Remonty i Wykończenia Warszawa
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
Raport rok 2020 w budownictwie
Rynek BudowlanyRynek budowlany 2020Raport rok 2020 w budownictwie
RYNEK BUDOWLANY 2020 | KONIUNKTURA | ANALIZY | BILANS FINANSOWY | BRANŻE | REGIONY | HANDEL DETALICZNY | MAŁE i ŚREDNIE FIRMY

Rok 2020 to rok niespodziewanej pandemii Covid-19, która uderzyła w nasze zdrowie i naszą gospodarkę. Dla budownictwa był to rok trudnych zmagań z niedogodnościami kolejnych lockdown-ów, radzenia sobie ze wszystkimi obostrzeniami i warunkami specyficznej higieny ( maseczki, dystans, środki wirusobójcze). Branża budowlana miała więcej szczęścia niż branże ściśle kontaktowe oparte o większe zbiorowości ( gastronomia, turystyka, hotelarstwo, fitness czy branże eventowe itd.). Na dużych budowach owszem ludzie pracują w większych zbiorowościach, ale odpowiednie przestrzenie pozwalały na w miarę bezpieczną pracę. Na mniejszych inwestycjach prywatnych przy odrobinie wysiłku bezpieczeństwo też można było zachować. Niestety tylko inwestycje publiczne były dużym sprzymierzeńcem firm budowlanych. Zarówno inwestycje samorządowe jak i krajowe " szły pełna parą" ,a w sierpniu zostały nawet "poderwane" wszystkie możliwe projekty nadające się do realizacji. To uratowało firmy przed spadkiem inwestycji w 2020 roku. Prywatne inwestycje gasły już od dobrych 2-3 lat, a Pandemia spowodowała, że wielu potencjalnych inwestorów rezygnowało z zaplanowanych inwestycji. Długi lockdown i częściowe zamkniecie granic, kwarantanny znacznie zmniejszyły napływ ludzi do pracy z zagranicy. Jednocześnie rodzimi specjaliści bardzo często korzystali z przysługujących im opieki nad dziećmi i korzystnych zasiłków. Przy czym nasi obywatele choć też z trudnościami wyjeżdżali łatwiej do Państw UE niż obywatele z poza UE którzy przyjeżdżali do Polski. To wszystko znacznie ograniczyło podaż ludzi do pracy i spowodowało ponowny spadek bezrobocia w branży budowlanej ( i nie tylko ) oraz niewiarygodny brak kadr w wielu firmach. Bezrobocie szacowane przez nas nie przekraczało na koniec roku 4,1%, a więc mogło być nawet mniejsze niż rok wcześniej. I chociaż budownictwo głównie dzięki publicznym inwestycjom wytrwało z najlepszym wynikiem nowych inwestycji od lat to pojawiły się symptomy kryzysu w wielu branżach. Wystarczy popatrzeć na bariery utrudniające firmom budowlanym działalność to głównie brak zleceń i zatory płatnicze. O ile brak zleceń głównie dotyczył rynku prywatnego to zatory płatnicze pojawiały się wszędzie także z powodów trudniejszego przepływu dokumentów i zdalnej pracy. Pod względem koniunktury w budownictwie nadal twierdzimy że był to bardzo dobry rok dla małych i średnich firm, ale pojawiły się elementy kryzysu w branży wpływające bezpośrednio na odbiór koniunktury przez firmy. W 2020 roku było znacznie trudniej działać firmom, a rynek był bardzo zależny od kolejnych restrykcji covid-owych w całej gospodarce. Dopiero kiedy gospodarka wróci na normalne tory ( miejmy nadzieje, że nastąpi to w połowie 2021 roku pod warunkiem udanej akcji szczepień), będzie można mówić o jakichkolwiek perspektywach. Na razie to wróżenie z fusów bo budownictwo jak i cała gospodarka jest sztucznie podtrzymywana przez wydaje się nieuprawnioną emisje pieniądza...

Koniunktura w budownictwie 2020 rok


Histogram
Początkowo w marcu po dotarciu do Polski koronawirusa i wprowadzeniu pierwszego lockdown-u nastąpiło duże hamowanie inwestycji bo nikt nie wiedział co się będzie działo, jaka będzie skala zachorowań. Ale już w połowie kwietnia mali inwestorzy prywatni zaczęli wykorzystywać czas lockdown-u do remontów mieszkań, lokali, garaży, domków działkowych itd. Mniej doświadczone firmy mówiły nawet, że nastąpił nowy boom budowlany. Owszem jeszcze w tym czasie ludzie mieli spore oszczędności, a obniżki stóp procentowych i rosnąca inflacja zachęcały ludzi do wydawania pieniędzy. Taka "sielanka" remontowa w małym budownictwie trwała niemal do połowy czerwca. W lipcu i sierpniu firmy już odczuwały spadek inwestycji skończył się boom na remonty, a we wrześniu na budowy domków działkowych ( własne działki rekreacyjne to nowe marzenie Polaków w Pandemii ). Jednocześnie trudna sytuacja wielu firm z branż kontaktów zbiorowych już dawała się we znaki gospodarce, a wzrost zachorowań na Covid-19 we wrześniu ( rozprężenie w czasie wakacji i powrót dzieci do szkół ) wróżył kolejny lockdown. W listopadzie i grudniu drugi lockdown sprawił, że już szwankowały inwestycje deweloperskie i jeszcze bardziej prywatne...


dostępność polskich firm dla inwestorów 2020 rok

W 2020 roku ceny usług budowlanych rosły już wolniej niż rok wcześniej, a to głównie z powodu większej bariery cenowej stawianej przez inwestorów w niepewnej gospodarce. Także do mniejszego wzrostu cen przyczynił się słabszy w drugiej połowie roku rynek prywatny. Wiele firm, które nie chciało pracować na publicznym rynku wolało obniżać ceny żeby pozyskać zlecenia prywatne. Ponad 3-krotnie wzrosła także konkurencja na rynku, a to zawsze ogranicza wzrost cen. Rok 2020 to kolejny ze spadkiem zamówień na budowy domów przez indywidualnych inwestorów. Owszem deweloperzy i budujący domy na sprzedaż jeszcze są rozpędzeni, ale klientów coraz mniej. Znaczne ograniczenia w uzyskaniu kredytów na budowę domu ( 30% wkłady własne, wysokie koszty uzyskania kredytu ), a także widmo kryzysu, skutecznie hamowały popyt na budowę domów. Obniżki stóp procentowych tylko pozornie pokazują tanie kredyty, a koszty ich przyznania oraz obsługi kompensują te obniżki - banki muszą zarabiać !...

Branże budowlane
Tabela przedstawia branże na które w 2020 roku występował największy popyt na rynku ( udział podany jest w procentach ).

Udział branż budowlanych w rynku w 2020 roku

Branża wykończeniowa nadal "królowała" w polskim budownictwie, ale jej udział w rynku był o co najmniej -11% mniejszy niż w ub roku. Za to wzrósł udział branży dekarskiej kolejnej po murarskiej kluczowej branży w budownictwie. Nie zmienił się udział branży ociepleniowej i instalacyjnej w rynku chociaż branża ociepleniowa miała wyraźne kłopoty z cenami usług na swoje prace ( spadek cen ). Znacznie wzrósł udział branży ogrodowej w rynku ( Pandemia wzmogła zapotrzebowanie na prace w przydomowych ogrodach i działkach ), a także w branży stolarki budowlanej wzrost o +20% w stosunku do ub roku. O -24% spadł udział branży tynkarskiej, brukarskiej i elektrycznej w rynku. Pozostałe branże raczej nie zmieniły swojej koniunktury w 2020 roku...

Rynek budowlany w regionach
Zaczynając od najbardziej obfitego w inwestycje województwa mazowieckiego zanotowaliśmy spadek inwestycji o -10% w stosunku do ub roku. I kolejno w województwie małopolskim spadek o -13%, śląskie o -15%, Tylko nieznaczne różnice zauważyliśmy województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Aż o 20% wrosły inwestycje w województwie podlaskim, a nie zmieniły się w województwie pomorskim, łódzkim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. O 30% wzrosły także inwestycje w województwie zachodniopomorskim i opolskim. W pozostałych województwach sytuacja nie zmieniła się. Widać z tego, że w 2020 roku wzrosły inwestycje w województwach dotychczas uważanych za "słabsze": podlaskie, zachodniopomorskie, opolskie, a wyraźnie spadły w województwach filarach budownictwa: mazowieckie, małopolskie, śląskie. Z rozmów z firmami wynika, że taka sytuacja jest spowodowana oparciem budownictwa głównie o inwestycje publiczne, a te lepiej funkcjonowały w województwach na które "mocniej" postawił rząd. Natomiast inwestycje prywatne były słabsze niemal we wszystkich regionach...

Mapa udziału inwestycji 2020 rok

Ceny usług budowlanych
Ceny usług budowlanych wzrosły średnio ( analiza wiosna, sezon, koniec roku ) o +5,6% r/r a więc rosły szybciej niż zakładana inflacja 3,9% ( na koniec grudnia szacowana nawet mniej niż 3,7%). Wzrost cen usług budowlanych był jednak mniejszy niż rok temu. Na niższy wzrost cen usług budowlanych w 2020 roku składają się : hamowanie wzrostu średnich płac w budownictwie, niższe ceny paliw ( zwłaszcza okres kwiecień - czerwiec ), niewielki wzrost kosztów sprzętu i narzędzi...
Pierwsze dwa miesiące 2020 wskazywały na stabilizujący się rynek pracy i większą równowagę między popytem, a podażą na robotników budowlanych. Pandemia Covit-19 całkowicie zmieniła priorytety obecnych i przyszłych robotników. Już od marca gwałtownie spadała liczba zagranicznych pracowników, a część już pracujących rodzimych specjalistów przechodziła na opiekę nad dziećmi. Bezrobocie w branży budowlanej początkowo rosło, ale w drugiej połowie roku zaczęło spadać i wg naszych szacunków spadło do 4,1% na koniec roku. Wg redakcji wzrost średnich stawek za pracę w 2020 roku wyniósł +4,5%, a to najniższy wzrost płac od 2016 roku.
Złe otocznie i trudności rynkowe firm budowlanych nie przeszkodziły im podnieść rentowności swoich prac na budowach ( średnie marze jednostkowe netto wzrosły w 2020 rok o +1,3%). Ograniczenie szczytowych płac w budownictwie usługowym, niższe ceny paliw przy jednoczesnym dalszym wzroście cen usług dały niektórym branżom znaczące zyski netto. W 2020 roku marże jednostkowe prac instalacyjnych wod-kan-gaz, robót ziemnych, dekarskich, tynkarskich czy wykończeniowych spokojnie przekraczały 30%. Najmniej dochodową okazała się branża dociepleniowa - elewacyjna ( wysokie koszty działalności, spadek cen na rynku ). Niestety nie zawsze za dobrymi marżami szły obroty, Firmy budowlane cierpiały jak nigdy na brak ludzi do pracy, wpadły przez to w jeszcze większe rozdrobnienie. Ekipy budowlane były coraz mniejsze, wiele firm rezygnowało często z dobrych zleceń bo nie miały możliwości wykonawczych...

marże netto firm budowlanych 2020 rok

Koszt pracy firmy budowlanej w umowach i kontraktach ( wartość 1 roboczogodziny )
Koszt pracy firm w umowach i kontraktach wzrósł w 2020 roku o 4% r/r , a więc rósł jeszcze wolniej niż w ub roku. Najwyższy koszt 1 roboczogodziny był tym razem w marcu zaraz po wysokich podwyżkach płac minimalnych i rozpoczęciu sezonu. Jeszcze wtedy wydawało się że pandemia to sprawa kilku miesięcy. Później koszt pracy niemetrycznej spadł w lipcu nawet do 38,47zł netto/h i po niewielkim wzroście pozostawał w miarę stabilny ( niewielkie zmiany cen ) aż do końca roku...

Koszt jednej roboczogodziny w umowach i kontraktach w 2020 roku

Koszty działalności
W 2020 roku koszty prowadzenia działalności budowlanej miały wyraźnie rosnąć głównie z powodu bardzo wysokiej podwyżki płac minimalnych i przełożenia ich na inne koszty. Tak się jednak nie stało , owszem koszty wzrosły w 2020 roku o 4,3% r/r, ale były mniejsze od spodziewanych. Główny powodem była pandemia, która wyhamowała wzrost płac niemal na wszystkich stanowiskach budowlanych. Firmy w drugiej połowie roku wypłaszczały wynagrodzenia przygotowując się na spadek cen usług. W czasie Pandemii znacząco spadły także koszty paliw, a sprzęt i narzędzia podrożały w granicach 3% r/r. Jednym słowem pomimo nowych podatków śmieciowych i rosnących kosztów prądu dla usług budowlanych wielkich kosztów w 2020 roku nie było...

koszty firm w budownictwie usługowym 2020 rok

Główną barierą utrudniającą działalność firmom budowlanym w 2020 roku były:

Bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w 2020 roku

* wyniki ankiet publikowane są w poszczególnych miesiącach

Najbardziej w firmy budowlane "uderzył" w 2020 roku brak zleceń prywatnych ( aż 40% firm twierdziło że jest to dla nich problem to o 24% więcej niż rok temu). Drugą barierą były zatory płatnicze ( blisko 15% firm miało tego rodzaju kłopoty, a to o -5% mniej niż rok temu ). Trzecią ważną barierą w 2020 roku był brak robotników budowlanych ( bariera dla 14% firm budowlanych, a to o -16% mniej niż rok temu ). Tu zatrzymajmy się na chwilę bo pracowników budowlanych nadal brakowało w firmach, ale wiele z nich postawiło na ograniczenie kadr skoro i tak trudno pozyskać wartościowych ludzi. Szans na przyciągniecie specjalistów wyższymi zarobkami w Pandemii już nie było. Najmniej dokuczliwe były dla firm budowlanych podatki ( 5% firm uważało je za poważną barierę, a rok wcześniej 6,4% ). Widać że zmieniają się trudności jakie sprawia firmom działalność budowlana. Już nie ludzie i kadry, a problemy z pozyskaniem zleceń i wzrost konkurencji stają się kłopotliwe ( wg 11% firm konkurencja wyraźnie wzrosła, a to o 8% więcej niż rok wcześniej ).

Handel w budownictwie
Handel budowlany detaliczny w 2020 nie odbiegał od tego w roku ub. Mieliśmy bardzo słaby handlowo styczeń i luty, potem w marcu lockdown wyraźnie obniżył sprzedaż ( limity klientów w dużych sieciach sprawiły spadek kupujących chociaż pozornie wyglądało to na kolejki przed marketami ). W kwietniu poluzowanie obostrzeń spowodowało odbicie skumulowanych planów zakupowych, ale dopiero w maju po zakończeniu lockdown-u widać było odbicie wstrzymywanych zakupów. W czerwcu już handel wracał do poziomów z ub roku, a w październiku ponowny atak pandemii znów zatrzymał sprzedaż. Trudno dzisiaj powiedzieć jaki wpływ miały lockdown-y na sprzedaż, ale na pewno trochę go podkręcały w czasie zatrzymania innego rodzaju handlu. Klienci z powodu zamknięcia ich miejsc pracy wykorzystywali czas na prace domowe. Jak widać rynek nie znosi próżni, a każde wstrzymywanie sprzedaży dawało odbicie w późniejszych miesiącach. Wielu producentów zanotowało w tym czasie wzrost sprzedaży np. farby, lakiery, ale i spadek np. materiały konstrukcyjne i ociepleniowe...

Handel materiałami budowlanymi 2020 rok


Prognozy na 2021 r.
Trudno w warunkach trwającej Pandemii wróżyć poprawę rynku budowlanego. Dużo będzie zależeć od programu szczepień i poradzenia sobie z koronawirusem. Więcej, od tego zależeć będzie kondycja całej gospodarki. Obecny rząd powinien więc wszystko postawić na opanowanie Pandemii. Na nic środki UE na odbudowę gospodarki jeśli będziemy borykać się z zachorowaniami, będą umierać ludzie i trzeba będzie zatrzymywać gospodarkę. Jeśli się uda opanować pandemie to duży zastrzyk środków na inwestycje może wywołać boom budowlany, a nastroje na prywatnym rynku również poprawią się. Przy obecnym potencjale wykonawczym firm spadnie konkurencja, wzrosną ceny usług, ale może poprawiać się podaż ludzi do pracy ( napływ obcokrajowców zwiększy się, także rodzimych z innych upadłych branż). Już teraz firmy budowlane zatrudniają hotelarzy, kelnerów i pracowników branży turystycznej. Część z nich wróci do dawnego zawodu, ale część po przeszkoleniu zostanie. Taki scenariusz to raczej koniec 2021 roku, ale jeśli opanujemy pandemię ( czego sobie wszyscy życzymy) bo w innym przypadku będzie naprawdę źle i to nie tylko w budownictwie...

_____________________________________________________
sprawdź także: szczegółowe dane w poszczególnych miesiącach
Zatrudnię tynkarzy i posadzkarzy Poznań
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem