Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-09-30
Budownictwo usługowe zachowało we wrześniu tzw dobry średni poziom koniunktury. I chociaż rynek na koniec miesiąca wyraźnie się pogorszył to średnio w całym wrześniu koniunktura była lepsza niż w ub roku i lepsza niż w sierpniu. Są oczywiście nadal problemy w firmach zarówno kadrowe jak i kłopoty z zatorami płatniczymi, ale te w połowie września były coraz mniejsze. Największy rynek posiadały firmy wykończeniowe, ociepleniowo-elewacyjne, murarsko-zbrojarskie i dekarskie. Jednak największy progres uzyskała branża elewacyjno - ociepleniowa. We wrześniu największy przyrost nowych inwestycji uzyskały firmy z województw podlaskiego i zachodniopomorskiego. Za to wyraźnie słabszy był rynek na Mazowszu i Pomorzu. W połowie września coraz aktywniejszy był rynek pracy w budownictwie. Rosło zarówno zapotrzebowanie na robotników jak i ich podaż do pracy. Niestety są to wartości zbyt niskie skoro bezrobocie w tej branży szacujemy na 1,2%. W tym miesiącu nieznacznie wzrosły ceny usług patrząc na zakres miesiąca. W pierwszej połowie września ceny rosły, ale pod jego koniec zaczęły dość gwałtownie spadać. Największą barierą utrudniającą działalność firmom budowlanym był brak ludzi do pracy 56% ankietowanych, a dopiero później zatory płatnicze 25% ankietowanych. Zupełnie firm nie przeszkadzały podatki, konkurencja czy wysokie koszty pracownicze. Nie ma się co dziwić skoro płace w budownictwie ostatni spadają, a konkurencja faktycznie jest niewielka...
tekst zastrzeżony

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym wrzesień 2019

Wzrost w tym miesiącu dostępnych firm świadczy o kończących się inwestycjach. We wrześniu przybyło jednak sporo nowych do realizacji dlatego nie spodziewajmy się zasadniczej poprawy w dostępie do firm. W porównaniu do ub roku dostęp do firm jest jednak o 6% większy. Po pierwsze firm jest więcej na rynku, a po drugie więcej firm operuje na rynku prywatnym ( krótkie inwestycje )....

popyt na branże budowlane wrzesień 2019

We wrześniu na rynku "przodowała" nadal branża wykończeniowa, chociaż popyt na jej usługi pod koniec miesiąca wyraźnie spadł. Drugą branżą o największym rynku była branża elewacyjno - ociepleniowa i ta w przeciwieństwie do branży wykończeniowej "rosła" do samego końca miesiąca. Można się wiec spodziewać jeszcze dużego udziału tej branży w rynku w październiku. Kolejne silne branże to murarsko - zbrojarska i dekarska ( po ok 10% rynku ), obie traciły rynek również na koniec miesiąca. W stosunku do sierpnia największy spadek udziału w rynku wystąpił w branży wykończeniowej, stolarce budowlanej i branży brukarskiej. Natomiast znacznie wzrósł udział w rynku branż: dekarskiej, murarsko-zbrojarskiej i elewacyjnej dociepleniowej. Rynek idzie więc w kierunku zamykania budynków i kończenia surowych niż w zakres wykończeniowy. Wciąż słabszą pozycję na rynku niż przez ostatni rok mają firmy instalacyjne wod-kan-gaz, ale za to więcej zamówień jest na budowy domów prywatnych. Wygląda wiec na to, że prywatny rynek w dużej skali jeszcze się tak szybko nie skończy. Tym bardziej, że deweloperzy informują nas o bardzo wysokim zapotrzebowaniu również na mieszkania ( Klienci są gotowi wpłacać zaliczki nawet na tzw dziurę w ziemi ). Może więc rynek już nie urosnąć mocniej, ale o spadku koniunktury jeszcze nie ma mowy...


Ryzyko działalności firm budowlanych wrzesień 2019

W połowie września rozwiązały się poważne zatory płatnicze w branży budowlanej. Owszem jeszcze nie jest to płatność marzeń, ale przepływ pieniądza w firmach jest szybszy. To spowodowało, że olbrzymie ryzyko działalności budowlanej spadło na koniec września do 52,6% czyli ok połowa inwestycji jest uznawana za nieudane dla firm. To wciąż bardzo dużo, a przyczynami oprócz wciąż zbyt wysokich zatorów płatniczych jest brak ludzi do pracy, spadek obrotów w wielu branżach. Najbardziej ryzykowną branżą była stolarka budowlana, roboty ziemne, brukarska i tynkarska. Wszystkie cechowały brak ludzi do pracy, wysokie koszty działalności i utrata rynku. Najlepiej radziła sobie branża dekarska, tu niskie koszty działalności, wysokie marże i względnie mniejsze kłopoty kadrowe dają branży tylko 11% ryzyko...

Obroty w firmach budowlanych wrzesień 2019

Na koniec września firmy budowlane miały już mniej szczęścia do poprawy rentowności, a to głównie z powodu spadku cen usług. Przez cały wrzesień jednak ceny usług rosły dość znacznie, a koszty spadały. Na koniec miesiąca średnie marże netto w małych firmach budowlanych i tak osiągnęły 28,6% co jest dobrym wynikiem. Niestety spadły trochę obroty na koniec miesiąca ( o ponad -18% poniżej średniorocznej ) co nie poprawia humorów firm. Trzeba jednak podkreślić że średnie marże są wyższe o ponad +1 % od ubiegłorocznych, a obroty na podobnym poziomie. Wrzesień nie wskazuje więc na pogorszenie przepływów finansowych firm, a groźne w ub miesiącu zatory płatnicze nieco ustąpiły. Oby taką rentowność firmy miały przez cały rok...

Obroty niższe o -18,5% w stosunku do średniorocznej nie są złe, a są podobne jak w ub miesiącu i ub roku. Najbardziej spadły we wrześniu w branży instalacyjnej wod-kan-gaz, stolarce budowlanej, robotach ziemnych i branży brukarskiej ( nawet o -30 , -40% ). To wynik mniejszej akcji firm na dużych budowach i pogorszenia pogody. Za to w branży ociepleniowo - elewacyjnej i dekarskiej obroty wzrosły we wrześniu od +3 do +5% powyżej średniorocznej...

Średnie marże w firmach budowlanych wrzesień 2019

Bardzo wysokie marże utrzymują się w branżach instalacyjnej wod-kan-gaz i dekarskiej ( we wrześniu od 40 - 50% ), a z tej najwyżej "uprzywilejowanych" firm wypadły roboty ziemne, których marże spadły do poziomu 38% co i tak jednostkowym zyskiem nie doścignionym przez pozostałe branże. Najmniej zyskowna pozostaje branża murarsko-zbrojarska ( ok 25 % ), ale jej wyniki i tak są lepsze niż w ub latach. Uspokojenie płac jakie występuje we wrześniu to przedwyborcze wyczekiwanie. Jeśli wygra opcja ekstremalnie szybkiego podnoszenia płac minimalnych to średnie płace znów ruszą w górę. Gdyby jednak nie to rząd zmusi przedsiębiorców już w kolejnych latach...

W umowach i kontraktach cena 1 roboczogodziny pracy firm była podobna jak w ub miesiącu, a więc w miarę stabilna. Koszt 1 roboczogodziny wyniósł 37,50 zł netto, a to o 0,30 gr niższa stawka niż w lipcu. W październiku jednak nastąpi zmiana bo wybory, bo spodziewany jest wzrost koniunktury, bo...Reszta to wróżenie z fusów...

Koszty firm spadają od dwóch miesięcy, chociaż tempo tego spadku było we wrześniu już mniejsze. Nie jest wykluczone, że w kolejnym miesiącu spadek kosztów już zatrzyma się i stabilnie i wartość dotrwa do końca roku. Największym wyzwaniem pozostaje forsowanie wzrostu płac przez rządzących. Koszty paliw, sprzętu są stabilne...

Rynek budowlany w województwach wrzesień 2019
Nie we wszystkich regionach Polski wrzesień był udanym miesiącem. Nowych inwestycji było mniej w województwach mazowieckim, wielkopolskim, pomorskim i łódzkim. Za to wyraźnie więcej było ich w województwach: podlaskim i zachodniopomorskim. Pozostałe województwa na ogół przyjęły więcej nowych inwestycji niż w ostatnim wakacyjnym miesiącu. To głównie powrót inwestorów z urlopów i wejście na standardowy sposób działań inwestycyjnych dał sporą ilość inwestycji w całej Polsce. Głównym beneficjentem było województwo podlaskie gdzie liczba inwestycji nowych niemal podwoiła się. Czy to przypadek czy raczej mocny nacisk na inwestycje publiczne we wschodniej Polsce. We wrześniu w województwach mazowieckim, czy pomorskim mieliśmy za to do czynienia z największym spadkiem nowych inwestycji. Trzeba także podkreślić jak bardzo silny rynek budowlany jest w Małopolsce, tam nowych inwestycji budowlanych jest prawie tyle co na Mazowszu...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci wrzesień 2019

Klientów w dużych sieciach budowlanych było we wrześniu najwięcej od maja. Prawie 3 miesiące trwała spora zapaść w budowlanym handlu detalicznym. Niestety wyniki frekwencji były jeszcze nieznacznie gorsze niż w ub roku, ale nie była to taka różnica jak w ub miesiącach. Być może w końcu spadek w handlu detalicznym w końcu się zatrzyma. Rok 2019 będzie i tak najgorszy dla tego handlu od od 5 lat. Oczywiście w kilku miesiącach ma to przełożenie na usługi budowlane, ale w większości inwestycje publiczne ratowały firmy i spadku koniunktury w usługach nie ma. W porównaniu do ub roku we wrześniu gorzej sprzedawały się ciężkie materiały budowlane, a znacznie lepiej elektryczno-oświetleniowe. Trzeba jednak powiedzieć o zupełnie innej pogodzie w tych dwóch latach. Jeżeli porównamy wrzesień do ub miesiąca to mamy znaczny spadek klientów w działach ogrodowych i mniejszy w budowlanych. Za to więcej klientów odwiedziło farby i lakiery, płytki i wykładziny, oświetlenie i elektryczne materiały, a także działy sanitarne i narzędziowe. Stąd znaczny wzrost klientów w handlu budowlanym...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem