usługi murarskie Gdańsk Gdynia Sopot
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
koniunktura w budownictwie luty 2014

2014-02-23
Przed nami roztacza się już wiosenna aura, ale popyt na usługi budowlane wciąż jest bardzo niski. Doskonała pogoda przez cały luty pozwala na realizacje zleceń niemal na bieżąco co nie będzie skutkowało ich kumulacją w marcu. Oznacza to, że w tym roku wiosną może nie nastąpić znaczny skok popytu lecz powolny umiarkowany wzrost. Taki stan rzeczy będzie miał swoje odbicie w cenach usług budowlanych. Ceny usług mogą utrzymywać się stabilnie na niskim poziomie przez dłuższy okres czasu. A dopiero druga spodziewana kumulacja popytu jaka nastąpi jak co roku w czerwcu spowoduje szybszy wzrost cen. Tak więc wbrew pozorom dobre warunki do prac budowlanych zimą nie pomagają wzrostowi cen w okresie wiosennym. Wg naszych ocen rynek budowlany jest podobnie słaby jak rok temu, a informacje płynące z GUS o poprawie nastrojów wśród firm budowlanych biorą się głównie stąd, że prace budowlane można w każdej chwili już realizować . Co z tego jeśli brak jest takiej ilości inwestycji, żeby zaangażować nawet połowę firm z rynku. Z naszych obserwacji wynika, że liczba firm chcących pozyskać zlecenia prac z naszego portalu bezpłatnie jest nadal bardzo wysoka. Czyli pracy na rynku ciągle jest mało, a rynek inwestora może trwać aż do lata. Przy utrzymujących się niskich cenach usług stopień kapitału w firmach będzie na tyle niski, że wiele z nich nie będzie mogło podołać większym inwestycjom nawet jeśli je pozyskają...

2014-02-23
Poprawia się rynek wykończeniowo-remontowy jest to przejaw wyraźnego ocieplenia i raczej zbliżającej się wiosny. Niestety tylko ta branża poczuła powiew sezonu gdyż pozostałe stoją w dalszym ciągu w zimowym maraźmie. Dość znacznie spadł ponownie popyt na budowę domów prywatnych oraz instalacje wod-kan-gaz. Pozostałe branże zachowują podobny udział w rynku jak dwa tygodnie temu. Najlepsze punkty wyjściowe ma branża tynkarska i elewacyjna , robót ziemnych, a także wymieniona już branża wykończeniowa (ustabilizowane ceny usług ). Pozostałe branże jeszcze brną w coraz niższe ceny swojej pracy. W trudnej sytuacji znalazła się branża murarska nie dość, że jest ona w znacznym trendzie spadkowym cen to jeszcze spada na nią popyt , a na horyzoncie więcej inwestycji pojawi się raczej dopiero w czerwcu...

2014-02-23
Są już symptomy wskazujące na poprawę koniunktury w budownictwie. Głównie widać to we wzroście zainteresowania materiałami budowlanymi, ale także wolno rosnącym popycie na remonty lokali i domów. Biorąc jednak pod uwagę wręcz doskonałą pogodę do prac budowlanych to można mówić nadal o porażającym braku środków na inwestycje zarówno na te prywatne jak i publiczne. W ostatnim tygodniu rośnie udział inwestycji wykończeniowych i elewacyjnych. Spada natomiast popyt na budowę domu i instalacje wod-kan-gaz. Nie obserwujemy tendencji do gwałtownych wzrostów do jakich byliśmy przyzwyczajeni po zimie. Cóż zimy nie było więc kumulacji popytu również nie będzie. W najbliższym tygodniu spodziewamy się jednak dalszego niewielkiego wzrostu popytu w wykończeniówce, robotach ziemnych i brukarskich. Z analizy zleceń budowy domów prywatnych wynika, że ich realizacje przewidziane są raczej na czerwiec, lipiec, ale inwestorzy chcą podpisać umowy już teraz kiedy ceny są dla nich najkorzystniejsze. Firmy nadal informują nas o niskich stanach zatrudnienia pracowników oraz trudnej sytuacji finansowej. Wyjście z tzw dna będzie wg nich trwać dłużej niż rok temu ze względu na bardzo niskie marże. Cóż zapowiadane przez wielu analityków wychodzenie budownictwa z kryzysu następować będzie powoli i raczej w drugiej połowie roku.Poprawia się zainteresowanie materiałami budowlanymi zarówno na naszym portalu jak i w dużych sieciach budowlanych. W województwach: dolnośląskim, śląskim, mazowieckim i małopolskim już widać wyraźny wzrost liczby klientów, a trwające zapowiadane ocieplenie w najbliższych dwóch tygodniach raczej rozszerzy ten popyt na inne regiony Polski. Jeżeli inwestorzy prywatni kupują materiały budowlane to za chwilę przyjdzie czas na usługi. Jesteśmy wszyscy ( jak informuje GUS ) dobrej myśli..

2014-02-23
Najlepszymi regionami do prowadzenia działalności budowlanej są od kilku tygodni regiony południowe Polski w tym Dolny Śląsk oraz już w innej części kraju Mazowsze. W rejonie Warszawy odczuwa się wzrost inwestycji po blisko dwóch tygodniach większej zapaści. Bezdyskusyjnie najwięcej w budownictwie "dzieje się" w tej chwili na Śląsku i Małopolsce. Niestety ducha wzrostu aktywności inwestorów traciła Wielkopolska i Pomorze. Mniej jest regionów bardzo "słabych" , ale nie ze względu na poprawę w całej Polsce lecz ze względu na słabość regionów najsilniejszych. Inaczej rzecz biorąc znacznie zmniejszyły się dysproporcje popytu na usługi między regionami Polski - wszędzie jest po prostu niski popyt. Wyjątek stanowią województwa świętokrzyskie i opolskie tutaj popyt jest naprawdę odbiegający jeszcze znacznie w dół od średniej krajowej...

2014-02-16
Budownictwo w Polsce drugi rok o tej porze ociera się o dno. Spadek popytu jest nawet niższy niż rok temu w lutym. Rynek prywatny łata dziury budżetowe po okresie świątecznym lub korzysta z wakacji zimowych. Rynek publiczny będzie miał swój większy start prawdopodobnie dopiero w lipcu. Cierpią z tego powodu wszystkie firmy budowlane: niskie ceny usług, brak kredytowania, trudności z utrzymaniem pracowników to podstawowe bolączki. Wielu specjalistów, także naszych nie spodziewała się tak dużego załamania na rynku przy tak sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sytuacji nie zmienia fakt, że jest coraz mniejsza konkurencja wśród małych i średnich firm jeśli rynek budowlany również zmniejsza się kolejny rok. W drugiej połowie roku może dojść do sytuacji w której wzrostowi popytu nie podołają obecne na rynku firmy. Chaos jaki zapanuje będzie podobny jaki mieliśmy na progu 2005 roku. Ratunkiem z pewnością będą firmy zagraniczne. Tylko czy nie trzeba było ratować swoich firm ? Czy trzeba było z nich wycisnąć wszystko i wyrzucić na śmietnik. "Pomór" firm budowlanych powoduje że już drugi rok z rzędu w Polsce występuje silna fala emigracji zarobkowej najlepszych fachowców budowlanych. Przy braku kształcenia w stopniu zadowalającym średniej kadry technicznej i specjalistów za chwilę będziemy skazani na nowe eksperymentujące podmioty gospodarcze w budownictwie. Jak przyjdzie koniunktura liczba firm zawsze się szybko odbuduje, ale ich jakość już nie...

2014-02-16
W inwestycjach budowlanych w naszym kraju w dalszym ciągu przodują południowe regiony, a także pas województw środkowo-zachodnich. Od dwóch tygodni słabiej jest tam gdzie trwają ferie zimowe, a więc lubuskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, wielkopolskie, świętokrzyskie. Przy czym w województwach małopolskim i wielkopolskim ma to znacznie najmniejsze. Mniejszy popyt niż zwykle jest w województwie mazowieckim więc co sie stanie kiedy od poniedziałku zaczną się tam ferie. Nadal możemy jednak mówić o najsilniejszym inwestycyjnie województwie dolnośląskim tutaj popyt jest od trzech tygodni największy w całej Polsce. Coraz lepiej jest także na Pomorzu które w przeciwieństwie do poprzedniego roku wraca do czołówki inwestycji budowlanych w kraju.

2014-02-16
W ostatnim tygodniu ponownie nastąpił znaczny spadek popytu na usługi wykończeniowe, tynkarskie, brukarskie i stolarkę budowlaną. Natomiast nieco lepiej radziła sobie branża murarska, dekarska, instalacyjna wod-kan-gaz, ogrodnicza i ogrodzeniowa. Największym zainteresowaniem od początku lutego cieszą się firmy budujące domy, ale pytanie ile z tych ofert zakończy się powodzeniem. Wg naszych badań telefonicznych i ankietowych tendencja do budowy domów prywatnych jest w Polsce coraz większa, niestety możliwości inwestycyjne ( finansowanie ) coraz mniejsze. Ponad połowa inwestorów nie ma ustalonego źródła finansowania, a 1/4 nie ma szans na pozyskanie środków w ogóle. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji w której duże zapotrzebowanie na rynku jest przesłanką marzeń inwestorów o własnym domu. Można jednak domniemywać, że im sytuacja gospodarcza będzie się poprawiała tym rynek inwestycyjny domów prywatnych będzie się powiększał. Na razie inwestycje w domy prywatne będą niekompletne, na raty, a często skończą się na marzeniach. Przestrzegamy firmy przed wiarą w możliwości inwestorów. Przed podpisaniem umowy oceniajcie Państwo dostęp możliwości dostępu inwestorów do źródeł finansowania. W zeszłym roku liczba niezapłaconych inwestycji prywatnych znacznie wzrosła...

2014-02-16
Fala spadku popytu jaka toczy polskie budownictwo od niemal trzech miesięcy zdegradowała je kapitałowo niemal do zera. Odbija się to na wysokim stopniu bezrobocia w tej branży oraz coraz większym braku gotowości do realizacji nowych inwestycji. Wiele firm nawet jeśli otrzymają większe zlecenie nie stać na jego realizacje w stopniu wyposażeniowym. Stąd należy spodziewać się w początkach sezonu przedpłat i zaliczek na wykonanie. Najważniejszym kierunkiem dla firm są też działania zmierzające do powstrzymania spadku cen usług. W ostatnim tygodniu mamy sygnały, że tak się dzieje. Firmy po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy były bardziej stanowcze w negocjacjach cenowych z naszymi " inwestorami". Być może, że zbliżający się czas w którym zazwyczaj rośnie prywatny rynek inwestycyjny ( marzec ), każe kierować im ceny usług już w górę, a być może pułap cen doszedł już do granicy opłacalności. Z pewnością takimi branżami są już murarska, tynkarska czy roboty ziemne. W tych branżach spodziewamy się w najbliższym tygodniu wzrostu cen. Wakacje zimowe "ferie" powodują że prywatny rynek stoi w miejscu co odbija się głównie na branży wykończeniowej. Popyt w tej grupie firm wędruje tak jak okresy zakończenia ferii po całej Polsce. Niestety uderza to w ceny usług, bo konkurencja tutaj jest największa ze wszystkich branż.Spadło zainteresowanie materiałami budowlanymi. Po trzytygodniowym okresie wzrostu, inwestorzy przejawiają średni poziom zainteresowania. być może wszystkiemu winne są ferie, ale grudniowe zakupy ze starą regulacja vat-u nie pozostają bez wpływu. Producenci również mówią nam o dużym zastoju, mimo obniżek cen.

rynek budowlany luty 2014

2014-02-09
Tendencje wzrostowe w usługach budowlanych z końca stycznia niestety okazały się płonne. Mimo ocieplenia w całej Polsce na polskim rynku budowlanym nadal wieje chłodem. W ostatnim tygodniu zainteresowanie usługami budowlanymi inwestorów ponownie spadło do poziomu ze środka stycznia. Główny spadek dotknął branże murarską, dekarską i ociepleniową, także w branży wykończeniowej popyt był słabszy niż dwa tygodnie temu. Powodów takiej sytuacji jest kilka, ale głównymi czynnikami są opóźnienia w rozpoczęciu nowych inwestycji publicznych oraz nadal słaby finansowo rynek prywatny. Spadają więc nadal ceny usług, ale także i materiałów budowlanych. Podczas gdy te pierwsze raczej nie mają wpływu na wzrost popytu to spadek cen materiałów budowlanych zaczyna odnosić skutek. Tylko u nas widać wzrost zainteresowania materiałami budowlanymi zwłaszcza konstrukcyjnymi: silka, ytong. Producent Xella Polska obniżył je o blisko 22% by stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów. W ślad za tymi posunięciami idą inni producenci dlatego spodziewamy się przynajmniej do końca zimy niskich cen na materiały budowlane. Przy silnych tendencjach spadkowych cen usług można już mówić o tanim budowaniu domów. Wprawdzie nasi analitycy spodziewają się wzrostu cen w 2014 roku, ale wszystko wskazuje na to że do rozpoczęcia sezonu budowanie będzie wyraźnie tańsze. Duże zainteresowanie materiałami budowlanymi ma swoje podłoże w niskich cenach, ale także w naszej strategi zabiegania o inwestora. Próbujemy docierać z materiałami budowlanymi naszych partnerów przez system newsletterów, ale także pozycjonujemy je w sieci i eksponujemy na stronach www firm wykonawczych. Wszystkim to się opłaca z uwagi na powiązania branży: tam gdzie są usługi tam muszą być materiały i odwrotnie.

2014-02-09
W dalszym ciągu najatrakcyjniejszym regionem dla firm budowlanych jest Dolny Śląsk . Z okolic Wrocławia pochodzi obecnie najwięcej zapytań inwestorów, tutaj tez notujemy największy ruch na stronach www. W ostatnim tygodniu niewiele gorzej było tez na Śląsku i Małopolsce W pozostałych regionach popyt na usługi był słabszy lub nie uległ zmianie. Najmniejszy ruch inwestorów wystąpił w województwie lubelskim, lubuskim, świętokrzyskim i opolskim. Znacznie gorzej wiedzie się firmom z okolic Warszawy , w województwie mazowieckim rośnie konkurencja, a nowych inwestycji jest coraz mniej...

2014-02-09
Na obecny spadek popytu w budownictwie wpływ ma przede wszystkim niskie zapotrzebowanie na branże murarską, ociepleniowa i dekarską. Spadek popytu w branży murarskiej był największy od niemal roku. Słabsze zainteresowanie inwestorów dotyczy również branży wykończeniowej, ogrodniczej, ogrodzeniowej i instalacyjnej elektrycznej. Na brak popytu nie mogły natomiast narzekać branże: tynkarska, brukarska, robót ziemnych czy instalacyjna wod-kan-gaz. Znaczny wzrost popytu na branże tynkarską wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na dużych jeszcze surowych budowach. GW długo czekali na spadek cen, a po ociepleniu bojąc się o ich wzrost zaczęli podpisywać wreszcie umowy. Dalsze ocieplenie może przynieść nieznaczną poprawę w kurczących się branżach, ale na radykalną zmianę przyjdzie nam poczekać do marca...

2014-02-09
Wszystko wskazuje na to, że mimo ciepłej zimy budownictwo nie radzi sobie lepiej niż rok temu. Popyt na usługi budowlane po chwilowym wzroście na przełomie miesięcy ponownie jest bardzo słaby i wszystko wskazuje na to że tak zostanie przynajmniej do końca lutego. Polskie budownictwo ma już przeciwko sobie nie tylko korupcję, sposób organizowania przetargów oraz wszechobecne niepłacenie za wykonana pracę, ale także banki które aż do maja wstrzymały kredyty dla firm budowlanych klasyfikując je do grupy największego ryzyka. Nie dziwi więc fakt, że polskie firmy, a także wykwalifikowani pracownicy gremialnie wyjeżdżają za granice nie widząc tu dla siebie przyszłości. Zima zawsze jest bardzo trudna dla branży budowlanej, ale drugi rok z rzędu tak niskiego popytu, zabija kolejne już nieliczne firmy. Jeżeli na to nakładamy czynniki destrukcyjne wymienione wcześniej to na razie o rozwoju budownictwa nie ma co mówić. Przesuwają się też zaplanowane na ten rok nowe inwestycje publiczne (finansowane częściowo ze środków unijnych). Teraz nie mówi się już o lutym czy marcu, ale bardziej o lipcu lub sierpniu. Do tego czasu przy tak niskich cenach usług liczba firm zmniejszy się o kolejne 10%. Duży wzrost popytu (zapowiadany teraz) w połowie roku znów spowoduje niekontrolowany wzrost cen i totalny brak firm na rynku. Jest to jednak za mało żeby uzdrowić nasze budownictwo. Jak to się dzieje zachodzą w głowę polskie firmy, że w za naszą zachodnia granicą 1m2 murowania kosztuje w granicach 30€, a w Polsce nie można osiągnąć obecnie nawet 23 zł. Cóż chodzi o to, że im tańsza praca tym więcej mogą zarobić Ci którzy pociągają za sznurki w tej branży. Zatem wygodnie jest tolerować nielegalne brygady za kilka "mocnych" butelek jakich pełno ogłasza się w sieci internetowej: im będą tańsze tym "góra" więcej zarobi. Kryzys w budownictwie jest więc właściwym słowem również na obecny rok...


2014-02-02
Styczeń nie był zbyt łaskawy dla firm budowlanych. Popyt na usługi budowlane był niższy niż rok temu, a zatory płatnicze dotknęły niemal każdą większą firmę. Do tego przyszło firmom pracować za znacznie niższe pieniądze niż jeszcze w grudniu. Firmy budowlane przedstawiały swoją sytuację w pierwszych tygodniach stycznia jako katastrofalną. Na tak trudną sytuację złożyło się kilka czynników:

1. Brak środków inwestycyjnych na rynku prywatnym po 3 tygodniowym świętowaniu
2. Nadejście zimy z silnymi mrozami
3. Opóźnianie prac na nowych inwestycjach publicznych
4. Kumulacja środków finansowych przez GW

Koniec stycznia przyniósł już wyraźną poprawę. Ponowne ocieplenie spowodowało, że ruszyły nowe inwestycje. Zaczynają też rozładowywać się zatory płatnicze. Niestety nie da się nadrobić firmom strat związanych z zaniżaniem cen usług przez wykonawców nie mających pracy. Ceny usług na rynku są niewiele wyższe niż rok temu o tej porze. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać firmom to spadek cen będzie w lutym mniejszy. Jeżeli nie to firmy znajdą się znów w punkcie wyjścia z zeszłego roku. Obecnie przybywa nowych inwestycji zarówno na prywatnym jak i publicznym rynku. Prym wiodą inwestycje wykończeniowe i murarskie w tym budowa domów prywatnych. Spodziewamy się popytu na usługi nie mniejszego niż w styczniu. Problemem dla firm budowlanych jest nadal brak możliwości dotarcia do inwestorów. Duża część z nich wycofała reklamy, likwiduje strony www, nie pozycjonuje się w sieci. Za miesiąc lub dwa będzie czekać aż ktoś życzliwy coś im odstąpi. Jeżeli rynek będzie większy to tak się stanie jeśli nie to podzielą los tych którzy zakończyli działalność w ostatnich latach...

2014-02-02
W ostatnim tygodniu stycznia największą aktywność inwestycyjna przejawiały Mazowsze, Dolny Śląsk i Wielkopolska. Na Dolnym Śląsku i samym Wrocławiu ruszyły zarówno inwestycje publiczne jak i prywatne. Bardzo słabo inwestują w prace budowlane regiony Polski południowo-wschodniej i województwa lubuskiego. Tym pierwszym trudno się dziwić bo zmagają się z ostrą zimą podczas gdy w Zielonej Górze i Gorzowie nie dzieje się dosłownie nic. Inwestycji jednak przybywa biorąc pod uwagę cała Polskę, a ocieplenie za chwilę dotknie cały kraj. Być może to luty będzie dla budownictwa szczęśliwszy od stycznia...zobaczymy

2014-02-02
Po niedługiej zimowej zapaści, ostatni tydzień wraz z ociepleniem przyniósł poprawę na rynku budowlanym. Ocieplenie ma kolosalny wpływ na zachowania inwestorów, a stopniowa poprawa kondycji finansowej inwestorów prywatnych może zdziałać wiele dobrego dla całej branży. Z naszych informacji wynika, że przybywa powoli inwestycji publicznych i regulowane są zatory płatnicze. Do dobrej atmosfery w budownictwie jeszcze daleko, ale sytuacja poprawia się. W związku z tym w najbliższym tygodniu spodziewamy przyhamowania silnego spadku cen usług, choć desperatów nie brakuje. Rośnie zainteresowanie materiałami budowlanymi po części dlatego że są teraz dość tanie ( spore obniżki cen przez producentów), a po części jest to przejaw większej niż rok temu presji inwestycyjnej. Do naszego systemu przybywa zapytań i porad. Inwestorzy szukają już firm na marzec i kwiecień, a nawet dalej. Wg naszych ocen firm które nie wytrzymują trudnego rynku ubywa i nawet jeśli wiosną dołączą nowe to będzie ich w tym roku jeszcze mniej niż w 2013. Tylko wzrost całoroczny rentowności firm budowlanych może podziałać na większą ich liczbę. Tymczasem od 4 lat marże spadają. Biznes budowlany oczekuje zmian w tym roku, ale czy się uda ? Zainteresowanie materiałami budowlanymi gwałtownie wzrosło w tym tygodniu i jest największe od początku roku. Obecnie jest to czas nowych strategi marketingowych w dużych sieciach handlowych. Walka o sprzedaż za chwile zacznie nabierać blasku. Inwestorzy zaś wykorzystują promocje i obniżki w sezonie zimowym. Zawsze jednak kiedy rośnie zainteresowanie materiałami budowlanymi za tydzień lub dwa rośnie zapotrzebowanie na usługi.

2014-02-02
Na przełomie stycznia i lutego nastąpił ponowny wzrost zainteresowania budownictwem. W ostatnim tygodniu znacznym zainteresowaniem cieszyły się branże murarska, posadzkarska i dekarska. W tych branżach inwestorów przybyło najwięcej. Niekwestionowanymi liderami branżowymi są firmy wykończeniowe i budujące domy. Coraz większa przewaga inwestycji murarskich na rynku każe nam podtrzymać prognozy dotyczące wzrostu liczby budowanych obiektów w tym domów prywatnych. najsłabszy rynek inwestycyjny maja w tej chwili firmy ogrodnicze i ogrodzeniowe ale i to może się za pół miesiąca zmienić...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem