Har-bud malowanie i gładzie 900
Ceny usług budowlanych ze wszystkich regionów Polski ! ceny usług wykończeniowych - budowlanych - terenowych - aktualizacja co tydzień
Lipiec 2014
BAROMETR CENBarometr cen 2014Lipiec 2014
Ogólna sytuacja cenowa na rynku budowlanym w lipcu 2014 r.

Średni ruch cen:+2,6%

2014-07-31
Na koniec miesiąca ponownie przyśpieszyło tempo wzrostu cen usług budowlanych. Przez lipiec najszybciej ceny rosły w "wykończeniówce" i ciężkim budownictwie +2,7% m/m i tylko nieco wolniej w grupie prac terenowych +2,3% m/m. Porównując ceny usług z końca lipca tego roku są one o +1,2% wyższe niż rok temu. Nie więc to wzrost dużo wyższy. Niektóre prace budowlane podrożały znacznie inne są niższe niż przed rokiem. Szczegóły znajdziecie Państwo w poszczególnych grupach cenowych. Wielką niewiadomą jest popyt na usługi budowlane w sierpniu, jeśli dojdą do skutku wdrożenia nowych inwestycji to ceny usług będą jeszcze w sierpniu rosły. Ostatnie dane pokazują że na koniec lipca popyt na usługi przestał rosnąć. Mała liczba legalnych firm budowlanych jest jednak niewystarczająca na rosnący od połowy czerwca rynek inwestorski. Tak więc każdy dalszy wzrost popytu będzie generować kolejny wzrost cen zwłaszcza na dużych inwestycjach. W lipcu najszybciej rosły ceny położenia glazury, białego montażu, prac murarskich, zbrojarskich, instalacyjnych wod-kan-gaz oraz robót ziemnych i ogrodzeniowych. W sierpniu spodziewamy się stabilizacji cen usług na rynku prywatnym, ale dalszego wzrostu cen na rynku publicznym...

Ostatnie trzy miesiące to przyśpieszający wzrost cen usług budowlanych we wszystkich branżach. Najszybciej rosły ceny usług wykończeniowych blisko +7,3% kw/kw i pozostałe branże ok +6% kw/kw. Wzrost cen w ostatnich 3 miesiącach był najwyższy od 2 lat. W maju ceny wzrosły o +1,8% m/m, w czerwcu o +1,6% i najwyższy wzrost cen nastąpił w lipcu o +2,6% m/m. Rekordowe ceny w stosunku do ubiegłych lat firmy osiągnęły w rejonie Warszawy i Krakowa zwłaszcza na usługi glazurnicze, murarskie i instalacyjne wod-kan-gaz. Wolniej w stosunku do ubiegłych lat rosły ceny malowania, montażu G-K, instalacji elektrycznych, usług ogrodniczych i brukarskich, ale pod koniec lipca i tutaj wystąpił szybszy wzrost cen. Następny kwartał może zwłaszcza w ciężkim budownictwie nie przynieść znaczących spadków cen ze względu na przyrost nowych inwestycji publicznych.  Obecny wzrost cen usług i tak jest znacznie opóźniony w stosunku do prognoz jeszcze z początku tego roku. Można jednak przyjąć że w budownictwie w najbliższych 3-4 latach taniej już nie będzie...Za kilka miesięcy rusza nowa perspektywa unijnych środków przeznaczonych na inwestycje publiczne i infrastrukturę, a część inwestycji rusza już teraz.

2014-07-25

Ceny usług budowlanych wciąż w fazie wzrostu chociaż ich tempo zaczyna spadać. Nie dotyczy to tzw. ciężkiego budownictwa, w tej grupie firm wzrost cen jest zgodnie z naszymi prognozami coraz wyższy. Rosną ceny usług murarskich, zbrojarskich, ociepleniowych, dekarskich i instalacyjnych wszystkich specjalności. To właśnie teraz wymienione branże mają swoje "5 minut" w tym sezonie, chociaż wszystko wskazuje na to że być może wzrost cen potrwa dłużej. W miastach takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Szczecin czy Gdańsk przybywa nowych inwestycji publicznych i to one nakręcają rynek budowlany. Mała ilość średnich firm na rynku powoduje, że duże budowy wciąż cierpią na brak podwykonawców. Pozyskają ich tylko te inwestycje, które będą miały najlepsze warunki finansowe. W grupie firm wykończeniowych zmniejszający się popyt na usługi pod koniec miesiąca wyhamował dotychczasowy silny wzrost cen. Najszybciej rosną obecnie ceny usług terenowych +1,8% m/m chociaż i tutaj spada dynamika ich wzrostu. Przełom lipca i sierpnia będzie sprzyjał dalszemu podnoszeniu cen usług przez firmy budowlane, ale ciężar tych podwyżek przeniesie się z firm wykończeniowych na firmy wznoszące budynki. Z naszych danych wynika, że od początku lipca zmieniają się dysproporcje cenowe pomiędzy rynkiem prywatnym, a publicznym na korzyść tego drugiego jako coraz bardziej atrakcyjny cenowo dla firm...

2014-07-18
W bieżącym tygodniu wzrosło tempo podnoszenia cen usług przez firmy budowlane. Średnia wzrostu cen usług dla wszystkich branż to +1,8% m/m. Jak na razie ceny usług budowlanych rosną szybciej niż w czerwcu. Największy wzrost cen występuje w branży wykończeniowej gdzie zbliża się już do +3% m/m. Najmniejszy w branży budowlanej ciężkiej ok +1,3% m/m, ale tempo wzrostu cen w tej grupie jest szybsze niż miesiąc temu. Wzrost cen usług w firmach budowlanych wymuszają głównie pracownicy których w branżach takich jak ociepleniowa, murarska, glazurnicza wciąż brakuje. Rynek dopiero się poprawia, a firmy już nie mają kim pracować. Wygląda na to, że w branży murarskiej wzrost cen usług będzie postępował ze względu na duże zapotrzebowanie na pracę na dużych inwestycjach. Prywatny rynek budowy domów jest stabilny i już nie rośnie, za to dużych inwestycji przybywa. Ceny usług na inwestycjach publicznych po raz pierwszy od kilku lat zbliżają się do prywatnych, a więc to GW za chwilę będą decydować o poziomie cen na rynku...podwykonawców wciąż brakuje w całym kraju.


2014-07-11
Tempo wzrostu cen w całym budownictwie nieco przygasa chociaż usługi wykończeniowe wciąż rosną ponad +2% m/m. Wydaje się, że przy słabszej jak dotychczas koniunkturze niż rok temu wzrost cen w lipcu na poziomie +1,5% jest najbardziej realny. Najwolniej rosną ceny w ciężkim budownictwie tutaj wyraźniej rosną w ostatnich dwóch tygodniach tylko usługi murarskie i instalacje wod-kan-gaz. Wyraźnemu spowolnieniu uległo tempo wzrostu cen prac terenowych, można więc przypuszczać że wzorem lat ubiegłych ceny na roboty ziemne, prace brukarskie czy ogrodzenia będą się stabilizować. W Polsce jest w dalszym ciągu za mało nowych inwestycji, a prywatny rynek nie jest w stanie wchłonąć wszystkich firm budowlanych. Odczuwa się mimo szczytu sezonu budowlanego nadal brak środków inwestycyjnych, skutkuje to próbą zbijania cen na usługi do jak najniższych. Co ciekawe dla wielu inwestorów ważna jest bardziej niska cena niż jakość usług. Nawet koszt budowy 1m2 domu mimo najlepszego czasu od dwóch tygodni już praktycznie nie rośnie. Nie jest wykluczone że ceny usług będą rosły jeszcze w sierpniu ponieważ w wielu miasta szykuje się jeszcze kilka nowych dość sporych inwestycji zwłaszcza w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Trzy lata temu to właśnie sierpień był najdroższym miesiącem w roku dla inwestorów. Czas pokaże...

2014-07-04
Pierwszy tydzień lipca nie podniósł dynamiki wzrostu cen, ale ceny usług budowlanych nadal rosną w tempie 1,6% m/m. Głównym hamulcem wzrostu cen są duże budowy, generalni wykonawcy wciąż serwują widełki kosztorysów znacznie poniżej cen rynkowych. Nie ma się co dziwić skoro większość przetargów z zeszłego roku było wygranych na poziomie 60% budżetów inwestorskich. Oznacza to że na większości dużych inwestycji w Polsce możliwości finansowe generalnych wykonawców opierają się na max 80% cen rynkowych, a czasem nawet jeszcze niżej. W połowie lipca musi nastąpić przesilenie ponieważ już teraz na dużych budowach brakuje podwykonawców. Z informacji płynących do nas od firm budowlanych wynika, że opłacalność pracy na dużych inwestycjach może przynieść tylko straty ( rażąco niska cena jednostkowa, gwarancje sięgające 10%, szeroka paleta kar i wysokie koszty prowadzenia budowy ). Wygląda na to że walka o inwestycje za wszelką cenę uderzy tym razem w samych generalnych wykonawców. Podwykonawcy nabrać się już nie dają, chociaż...Znaczenie szybciej rosną ceny w wykończeniówce ( prywatny rynek małych inwestycji ) oraz rynek prac terenowych chociaż np. usługi brukarskie ciągle mają cenę jednostkową niższą niż rok temu. Do końca lipca przy rosnącym popycie na prace brukarskie może się to zmienić. Pat cenowy na dużych inwestycjach odbija się rykoszetem na budowach domów prywatnych tutaj ceny stabilizują się, a konkurencja jest ciągle duża...


W ostatnich trzech miesiącach ceny usług budowlanych nabrały dynamiki do tendencji wzrostowej i wyniosły 4,3% kw. Najszybciej rosły ceny usług wykończeniowych 5,8% kw, następnie robót terenowych 4,1% kw i najwolniej ceny usług ciężkiego budownictwa 3,8% kw/kw. Najwolniej ceny usług w całym budownictwie rosły w kwietniu, najszybciej w maju. Najbardziej podrożały w ostatnim kwartale prace tynkarskie, układanie płytek ceramicznych, instalacje wod-kan-gaz, roboty ziemne i ogrodzeniowe. Najwolniej rosły ceny usług malarskich, wylewania posadzek, montażu G-K, montażu więźby dachowej i zwykłych prac murarskich. Kolejny kwartał z pewnością spowoduje wzrost cen w ciężkim budownictwie, ale również w pozostałych działach budownictwa. Lipiec i sierpień to szczytowe miesiące dla budownictwa. W województwach mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim spodziewamy się największego wzrostu cen usług budowlanych.

Ceny usług wykończeniowych lipiec 2014
*Średnie ceny w lipcu (cała Polska ) netto
cena położenia płytek (glazura)
48 zł / m²
cena malowania ścian
8 zł/ m² cena montażu płyt G-K
40 zł / m²
cena wykonania parkietu ( położenie, cyklinowanie i lakierowanie)
55 zł / m² cena montażu WC (kpl)
81 zł/szt cena wykonania gładzi
16 zł / m²
cena montażu paneli podłogowych
16 zł / m² cena wylewki betonowej mixokretem (z materiałem)
12 zł / m²

2014-07-31
Wykończenia wnętrz w lipcu były coraz droższe na przestrzeni miesiąca. Najbardziej zdrożały usługi glazurnicze, usługi parkieciarskie i biały montaż najmniej usługi malarskie, montaż G-K i wylewki posadzek. Trzeba mieć jednak świadomość, że mówimy o skali kraju i jak widać na naszych mapach są regiony o znaczny wzroście cen i bardzo słabym. Rekordy wzrostu cen usług w tej branży biły aglomeracje Warszawy i Krakowa. W pozostałych regionach wzrost cen był nieco słabszy. Najbliższy tydzień raczej tendencji wzrostowej nie zmieni. Dopiero połowa sierpnia może przynieść oczekiwaną przez inwestorów stabilizacje...

2014-07-25
Spada tempo wzrostu cen usług wykończeniowych chociaż jest one związane z wyższym poziomem odniesienia z końca czerwca kiedy to w wykończeniówce nastąpił najwyższy wzrost cen. Wydaje się jednak, że słaby finansowo rynek prywatny na którym głównie opierają się firmy tej branży, już nie zaakceptuje zbyt wysokich cen usług. W ostatnich dniach rosły głównie ceny usług glazurniczych i w województwach małopolskim, wielkopolskim i śląskim ceny usług malarsko-szpachlarskich. Początek sierpnia będzie sprzyjał stabilizacji cen w tej branży, taniej jednak na razie nie będzie...

2014-07-18
Tempo wzrostu cen w branży wykończeniowej wbrew przewidywaniom wzrosło w ostatnim tygodniu do +2,7% m/m. Przybywa głównie remontów na rynku prywatnym, a portfele zamówień w firmach są już pełne. Na ostatni wzrost popytu nakłada się jeszcze brak pracowników układających glazurę. To rodzi dalszy wzrost cen. W ostatnim tygodniu najbardziej podrożały właśnie usługi glazurnicze zwłaszcza w regionach: Mazowsza, Śląska i Zachodniego Pomorza. Drożeją również usługi szpachlarskie i wykonania gładzi. Najbardziej stabilne są ceny montażu G-K, a w słabych inwestycyjnie regionach wręcz spadają...

2014-07-11
W dalszym ciągu najszybciej rosną ceny usług wykończeniowych ze wszystkich branż w budownictwie. W ostatnim tygodniu tempo wzrostu cen jednak nieco słabnie. Najszybciej rosły ceny usług glazurniczych i białego montażu. Spadają natomiast nieznacznie ceny montażu G-K. Do końca lipca spodziewamy się dalszego wzrostu cen usług wykończeniowych, ale już w mniejszym stopniu niż w ostatnich tygodniach...

2014-07-04
W pierwszym tygodniu lipca przyśpieszeniu uległ wzrost cen usług wykończeniowych. Obecnie ceny rosną na poziomie 2,4% m/m w całym kraju. Zmniejsza się też wskaźnik dysproporcji cenowej pomiędzy silnymi i słabymi regionami Polski. Lipiec przyniesie dalszy wzrost cen usług w tej grupie. W ostatnim tygodniu wzrosły głównie ceny usług glazurniczych, białego montażu, montażu paneli podłogowych i usług parkieciarskich. Spadły natomiast nieznacznie ceny montażu G-K...

Ceny usług budowlanych lipiec 2014
*Średnie ceny w lipcu (cała Polska ) netto
cena położenia dachówki (ceramiczna)
42 zł / m²
cena krycia papą
15 zł/ m² cena montażu więźby dachowej
26 zł / m²
cena murowania porotherm /silka
30 zł / m² cena murowania elewacji (klinkier)
78 zł/ m² cena montażu okna
20 zł / mb
cena ocieplenia ścian zewnętrznych
42 zł / m² cena tynkowania maszynowego z materiałem (cem-wap)
28 zł/ m² (gips) 24 zł/ m² cena wykonania instalacji elektrycznej
35 zł / pkt
cena wykonania instalacji c.o.
116 zł / pkt
cena wykonania instalacji wod-kan
86 zł/ pkt cena wykonania instalacji gazowej
118 zł / pkt
cena zbrojenia stalą
0,81 zł / kg

2014-07-31
Tempo wzrostu cen usług budowlanych w lipcu zbliżyło się do poziomu jaki mają usługi wykończeniowe. Niestety inwestorzy będą skazani na jeszcze wyższe ceny z dwóch powodów. W tej grupie cenowej jest znacznie mniejsza szara strefa, a inwestycji publicznych nadal przybywa. To właśnie ich ilość przy małej liczbie zarejestrowanych firm powoduje, że popyt znacznie wyprzedza podaż. W lipcu najszybciej rosły ceny usług murarskich, zbrojarskich, instalacyjnych wod-kan-gaz. Szybciej rosły również ceny usług ociepleniowych, tynkarskich i dekarskich. Niestety sierpień będzie kolejnym miesiącem dalszego wzrostu cen w ciężkim budownictwie. Liczba zapowiadanych nowych inwestycji jest znacznie większa niż rok temu, a inwestorzy budujący domy prywatne również przyśpieszyli swoje plany inwestycyjne bojąc się dalszego wzrostu cen. Ta grupa branżowa w sierpniu może drożeć najszybciej...

2014-07-25
W ciężkim budownictwie tempo podnoszenia cen usług przez firmy nadal przyśpiesza. Rosną ceny usług murarskich, zbrojarskich, dekarskich, ociepleniowych i instalacyjnych. Tutaj w najbliższych tygodniach będzie raczej coraz drożej. Inwestorzy na dużych inwestycjach wciąż mają problem z pozyskaniem firm, a to rodzi wzrost cen również na rynku prywatnym budowy domów. Lepsze warunki finansowe na prywatnych inwestycjach powoli ustępują tym na inwestycjach publicznych. Ale ryzyko dla firm na dużych budowach również większe. Sierpień będzie jednak w najsilniejszych inwestycyjnie województwach jeszcze droższy dla dużych inwestorów. Firm budowlanych jest po prostu za mało na gwałtownie rosnące inwestycje publiczne, a brak wyspecjalizowanych fizycznych pracowników utrudnia ich rozwój...

2014-07-18
Zapowiadany przez nas szybszy wzrost cen w ciężkim budownictwie staje się faktem. W ostatnim tygodniu wzrosły ceny przede wszystkim prac murarskich, zbrojarskich i elektrycznych. Wzrost ten nie jest znaczny, ale ma charakter rozwojowy zwłaszcza w branży murarskiej. Ceny murowania proponowane przez GW na dużych inwestycjach zbliżyły się do tych jakie można zarobić na inwestycjach prywatnych, a to jeszcze nie koniec....Najbliższy tydzień będzie kontynuacją trendu wzrostowego bo w firmach brakuje wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja ta rodzi żądania płacowe...

2014-07-11
Ceny usług w ciężkim budownictwie przyśpieszyły nieznacznie. Swój wzrost zawdzięczają głównie wzrostowi cen na prace murarskie ( niemal w całym kraju ). Nieznacznie zdrożały również ceny usług zbrojarskich, ociepleniowych oraz wod-kan-gaz. Wzrost ten jest jednak szczątkowy i tylko w najsilniejszych regionach Polski. Pozostałe ceny usług w tej grupie zachowują podobny poziom jak przed tygodniem, a nawet dalej. Wg naszych analiz w sierpniu mogą jeszcze pojawić się nowe inwestycje zwłaszcza publiczne stąd spodziewamy się jeszcze dalszego wzrostu cen usług w umiarkowanym stopniu...

2014-07-04
Wzrost cen w ciężkim budownictwie jest trzymany w kleszczach generalnych wykonawców na dużych budowach. Dużych inwestycji jest ciągle mało i są bardzo nisko opłacane. Z tego powodu na prywatnych inwestycjach wciąż występuje duża konkurencja co blokuje wzrost cen. W pierwszym tygodniu lipca wzrosły w nieznacznym stopniu ceny prac zbrojarskich, spadały natomiast ceny usług instalacyjnych gazowych i elektrycznych. W branżach murarskiej, ociepleniowej, tynkarskiej czy dekarskiej ceny usług ustabilizowały się...

Ceny usług terenowych ( robót ziemnych, brukarskich, ogrodzeniowych ) lipiec 2014 roku
*Średnie ceny w lipcu (cała Polska ) netto
cena wykopu ziemi (koparka)
87 zł / h
cena ułożenia kostki brukowej
33 zł/ m² cena montażu siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami
83 zł / m²
cena założenia trawnika kpl
6,69 zł / m²

2014-07-31
W ostatnim tygodniu lipca szybciej rosły ceny robót ziemnych i nieco spadły ceny usług ogrodniczych. Pozostałe branże miały tempo wzrostu cen umiarkowane. W lipcu prace terenowe zdrożały o +2,3% - najmniej ze wszystkich grup cenowych rozpatrywanych w naszym Barometrze. W sierpniu oczekujemy stabilizacji cen w tej grupie...

2014-07-25
Tempo wzrostu cen w branżach terenowych spadło w ostatnim tygodniu do +1,8% m/m. W usługach takich jak roboty ziemne i ogrodzeniowa ceny nadal rosną. Stabilizuja się natomiast ceny usług brukarskich oraz występuje niewielki spadek cen usług ogrodniczych. Najbliższe tygodnie przyniosą powolną stabilizacje cen w tej grupie...

2014-07-18
Ponownie rosły w ostatnim tygodniu ceny usług ogrodzeniowych i ogrodniczych. Wzrost cen w tych branżach windował ceny w całej grupie terenowej. Trudno dzisiaj przewidzieć jak "ułożą" się ceny do końca lipca. Prace wykonywane w terenie zazwyczaj już się stabilizowały cenowo w lipcu, a w tym roku mają falową amplitudę. W stosunku do ubiegłego roku ceny prawie we wszystkich branżach terenowych są niższe o około - 6% być może to powoduje chęć podniesienia cen przez firmy. Rynek natomiast dla tej grupy łaskawy jest tylko w najsilniejszych inwestycyjnie regionach Polski...

2014-07-11
Firmy pracujące w terenie zachowywały w ostatnim tygodniu większy umiar w serwowaniu wyższych cen inwestorom. W takich branżach jak ogrodnicza w słabszych inwestycyjnie regionach dało się zauważyć nawet skłonność do obniżania cen za usługę. Szybciej rosły jedynie ceny robót ziemnych jednak wzrost ten dotyczył tylko województw małopolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Sądzimy, że ceny usług w tej grupie będą w lipcu ulegały dalszej stabilizacji...

2014-07-04
Usługi terenowe wciąż są najszybciej drożejącą grupą po usługach wykończeniowych w całym budownictwie. W ostatnim tygodniu najszybciej rosły ceny usług ogrodniczych oraz robót ziemnych ( w mniejszym stopniu ). Najwolniej rosną ceny usług brukarskich co jest podyktowane mniejszą ilością prac na dużych inwestycjach...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem