modernizacje lokali uzytkowych
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-08-31
Tylko pierwszy i ostatni tydzień sierpnia wskazywał na znaczny wzrost koniunktury w budownictwie. Pośrodku było, źle, a w połowie miesiąca nawet bardzo słabo. Nie mniej rynek nowych inwestycji był nieznacznie lepszy niż w ubiegłym roku i słabszy niż w lipcu. Przede wszystkim mniej było inwestycji tynkarskich, posadzkarskich, instalacyjnych wod-kan-gaz oraz wykończeniowych. Za to poprawiał się rynek stolarki budowlanej ( rekordowo ! ), murarsko-zbrojarski ( inwestycje publiczne i deweloperskie ), ale także dociepleniowy i dekarski. Niestety ryzyko działalności budowlanej poza branżą wykończeniową i może instalacyjną jest bardzo duże. W branżach ogrodzeniowej, tynkarskiej i posadzkarskiej ekstremalnie duże. Nadal wiodącym województwem w którym inwestycji przybywa najwięcej pozostaje mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie. Dużo słabszy rynek był w sierpniu na Śląsku - największy spadek. Na skutek korekty płac robotników budowlanych, wciąż rosnących cen usług ( ponad +2% r/r ) i w miarę stabilnych kosztów narzędzi, sprzętu oraz paliw budownictwo usługowe poprawiało rentowność. Sierpień jest drugim miesiącem po lipcu w którym firmom poprawia się opłacalność działalności. Prawie zawsze przy dobrej koniunkturze w drugim półroczu zmienia się strategia kosztowa w firmach bo zbliża się spadek zapotrzebowania na robotników na zimę. W ostatnich latach jednak ciepła zima obniża to zapotrzebowanie niewiele. Jak największe ryzyko dla działalności budowlanej firmy określiły w sierpniu brak ludzi do pracy i zbyt wysokie koszty pracownicze. Na trzeciej pozycji pozostają także zatory płatnicze co wskazuje od kilku miesięcy, że w tym roku rosły problemy finansowe firm.

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w sierpniu 2018

Do 49% spadła liczba firm budowlanych posiadająca wolne moce usługowe. To wynik lepszy dla inwestorów od ub roku ( 37% ), ale gorszy niż w ub miesiącu. Zazwyczaj sierpień i wrzesień to max wypełnienie kalendarzy firm robotami ( zległymi i bieżącymi ). Przy tak dobrej pogodzie we wrześniu do dyspozycji inwestorów może być jeszcze mniej firm. A więc marna pociecha dla GW szukających podwykonawców tu będzie naprawdę źle...

popyt na branże budowlane sierpień 2018

Branża wykończeniowa pozostaje liderem nowych inwestycji budowlanych w sierpniu. Jej udział w rynku był podobny jak rok temu i nieco niższy niż w ubiegłym miesiącu. Za to branża murarsko-zbrojarska w sierpniu poprawiała swój udział w rynku zarówno w stosunku do ub roku jak i poprzedniego miesiąca. Widać że inwestycje publiczne i deweloperskie nadal są silne na rynku w przeciwieństwie do tych prywatnych. Budowa nowych domów prywatnych nadal jest słabsza niż w ubiegłych latach. Wciąż doskonały pozostaje rynek instalacyjny wod-kan-gaz chociaż nowych inwestycji było nieco mniej niż w lipcu, ale więcej niż w ubiegłym roku. Ocieplenia i elewacje to trzecia w kolejności najważniejsza dla inwestorów branża. Tym razem inwestycji było podobnie dużo jak w ubiegłym miesiącu , ale nadal mniej niż w ub roku. Coraz więcej mamy za to inwestycji dekarskich, tu inwestorów jest więcej niż w lipcu i w ubiegłym roku, a branża dopiero przed szczytem sezonu. Spadał w sierpniu koniunktura na tynki maszynowe chociaż ilość inwestycji nie odbiega od tej w ub roku za to ceny usług są wyższe aż o 15% r/r. To wynik wciąż małej podaży firm tynkarskich i bardzo niskiej podaży fachowców do pracy. Wyraźną niespodzianką w sierpniu bardzo duży wzrost inwestycji w stolarkę budowlaną, na montaże trzeba było czekać już nawet na kolejne miesiące. Spory wzrost inwestycji w stosunku do lipca obserwowaliśmy na roboty ziemne i drogowe zwłaszcza pod koniec miesiąca...

Ryzyko działalności firm budowlanych sierpień 2018

Głównie z powodu katastrofalnego rynku kadrowego i bardzo niskiej podaży chętnych do pracy ryzyko działalności budowlanej pogorszyło się zarówno wobec ub roku jak i ub miesiąca. Aż 40% inwestycji średnio ! to ryzyko dla firm budowlanych. Pod tym względem najgorzej wygląda branża ogrodzeniowa, posadzkarska i tynkarska. Powodem jest słabnący rynek i olbrzymie ryzyko wzrostu ponoszonych kosztów na budowie przy bardzo niskiej podaży pracowników i słabych kadrach. Pod tym względem najlepiej wygląda branża wykończeniowa, która ma olbrzymi rynek usług, stosunkowo niskie koszty działalności, wysokie marże, a jedynie brak ludzi do pracy stwarza dla niej 16% ryzykownych inwestycji. We wszystkich pozostałych branżach ryzyko inwestycyjne jest ponad normatywnie ryzykowne w sierpniu.

Obroty w firmach budowlanych sierpień 2018

Ewolucja jaką rynek budowlany przeszedł w sierpniu miała swój wpływ na kształt finansów w firmach. Jeszcze na początku sierpnia spora podaż inwestycji i urlopy powodowały, że firmy walczyły o pracowników wszystkimi sposobami, a głównie finansowymi zachętami. Kolejne tygodnie pokazywały jednak spadek nowych inwestycji i trudności z adekwatnym do kosztów podnoszeniem cen usług. Już w połowie sierpnia widać było niższe propozycje stawek dla robotników i tak pozostało do końca miesiąca. Tymczasem ceny usług chociaż rosły wolniej niż na początku sierpnia to wyraźnie szybciej niż na początku lata. To wszystko spowodowało że sierpień był kolejnym miesiącem w którym rosły marże netto w firmach. A najszybciej w stolarce budowlanej i robotach ziemnych. Koszty paliw były w sierpniu w miarę stabilne,a narzędzia odnawialne rosły podobnie wolno jak w ub miesiącu. Niestety obroty w firmach budowlanych na ogół były niższe w sierpniu, a wyjątek stanowiła branża stolarki budowlanej gdzie obroty wzrosły ponad 14% powyżej średniorocznej. Ponad 20% spadek obrotów wystąpił w branżach: ogrodzeniowej, posadzkarskie i murarsko-zbrojarskiej. To zasadnicza porażka rynkowa bo przecież sezon jeszcze trwa. W sierpniu mocno spadły obroty w branży ogrodzeniowej wg naszych danych przeciętnie o - 30% poniżej średniorocznej. Nie dużo lepiej było także w branżach posadzkarskiej i murarsko-zbrojarskiej. Wyraźny spadek obrotów w sierpniu zanotowała także branża elewacyjno - ociepleniowa, tynkarska i robót ziemnych. Pozostałe branże z trudem oscylowały wokół średniorocznych obrotów zanotowanych w ubiegłym roku. Można więc powiedzieć tak: sierpień wbrew zapowiedziom z początku miesiąca rozczarował firmy, ale poprawa marż i spadek kosztów pracy wzmocnił bezpieczeństwo finansowe firm...Średnie marże w firmach budowlanych sierpień 2018

Marże netto rosły niemal we wszystkich branżach budowlanych najszybciej w branży robót ziemnych, stolarce budowlanej oraz w branży elewacyjno-ociepleniowej i tynkarskiej. Rekordowo wyglądały w sierpniu marże firm instalacyjnych wod-kan-gaz. To najbardziej rentowna branża budowlana od 2 lat. Niestety wciąż najmniej dochodową w przeliczeniu na jednego zatrudnionego robotnika pozostaje branża murarsko-zbrojarska. Tu zarobic można tylko większymi brygadami, a te bardzo trudno dzisiaj utrzymać w firmach. Do tego bardzo duże zapotrzebowanie na murarzy, zbrojarzy, cieśli przyczynia się do nieadekwatnego wzrostu kosztów pracy w stosunku do cen usług na rynku. Koszt tych nie równości ponoszą firmy borykając się ze sporą utratą płynności finansowej i niestabilnością kadr...

Koszt jednej roboczogodziny w umowach i kontraktach przekroczył w sierpniu 35 zł netto i pozostaje najwyższy w historii naszych notowań. Obecnie zapisy w umowach za prace robotników na nie mierzalnych substancjach poniżej tej stawki są po prostu dla firm nieopłacalne. Wydaje się że koszt kontraktowy 1 roboczogodziny raczej jest już w szczycie w tym roku i rosnąć już nie będzie. Zazwyczaj w drugiej połowie roku koniunktura spada, a to przyczynia się do obniżenia wartości robót budowlanych...

Koszty w firmach budowlanych w przeliczeniu na 1 godzinę pracy pracownika po raz pierwszy od początku roku lekko zaczęły spadać. Nie jest to jednak pewna ulga dla firm. Rok temu spadki kosztów były widoczne jeszcze we wrześniu i październiku, ale już w listopadzie rosły ponownie. Dużo zależeć będzie od kosztów pracy ( te rosną wolniej, ale niemal stale ) oraz od kosztów paliw, narzędzi i sprzętu budowlanego. Na razie te ostatnie rosną bardzo wolno, a koszt paliw nawet lekko spadał. Tym nie mniej aż 27, 80 zł netto firmy muszą liczyć ( średnio ) koszt jednej godziny pracy zatrudnionego robotnika. Są to koszty nieporównywalne z ubiegłymi latami.

Rynek budowlany w województwach sierpień 2018

W sierpniu rynek budowlany poprawiał się głównie w województwie kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i małopolskim. Słaba koniunktura jak na możliwości regionu była w województwie śląskim i w mniejszym stopniu lubelskim, mazowieckim czy opolskim. Już drugi miesiąc jest nieco gorszy rynek w województwie wielkopolskim. Być może okres upałów i wakacji w niektórych regionach ograniczał inwestycje, wrzesień już tych problemów nie powinien stwarzać. Nadal w województwie mazowieckim skumulowanych było blisko 20% nowych inwestycji, a województwa: małopolskie, dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie stanowiły o kolejnych 40%. Wymienione regiony to liderzy inwestycji od lat. Nadal widać więcej inwestycji w województwie podkarpackim, warmińsko-mazurskim, i ostatnio świętokrzyskim. Wzrost inwestycji publicznych na ścianie wschodniej jest już wyraźnie widoczny, ale słabszy województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim czy kujawsko-pomorskim. Prawdopodobnie dopiero wrzesień pokaże nam siłę polskiego budownictwa na drugie półrocze...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci sierpień 2018

Po sporej zapaści w detalicznym handlu budowlanym na początku sierpnia ostatnie dwa tygodnie były wyjątkowo udane. Zwłaszcza ostatni tydzień gdzie promocje i wyprzedaże królowały w głównych sieciach handlowych. Jedna z sieci zorganizowała totalną wyprzedaż wszystkich zalegających lub niesprzedających się produktów i to zadziałało podnosząc wydatnie ranking zainteresowania materiałami budowlanymi przez prywatnych klientów. Niestety bardzo słaby udział klientów w pierwszej połowie miesiąca nie podniósł sierpnia do grona najlepszych miesięcy w tym roku dla handlu. Było lepiej niż w czerwcu, ale gorzej niż w lipcu. W stosunku do ubiegłego roku mniej klientów interesowało się ciężkimi materiałami budowlanymi, płytkami i wykładzinami oraz sprzętem sanitarnym i instalacyjnym. Za to dużo większy "ruch" klientów był w działach meblowo-stolarskich i farb i lakierów. W sierpniu w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosło zainteresowanie klientów drewnem i art meblowymi, elektrycznymi i oświetleniowymi oraz ciężkimi materiałami budowlanymi. Słabiej niż w lipcu wyglądało zainteresowanie klientów działami ogrodowymi, farb i lakierów oraz instalacyjno-sanitarnymi i narzędziowymi. Handel przechodzi raczej w sprzedaż art wyposażeniowych niż stricte budowlanych co jest charakterystyczne dla okresu zimowego. Cóż zobaczymy jakie wyniki pojawią się we wrześniu gdzie już bez wakacji, będzie można mówić o kierunku w handlu...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem