Klej epoksydowy Sikadur®-31+
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-04-30
Pogorszenie koniunktury w kwietniu w większości branż widoczne jest gołym okiem , ale z drugiej strony do dyspozycji inwestorów jest tylko połowa prosperujących na rynku firm. Reszta ma już wypełnione kalendarze zamówień. Nie oznacza to sprzeczności bo firmy mają coraz mniej pracowników w brygadach i wykonują coraz mniejszy zakres robót. Głównie brakuje wykończeniowców, murarzy, zbrojarzy, cieśli, tynkarzy, posadzkarzy i dociepleniowców. To, że rynek budowlany pogorszył się znacznie w drugiej połowie kwietnia nie oznacza większej poprawy na rynku pracy. Udało się natomiast firmom zastopować spadające od początku miesiąca marze, ograniczając koszty, ale nie udało się utrzymać wzrostu cen usług ( ceny spadły w porównaniu do marca o -0,4% m/m ). Największy spadek zamówień dotyczy branży wykończeniowej, budowy domów prywatnych i murarsko-zbrojarskich. Wszyscy mamy nadzieje, że po majówce przyjdzie poprawa zwłaszcza w tych osłabionych branżach. Nadal bardzo dobry rynek budowlany był województwach mazowieckim i małopolskim (blisko 39% nowych inwestycji w kwietniu ) tu koniunktura wciąż bardzo dobra. Najgorzej sytuacja wyglądała w województwach: lubuskim i świętokrzyskim. Pozornie brak ludzi do pracy w budownictwie pokazuje że występuje niewyczerpana kopalnia inwestycji problem w tym, że ich wykonanie może się coraz mniej opłacać. W porównaniu do ub roku ale także ub miesiąca znacznie wzrosły bariery utrudniające działalność budowlaną pod postacią braku ludzi do pracy i zbyt wysokich kosztów pracowniczych. W ubiegłych latach firmy upatrywały we wzroście kosztów pracy także argument na wyższy ceny usług. Dzisiaj widać, że to tak nie działa bo ceny usług już są "graniczne" ,a wzrost płac nie pomaga w większej podaży robotników do pracy. W kwietniu firmy nie narzekały w ogóle na brak zleceń jak i na zbyt niskie ceny usług czyli w tym aspekcie firmy nie widzą zagrożenia. Ceny usług są już wysokie, a co druga firma i tak nie jest w stanie przyjąć więcej zleceń...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w kwietniu 2019

Tylko 53% firm z systemu GBW ma wolne moce usługowe. Pozostałe już są zajęte w najbliższym czasie. Przy słabszym rynku taki potencjał wykonawczy pokazuje jak firmy są słabe kadrowo. Z rozmów z firmami to się potwierdza: w firmach coraz mniej pracowników i większy wolumen inwestycji nie jest oczekiwany. Cóż zobaczymy czy po majówce nastąpi odbicie koniunktury. Nasi analitycy wskazują że słabsza koniunktura zwiększy ryzyko działalności na dłuższą metę wprowadzi firmy w większe tarapaty finansowe...


popyt na branże budowlane kwiecień 2019

W kwietniu tego roku w odróżnieniu do poprzedniego wyraźnie słabszy jest rynek wykończeniowy ( słabszy nawet o -12% ) i rynek budowy domów prywatnych ( słabszy nawet o 50% ). Za to wyraźnie większy udział w rynku mają firmy z branży stolarki budowlanej i robót ziemnych. W porównaniu do ub miesiąca pogarszał się rynek wykończeniowy, instalacyjny wod-kan-gaz i murarsko-zbrojarski, ale poprawiał się rynek dociepleń i elewacji ( niestety ceny usług na te prace spadały w kwietniu ). W kwietniu poprawiła się koniunktura na prace tynkarskie, ogrodzeniowe, elektryczne i ogrodnicze. W pozostałych niewymienionych branżach niestety rynek w niewielkim stopniu pogorszył się. Wpływ na załamanie koniunktury w budownictwie w kwietniu miały przede wszystkim branże budowy domów i wykończeniowa, instalacyjna wod-kan-gaz i murarsko - zbrojarska w których spadło zainteresowanie inwestorów...

Ryzyko działalności firm budowlanych kwiecień 2019

Na koniec kwietnia znacznie wzrosło ryzyko działalności budowlanej. Przede wszystkim w branżach ociepleniowo - elewacyjnej, tynkarskiej i posadzkarskiej. Ponad 50% ryzyko działalności w tych branżach wynika nie tylko z niskich marż ( jak w przypadku dociepleń), ale przede wszystkim zbyt wysokich kosztów działalności i braku ludzi do pracy. W kwietniu najmniej ryzykowną branża była ogrodzeniowa ( 14% ryzykownych inwestycji czyli też nie jest to mało ). W porównaniu do ub roku ryzyko w kwietniu jest niemal dwukrotnie większe. Jeśli sytuacja się nie poprawi w maju to przy tym ryzyku zaczną się problemy w firmach budowlanych i wzrost upadłości...

Obroty w firmach budowlanych kwiecień 2019

Firmom budowlanym w kwietniu nie udało się zahamować spadku rentowności chociaż pod koniec miesiąca czyniły w tym kierunku znaczne wysiłki. W porównaniu do ub roku jest jednak postęp i marże netto jednostkowe firmy poprawiły o +1,1%. Średnia marż ze wszystkich rozpatrywanych tutaj branż wyniosła 26,6% netto. Niestety w kwietniu zwłaszcza w drugiej połowie spadły obroty w firmach budowlanych ( najmocniej w branżach: wykończeniowej, murarsko-zbrojarskiej i instalacyjnej wod-kan-gaz. To wynik pogarszającej się koniunktury także z powodu dni świątecznych. Za to udało się firmom zatrzymać rosnące koszty pracy, które w drugiej połowie kwietnia pomimo znacznych niedoborów rąk do pracy zaczęły spadać. Koszt pracy firm budowlanych ustabilizował się...

Tylko roboty ziemne i usługi ogrodzeniowe zanotowały w kwietniu wzrost obrotów. We wszystkich pozostałych spadek obrotów wpływał na zmniejszenie płynności finansowej w firmach. W kwietniu w strategicznej branży wykończeniowej obroty spadły niemal o 40% poniżej średniorocznej. Niewiele lepiej było w branży murarsko-zbrojarskiej i instalacyjnej wod-kan-gaz. Średnio obroty w firmach spadły o -11,7% poniżej średniorocznej...


Średnie marże w firmach budowlanych kwiecień 2019

Średnie marże netto w firmach budowlanych spadły w kwietniu o -0,4% w stosunku do ub miesiąca. Spadek jest więc niewielki i mniejszy niż w ub roku. Największe marże nadal stosują firmy instalacyjne wod-kan-gaz ponad 50%, a także firmy z branż robót ziemnych i dekarskie ( ok 40% ). Pozostałe firmy raczej oscylują wokół 30%, a wyjątek stanowią firmy stolarki budowlanej gdzie marże spadły do 20%, a w branży ociepleniowej nawet do nieopłacalnych 13%. Z powodu tak niskich zysków branża elewacyjno-ociepleniowa znalazła się w największym ryzyku działalności od lat. Przyczyny to wysokie koszty pracy i sprzętowe, spadek cen na rynku. Być może w szczycie sezonu branża ociepleniowa jeszcze się odbuduje, ale na razie to granica upadłości...

W umowach i kontraktach stawka godzinowa za 1 roboczogodzinę pracy firmy spadła w kwietniu do poziomu w marcu i wyniosła średnio 36,72 zł netto. Stawka rozliczeniowa w kontraktach nadal pozostaje w największej wysokości w historii nowej Polski. Dalsza stabilizacja kosztów pracy firm zależeć będzie głównie od poziomu koniunktury, która na razie spada powodując ciągnąc za sobą niższe ceny usług...

Koszty firm budowlanych w kwietniu wzrosły tylko minimalnie, a w drugiej połowie spadały koszty pracy. Jedynie ceny paliw są wysokie i w kwietniu znacząco rosły. Paliwa to główny powód wysokich kosztów działalności wielu branż budowlanych. Nie jest wykluczone że firmom uda się także w maju stabilizować koszty pracy. Spadek koniunktury będzie widoczny także w pierwszej połowie maja, a zapotrzebowanie na robotników może się z tego powodu zmniejszyć. Przewidujemy także wzrost liczby chętnych do pracy na początku maja co również przyhamuje ambicje płacowe specjalistów...

Rynek budowlany w województwach kwiecień 2019
Tylko w województwie mazowieckim i małopolskim spadek koniunktury w kwietniu był niemal niezauważalny. We wszystkich pozostałych regionach rynek pogorszył się w połowie kwietnia. Zdecydowanie słabszy rynek niż we wcześniejszych miesiącach był w województwach: pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. W województwie świętokrzyskim nowych inwestycji było najmniej od początku roku, a niewiele lepiej wyglądał rynek w województwie lubuskim. Spodziewane ożywienie na rynku może nastąpić dopiero w połowie maja jednakże już nie wszędzie podniesie się on do wiosennych poziomów...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci kwiecień 2019

Dopiero na koniec miesiąca poprawił się detaliczny handel budowlany. Gorszy od kwietnia był handel w tym roku tylko w lutym. Gdyby nie wzrost zainteresowania klientów ogrodami byłoby jeszcze gorzej. W porównaniu do ub roku zainteresowanie klientów ogrodami było jednak słabsze. Mniej klienci interesowali się także ciężkimi materiałami budowlanymi, oświetleniowo-elektrycznymi. Więcej klientów za to odwiedzało działy meblowo-drewniane i instalacyjno-sanitarne. Nasi analitycy oceniają spadek klientów w sieciach budowlanych w stosunku do ub roku aż o -24%. Powodów jest kilka, ale najważniejsze to zakaz handlu w niedzielę , marcowy szczyt zakupów wiosennych ( przesunięcie szczytowego punktu na marzec ) i święta wielkanocne przed majówką...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem