzymał podobny poziom jak w sierpniu. Wszystkie pozostałe województwa miały mniejszy lub większy spadek inwestycji ( największy na Podkarpaciu ). Wydaje się, że koniec sezonu jest już nieunikniony, firmy liczą jeszcze na wzrost popytu w październiku, ale wcześniejsze lata pokazują na znaczny spadek popytu pod jego koniec. Wg naszych analiz październik i listopad może być dołkiem inwestycyjnym w tym roku, a dopiero w grudniu przy ciepłej zimie można spodziewać się przełomu w robotach ziemnych czy pracach murarsko-zbrojarskich. Nie wykluczamy również wzmożonej aktywności inwestorów prywatnych w wykończenia domów, ale tu będzie decydować niska cena. Przy obecnym wysokim koszcie pracy nie wszystkie firmy będą tymi pracami zainteresowane...

We wrześniu handel w czołowych sieciach budowlanych w Polsce zdołał utrzymać frekwencję klientów na najwyższym poziomie w tym roku podobnie jak w marcu i kwietniu. Zatrzymanie spadku zainteresowanie materiałami budowlanymi pod koniec miesiąca dobrze wróży usługom zwłaszcza wykończeniowym. W stosunku do sierpnia zauważyliśmy znaczny wzrost zainteresowania klientów działem instalacyjnym wod-kan-gaz. Mniej klientów za to odwiedzało działy farb i lakierów oraz stolarsko-meblowy. Wg pewnych prawidłowości z poprzednich lat w październiku możemy spodziewać się już mniej klientów, ale złota polska jesień czyni cuda. Działy instalacyno-sanitarne biły rekordy popularności we wszystkich sieciach budowlanych we wrześniu. Drugim popularnym działem był ogrodowy i narzędziowy. Najmniej klientów odwiedziło działy farb i lakierów oraz płytek i wykładzin ( podobnie jak w sierpniu). Nie wróży to dobrze popularnej wykończeniówce malarsko-szpachlarskiej oraz większym inwestycjom w remonty domów i mieszkań. Większość prac tego typu firmy wykonywały we wrześniu na dużych inwestycjach. Kończący się miesiąc oceniamy handlowo gorzej niż rok temu oraz znacznie gorzej grupie materiałów wykończeniowych...

2015-09-20
Budownictwo usługowe nadal pozostaje w trendzie spadkowym niewidocznym dla firm realizujących zlecenia z poprzednich miesięcy. Nowych inwestycji jest jednak coraz mniej. Jedynie branża wykończeniowa, ociepleniowo-elewacyjna oraz budująca domy prywatne dysponuje poszerzającym się rynkiem inwestorów. Duże spadki inwestorów notujemy w branżach stolarki budowlanej, posadzkarskiej, elektrycznej i ogrodniczej. Pozostałe branże w tym murarska ( duże inwestycje podwykonawcze ) ten spadek mają mniejszy. Rynek usług jako całości jest dużo słabszy niż w zeszłym roku chociaż wspomniane na początku branże mają podobne sukcesy rynkowe. Powoli zmniejsza się również liczba klientów w sieciach handlowych, ale ich liczba wciąż należy do największych ze wszystkich dotychczasowych miesięcy w roku. Zwracamy również uwagę, że średnie ceny usług są już niższe niż jeszcze dwa tygodnie temu. Firmy budowlane w mniejszym wymiarze planują zatrudnienie pracowników, ale zapotrzebowanie jest wciąż wysokie ( ponad 60% firm szuka ludzi do pracy ). Poprawiają się marże firm zwłaszcza wykończeniowych, ociepleniowych czy dekarskich. Na razie szybciej spadają płace nowych pracowników niż ceny usług, ale te zależności mogą się wkrótce zmienić. Ceny paliw  wolno " idą w dół "co w mniejszym stopniu przyczynia się do poprawy rentowności firm. Bez ponownego wzrostu inwestycji ( wg naszych analiz przełom roku ) trudno jest mówić o marżach przekraczających 30%, a takie mieliśmy w latach 2006-08 kiedy to budownictwo naprawdę prosperowało. Koszty prowadzenia firm budowlanych są coraz mniejsze co cieszy właścicieli firm, natomiast nie jest to stały trend. Brak wykwalifikowanych pracowników będzie wpływał na wyższy koszt pracy niż w ubiegłych latach, a wg analityków paliwa do końca roku ustabilizują się. Wbrew pozorom panująca od ponad roku deflacja sprzyja stabilizacji kosztów. W przyszłym roku to ma się zmienić.Coraz mniejszy ruch inwestycyjny na rynku budowlanym zupełnie nie dotyczy branż wykończeniowej, ociepleniowej i budowy domów prywatnych. Firmy o tych specjalnościach "szturmują" inwestorzy w cały kraju z narastająca siłą. Udział branży wykończeniowej w rynku przekracza już 18% i rośnie. To już drugi tydzień w którym ponownie rośnie zainteresowanie budową domów prywatnych i być może w okresie zimowym znów zbliżymy się do takich wyników jak na początku roku. Nie wszystkim branżom "idzie" tak jak wspomnianymi wyżej, branże: posadzkarska, elektryczna, ogrodnicza czy stolarki budowlanej wpadają w coraz większy dołek inwestycyjny. Firmy posadzkarskie zgodnie mówią nam o nieopłacalności branży ( niskie ceny usług utrzymujące się na rynku oraz słaby popyt może zmusić firmy do ich przebranżowienia ). Rynek nie lubi próżni i mniejsza ilość firm może przywrócić opłacalność podobnie jak to się stało w branży tynkarskiej. Pozostałe branże są również na ścieżce spadku z tym że branże: instalacyjna wod-kan-gaz, murarska, dekarska czy brukarska ma jeszcze spory potencjał inwestycyjny. Większej zmiany na rynku oczekujemy dopiero na przełomie września i października oby na lepsze.

Największe rynki inwestycyjne notujemy obecnie poza Mazowszem ( blisko 18% inwestycji krajowych ) w Małopolsce (spada liczba inwestycji) i Wielkopolsce. Rośnie liczba inwestycji w północnych województwach oraz w województwie opolskim i lubuskim. Spada natomiast popyt w województwie lubelskim oraz warmińsko-mazurskim. We wrześniu wyraźnie pogorszył się rynek inwestycyjny w województwach łódzkim, podkarpackim, lubelskim. Poprawił się w województwach północnych i czołowych krajowych. Lepiej jest w województwach świętokrzyskim i lubuskim.Handel materiałami budowlanymi wciąż ma najwyższy poziom klientów, ale od dwóch tygodni jest ich coraz mniej. Wg naszych analiz klientów czołowych sieci budowlanych jest mniej niż przed rokiem o tej porze. Największym zainteresowaniem we wrześniu cieszą się działy instalacyjno-sanitarne: wod-kan-gaz, najmniejszym działy płytek i wykładzin co wskazuje na płytszą skalę zaplanowanych remontów i wykończeń. Wskaźnik koniunktury w handlu po wzroście na przełomie sierpnia i września ponownie spadł. Najwięcej klientów odwiedza wspomniane działy instalacyjno-sanitarne, ale udział w ogólnej frekwencji już się nie zmienia. Spada liczba klientów w działach: farb i lakierów, ogrodniczych czy budowlanym. Więcej klientów odwiedza dział narzędziowy co jest odzwierciedleniem prosperujących firm usługowych, ale wskazuje na spore zainteresowanie klientów indywidualnych. Więcej klientów widzimy również w działach drewniano-meblarskich, tutaj jednak dominują zdecydowanie klienci indywidualni. Zakupy niestety nie przekładają się na usługi stolarskie

2015-09-13
Rynek budowlany we wrześniu wyraźnie zaczyna się kurczyć, chociaż nie we wszystkich branżach i regionach sytuacja się pogarsza. Pewną poprawę widzimy w branży wykończeniowej, ociepleniowej i dekarskiej. Tutaj popyt na usługi rósł w ostatnim tygodniu. Natomiast w branżach tynkarskiej i posadzkarskiej, ogrodzeniowej oraz ogrodniczej obserwujemy postępujący spadek zainteresowania inwestorów. Podobnie w regionach: Mazowsze, Małopolska, Wielkopolska to regiony w których popyt na usługi rośnie, ale w lubuskim, podkarpackim, pomorskim i śląskim wyraźnie spada. Nie można więc jedną miarą mierzyć budownictwa w kraju. Średnia jest jednak nieubłagana - popyt na usługi budowlane jest słabszy niż rok temu we wrześniu. W drugiej połowie miesiąca oczekujemy poprawy, albo przynajmniej zatrzymania spadku popytu w skali kraju. Bardzo wiele będzie zależeć w tym przypadku od pogody. Handel w sieciach chociaż już słabnie ma najwyższy wskaźnik od początku roku. Na skutek zmniejszania stawek pracowniczych w budownictwie poprawia się względem początku miesiąca rentowność firm. Marże ponownie rosną przy nieco niższych proponowanych płacach i spadku cen paliw. Ponad połowa firm budowlanych do których dzwonimy obawia się jednak spadku cen usług, a to w każdej chwili pogorszy zyski firm. Tym bardziej jest to istotne, że wciąż blisko 2/3 firm ma niedobory pracowników fizycznych i o znaczącym spadku płac trudno w tej chwili w ogóle mówić. Będziemy państwa informować na bieżąco co się dzieje, a sytuacja w budownictwie robi się ciekawa. Spodziewamy się w najbliższych tygodniach spadku kosztów działalności. Z jednej strony spadają ceny paliw i ten trend jeszcze przez jakiś czas się utrzyma. Z drugiej strony gorsze dane z rynku usług będą skutkować już niewielkim spadkiem kosztów utrzymania pracowników. Spodziewamy się również spadku cen narzędzi odnawialnych: liczne promocje i wyprzedaże w handlu zrobią swoje. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska cały czas tkwi w deflacji, a budownictwo należy do tych nie licznych branż usługowych w których nastąpił tak duży wzrost cen. Poza czynnikiem ludzkim, który znacznie podrożał w ostatnich miesiącach pozostałe koszty raczej będą spadać...

Branża wykończeniowa, ociepleniowa oraz dekarska to jedyne branże w których zanotowaliśmy wzrost popytu na usługi w stosunku do początku września. W miarę stabilny popyt utrzymuje się w branżach robót ziemnych i brukarskich oraz instalacyjnych wod-kan-gaz i murarskich. Nieznacznie też poprawiło się zainteresowanie inwestorów budową domów prywatnych. Natomiast w branży tynkarskiej, posadzkarskiej, ogrodzeniowej czy ogrodniczej wystąpił znaczny spadek popytu na usługi. Największym wzięciem wśród inwestorów ciszą się firmy wykończeniowe, najmniejszym stolarka budowlana. Nie przewidujemy na razie zakończenia sezonu, poprawa pogody i jeszcze dobre wyniki w handlu materiałami budowlanymi mogą zaskoczyć analityków rynku...

Klientów w handlu czołowych sieci budowlanych jest już mniej niż tydzień wcześniej, ale nadal to jak dotychczas najlepszy miesiąc w tym roku. Wg naszych danych klientów jest jednak mniej niż rok temu o tej porze. Połowa miesiąca nie przesądza jednak o wynikach w handlu, ale nasi analitycy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby w drugiej połowie miesiąca zakupy były większe. Istotne jest jeszcze to że jak na razie zainteresowanie klientów materiałami ściśle budowlanymi zaczyna spadać, ale o tym poniżej. W tym tygodniu zanotowaliśmy nieco mniejszy ruch klientów w działach: farb i lakierów oraz elektrycznym. Najwięcej klientów odwiedza jeszcze działy instalacyjne wod-kan-gaz oraz ogrodnicze. Najbliższe tygodnie będą raczej przenosić ciężar zakupów na korzyść branż instalacyjnych od wod-kan po elektryczny. Słabnąć może również udział w sprzedaży działów ogrodowych...

2015-09-06
Dobre dane dla budownictwa usługowego w sierpniu jak na razie nie przekładają się na dalszą poprawę we wrześniu. Popyt na usługi jest wciąż dość wysoki jednak na razie nie rośnie tak jak się spodziewaliśmy. W branży wykończeniowej w pierwszym tygodniu września notowaliśmy słabszy popyt niż w zeszłym miesiącu. Tymczasem zebrane informacje przez naszych ankieterów z czołowych handlowych sieci budowlanych pokazują rosnącą liczbę klientów. Dane z zeszłego roku z tego samego okresu wskazują, że początek września zawsze jest stagnacyjny z powodu wydatków klientów prywatnych na szkolny start swoich dzieci. Natomiast kolejny tydzień powinien już przynieść poprawę koniunktury. Ewentualny zwrot i spadek koniunktury zakończy sezon budowlany na ten rok. Budownictwo usługowe ma jeszcze najlepsze warunki do prowadzenia biznesu: wysokie ceny usług, spory popyt i w miarę sensowne marże, jedynie brak wykwalifikowanych pracowników i wysokie podatki utrudniają im działalność. Oczekiwania branży co do okresu jesiennego są mimo wszystko zbyt daleko idące. Ceny usług raczej osiągnęły swój maksymalny poziom w tym roku, a inwestycji nowych raczej nie będzie więcej niż w roku ubiegłym. Kolejny "skok budowlany" spodziewany jest dopiero na przełomie roku, ale warunkiem będzie ponownie ciepła zima. Rosnące pod koniec sierpnia płace nie licują się ze wzrostem cen jednostkowych usług. Firmy budowlane oczekując dalszego wzrostu popytu próbowały znów pozyskać nowych pracowników nieznacznie podwyższając stawki. Spadły więc marże zwłaszcza w silnych inwestycyjnie województwach. Najbliższe tygodnie powinny wyregulować rynek płac pracowników fizycznych. Należy spodziewać się już mniej intratnych propozycji od firm. Koszty działalności na chwilę wróciły do tak wysokich jak w lipcu. Ewentualny spadek cen usług w budownictwie wpłynie na mniej optymistyczne płace. Skokowo spadają ceny paliw, ale ceny narzędzi odnawialnych wciąż są dość wysokie. Handel zareaguje cenowo bardziej przyjaźnie dopiero kiedy sprzedaż zacznie spadać. Na to się jednak na razie nie zanosi...Spadek popytu w branży wykończeniowej stał się faktem. Natomiast jeden tydzień września nie jest jeszcze wystarczającym prognostykiem na następne dni. Tym bardziej, że z handlu dane są dość obiecujące. Klienci nadal kupuja w zwiększonej ilości materiały budowlane. Znaczna poprawa wystąpiła natomiast w branżach terenowych: brukarska, ogrodnicza i ogrodzeniowa oraz w branżach instalacyjnych wszystkich specjalności. Wciąż wysokim popytem cieszy się na rynku branża ociepleniowo-elewacyjna. W branży stolarki budowlanej to już spora zapaść, która powinna się odwrócić w następnych tygodniach. Stolarka opiera swój rynek głównie na nowych inwestycjach bo odnawialność starych okien i drzwi szwankuje już od kilku lat...

Już pierwsze dni września wskazywały na spadek przewagi inwestycyjnej Mazowsza ( głównie Warszawy ) nad reszta kraju. Małopolska, Śląsk czy Wielkopolska miała w tym okresie znacznie aktywniejszych inwestorów niż jeszcze w sierpniu. Warszawa natomiast odwróciła się ( zapewne na chwilę ) od budownictwa prywatnego. Spory spadek popytu w tym regionie dotyczył wykończeniówki. Lepiej radziły sobie także województwa północne. Bardzo słaby ruch inwestycyjny zanotowaliśmy w województwach lubelskim i opolskim. Wg naszych analityków może to być tylko okres przejściowy w związany z powakacyjnym przygotowaniem do codziennej pracy i roku szkolnego

Handel materiałami budowlanymi "pnie się w górę" podobnie jak rok temu we wrześniu. Oby nie stracił swojego impetu: klienci kupują jest więc szansa na wzrost popytu na usługi budowlane, a zwłaszcza wykończeniowe na rynku prywatnym. Wciąż więc możemy mówić o złotej polskiej jesieni w budownictwie chociaż firmy budowlane już tracą swoja rynkową wartość. Od początku września największe zainteresowanie klientów wzbudzają działy instalacyjno-sanitarne we wszystkich sieciach handlowych, ponownie przybywa tam również klientów w działach ogrodowych. Niestety zainteresowanie działami wykończeniowymi: farb i lakierów, płytek i wykładzin podobnie jak w usługach nieco osłabło. Mniej klientów niż na koniec sierpnia interesowało się też działem narzędzi i akcesoriów budowlanych. Na razie trudno jednak mówić o stałym trendzie, pierwszy tydzień września zawsze ma nieco inne preferencje

TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem