modernizacje lokali uzytkowych
Ceny usług budowlanych ze wszystkich regionów Polski ! ceny usług wykończeniowych - budowlanych - terenowych - aktualizacja co tydzień
Czerwiec 2013
BAROMETR CENBarometr cen 2013Czerwiec 2013

Ogólna sytuacja cenowa na rynku budowlanym w czerwcu 2013 r.
-----------------------------
średni ruch cen:+2,6%
-----------------------------
2013-06-28
Ostatni tydzień czerwca to dość spory wzrost cen w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i małopolskim oraz zupełna stagnacja w województwach lubelskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz lubuskim. Firmy z pozostałych województw cechował umiarkowany wzrost cen usług budowlanych. Najszybciej drożeją nadal prace prowadzone na zewnątrz budynków. Przyczyny takiego wzrostu cen nie są do końca zrozumiałe ( ani popyt ani wzrost paliw nie działa cenotwórczo ), firmy twierdzą że rosną im koszty utrzymania sprzętu i prowadzenia firmy. Drugą w kolejności grupą o najwyższym przyroście cen w ostatnich tygodniach są usługi budowlane, tutaj wysoki popyt na usługi tynkarsko-elewacyjne, murarskie, dekarskie, ociepleniowe musi mieć odbicie w cenach usług. Proszę pamiętać, że wzrost cen głównie dotyczy silnych inwestycyjnie regionów. Najmniej drożały usługi wykończeniowe chociaż popyt na tego typu prace przybierał na sile na koniec miesiąca.

2013-06-21
Upały w całym kraju i fatalne wiadomości z rynku budowlanego ( liczba upadających firm jest większa niż rok temu ) wyhamowały nieco tempo wzrostu cen. Wolniej rosły w tym tygodniu ceny usług zarówno w ciężkim budownictwie jak i wykończeniówce. Jedynie w usługach terenowych wzrost jeszcze sięga +3% m/m. Nie znaczy to, że ceny staną w miejscu ponieważ szczyt sezonu dopiero się rozpoczął. Do końca czerwca spodziewamy się dalszego wzrostu cen we wszystkich branżach, ale nie we wszystkich regionach. W województwach: lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim, podkarpackim, opolskim średnie ceny usług rosną już nieznacznie, a bywa że spadają. Największa dynamika wzrostu cen występuje w Wielkopolsce i na Mazowszu tutaj też rynek rozwija się najstabilniej. Z rozmów z firmami z całej Polski wynika, że istnieją małe szanse aby ceny usług osiągnęły w tym sezonie pułap sprzed roku. W zeszłym roku po EURO ceny usług wystrzeliły znacznie na przełomie czerwca i lipca, ale był to wynik kumulacji inwestycji ( w czasie mistrzostw rynek prywatny praktycznie stał ). Teraz po prostu takiego bodźca nie ma...

2013-06-14
Branża budowlana wchodzi już w okres szczytowy w roku. Efektem tego jest szybki wzrost cen usług. W tym tygodniu ku naszemu zaskoczeniu najszybciej rosły ceny prac prowadzonych na zewnątrz budynków głównie: usług ogrodniczych i robót ziemnych. Podczas gdy te pierwsze mają swoje wytłumaczenie popyt na nie rośnie to roboty ziemne ciągle są na podobnym poziomie popytu. Firmy znają już okres największego boomu na swoje usługi: czerwiec-lipiec i bez względu na zainteresowanie inwestorów starają się utrzymać najwyższe ceny usług. Jeżeli na to nakłada się faktycznie wzmożony popyt ceny urastają do często niewytłumaczalnych rozmiarów. Przez ostatnie trzy miesiące ceny wzrosły o blisko +6% i na razie uważamy to za wzrost umiarkowany. Wzrost cen w usługach budowlanych jest nadal niższy niż rok temu i prawdopodobnie tak zostanie. W kolejnym tygodniu tego miesiąca spodziewamy się dalszego wzrostu cen głównie w wykończeniówce...

Marzec-maj 2013
Budownictwo weszło niewątpliwie w sezon budowlany co widać po wzroście cen usług. Począwszy od kwietnia ceny usług rosną o około 3% w ciągu miesiąca. Jest to normalne zjawisko chociaż zważywszy na długa zimę powinny rosnąć nieco szybciej. Wzrost cen blokuje kiepska sytuacja na rynku zarówno prywatnym jak i publicznym. Po prostu inwestycji jest dużo mniej niż rok temu. W marcu powrót zimy działał na firmy jeszcze w sposób degradujący ceny, ale w kwietniu nastąpił odwrót. Ceny usług budowlanych w kwietniu rosły w górę już w tempie zbliżonym do +3% licząc m/m i to we wszystkich branżach budowlanych i regionach. W maju tempo wzrostu cen nieco spadło + 2,7% m/m i już nie rosło równomiernie zarówno jeśli chodzi o regiony jak i branże budowlane. Koniec maja przyniósł najszybszy wzrost cen w ciężkim budownictwie blisko +3% m/m najwolniej drożały prace wykonywane na zewnątrz budynków około +2,1%. W czerwcu spodziewamy się najszybszego wzrostu cen usług budowlanych nawet przekraczającego +5% m/m tym bardziej, że popyt na usługi budowlane rośnie ponownie w dość szybkim tempie...

2013-06-07
Zgodnie z naszymi przewidywaniami w czerwcu głównie będą podnosiły ceny firmy wykończeniowe dla których jest to szczyt sezonu. Biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni wzrost cen w tej branży wynosi około +2,7% m/m. W mniejszym stopniu ceny winduje również ciężkie budownictwo chociaż tutaj wyczuwa się powolną stagnację. Najwolniej rosną ceny w usługach terenowych i nie wykluczone że tempo wzrostu cen w tej branży będzie coraz niższe. Tym bardziej że tanieją paliwa, a liczba zleceń zarówno prywatnych jak i publicznych jest ciągle niska. Ogólnie ceny wszystkich usług budowlanych wzrosły od początku sezonu o około +5,6% i nie jest to wzrost trudny do zaakceptowania. Tym bardziej, że firmy startowały z naprawdę niskiego pułapu po zimie. I tak przez okres zimowy wiele usług straciło swoją pierwotną wartość np. murowanie elewacji z klinkieru czy niektóre usługi dekarskie. Świadczy to o nadmuchaniu tych cen w ostatnich latach przez panującą koniunkturę. Najbliższy miesiąc to wchodzenie w tzw. szczyt sezonu w którym firmy osiągną najwyższe stawki za swoje usługi w tym roku...

Ceny usług wykończeniowych czerwiec 2013:


*Średnie ceny w czerwcu (cała Polska ) netto
cena położenia płytek (glazura): 43 zł/m² cena malowania ścian: 7 zł/m² cena montażu płyt G-K: 42 zł/m² cena wykonania parkietu ( położenie, cyklinowanie i lakierowanie): 49 zł/m² cena montażu WC: 71 zł/szt cena wykonania gładzi: 16 zł/m² cena montażu paneli podłogowych: 15 zł/m² cena wylewki mixokretem12 zł/m²

2013-06-28
Tempo wzrostu cen w usługach wykończeniowych ponownie wzrosło jednak jest najniższe spośród omawianych tu grup branżowych. W ostatnim tygodniu wzrosły głównie ceny usług malarsko-szpachlarskich i w mniejszym stopniu układania płytek, montażu G-K i wylewek posadzek. W miejscu stoją już ceny położenia paneli podłogowych. W skali całego kraju różnice w cenach usług między regionami najsilniejszymi, a najsłabszymi powiększają się...

2013-06-21
Spadło tempo wzrostu cen usług wykończeniowych w większości regionów kraju. Ceny znacznie rosną jeszcze w Wielkopolsce, Mazowszu i Zachodnim Pomorzu, Pomorzu i Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach jest bliżej stabilizacji cenowej. Pod znakiem zapytania jest więc wzrost cen na poziomie sprzed roku. Obecnie rosną jeszcze ceny usług glazurniczych i parkieciarskich. Ostatni tydzień przed wakacjami może jeszcze zmienić politykę cenową firm. Popyt na usługi wykończeniowe nadal rośnie....

2013-06-14
Cen usług wykończeniowych idą w górę z coraz większą prędkością. Zmniejsza się odsetek firm pracujących za niskie pieniądze. Tylko w czerwcu spodziewamy się wzrostu cen na tego typu usługi o blisko +5%. Rosną ceny usług praktycznie wszystkich specjalności. Głównie usług malarsko-szpachlarskich, glazurniczych, montażu G-K, parkieciarskich. Trzeba jednak wiedzieć że wzrost ten nie jest równy we wszystkich regionach w Polsce wystarczy spojrzeć na nasze mapki. Do końca czerwca raczej hamowania wzrostu cen nie będzie ponieważ rośnie koniunktura i pogoda sprzyja pracom remontowo-wykończeniowym.

2013-06-07
Występuje dalsze przyspieszenie wzrostu cen usług wykończeniowych związane z nadchodzącym szczytem sezonu. Najszybciej rosły w ostatnim tygodniu ceny usług malarskich i glazurniczych. A nie jest to zapewne jeszcze ostatnie słowo...Mniejszy wzrost cen niż w zeszłym roku występuje na położenie paneli podłogowych czy montaż G-K. Ogólnie z rozmów z firmami wynika że nikt nie przewiduje większego wzrostu cen niż rok temu, jednak ostateczny w pływ na ceny będzie miała koniunktura na rynku w ostatnim miesiącu przedwakacyjnym...

Ceny usług budowlanych czerwiec 2013:

*Średnie ceny w czerwcu (cała Polska ) netto
cena położenia dachówki (ceramiczna): 41 zł/m² cena krycia papą: 14 zł/m² cena montażu więźby dachowej: 29 zł/m² cena murowania cegłą: 31 zł/m² cena murowania elewacji (klinkier): 70 zł/m² cena montażu okna: 21 zł/mb cena ocieplenia ścian z zewnątrz: 45 zł/m² cena tynkowania maszynowego z materiałem (tynk cem-wap): 26 zł/m²(tynk gips) 22zł/m² cena wykonania instalacji elektrycznej: 33 zł/pkt cena wykonania instalacji c.o.: 109 zł/pkt cena wykonania instalacji wod-kan: 85 zł/pkt cena wykonania instalacji gazowej: 110 zł/pkt

2013-06-28
Koniec czerwca to dalszy wzrost cen usług budowlanych głównie murarskich, dekarskich, tynkarskich i ociepleniowych. Tempo wzrostu cen rośnie osiągając +2,5% m/m . Wyższe ceny usług występują jednak tylko w najsilniejszych inwestycyjnie regionach. W sporej części kraju usługi budowlane nadal wyceniane są dość nisko. Najbliższe tygodnie mogą przynieść dalszy wzrost cen w ciężkim budownictwie, ale tylko w niektórych branżach i regionach Polski. Sprzyjająca budowaniu pogoda cały czas przynosi nowych inwestorów.

2013-06-21
W ciężkim budownictwie w tym tygodniu tempo wzrostu cen spadło nieznacznie. Można spodziewać się wzrostu cen o podobnym tempie w dalszym ciągu. Po ostatnich upadłościach firm podaż dużych inwestycji jest zbliżona do liczby firm ( o takim potencjale ), które są w stanie takie prace wykonać. Na rynku brakuje murarzy, zbrojarzy, dużych brygad wykończeniowych. Oznacza to że ceny usług w tej grupie będą jeszcze rosły przez szczyt sezonu. Obecnie rosną ceny usług murarskich, ociepleniowych i dekarskich. Pozostałe ceny raczej się stabilizują...

2013-06-14
Słabnie tempo wzrostu cen usług w ciężkim budownictwie. Wpływ na to mają czynniki inwestycyjne. Na dużych inwestycjach ci co mieli ruszyć to już ruszyli i karty są już rozdane, natomiast w budownictwie prywatnym popyt jest dużo mniejszy niż rok temu i nie ma zapowiedzi poprawy. Na rynku po prostu brakuje pieniędzy...Najszybciej w tym tygodniu rosły ceny usług tynkarskich, ociepleniowych , dekarskich i instalacji elektrycznych. W tej ostatniej branży coś wreszcie drgnęło...

2013-06-07
W tym tygodniu tempo wzrostu cen w ciężkim budownictwie było nieco słabsze, a zdarzały nam się firmy w większy stopniu niż przed tygodniem o cenach jednostkowych niższych niż średnia. Obecnie głównie drożeją usługi tynkarskie i elewacyjne. Natomiast stabilizują się już usługi murarskie. Wygląda na to że ciężkie budownictwo największe wzrosty cen usług ma już za sobą...

Ceny usług terenowych ( robót ziemnych, brukarskich, ogrodzeniowych ) czerwiec 2013 roku

*Średnie ceny w czerwcu (cała Polska ) netto
cena wykopu ziemi (koparka): 86 zł/h cena ułożenia kostki brukowej: 35 zł/m² cena montażu siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami: 79 zł/m² cena założenia trawnika kpl: 6,59 zł/m²

2013-06-28
Fenomen wzrostu cen na prace wykonywane w terenie trąci trochę o ich sztuczne pompowanie. W czerwcu wzrost cen w tej grupie wyniósł ponad +3,2% m/m. Firmy skarżą się na wysokie koszty utrzymania maszyn i tym motywują podnoszenie cen. Nie rośnie natomiast w sposób wyraźny popyt na te usługi co może skończyć się przegrzaniem koniunktury. Podobna sytuacja wystąpiła w usługach instalacyjnych dwa lata temu co skończyło się znacznym spadkiem cen w okresie późniejszym ( zbyt duża ilość firm na rynku ). Mniejszy wzrost cen występuje w usługach brukarskich i ogrodniczych...

2013-06-21
Grupa robót terenowych odznacza się ciągle wysoką dynamiką wzrostu cen. Mimo że w tym tygodniu tempo wzrostu nieco spadło to i tak wyniosło +2,9% m/m Jest to najwyższy wskaźnik wzrostu w całym budownictwie. W niektórych województwach jest do wykonania nadal dużo prac brukarskich, ziemnych i ogrodzeniowych. Słabiej było w tym tygodniu tylko w branży ogrodniczej...

2013-06-14
To duże zaskoczenie dla naszych analityków w tym tygodniu na ponad 250 telefonów do firm terenowych większość podawała ceny wyższe niż przed tygodniem. Nie było firm tanich, czy takich, które pozwalały na długie negocjacje cenowe. Głównie dotyczy to firm ogrodniczych i robót ziemnych. Wydaje się, że zadziałał tu bardziej czynnik przedwakacyjny niż realne spojrzenie na rynek. Tak czy inaczej ceny usług terenowych zapisały się w tym tygodniu najwyższym wzrostem cen ze wszystkich branż budowlanych...

2013-06-07
W dalszym ciągu rosną ceny prac terenowych głównie ogrodniczych, ogrodzeniowych i robót ziemnych. Jednak tempo wzrostu cen jest w tej grupie najsłabsze. Trzeba jednak wiedzieć że od początku sezonu znacznie zdrożały ceny robót ziemnych. Ceny dla całej grupy od początku kwietnia wzrosły o blisko +6% i były najwyższe w całym budownictwie...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem