modernizacje lokali uzytkowych
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2013-05-26
Sytuacja w budownictwie ciągle na niezadowalającym poziomie bez zmian na lepsze. W ostatnich dwóch tygodniach idziemy w dół, a inwestorów ubywa. Tym bardziej jest to niepokojące, że przed nami kolejny świąteczny tydzień. W ubiegłych latach bywało, że Boże Ciało nie wnosiło większych zakłóceń na rynku, ale święto przypadało w czerwcu. Miejmy nadzieje, że gorzej już być nie może i w końcu przyjdzie wreszcie odbicie w górę. Bardzo wiele będzie zależeć od pogody i dopływu świeżego pieniądza na rynek prywatny, a to nie wcześniej niż w czerwcu. W mijającym nas tygodniu bardzo spadł popyt na usługi wykończeniowe co odbiło się na wszystkich naszych firmach. Poprawia się natomiast popyt na usługi murarskie i budowę domów. Dobrze jak na dzisiejsze czasy jest w branży brukarskiej, ociepleniowej i tynkarskiej oraz instalacyjnej wod-kan-gaz. Niestety w pozostałych branżach jest po prostu słabo w ostatnich tygodniach. Do końca miesiąca liderem najprawdopodobniej zostanie branża murarska ponieważ ma największy w tej chwili rynek inwestorski. Potrzeby w tej branży rosną zarówno na rynku prywatnym jak i na dużych inwestycjach.Podobnie jak w usługach zachowuje się rynek sprzedaży materiałów budowlanych. Im bliżej końca miesiąca tym zainteresowanie spada. Tutaj również poprawa nastąpi z początkiem czerwca a marketingi sieci handlowych stawiają na czerwiec jak miesiąc szczytowy sprzedaży materiałów budowlanych. Obserwując rynek czekamy więc wszyscy na wyjście z impasu. Na razie maj okazuje się bardziej stratny niż się spodziewaliśmy...

2013-05-26
Ponownie spadł popyt na usługi na Pomorzu, Dolnym Śląsku i na Śląsku. W czołówce o największym ruchu inwestycyjnym pozostaje Mazowsze , Wielkopolska i Małopolska. Najgorzej wiedzie się firmom w województwach: lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim. Natomiast trzeba powiedzieć, że rośnie liczba inwestorów na ścianie wschodniej i środkowej Polsce. A prawda jest taka że te silne województwa nie są już tak silne jak w ubiegłych latach i stąd różnica w liczbie inwestorów nie jest już tak diametralna. Różnice pozostały natomiast w cenach usług: w tzw. silnych regionach ceny te są zdecydowanie wyższe i ciągle rosną w górę. Rysuje się jednak pogląd, że tutaj również nie będzie w niedalekiej przyszłości takich dysproporcji. Czas wielkich inwestycji w tym roku już się skończył...   

2013-05-26
W tym tygodniu spadek popytu na usługi wykończeniowe miał duży wpływ na odczucia siły inwestorów dla wielu firm ( firmy wykończeniowe są najliczniejszą grupą branżową ). Ostrzegaliśmy, że w tym roku branża wykończeniowa nie będzie już tak silna jak w ubiegłych latach. Inaczej ma się w branży murarskiej, tynkarskiej , ociepleniowej i brukarskiej. Tutaj trudno mówić o rewelacji, ale popyt z tygodnia na tydzień się poprawia. Co prawda branża murarska nie ma jeszcze tej stabilizacji i bywają tygodnie gdzie popyt spada, ale obserwując rynek potrzeby w tej grupie rosną. Fatalna sytuacja jest nadal w branży instalacji elektrycznych i usług ogrodniczych tutaj popyt jest ciągle znacznie słabszy niż w latach ubiegłych. W tym tygodniu odnotowaliśmy znaczną poprawę popytu w branży robót ziemnych i brukarskich, w branży ogrodzeniowej i murarskiej oraz budowy domów i instalacyjnej wod-kan-gaz. Ta ostatnia z wymienionych branż poczynia sobie coraz lepiej a ceny jej usług ciągle rosną. Największe spadki popytu to branża wykończeniowa, stolarka budowlana, posadzkarska i dekarska...

2013-05-19
W maju inwestorzy zachowują się podobnie jak w ostatnich czterech latach czyli bardzo powściągliwie, a brak środków na inwestycje i doskonała pogoda odwraca ich od budownictwa w jeszcze większym stopniu. Nie ma szans na zwiększenie inwestycji prywatnych do końca maja, a przewidywany przez nas poziom popytu może być gorszy niż w marcu. Ponad połowa firm boryka się z płynnością środków finansowych, a inwestorzy nie posiadają ich w wystarczającej (nawet na obecnie niskie ceny) wielkości na wykonanie zaplanowanych prac. No cóż kryzys w budownictwie trwa ( w innych gałęziach gospodarki wcale nie jest lepiej ) jednak aby przetrwać na rynku właściciele firm muszą podnosić ceny usług do osiągnięcia większej opłacalności. Przy tym poziomie cen nie są one w stanie przetrwać kolejnej zimy. Stąd ceny usług ciągle rosną chociaż dynamika wzrostu cen jest znacznie niższa niż w kwietniu. Najbardziej jest to widoczne w usługach wykończeniowych i pracach terenowych ( więcej w Barometrze Cen ). Tendencja inwestorska widoczna w Polsce od co najmniej trzech lat do zwiększania sezonowości prac budowlanych zmusza firmy do utrzymywania w ciągu sezonu znacznie wyższych cen usług niż zimą. W tym trudniejszym zimowym okresie nie prowadzi żadnych prac już co trzecia firma. Mimo, że zimą usługi są znacznie tańsze to polscy inwestorzy prywatni i tak zamawiają z roku na rok coraz mniej usług ( inaczej niż np w Niemczech ). Rozwój takich zachowań będzie rodzić coraz wyższe ceny usług w sezonie mimo sytuacji kryzysowej i zmniejszającego się popytu. Mniejsza liczba firm operujących na rynku spowoduje dostosowanie podaży do popytu i wówczas może być naprawdę drogo...

2013-05-19
W tej chwili popyt na usługi koncentruje się głównie wokół tzw wielkiej szóstki, regionów które od lat są w czołówce polskich regionów budowlanych: Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze, Śląsk, Dolny Śląsk i Małopolska. Tak więc sytuacja w regionach wróciła do normy. Najmniejsze zainteresowanie budownictwem przejawiają regiony Polski południowo-wschodniej, województwa opolskiego i lubuskiego. Cieszy fakt, że ruszają inwestycje na Pomorzu ponieważ region ten od kilku tygodni pozostawał w znacznym dystansie inwestycyjnym od najsilniejszych regionów. Obserwujemy duży spadek popytu na usługi w województwie warmińsko-mazurskim, region ten wykazywał w ostatnim okresie większą aktywność inwestycyjną niż obecnie...

2013-05-26
Kurczący się rynek budowlany w maju odbija się na fatalnej kondycji finansowej firm co prowadzi niejednokrotnie do ich zamknięcia. Stale zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarczych w budownictwie musi doprowadzić w końcu do równowagi rynkowej i tzw odbicia którego na razie nie widać na horyzoncie. Owszem część firm opiera się już na zleceniach kwietniowych, które w tej chwili realizują, ale część boryka się nadal z problemem braku inwestorów. W maju liczba inwestorów nowych spadła w stosunku do kwietnia o blisko 46% to bardzo dużo . W maju popyt na usługi budowlane osiągnął poziom sprzed 5 lat kiedy to nawiedzały nas powodzie ( w tym okresie non-stop padał deszcz w całej Polsce ). Teraz powodem jest po prostu fatalna koniunktura na rynku i znacznie mniejsza ilość inwestycji publicznych. Praktycznie tylko na Mazowszu, Wielkopolsce i Małopolsce odczuwa się poprawę na na rynku w stosunku do marca w pozostałych regionach popyt jest nadal bardzo niski. Mimo to firmy podnoszą ceny usług żeby poprawić rentowność swoich firm co jeszcze bardziej hamuje ilość zawieranych transakcji z inwestorami. Na dużych budowach Generalni Wykonawcy wciąż borykają się z brakiem podwykonawców głównie z powodu zbyt niskich proponowanych cen jednostkowych oraz z powodu fatalnej historii płatności. Natomiast na prywatnym rynku rozdźwięk między cenami proponowanymi przez firmy, a inwestorami jest nadal zbyt duży przy tak niskiej podaży inwestycji. Koniunktura poprawi się w połowie czerwca kiedy inwestorzy prywatni będą chcieli wykonać zaplanowane prace jeszcze przed wakacjami. Dla firm jest to o tyle dobrze, że rośnie presja terminów inwestorskich i szybciej dochodzi do konsensusu. Stąd w tym okresie zazwyczaj najszybciej rosną ceny usług budowlanych..

2013-05-19
Niestety w ostatnim tygodniu popyt na prace budowlane ponownie zaczął spadać, a przynajmniej utrzymuje się na znacznie niższym poziomie niż w tygodniach kwietniowych. Przed nami został jeszcze jeden tydzień przed kolejnym świątecznym tygodniem maja. Jest to raczej ostatnia szansa dla firm na poprawę popytu inwestorów prywatnych. W tym tygodniu po chwilowej zadyszce największym popytem cieszyły się usługi wykończeniowe i murarskie jednak trzeba brać pod uwagę  ciągle dużą konkurencje w tym sektorze. Stąd odczucia firm są gorsze niż np w branży brukarskiej czy ociepleniowej. Pogoda na najbliższe dni zapowiada się podobnie jak w tej chwili choć z większą ilością burz i nawałnic. Wbrew pozorom może to nie pomóc firmom co widać po ostatnich dwóch tygodniach. Polacy są spragnieni po zimie wypoczynku i raczej tam tracą swoje mniejsze w tym roku zasoby finansowe. Zmniejsza się także sprzedaż materiałów budowlanych i już wiadomo że może być ona mniejsza niż w kwietniu. Nie ma jednak w handlu materiałami tak dużego spadku popytu jak w usługach. Wynika z tego jasno, że inwestorzy prywatni starają się jak mogą wiele prac zrobić we własnym zakresie. Duże budowy praktycznie już ruszyły i większych zmian w tej materii już do końca czerwca chyba nie będzie. Te firmy, które się tam nie załapały to już mogą tego nie zrobić przynajmniej do połowy roku. Inwestycji jest znacznie mniej, a GW są cenowo bardziej nieustępliwi.Producenci materiałów budowlanych spodziewają się większego tempa sprzedaży materiałów dopiero w drugiej połowie roku kiedy ruszą w większym stopniu inwestycje energetyczne i kolejowe. Największy jednak wpływ na polską gospodarkę ma poprawa na rynku strefy Euro. Analitycy twierdzą że taka nastąpi właśnie w drugiej połowie roku...

2013-05-12
Rynek budowlany w maju powoli ponownie "rozkręca" się po Wielkiej Majówce choć tygodniowego odwrotu od budownictwa nadrobić się już nie da. Jeżeli uda się do końca maja osiągnąć popyt wyższy niż w marcu to będzie to już wielkim sukcesem dla całej branży. Tym bardziej, że wyraźnie zmniejszył się ruch inwestycyjny w całej Polsce, a ci inwestorzy którzy są aktywni mają bardzo surowe wymagania cenowe oraz wydłużone procesy decyzyjne. Stąd zakładamy w maju nieduży wzrost cen usług, a na niektóre prace wręcz stagnację. Już w tej chwili wyhamowały niemal do zera ceny usług malarskich, posadzkarskich, tynkarskich, białego montażu czy robót ziemnych. Wartość prac jest więc ściśle uzależniona od panującego popytu, a ten jaki jest każdy widzi. Przełomu spodziewamy się dopiero w połowie czerwca kiedy to pojawi się wzmożony popyt na usługi budowlane przed wakacjami. Czerwiec już bez świąt powinien objawić się większą aktywnością inwestorów od samego początku. W tej chwili najaktywniejsi są inwestorzy szukający firm wykończeniowych, tynkarskich i murarskich, najgorzej zrobiło się w branży instalacji elektrycznych i wylewek posadzek...

2013-05-19
Branża wykończeniowa nadal pozostaje najbardziej poszukiwaną przez inwestorów jednak jej przewaga nad pozostałymi już w tym roku nie jest tak duża. Ciągle ważnymi branżami dla inwestorów są murarska, tynkarska i ocieplenowa. Jak widać w ostatnim czasie coraz lepiej radzi sobie branża brukarska która mimo spadku popytu ma duży udział w rynku, a znacznie mniejszą konkurencję niż usługi wykończeniowe. Pogorszyła się sytuacja w branży ogrodniczej i nadal beznadziejnie jest w branży instalacji elektrycznych. Duży spadek w branży ogrodniczej i tynkarskiej może być chwilowy chociaż widać że branże te maja kłopoty ze stabilizacją popytu. Podobnie jest w branży murarskiej która w jednym tygodniu zajmuje spora część rynku, a w następnym popyt na te usługi spada dość gwałtownie. Odczucia te potwierdzają nasze firmy budowlane...

2013-05-12
Najszybciej zainteresowanie inwestorów w tym tygodniu odzyskiwały firmy tynkarskie, brukarskie, ogrodnicze i stolarskie. Nadal największą grupę inwestycyjną w maju stanowią usługi wykończeniowe chociaż w tym tygodniu największą popularnością cieszyły się usługi tynkarskie. Największy spadek popytu wystąpił w branży murarskiej, branża ta mimo że ciągle bardzo istotna miewa od początku sezonu tygodniowe zastoje. Popyt spadł również w branży posadzkarskiej, budowy domów oraz instalacyjnej wod-kan-gaz. Fatalna sytuacja występuje w branży elektrycznej nadal jest to branża o najmniejszym zainteresowaniu inwestorów co nie pozostaje bez wpływu na niskie ceny tych usług. Wydaje się, że dla inwestorów w maju oprócz usług wykończeniowych najważniejszymi będą usługi tynkarskie i ociepleniowe...

2013-05-12
Dawno już nie było tak wyrównanego popytu na usługi budowlane w całej Polsce. Owszem były regiony najlepsze o dużym zainteresowaniu inwestorów np. Mazowsze, Śląsk, Małopolska, Wielkopolska i Zachodnie Pomorze, ale te najsłabsze nie odstawały w tym tygodniu tak znacznie jak w kwietniu np. województwa: lubuskie, świętokrzyskie, podkarpackie czy lubelskie. Wynika to głównie z powodu znacznego zmniejszenia liczby inwestorów po majówce w najsilniejszych regionach budowlanych. W nadchodzącym tygodniu firmy w silnych regionach inwestycyjnych powinny poczuć większą siłę swoich inwestorów ( inwestorzy ochłoną już po majówkowych wojażach ) i sytuacja wróci do tej z początku sezonu. Od połowy kwietnia obserwujemy silny udział firm tynkarskich w rynku budowlanym ( większy niż rok temu ) Najwięcej inwestorów na tego typu prace jest w Warszawie, Krakowie i Szczecinie...

2013-05-12
Pierwszy "pełny" tydzień maja zaznaczył się powrotem inwestorów na rynek jednak w stopniu słabszym niż to zakładali nasi analitycy. Popyt na usługi nie osiągnął nawet średniego poziomu z kwietnia. Prawdą jest że inwestorzy po "Majówce" potrzebowali jeszcze kilku dni na "rozkręcenie". Najszybciej rozwinęła skrzydła branża tynkarska osiągając liczbę zgłoszeń inwestorów jak w poprzednim miesiącu. Podobnie było z usługami brukarskimi i ogrodniczymi. Jeżeli wysoki popyt na wymienione usługi utrzyma się w najbliższym tygodniu to firmy z pewnością będą dalej podnosić ceny swoich usług. Większość firm narzeka w tej chwili na przedłużający się proces decyzyjny inwestorów co jeszcze zmniejsza faktyczną liczbę transakcji w stosunku do zapytań. Cóż wielu inwestorów prywatnych po prostu nie ma w tej chwili środków na realizacje swoich planów, a majówkowe wyjazdy jeszcze je uszczupliły. A więc występują zapytania i gra na zwłokę czekając na wzmocnienie finansowe. Sądzimy że najbliższy tydzień będzie dalej powiększał rynek inwestorów i sytuacja firm budowlanych będzie ulegała stopniowej poprawie. Jednak obserwowany spadek tempa wzrostu cen usług ciągle będzie widoczny w maju.Mniejszy spadek popytu ( niż usługach ) występuje w handlu. Tutaj wzrost popytu jest ponownie podobny jak w kwietniu. Głównie ruch w marketach koncentruje się wokół produktów ogrodniczych i wykończeniowych. W ciężkich materiałach budowlanych nie jest już tak dobrze. Jeśli chodzi o handel, tutaj również kolejny tydzień przyniesie wzrost zakupów. Tak więc wszyscy czekamy na kolejne wzrosty popytu w budownictwie w najbliższym tygodniu.

2013-05-05
Zgodnie z zapowiedziami "Wielka majówka" odbiła się dużą stratą na całym budownictwie, ale nie tylko. Oczywiście, że kiedyś trzeba wypoczywać, jednak w maju cała gospodarka ma wyjęty jeden tydzień z obrotów. Spadła aktywność inwestorów we wszystkich branżach budowlanych, a co więcej spadła tez aktywność firm - urlopy. Początek maja przyniósł większy spadek aktywności inwestorów w usługach niż materiałach budowlanych. W tych ostatnich zainteresowanie również spadło, ale w stopniu wyraźnie mniejszym. Co roku maj cechuje mniejsza aktywność inwestorów ze względu na święta, jednak jeśli wypadają one w środku tygodnia z działalności wyłączony jest cały tydzień ( tak jak w tym roku ). Obroty w tym miesiącu są już nie do odrobienia chociaż bywały takie lata, że ruch inwestorów wzmagał się po majówce. Wyhamował również wzrost cen usług a to, z powodu większej ustępliwości cenowych firm, które nie mają pracy a święta jeszcze tą sytuacje pogorszyły. Generalnie w maju już od kilku lat ceny rosną znacznie wolniej niż z początkiem wiosny. Kolejna fala większego popytu nastąpi w połowie czerwca kiedy przed wakacjami uaktywnią się bardziej inwestorzy prywatni ( tak przynajmniej było w ostatnich trzech latach ). Wydaje się, że najaktywniejszą branżą w tym miesiącu będą podobnie jak w kwietniu usługi murarskie oraz firmy budujące domy. Branża wykończeniowa chociaż ciągle bardzo aktywna może ulec większej degradacji w maju...

2013-05-05
Mimo zdecydowanie słabszego popytu na usługi budowlane podczas " Wielkiej Majówki" w tygodniu wyraźnie dominowały dwie branże murarska i wykończeń wnętrz zabierając blisko 40% rynku wszystkich prac budowlanych. Na rynku liczyły się również takie branże jak budująca domy prywatne, tynkarska, ociepleniowa i instalacyjna Wod-kan-gaz. Największy wzrost popytu w stosunku do innych branż zanotowaliśmy właśnie w branży murarskiej i ociepleniowej. Rynek zupełnie "usiadł" w branży ogrodniczej" największy spadek" oraz stolarce budowlanej i instalacyjnej elektrycznej ( bardzo niski popyt ). Zdecydowanie słabiej było również w branży brukarskiej i robót ziemnych...

2013-05-05
Trzy regiony dominowały na rynku w ostatnim tygodniu Mazowsze, Wielkopolska i Śląsk. Następne w których wyraźnie coś się jeszcze działo mimo świąt to Małopolska, Dolny Śląsk i Zachodnie Pomorze. Nadal odstaje od reszty budowlanych liderów województwo pomorskie. Patrząc od początku roku jest w tym regionie wyraźnie słabiej z inwestorami niż w ubiegłym roku. Ciągle od reszty kraju odstaje poziom inwestycji budowlanych na tzw. ścianie wschodniej, znacznie "słabiej" zrobiło się w województwie kujawsko-pomorskim i lubuskim...

2013-05-05
Długi majowy świąteczny tydzień już za nami. Dla jednych na szczęście dla innych możliwość wytchnienia od codzienności. Budownictwo zgodnie z przewidywaniami zwinęło flagi i tym samym zakończyła się wiosenna kumulacja popytu na usługi. Poprzednie lata dowodzą, że w maju nie udaje się już branży budowlanej odbudować silnej pozycji. Jednak już w poniedziałek popyt w budownictwie wzrośnie przynajmniej do średniego poziomu. Urlopy i wyjazdy nie znaczą, że branża budowlana zupełnie nie istniała przez ten tydzień. Sami spotykaliśmy takie place budowy, które działały pełną parą z maksymalną obsadą ludzi nawet 1 maja. Cóż, te firmy które maja pracę "gonią" by zmieścić się w terminach. W świąteczny tydzień najaktywniejszą branżą była branża murarska, a więc nieprawda że już się nic nie buduje jak podawały media w ostatnim czasie. Buduje się nadal zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym ( budowa domów ) jednak gros inwestycji ograniczonych jest do kilku zaledwie ośrodków: rejon Warszawy, Poznania, Krakowa, Śląska aktywne również jest w ostatnim czasie Zachodnie Pomorze. W pozostałych regionach zwłaszcza Pomorzu i Dolnym Śląsku aktywność inwestorów jest już mniejsza niż w ubiegłych latach. Stąd globalnie firmy w większości regionów naszego kraju czują słabszą koniunkturę niż dotychczas...W ciągu " Majówki" zauważyliśmy większą aktywność inwestorów w grupie materiałów budowlanych niż w usługach. Taka sytuacja najczęściej wskazuje na ograniczania wynajmu firm na rzecz prac w systemie gospodarczym. Tam gdzie się da inwestorzy biorą się sami za prace budowlane aby zaoszczędzić. Jak informują nas marketingi z dużych sieci budowlanych częściej niż w ubiegłych latach widzi sie osoby prywatne kupujące pędzle, farby czy masy szpachlowe. Dopiero najbliższe dwa tygodnie pokażą na ile odbuduje się rynek budowlany w maju.
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem