SikaSeal-121 Roof Seal dekarski
Ceny usług budowlanych ze wszystkich regionów Polski ! ceny usług wykończeniowych - budowlanych - terenowych - aktualizacja co tydzień
Grudzień 2015
BAROMETR CENBarometr cen 2015Grudzień 2015
Ogólna sytuacja cenowa na rynku budowlanym w grudniu 2015 r.

Średni ruch cen: -3,3%

2015-12-31
W ciągu ostatnich 12 dni ceny usług spadły o ponad -1,3% to wynik zastoju międzyświątecznego z jakim mamy do czynienia co roku. Firmy raczej kończyły inwestycje podjęte w miesiącach wcześniejszych, W grudniu nowe inwestycje pojawiały się głównie w wykończeniówce, budowach domów prywatnych i pracach murarsko-zbrojarskich. Spadek cen w grudniu okazał się nieco większy niż rok temu, ale średnia roczna cen jest wyższa od zeszłego roku o ok 4%. To największy średni wzrost cen od 2012 roku czyli od szczytu ME. W ostatnim miesiącu tego roku najszybciej spadały ceny robót terenowych ( głównie robót ziemnych i ogrodzeniowych ) w mniejszym stopniu usług wykończeniowych, a najmniej usług ciężkiego budownictwa. Niestety we wszystkich grupach branżowych spadek cen przekroczył -3% m/m. Najszybciej ceny spadały w województwach: małopolskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i opolskim. Najwyższe ceny na koniec roku mieliśmy w województwach mazowieckim i dolnośląskim, za to najniższe w opolskim i podkarpackim. Najbliższe tygodnie zwiększą jak co roku konkurencję miedzy firmami i ceny jeszcze spadną. Wszystkim naszym czytelnikom życzymy jednak takiego wypośrodkowania cen aby inwestorzy i firmy były zadowolone z zawartych kontarktów w 2016 roku.

2015-12-18
Ceny usług budowlanych spadają coraz szybciej przed świętami. Jest to wynik kończącego się pełnego tygodnia roboczego. Za tydzień nastąpi przerwa świąteczna i wszystkie prace budowlane ustaną. Największą konkurencję obserwujemy w branży wykończeniowej, tutaj ceny spadają najszybciej. Mniejszy spadek w granicach -1% m/m występuje w branżach ciężkiego budownictwa i terenowej. Firmy mają problem z pozyskaniem fachowych kadr ( głównie brakuje murarzy, zbrojarzy i cieśli ) co determinuje właścicieli do utrzymywania w miarę stałego poziomu cen. Patrząc globalnie to spadek cen w całym budownictwie usługowym jest podobny jak rok temu w zakresie kwartału, ale mniejszy jest w grudniu. Ciepła zima sprawia , że większość prac można realizować na bieżąco i nie następują przesunięcia branżowe w firmach do branży wykończeniowej. Początek roku nigdy nie był aktywny inwestycyjnie, a część firm wejdzie na rynek po dłuższej przerwie. Dlatego w styczniu spodziewamy się większej konkurencji i jeszcze szybszego spadku cen...


2015-12-11
Przyśpieszenie spadku cen usług jakie obserwujemy w ostatnich tygodniach to głównie wynik większej gotowości na ustępstwa firm wobec inwestorów. Inwestorzy targują się żeby uzyskać jak najniższą cenę przed świętami, a firmy szukające zleceń bardzo chcą je podjąć. Pomimo to ceny spadają wolniej niż w ubiegłym roku, ale spadek jest widoczny od miesiąca września. W rezultacie wzrost cen na monitorowanych usługach wynosi ok +3% r/r. To znacznie mniej niż się spodziewaliśmy. Są już branże, które obecnie mają ceny usług niższe niż rok temu np. posadzkarska i instalacyjna wod-kan-gaz ( o tym powiemy na koniec roku ). Największy utrzymujący się wzrost cen w stosunku do ub r widzimy na usługach malarskich, montażu G-k i murarskich. Należy tez podkreślić, że nie we wszystkich regionach jest to widoczne. Bardzo spadły ostatnio ceny usług w województwie łódzkim, podkarpackim, podlaskim, czy warmińsko-mazurskim. Do końca roku spadek cen jeszcze się pogłębi, ale jest to normalne działanie rynku u schyłku roku. Ponownego wzrostu cen usług oczekujemy w lutym 2016, warunek: sprzyjająca jak w tym roku pogoda...

2015-12-04
Przełom miesięcy spowodował spory dołek inwestycyjny w budownictwie co niestety odbiło się na proponowanych przez firmy cenach usług. Na koniec obecnego tygodnia rynek zaczął się normalizować, a wiec może będzie mniej nerwowy cenowo. Najszybciej na wahania na rynku zareagowały branże dotychczas wiodące: wykończeniowa, ociepleniowa i murarska ( dwie ostatnie zdołały w ciągu roku podnieść ceny usług o najwyższy procent ze wszystkich branż. Przy trwającym od września sporym spadku inwestycji, ceny i tu zmierzają w kierunku pułapu wyjściowego w tym roku. Ponieważ koszty pracy wciąż są wyższe niż w roku ubiegłym to w wielu branżach najniższy możliwy pułap cen również będzie wyższy. Nie mniej jednak firmy pomimo ostrzeżeń z naszej strony od kilku miesięcy są zaskoczone spadkiem inwestycji i coraz niższymi cenami usług. Okres zimowy w budownictwie i brak alokacji środków z nowej perspektywy UE niestety zmniejszył ( miejmy nadzieje, że na chwilę ) znacznie podaż nowych inwestycji. 2016 rok powinny już napędzać nowe przedsięwzięcia budowlane. Ciepła zima i możliwość realizacji inwestycji niemal przez cały rok nie sprzyja wielkim ruchom cen w usługach. Poza branżą wykończeniową ceny spadają wolniej, ale wiosną będą też rosnąć wolniej. W tym roku brak kumulacji inwestycji spowodował wiosną długo trwające niskie ceny w branży wykończeniowej ( i nie tylko tam ). Porównując trochę na wyrost już ceny z grudnia ub r do obecnego miesiąca rewelacji cenowych w usługach nie widzimy. Za to wzrost kosztów pracowniczych już tak...

Ceny usług wykończeniowych grudzień 2015
*Średnie ceny w grudniu (cała Polska ) netto
cena położenia płytek (glazura)
50 zł / m²
cena malowania ścian
7 zł/ m² cena montażu płyt G-K
42 zł / m²
cena wykonania parkietu ( położenie, cyklinowanie i lakierowanie)
55 zł / m² cena montażu WC (kpl)
76 zł/szt cena wykonania gładzi
14 zł / m²
cena montażu paneli podłogowych
13 zł / m² cena wylewki betonowej mixokretem (z materiałem)
11 zł / m²

2015-12-31
Spadek cen w okresie międzyświątecznym nie ominął branży wykończeniowej chociaż usługi firm tej branży nie należały do najszybciej taniejących. Na koniec grudnia najszybciej spadały ceny na prace malarskie, montaż g-k oraz na biały montaż. Jeżeli zima nie odpuści to w najbliższych tygodniach spodziewamy się dalszego spadku cen na skutek przebranżawiania firm i wzrostu konkurencji...

2015-12-18
W branży wykończeniowej spadek cen usług przekroczył już -2% m/m. Spadają głównie ceny montażu paneli podłogowych i wylewek posadzek. W miarę stabilne są ceny usług glazurniczych, montażu G-K i wykonania gładzi gipsowych. W regionach słabych inwestycyjnie spadają ceny usług malarskich. Spadek cen w branży wykończeniowej jest już podobny jak rok temu.

2015-12-11
Spadek cen w grupie branż wykończeniowych należy w grudniu do największych, ale w ostatnim tygodniu przyśpieszył tylko o -0,1%. Najszybciej spadały w ostatnich dniach ceny białego montażu.  W regionach Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza, Pomorza, Dolnego Sląska i Śląska utrzymują się wyższe ceny usług malarskich i montażu g-k niż przed rokiem...

2015-12-04
Spadek cen usług w wykończeniówce na początku grudnia ponownie przyśpieszył. Wynika to głównie z presji firm na prace przed świętami, przy jednoczesnym spadku inwestycji. Na początku grudnia spadły głównie ceny na prace glazurnicze, malarskie i biały montaż. Branża wykończeniowa niestety wraca do cen sprzed roku, a szara strefa jej w tym pomaga. W przyszłym tygodniu sprawdzimy czy taki trend się utrzyma. Na razie korzystają na cenach inwestorzy...

Ceny usług budowlanych grudzień 2015
*Średnie ceny w grudniu (cała Polska ) netto
cena położenia dachówki (ceramiczna)
44 zł / m²
cena krycia papą
13 zł/ m² cena montażu więźby dachowej
26 zł / m²
cena murowania porotherm /silka
33 zł / m² cena murowania elewacji (klinkier)
92 zł/ m² cena montażu okna
19 zł / mb
cena ocieplenia ścian zewnętrznych
43 zł / m² cena tynkowania maszynowego z materiałem (cem-wap)
24 zł/ m² (gips) 22 zł/ m² cena wykonania instalacji elektrycznej
38 zł / pkt
cena wykonania instalacji c.o.
118 zł / pkt
cena wykonania instalacji wod-kan
84 zł/ pkt cena wykonania instalacji gazowej
122 zł / pkt
cena zbrojenia stalą
0,81 zł / kg

2015-12-31
Najmniejszy spadek cen usług na koniec grudnia zanotowaliśmy w branżach ciężkich budownictwa -3,1% m/m. Niestety spadek cen nie jest dużo mniejszy niż w innych grupach branżowych. Spadły głównie ceny usług murarskich i instalacyjnych wod-kan-gaz, ale także elewacyjno-ociepleniowych. Ponowne ocieplenie może zmniejszyć tempo spadku cen usług, ale w nieznacznym stopniu. Większość inwestycji będzie czekać już na wiosenne ocieplenie, a bardziej nerwowe firmy zaczną konkurować ceną. Z uwagi na wciąż wysokie zapotrzebowanie na pracowników i wyższe niż w ubiegłym roku koszty pracy nie pozwolą firmom na duże manewry cenowe. Ciężkie budownictwo usługowe będzie nadal drożało w przyszłym roku...

2015-12-18
W ciężkim budownictwie ceny spadają wolniej niż w zeszłym roku. Spadek cen na poziomie 1,5% m/m grudniu jest jednak możliwy. Najszybciej spadają w tej chwili ceny usług dekarskich, które od 3 miesięcy raczej rosły. Dość stabilne są ceny usług murarskich i instalacyjnych. Ceny na początku roku jeszcze spadną w całej omawianej tu grupie, ale branże konstrukcyjne powinny podobnie jak rok temu szybko odbijać się cenowo w górę. Jeżeli alokacja środków z nowej perspektywy UE będzie przebiegać w zaplanowanych terminach to nowe budowy przy ciepłej zimie ruszą wcześnie...

2015-12-11
Usługi ciężkiego budownictwa tanieją coraz szybciej zwłaszcza w branżach: dekarskiej, tynkarskiej, murarskiej, instalacyjnej i zbrojarskiej. Wolniej spadają za to ceny w regionach: Mazowsza, Dolnego Śląska i Pomorza. Do końca roku ceny z pewnością jeszcze spadną, ale patrząc na inwestycje w nowym roku spadek ten nie potrwa długo...

2015-12-04
W ciężkim budownictwie reakcja cenowa firm na spadek inwestycji na początku grudnia również była zauważalna. Co ważne najmocniej spadły ceny usług dotychczas wysoko ustawionych na rynku: murarskich i ociepleniowych. W mniejszym stopniu spadły ceny usług tynkarskich i zbrojarskich. Spadek cen na poziomie -0,7% m/m nie jest jeszcze wartością alarmową. Ciężkie budownictwo wciąż jest droższe niż przed rokiem...

Ceny usług terenowych ( robót ziemnych, brukarskich, ogrodzeniowych ) grudzień 2015 roku
*Średnie ceny w grudniu (cała Polska ) netto
cena wykopu ziemi (koparka)
87 zł / h
cena ułożenia kostki brukowej
34 zł/ m² cena montażu siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami
74 zł / m²
cena założenia trawnika kpl
6,59 zł / m²

2015-12-31
Na pierwszy w tym roku atak zimy oraz spadający niemal od połowy grudnia popyt na prace terenowe firmy zareagowały sporym spadkiem cen. Spadły zwłaszcza ceny robót ziemnych i ogrodzeniowych. Spadek cen jest możliwy również dzięki niskim cenom paliw ( maszyny budowlane ) i dość niskim kosztom pracy w tej grupie. Firmy po prostu mają możliwości konkurowania ceną. Poprawa pogody i ponowne ocieplenie powinno ustabilizować ceny...

2015-12-11
Pogorszenie pogody i zbliżający się już okres świąteczny skutecznie zmniejsza już ilość ofert na rynku. Spadek inwestycji w branżach terenowych zwłaszcza brukarskiej i ogrodzeniowej wpływa na obniżanie cen usług przez firmy tych branż. Nieco gorzej jest również w branży robót ziemnych. Do końca miesiąca spadek cen w branżach terenowych może przekroczyć -1% m/m...

2015-12-04
W terenie jak na razie nie widać większych zmian cenowych. Od blisko miesiąca ceny usług pozostają na podobnym poziomie. Wśród firm robót ziemnych czy brukarskich panuje tendencja raczej do podnoszenia cen. Póki warunki pogodowe pozwalają na wykonywanie prac ziemnych sytuacja cenowa raczej się nie zmieni...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem