Zatrudnię tynkarzy i posadzkarzy Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-07-30
W lipcu rynek budowlany był minimalnie słabszy niż w najlepszym kwietniu w tym roku, ale niestety nadal gorszy niż w ub roku. W drugiej połowie lipca rozpoczynający się szczyt urlopowy i fala uciążliwych upałów doprowadziły do ponownego spadku koniunktury. Podobnie reagował handel budowlany tylko ten nieco wcześniej. Poprawa koniunktury w lipcu pozwala nadal mówić o dobrej koniunkturze w budownictwie, ale rynek wyraźnie jest schodzący. W miejsce inwestycji prywatnych silnie wchodzą inwestycje publiczne jednak nie są one przeznaczone dla wszystkich firm. Zwłaszcza w czasach kiedy w budownictwie właściwie nie ma bezrobocia, a o zdyscyplinowanych fachowców coraz trudniej. Inwestycje publiczne są motorem który może poprawić ceny usług, a przynajmniej dzięki wyższym cenom poprawić rentowność firm, która w ostatnim półroczu mocno spadła. W lipcu możemy mówić o wyraźnej poprawie w tym temacie ze względu na prawie +2% skok cen usług i umiarkowanym wzroście płac i pozostałych kosztów. To wszystko przy rosnących obrotach dało w licu dobre wyniki finansowe dla większości firm budowlanych. Najlepszy rynek pozostaje w województwie mazowieckim ( ponad 20% krajowych nowych inwestycji ), ale w tym miesiącu spory wzrost był także w województwie dolnośląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Głównie dominowały inwestycje remontowo-wykończeniowe, elewacyjne, instalacyjne wod-kan-gaz i c.o., murarsko-zbrojarskie, dekarskie i tynkarskie. Wzrósł odsetek zgłaszanych inwestycji na budowę domów prywatnych. To dobry znak świadczący że jeszcze coś się w prywatnych inwestycjach dzieje. Wysokie koszty budowy domów i tzw. schodzenie ze szczytu tego typu inwestycji jest jednak widoczne. W lipcu największą barierą utrudniającą firm działalność był brak ludzi do pracy. Przy czym wg ankietowanych firm był on mniej uciążliwy niż w ub miesiącu. Kolejną barierą były zbyt niskie ceny usług chociaż w lipcu wzrosły one najmocniej od kilku miesięcy ( widać, że przy wysokich kosztach to nie wystarcza ). Wciąż ważną przeszkodą dla firm są zatory płatnicze i zbyt wysokie podatki, natomiast żadna ankietowana firma nie narzekała na brak zleceń. Podsumowując lipiec był udanym miesiącem dla firm budowlanych i widoczną zmianą, a raczej poprawą ich sytuacji finansowej...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w lipcu 2018

Dostępność firm budowlanych na koniec lipca spadła do 54% i była najniższa od początku roku, ale o blisko 15% wyższa niż w ubiegłym roku. Oznacza to że problemy z pozyskaniem firm ma nadal wielu inwestorów, ale konkurencja na rynku rośnie. Wg naszych analiz większa liczba firm z niewykorzystanymi mocami usługowymi niż w ub roku bierze się z ostrożności firm przed niepewnymi inwestycjami, ale także z braku jakiegokolwiek marketingu. Sporo firm działa w tzw ukryciu ( bez marketingu, bez reklamy i często bez tzw marki ). Po prostu jak coś nie wyjdzie to się firmę zamknie i zniknie...

popyt na branże budowlane lipiec 2018

W lipcu dominującą branżą na rynku usług budowlanych były wykończenia i remonty wnętrz. Udział w rynku tej grupy firm zbliżył się 23% i był podobny jak w czerwcu chociaż na początku lipca wydawało się że udział nowych inwestycji przekroczy 25%. Tak się nie stało bo pod konic lipca ten rynek już się pogarszał. Za to trzeba wspomnieć o znacznej poprawie w lipcu inwestycji tynkarskich, brukarskich i budowy domów prywatnych. Inwestycje tynkarskie to wciąż niedobór firm na rynku, a popyt tak jak w lipcu bardzo duży. Brukarskie za to mają swoje wsparcie dzięki inwestycjom publicznym ( chodniki, drogi, ścieżki rowerowe ), domy prywatne po tendencji do ograniczania nowych budów znów ruszyły " w górę". Niestety udziała tego budownictwa w rynku nadal jest słabszy niż rok temu. W lipcu najmniejszy udział w rynku budowlanym miały branże ogrodzeniowa i ogrodnicza, ale ta ostatnia ma więcej inwestycji niż rok temu. Widać, że pogoda i większe zaangażowanie właścicieli w zagospodarowanie terenu sprzyja firmom ogrodniczym...

Ryzyko działalności firm budowlanych lipiec 2018

Ryzyko działalności budowlanej w lipcu chociaż średnio dla branż nadal wysokie, to niższe niż w czerwcu i niższe niż przed rokiem. Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko jest mniejsze zapotrzebowanie na robotników. Innymi słowy firmy budowlane starają się organizować tak żeby jak najmniej być zależnymi od robotników budowlanych których ( parafrazując znanego ministra finansów ) na rynku po prostu nie ma i nie będzie. Brygady firm są małe i rośnie liczba tych które nie chcą zwiększać potencjału osobowego. Te firmy w których czynnik ludzki odgrywa największą rolę i dla opłacalnego zysku muszą mieć większe kadry robotnicze ryzykują najwięcej np. branża murarsko-zbrojarska która jest w tej chwili liderem ryzyka ( wysokie koszty pracy, obroty poniżej średniej w roku, małe marże i katastrofalny brak ludzi do pracy. Cóż więcej trzeba. Inaczej jest w dwóch najmniej ryzykownych w lipcu branżach: instalacyjnej i wykończeniowej. Obie zmagają się również z brakiem robotników do pracy, ale mają wysokie marże, niższe koszty pracy, obroty przekraczające o połowę średnioroczną, a rynek podobnie duży ( lub w przypadku wykończeń większy ) od branży murarsko-zbrojarskiej - to jest właśnie klucz do sukcesu...

Obroty w firmach budowlanych lipiec 2018

Od strony finansowej lipiec był najlepszym miesiącem dla firm budowlanych od początku roku. Nie dość, że wzrosły obroty w większości branż budowlanych o ponad 30% powyżej średniorocznej to przede wszystkim wzrosły marże netto. Ta druga informacja jest o tyle ważna, że do maja występował nawet znaczny spadek marż w budownictwie usługowym. I teraz porównując marże z lipca z ubiegłym rokiem (27% marże netto ) do obecnego roku ( 25,7% ) nie wygląda to już tak źle jak przez ostatnie miesiące. Poprawa marż to wynik spowolnienia wzrostu proponowanych wynagrodzeń i największy od kwietnia (w skali miesiąca ) wzrost cen usług ( średnio ok +2% m/m ). Do tego wspomniany znaczący wzrost obrotów w firmach pozwala na większy optymizm w tym miesiącu. Tym bardziej że nasze analizy wskazują na ponowny wzrost koniunktury już w drugiej połowie sierpnia. Utrzymanie się dobrej koniunktury również w przyszłym miesiącu może wyniki finansowe firm jeszcze poprawić czego wszystkim firmom życzymy. W pierwszej połowie miesiąca spory skok obrotów wynikający z kumulacji inwestycji prywatnych ( głównie remontowo - wykończeniowych ), ale także tynkarskich, instalacyjnych wod-kan-gaz, elektrycznych i brukarskich zmniejszał się wraz z upływem miesiąca. Pod koniec lipca zanotowaliśmy wzrost obrotów średnich w firmach budowlanych 32,1% powyżej średniorocznej. To dobry wynik, tylko nieznacznie gorszy niż w ubiegłym roku. Niestety nie dla wszystkich branż. Poniżej średniorocznej utrzymywały się obroty firm murarsko-zbrojarskich ( pomimo wzrostu w lipcu liczby zgłoszeń na budowę nowych domów jednorodzinnych ), a także ogrodzeniowych. W tych dwóch branżach możemy mówić o wciąż gorszym niż ubiegły rok podaży inwestycji, ale także wzroście konkurencji. Za to ponad 60% wzrost obrotów zanotowała w lipcu branża tynkarska. Ta płaci swoim pracownikom najwyższe stawki na rynku i jeszcze notuje poważne zyski dla swoich firm. A jednych i drugich brakuje na rynku...( to jest fenomen )...Średnie marże w firmach budowlanych lipiec 2018

Największe jednostkowe zyski netto w przeliczeniu na jednego zatrudnionego pracownika osiągnęła w lipcu podobnie jak przez ostatnie dwa lata branża instalacyjna wod-kan-gaz ( tu marże sięgają 52% ). Wysokie ok 35% marże mają firmy wykończeniowe i robót ziemnych. W granicach rozsądnych 30% marż utrzymuje się branża dekarska. Najniższe marże netto miały w lipcu firmy murarsko-zbrojarskie i stolarki budowlanej ( poniżej 20% ). Co przy słabszych obrotach nie daje powodów do optymizmu pomimo, że np. branża stolarki budowlanej miała jeż lepsze miesiące w tym roku...

Na koniec lipca średnia 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach ustabilizowała się na poziomie 34,41 zł netto i była wyższa o 0,72 gr o tej z ubiegłego miesiąca. Jeszcze w sierpniu możliwy jest dalszy wzrost kosztów pracy robotników na sprzedanych budowach. Czy zbliży się on do przewidywanych przez nas 35 zł zobaczymy. Ostatnie działania firm zmierzają do podwyżek cen usług, ale również ustabilizowania płac. Możliwy więc jest w kolejnym miesiącu graniczy pułap kosztu pracy w kontraktach. Ważnym czynnikiem jest także rosnący koszt paliw który wciąż jest nieprzewidywalny mimo ostatniej stabilizacji...

Koszty działalności w firmach budowlanych w lipcu jeszcze trochę urosły ( wzrósł nieznacznie koszt pracy, ceny paliw i o kolejne 0,2% ceny sprzętu i narzędzi odnawialnych ). Od maja jest widoczna stabilizacja tych kosztów co wpływa bezpośrednio na lepsze finansowe zarządzanie firm, bardziej przewidywalną i precyzyjniejszą politykę ustalania marż i tym samym cen usług. To głównie stabilne koszty przyczyniły się do poprawy kondycji finansowej firm. Co nie wyklucza w lipcu najwyższych kosztów w przeliczeniu na 1 godzinę pracy zatrudnionego robotnika budowlanego od 1989 roku. To także powód traconej w ostatnich miesiącach płynność finansowej firm. Zatory płatnicze znów są obowiązkowe czego nie było w takiej skali w ostatnich 2 latach. A jak donosi Euler Hermes zadłużenie firm rośnie i lawinowo wzrasta ich niewypłacalność. Zjawisko to jest niepokojące tym bardziej że jeszcze jesteśmy w tzw szczycie inwestycyjnym wynikającym z krzywej koniunkturalnej i kumulacji inwestycji UE.

Rynek budowlany w województwach lipiec 2018

Nie we wszystkich województwach firmy czuły znaczący wzrost koniunktury w lipcu. Wyraźnie słabiej w stosunku do innych regionów rosła ona na Śląsku, w Wielkopolsce i Zachodnim Pomorzu. W pozostałych województwach rynek nowych inwestycji był naprawdę udany. W stosunku do poprzednich miesięcy znaczna poprawa rynku była widoczna na Dolnym Śląsku, Kujawach i Podkarpaciu. Wciąż bardzo duży rynek to inwestycje w województwie mazowieckim, a szczególnie rejon Warszawy. Najsłabszym rynkiem budowlanym pozostaje województwo świętokrzyskie chociaż w lipcu i tu było ich więcej niż w ostatnich miesiącach.

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci lipiec 2018

Handel budowlany od początku lipca wyglądał bardzo dobrze po majowo - czerwcowej zapaści i wydawało się że odbicie będzie powrotem do wysokiej frekwencji klientów z ostatnich lat. Owszem było lepiej do połowy lipca, później klientów ubywało w sieciach budowlanych i na koniec spadek był tak duży, że z trudem liczba klientów przekroczyła tą w maju. Nadal więc kwiecień pozostaje najlepszym dla handlu budowlanego miesiącem, ale trzeba zauważyć niższy udział w lipcu klientów ogrodowych. Dla tego wyłączając tą różnice klienci budowlani stanowili bardzo zbliżoną wielkość do tej z kwietnia. Niestety nie są to te liczby co przed rokiem, a o wcześniejszych latach lepiej nie wspominać. Prywatne zakupy materiałów budowlanych wyraźnie słabną. W porównaniu do czerwca w lipcu spadła liczba klientów ogrodowych i zmniejszył się udział handlu w działach meblowo-drewnianych, płytek i wykładzin. Natomiast znacząco wzrósł udział klientów w działach budowlanych ( ciężkie materiały ), farb i lakierów i instalacyjno-sanitarnych. Można zakładać że dominują remonty lekkie i instalacyjne, a także ruszyły nowe budowy domów, garaży, magazynów na prywatnym rynku po kilku miesięcznych spadkach..
Tynki maszynowe Poznań Wielkopolska
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem