Konkurs Sika FC dla wykonawców
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-04-29
Rynek budowlany w kwietniu urósł do wartości jak w ubiegłym roku co można uznać za sukces !. Wzrost w ubiegłym roku był w dużej mierze efektem odbicia po bardzo słabej końcówce 2016 roku, a dzisiaj rynek mamy dobry cały czas i wiosną znaczący wzrost inwestycji. Niestety nie wszystkie branże są beneficjentem tak dobrej koniunktury chociaż czołówka najsilniejszych branż podobna jak w ubiegłym roku. Branże wykończeniowa, murarska, elewacyjno-dociepleniowa, instalacyjna wod-kan-gaz ( największy beneficjent inwestycji ) i budowa domów zajmuje aż 53% wszystkich krajowych nowych inwestycji. W tym roku z tej czołówki wypadła branża dekarska której idzie nieco gorzej. Natomiast branża wykończeniowa co potwierdzają wyniki w handlu budowlanym radzi sobie słabiej i w kwietniu nadal nie może przekroczyć zwyczajowego 20% udział w rynku. Kwiecień po raz pierwszy od stycznia wyhamował spadek marż w budownictwie. Firmy zaczęły podnosić ceny przy jednoczesnym stabilizowaniu płac po wiosennych podwyżkach. W większości branż wzrosły obroty, a w branżach: ogrodzeniowej, brukarskiej, posadzkarskiej, instalacyjnej wod-kan-gaz i robót ziemnych nawet o 50% powyżej średniorocznej !!!. To pokazuje, że rośnie "moc" firm budowlanych, a wraz z nią problemy kadrowe które na chwilę przygasły w lutym i marcu. Bezrobocie średnioroczne wg naszych danych wśród robotników budowlanych wynosi ok 2,8% , a teraz praktycznie nie istnieje. Do tego średnio już ponad 70% firm budowlanych poszukuje robotników budowlanych. Problemy kadrowe będą znów kluczowym czynnikiem podnoszącym ryzyko budowlany które znów zbliża się do krytycznych wartości. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie mazowieckim i samej Warszawie. To bezwzględnie największy rynek który w kwietniu stanowił o 21% nowych krajowych inwestycjach. Przeciwieństwem jest rynek w województwie świętokrzyskim tylko 1,2% udział w nowych inwestycjach. Na szczęście firmy z tego województwa bez problemu znajdują zlecenia w sąsiednich regionach. W kwietniu poważnym problemem dla firm były zatory płatnicze ( wśród barier utrudniających działalność wyprzedziły nawet barierę związaną z brakiem ludzi do pracy). Zatory płatnicze w tym roku dają o sobie znać znacznie mocniej niż w ostatnich 3-4 latach. W kwietniu wyraźnie brakowało pieniędzy na rynku budowlanym, a firmy miały poważne kłopoty z płynnością finansową...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w kwietniu 2018

Pomimo coraz większego zaangażowania firm w inwestycje jeszcze 63% z nich nie wykorzystuje pełnego potencjału usługowego . Rok temu było to zaledwie 48%. To pokazuje, że na rynku jest nieco więcej firm i nie zawsze podejmują one każdą zgłoszoną inwestycje. Teraz to raczej firmy wybierają ocenianą przez siebie "dobrą" inwestycje, a nie jakby się wydawało inwestorzy. Oczywiście takie możliwości mają tylko firmy dbające o swój marketing, reklamę i są widoczne. Brygady z polecenia często trafiają na inwestorów polecającej firmę z powodu niskiej ceny usług...

popyt na branże budowlane kwiecień 2018

Coraz lepsza koniunktura w budownictwie przełożyła się na wzrost inwestorów niemal we wszystkich branżach. Są jednak takie, które zyskały największy przyrost inwestycji jak : instalacyjna wod-kan-gaz, tynkarska, bramy i ogrodzenia, brukarska i ogrodnicza. A także takie których udział w rynku spadał jak: ociepleniowo-elewacyjna czy stolarki budowlanej. Branża wykończeniowa która zazwyczaj wiosną mocno idzie do przodu tym razem również się poprawiała ale jej udział w rynku wzrósł zaledwie o niecały 1%. Rok temu przekraczał 20% udział w rynku dzisiaj to zaledwie 17%. Za to bardzo dobrze radziły sobie branże instalacyjna wod-kan-gaz, bram i ogrodzeń oraz brukarska tu także znacznie wzrosły obroty w firmach w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Największy udział w rynku ma nadal branża wykończeniowa, murarska, ociepleniowo-elewacyjna, instalacyjna wod-kan-gaz i budująca domy prywatne. Ta ostatnia ma nawet większy udział w rynku niż w ubiegłym roku, ale poprzednie miesiące niestety były znacznie gorsze. Być może jednak szczytowy okres zamówień na budowy domów w tym roku przesunął się. Dopiero kolejne miesiące pokażą czy to prawda czy jednak budownictwo prywatne schodzi już ze szczytu.

Ryzyko działalności firm budowlanych kwiecień 2018

Znaczny wzrost zapotrzebowania na robotników budowlanych i spadek ich podaży na rynku spowodował ponad 21% wzrost ryzyka działalności budowlanej. W niektórych branżach także wzrost kosztów pracy podniósł znacząco ryzyko tej działalności. I tak w w kwietniu za najbardziej ryzykowną branże usługowa uważamy stolarkę budowlaną i branże tynkarską. Pierwszą niestety cechuje słaby rynek i brak wzrostu obrotów, a także stosunkowo niskie marże zagrażające płynności finansowej. Druga ( tynkarska ) ma za to poważny problem kadrowy z bardzo wysokim kosztem pracy. Przy takim udziale kosztów pracy marże także nie są wygórowane. Wydaje się, że przy wzroście obrotów o 20% powyżej średniorocznej też nie jest to szczyt możliwości dla tego typu firm. Najmniej ryzykownymi branżami jest instalacyjna ( potężne marże ) oraz wykończeniowa i murarsko-zbrojarska ( największy rynek inwestycji ) i marze sięgające nawet 30%. Niestety ryzyko dla całego budownictwa w najbliższych miesiącach jeszcze wzrośnie, a problemy kadrowe dotkną poważnie już wszystkie branże...

Obroty w firmach budowlanych kwiecień 2018

Jeszcze do połowy kwietnia wydawało się że usługi budowlane po raz kolejny będą traciły na marże z powodu gwałtownego wzrostu kosztów i braku rekompensaty w rosnących cenach usług. Tymczasem w drugiej połowie kwietnia proponowane stawki za prace w budownictwie przestały rosnąć ( koszty pracy ustabilizowały się ), a ceny usług znów przyśpieszyły swój wzrost. To spowodowało niewielki wzrost marż co zakończyło rozpatrywany kwiecień tylko o 0,1% niższymi marżami niż w ubiegłym miesiącu. Natomiast w kwietniu wyraźnie wzrosły obroty w firmach budowlanych ( średnio o 34,5% powyżej średniorocznej ) co podnosi wskaźniki płynności finansowej w firmach. Przy obecnych marżach netto ( średnio 25,5% w kwietniu ) trudno mówić o poprawie rentowności, natomiast znaczny wzrost obrotów powoduje, że firmy zarabiają znów coraz lepiej. Niestety nasila się w tym roku zjawisko zatorów płatniczych, które w kwietniu było najbardziej dokuczliwe od kilku lat...


Średnie marże w firmach budowlanych kwiecień 2018

Największe obroty w kwietniu robiły firmy: bram i ogrodzeń, brukarskie, robót ziemnych, posadzkarskie i instalacyjne wod-kan ( wymienionych branżach obroty wzrosły o 50% i więcej powyżej średniorocznej ). Najsłabiej rosły obroty w stolarce budowlanej, a nawet można powiedzieć, że nie przekraczały średniorocznej. Podobnie niski wzrost obrotów cechował branże wykończeniową ( tu obroty wzrosły tylko o 12% ), ale za to marże sięgają nawet 30%, a ceny usług rosły najszybciej ze wszystkich grup branżowych...

Gigantyczne marże powyżej średnio 50% "nakłada" branża instalacyjna wod-kan-gaz. To absolutna czołówka od dwóch lat i nie inaczej było w kwietniu. Ceny usług za punkt są bardzo wysokie przy umiarkowanych wynagrodzeniach i kosztach standardowych kosztach działalności. Branża może sobie na to pozwolić z uwagi na olbrzymi rynek ( czwarty największy udział w rynku budowlanym ), niemal brak konkurencji i rosnący "kalendarz zamówień". W kwietniu wysokie marże (30% i więcej ), narzucały także firmy wykończeniowe, posadzkarskie, dekarskie i robót ziemnych. Najmniejsze zyski notowała branża ogrodzeniowa ( marże zagrażające stabilności firm ), chociaż ceny usług rosną, a koszty stabilizują się. Jest więc szansa, że w kolejnych miesiącach rentowność tej branży poprawi się. Tym bardziej że branża notuje największy wzrost obrotów od roku. Szkoda, że w porównaniu do innych branż zyski netto są tak małe...

Koszt 1 roboczogodziny ustabilizował się pod koniec kwietnia , ale w porównaniu do ub miesiąca wzrósł o 0,57 zł. Tym samym koszt 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach wyniósł 33 zł netto ( bez 2 gr). To najwyższy koszt w rozliczeniach pracy między firmami. Wydaje się, że będzie on nadal rósł jeszcze przez kolejne dwa miesiące ( rosną koszty działalności i ceny usług budowlanych na rynku ). Dla kontaktów na miesiące letnie trzeba zakładać koszt 1 roboczogodziny dla rozliczeń kontraktowych na poziomie nawet 35 zł netto...

W kwietniu wyraźnie wzrosły ceny paliw ( uderzyły głównie w firmy operujące sprzętem budowlanym np. roboty ziemne ) i w mniejszym stopniu koszty pracy. Ceny narzędzi i sprzętu budowlanego jeszcze pozostają na umiarkowanym poziomie. Niestety koszt działalności gospodarczej w budownictwie usługowym w przeliczeniu na jedną godzinę pracy zatrudnionego pracownika przekroczył 26 zł netto i był najwyższy w historii. Koszty działalności niestety jeszcze wzrosną chociaż mamy nadziej, że już nie w takim stopniu jak wczesną wiosną. Stabilizują się wynagrodzenia, a jedynie ceny paliw są ciągła niewiadomą ze względu na sytuację międzynarodową i zakusy podatkowe rządu. Nie wykluczone także, że w maju i czerwcu wzrosną ceny sprzętu budowlanego i narzędzi odnawialnych. Rynek budowlany rośnie

Rynek budowlany w województwach kwiecień 2018

W kwietniu koniunktura najbardziej sprzyjała województwom: mazowieckiemu, śląskiemu, małopolskiemu i wielkopolskiemu ( ponad 55% nowych inwestycji ). Ale wyraźnie największy skok koniunktury w porównaniu do ubiegłego miesiąca był w Wielkopolsce i na Pomorzu. W innych województwach popyt rósł, ale już nie tak szybko jak w wymienionych. Szczególnie słabo przyrost inwestycji wyglądał na Dolnym Śląsku, Kujawach i województwie świętokrzyskim. W całym kraju koniunktura w budownictwie rosła, a największy rynek inwestycji ma jak zawsze województwo mazowieckie z dużą przewaga nad pozostałymi ( 21% udziału w rynku). Jest jednak szansa że w kolejnych miesiącach tzw szczytu sezonu dysproporcje inwestycyjne między regionami zmniejszą się. Przykładem jest rosnący rynek na Pomorzu i w Wielkopolsce...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci kwiecień 2018

Handel budowlany w kwietniu był na najwyższym poziomie od początku roku jednak podobnie jak we wcześniejszych miesiącach nie bije już takich rekordów jak dwa, trzy lata temu. Wg naszych danych klientów w sieciach handlowych było w kwietniu o 12% mniej niż rok temu i aż 28% mniej niż dwa lata temu. Poza tym w kwietniu aż o 9% był wyższy udział klientów tzw. ogrodowych co w oczywisty sposób zmniejsza liczbę klientów typowo budowlanych. To pokazuje, że liczba klientów indywidualnych w handlu budowlanym spada i za chwilę będzie to miało wpływ na budownictwo usługowe. Z resztą już dzisiaj udział w rynku branży wykończeniowej jest o 3% mniejszy niż rok temu...
W stosunku do ubiegłego miesiąca, kwiecień przyciągnął do sieci budowlanych znacznie więcej klientów ( wzrost o 27% ), ale nie trudno odgadnąć że handel budowlany osiągnął taki wynik głównie dzięki ogrodom ( wzrost udziału wśród odwiedzających o 18% w porównaniu do ubiegłego miesiąca ). "Ogrody" stanowią także największy dział w sieciówkach handlu budowlanego odwiedzany przez klientów. Dopiero drugim działem był dział narzędziowy czy instalacyjno-sanitarny. Zdecydowanie niski udział w handlu działu płytek i wykładzin ( ok 6% ) wskazuje że mniej robimy większych remontów prywatnych...
Zatrudnię tynkarzy i posadzkarzy Poznań
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem