Sikaflex®-118 Extreme Grab klej montażowy do wielu powierzchni
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-06-30
Rynek budowlany w czerwcu po znacznej zapaści w pierwszej połowie miesiąca dość szybko odrabiał straty, ale na koniec czerwca nie zdołał zaskoczyć lepszą koniunkturą. Koniunktura wg naszych analityków była w czerwcu o -16% słabsza niż w maju. Podobnie słabe dane pochodzą z naszych obserwacji sieci handlowych. Już od kilku miesięcy mówimy o tzw schodzeniu ze szczytu inwestycji prywatnych to widać gołym okiem bez szczególnych analiz. Mniej jest klientów w sieciach handlowych mniejszy ruch jest na stronach www. Natomiast liczba inwestycji dużych zgłaszających się do naszych firm jest porównywalnie wysoka jak w ubiegłym roku. Nie wszystkie firmy chcą jednak na takich inwestycjach pracować, chociaż patrząc na rynek prywatny będą wkrótce musieli. Niekorzystne zjawiska potęgują także słabsze wyniki finansowe firm chociaż w czerwcu udało się firmom po sześciu miesiącach powstrzymać spadek marż wprowadzając korektę do nieuzasadnionego wzrostu płac. Owszem robotników w budownictwie nadal brakuje, ale to nie powód żeby drugi rok z rzędu płace rosły trzy razy szybciej niż ceny usług. Tak trend za chwilę mógłby skończyć się katastrofą dla samych robotników. Już firmy mają kłopoty z wypłatami i płynnością finansową, a rynek jeszcze jest można rzec dobry w stosunku do lat np. 2013. działania firm w kierunku ograniczania zatrudnienia do najlepiej wykwalifikowanych pracowników to dobry kierunek. Po pierwsze powoduje niedobór firm na rynku z szansą na wzrost cen usług, po drugie hamuje zwariowany popyt na robotników co prowadzi do niekontrolowanego wzrostu płac. Z drugiej strony aż o 16% więcej firm niż w ubiegłym roku miało problemy z pozyskanie inwestycji w czerwcu. Niektórym firmom wydaje się, że jak brakuje ludzi do pracy to inwestycje też na nich czekają. Jak widać po rynku usług tak nie jest, a nie wszystkie inwestycje są warte uwagi i nie wszystkie są opłacalne. Tu marketing sprawdza się jak w każdej innej dziedzinie gospodarki wolnorynkowej bo w takiej jeszcze chyba jesteśmy. W czerwcu doskonale sobie radziły dwie branże: wykończeniowa i instalacyjna wod kan gaz tu był bardzo dobry rynek wzrosły obroty i były przyzwoite marze. W stosunku do maja słabiej za to było w branży ogrodniczej, ogrodzeniowej i murarsko-zbrojarskiej. Inwestycji w domy prywatne nadal ubywa chociaż te firmy co zakontraktowały je zimą mają prace do końca roku, a nawet dłużej. Aż 59% ankietowanych firm narzekało na brak pracowników stawiając tą barierę na najwyższej przeszkodzie w działalności ( w maju tylko 32% ), na drugim miejscu były zbyt niskie ceny usług i na trzecim zatory płatnicze. Te ostatnie pojawiają się już regularnie w tym roku co pokazuje że wyniki finansowe firm są coraz słabsze...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w czerwcu 2018

Więcej niż połowa firm budowlanych ( 59% ) miała w czerwcu wolne moce wykonawcze to wynik jak piszemy wyżej aż o 16% gorszy niż w ubiegłym roku. Jak na szczyt sezonu nie są to dobre dane, tym bardziej że firmy mają ograniczone załogi ze stanami dużo mniejszymi niż jeszcze 3-4 lata temu. Pogoda również dopisuje, a więc nie ma czynników poza rynkowych które miałyby wpływ na zamówienia dla firm. Oby lato poprawiło ten stan, ( wakacje od dwóch lat wpływają na mniejszą ilość firm operujących na rynku i dzięki temu rośnie udział tych co działają w tym czasie ).

popyt na branże budowlane czerwiec 2018

Rynek budowlany jako całość w czerwcu wygląda wciąż mniej ciekawie niż rok temu, są jednak branże które na brak inwestycji nie narzekały. To jest branża wykończeniowa, instalacyjna wod-kan-gaz, ale także tynkarska, ociepleniowa i elektryczna radziły sobie nieźle. Branże murarska i dekarska chociaż mają wciąż duży udział w rynku to w czerwcu spadał równie szybko jak liczba inwestorów do budowy domów. Także branże terenowe brukarska , ogrodzeniowa i ogrodnicza miały znacząco słabszy rynek niż jeszcze miesiąc temu. Kolejny miesiąc powinien należeć do firm wykończeniowych i murarsko - zbrojarskich czy elewacyjno - dociepleniowych tak bywało w minionych latach bo tak kończą się poszczególne etapy budowy. Patrząc na brak inwestycji prywatnych możemy liczyć głównie na duże budowy oby były opłacalne...

Ryzyko działalności firm budowlanych czerwiec 2018

Ryzyko działalności budowlanej należy do największych wyzwań przedsiębiorców pośród wszystkich branż. W tym roku jest ono jeszcze wyższe niż w ubiegłym roku, a w czerwcu wyższe niż w maju. To wynik kompletnego braku specjalistów budowlanych w zawodach robotniczych na rynku, wysokich kosztów działalności oraz słabnącego rynku inwestycji. Najgorzej na tym tle wyglądają w czerwcu branże: stolarki budowlanej, murarsko-zbrojarska, ogrodzeniowa, brukarska czy posadzkarska tu ryzyko sięga nawet połowy udanych inwestycji. W branżach tych dotkliwie brakuje ludzi do pracy, występują wysokie koszty działalności oraz słabnie rynek inwestycji. W czerwcu tylko branże wykończeniowa i instalacyjna wod-kan-gaz ryzykowały nieznacznie prowadząc działalność ( wysoki popyt na usług, wysokie marże, duże obroty ). W lipcu oczekujemy poprawy dla całej gałęzie budowlanej w zakresie usług: nowej logistyki, wzrostu inwestycji i poprawy rentowności. Tak bywało w ubiegłych latach więc tego spodziewamy się i teraz...

Obroty w firmach budowlanych czerwiec 2018

Po raz pierwszy od 6 miesięcy zatrzymał się spadek marż w budownictwie. To o dwa miesiące później niż rok temu, a poziom marż jest o -0,8% niższy niż w kwietniu ub roku ( najniższy poziom ). Co roku marże spadają przez pierwsze miesiące na skutek szybkiego wzrostu płac ( firmy zwiększają zatrudnienie podnosząc propozycje płacowe ), przy jednocześnie dość wolnym wzroście cen usług. W tym roku dodatkowo wzrosły ceny paliw co dla niektórych branż było znaczącym dodatkowym kosztem. Płace od stycznia do maja rosły szybciej niż ceny usług to spowodowało najniższy poziom marż w firmach budowlanych od 2014 roku. Na szczęście firmy zarabiają na obrotach, rynek nadal jest większy niż w latach 2013-16, a le już mniejszy niż rok temu. Nie mniej nasi analitycy zakładają poprawę marż w kolejnych miesiącach i wzrost zamówień przez okres letni. Sytuacja finansowa firm budowlanych powinna więc się poprawiać. Największym zagrożeniem pozostaje brak ludzi do pracy co wydatnie hamuje rozwój firm, a wysokie nie współmierne do wydajności koszty pracy przy tak małej podaży robotników będą stwarzać duże ryzyko działalności. Obroty w firmach w czerwcu na ogół był poniżej średniorocznej, ale są wyjątki. Obroty rosły w branżach: instalacyjnej wod-kan-gaz, elektrycznej, tynkarskiej i wykończeniowej ( w tej ostatniej dopiero w ostatnich dniach czerwca ). Fatalnie spadły za to obroty w firmach murarskich, zbrojarskich i w stolarce budowlanej ( od 30 do 40% ) Tu można mówić o coraz poważniejszym kryzysie. Zamówień na tego typu roboty jest mniej, a do tego kłopoty kadrowe i wysokie koszty działalności nie dają zarobić firmom. W pierwszym półroczu wyraźnie spadał też liczba zamówień na budowę domów prywatnych...Średnie marże w firmach budowlanych czerwiec 2018

W czerwcu ostatecznie marże wzrosły w stosunku do maja o +0,3%, ale firmy mają powód do zadowolenia - średni spadek marż zatrzymał się. W dalszym ciągu rekordowe ( ok 50% ) marże netto mają firmy instalacyjne wod-kan-gaz ( rekordowe zamówienia, wysokie ceny usług, umiarkowane problemy kadrowe ). W grupie dobrze zarabiających branż ( ok 30% marże ) znalazły się także: wykończeniowa, roboty ziemne i dekarska. Dobrze sobie radzi także branża ogrodzeniowa. Marże poniżej 20% mają branże elektryczna i stolarki budowlanej. Pierwsza ma bardzo wysokie koszty pracy, a druga zbyt słaby rynek i niskie ceny usług. Przy marżach poniżej 20% trudno mówić o dobrej rentowności tych działalności nawet jak są obroty ( branża elektryczna )...

Koszt 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach był bardzo podobny jak w maju. Koszt 1 roboczogodziny pracy w budownictwie został wyceniony na 33, 69 zł netto i jest najwyższy w historii. Nasze analizy wskazywały na podniesienie tych kosztów do nawet 35 zł netto, ale ostatnie wydarzenia na rynku pokazują że koszt wyceny pracy budowlanej przez firmy może rosnąć wolniej...

Ogóle koszty w firmach budowlanych w czerwcu spadły o ok 7 gr czyli można uznać, że nie wzrosły. To wynik zatrzymania wzrostu płac w firmach budowlanych. W czerwcu rosły nieznacznie koszty narzędzi odnawialnych ok +0,2%, ale już nie rosły ceny paliw. To pozwoliło zatrzymać szaleństwo gwałtownego wzrostu kosztów. Koszty działalności w drugim półroczu powinny rosnąć znacznie wolniej, a jesienią oczekujemy nawet spadku kosztów pracy...

Rynek budowlany w województwach czerwiec 2018

W czerwcu najwięcej nowych inwestycji zauważyliśmy na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce. Czyli tradycyjnie, ale największą niespodzianką była eksplozja inwestycji na Podkarpaciu i załamanie inwestycji na Kujawach. W pierwszym regionie widać, że jest większy priorytet środków finansowych ze strony rządzących, ale także i moda na inwestycje w południowo - wschodnim regionie. Drugi z wymienionych regionów chociaż nigdy nie stał w czołówce preferencji inwestorów to w czerwcu przepadł zupełnie. O ile inwestycje drogowe jakoś ciągnęły to te prywatne spadły do poziomu najsłabszych inwestycyjnie regionów, a jedynie w Bydgoszczy trafiało się naszym firm większość inwestycji. Na koniec warto dodać że poniżej średniej kształtowała się ilość inwestycji także w województwach: wielkopolskim, pomorskim. Za to więcej niż w ubiegłym miesiącu było inwestycji w województwie: warmińsko-mazurskim, lubelskim i lubelskim. Tak jak wspomnieliśmy liderem pozostaje województwo mazowieckie z udziałem w rynku nie mniejszym niż 20% wszystkich krajowych inwestycji - tu pogorszenia rynku raczej nie widać...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci czerwiec 2018

Handel budowlany w czerwcu nie zachwycił nikogo, a liczba klientów mogła być nawet niższa niż w lutym br. To nic że handel niemrawo się poprawiał pod koniec miesiąca jeśli w pierwszej jego połowie klientów było tak mało jak w latach kryzysu. Szczególnie markety wiały pustkami w powszednie dni, a ponieważ weekendy już nie pracują pełną parą można domniemywać, że w budownictwie zakaz handlu w niedziele nie wyszedł handlowcom na dobre. W stosunku do ubiegłego roku handel budowlany w czerwcu był słabszy nawet o 32% . A przyjmujemy że ubiegły rok już był gorszy dla handlu budowlanego od lat 2014-16. Sa też dobre strony bo w czerwcu wzrósł udział w sprzedaży działów wykończeniowych co widać było także po rosnącym udziale usług wykończeniowych w rynku. W stosunku do maja jak wspomnieliśmy wzrósł w czerwcu udział działów wykończeniowych w zainteresowaniu klientów: większe zainteresowanie farbami i lakierami, płytkami i wykładzinami, drewnem i meblami oraz materiałami instalacyjno - sanitarnymi. Spadła za to frekwencja klientów w działach ogrodowych i budowlanych. Należy podkreślić, że rosły także zakupy narzędzi i sprzętu budowlanego, a więc dla usług budowlanych są przebłyski rosnącej koniunktury...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem