malowanie i gładzie natryskowo
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news

Koniunktura w budownictwie lepsza tylko w wykończeniówce

Głównie branża wykończeniowa podnosiła koniunkturę dla całego budownictwa w sierpniu osiągając aż 23% rynku nowych inwestycji.


Można więc mówić o rekordowej branży wykończeniowej bo tak duży udział w rynku był ostatnio w 2018 roku. Do branży wykończeniowej spłynęły zamówienia ze wszystkich budowanych domów i mieszkań z ub roku a było tego sporo. Przy czym należy zaznaczyć że rynek w innych branżach teraz jest już słabszy. Największy rynek w sierpniu mieliśmy w województwie mazowieckim. Ten obszar wyraźnie odstawał od innych pod względem zgłaszanych inwestycji (18% rynku ). A wiec nieco słabszy rynek był w dwóch kolejnych filarach polskiego budownictwa czyli województwach: małopolskim i śląskim. Najsłabszy rynek w sierpniu mieliśmy na obszarze woj. lubuskiego i opolskiego. Firmy w sierpniu miały o -9,4% niższe obroty niż średnia w roku, a wiec nadal jest to spadek. Gorzej, że w sierpniu na skutek szybko rosnących kosztów pracy firmy traciły marże. Niestety wręcz chory brak ludzi do pracy zmusza firmy do konkurowania zarobkami o fachowców co wydatnie podnosi koszty. Dzisiaj trudno te koszty skompensować cenami usług bo rynek nie jest już tak "chłonny" jak kiedyś. W budownictwie usługowym już jest bariera cenowa, która w niektórych branżach jest już nie do przeskoczenia. Ceny usług budowlanych wzrosły w sierpniu o +0,5% a więc nie jest to podobny wzrost nieduży wzrost jak w lipcu. Z resztą ceny rosły głównie w branży wykończeniowej. Największą porażką jest ugruntowanie spadku zamówień na domy prywatne. Te spadły w sierpniu w stosunku do ub roku o-43% co pokazuje nieodwracalne w tym roku załamanie się tego rynku. Będą więc konsekwencje tego stanu dla innych branż już za kilka miesięcy. A jeśli do tego dołoży się spadek budowanych mieszkań ( spadek dopiero się zaczyna ) to będzie dla budownictwa trudny kolejny rok. Największymi barierami dla usługowych firm budowlanych były w sierpniu brak zleceń aż 36% deklaracji ( czyli firmom brakuje już wyraźnie zleceń ), a następnie brak pracowników i zatory płatnicze. Najmniej dokuczliwa była konkurencja zaledwie 2% deklaracji. I to jest jedyny mocny argument dla działalności. Z konkurencją nie ma problemu bo jeszcze firmy nie przechodzą do szarej strefy w takiej skali. Ale jak zaczną się zamykać to konkurencja też pojawi się...


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Sierpień 2022 rok

Po spadku dostępności firm na początku sierpnia, w drugiej połowie i pod koniec znacząco wzrosła liczba firm bez zamówień na kolejne miesiące. Aż 71% firm ( podobnie jak w lipcu ) nie ma kontraktów w przyszłych tygodniach, a realizuje tylko bieżące zlecenia. Takiej sytuacji w sezonie nie było od kryzysu w latach 2012 -13. Jesień może wiec być jeszcze bardziej niepewna dla firm budowlanych...


popyt na branże budowlane Sierpień 2022 rok


Informacje branżowe usługi

 • Bardzo dobry rynek wykończeniowy w sierpniu

 • W innych branżach niewielka poprawa rynku

 • Znaczna zapaść w budowach domów prywatnych

W sierpniu rynek wykończeniowy stanowił aż 23% wszystkich zlecanych robót. i chociaż na koniec miesiąca dość znacznie się pogorszył to był to największy udział branży w tym okresie od 2018 roku. Nie znaczy to jednak że teraz jest tak samo duży rynek jak wówczas, ale tak duży udział w rynku branży wykończeniowej zdarza się rzadko. To oczywiście wynik boom-u budowlanego z ub roku. Dzisiaj wszystkie te pobudowane domy i mieszkania trzeba wykańczać. Kolejne ważne dla inwestorów branże w sierpniu to murarsko-zbrojarska ( -10% słabsza w stosunku do średnie w roku ), ociepleniowo-elewacyjna ( o 2% większa niż średnia w roku ), dekarska ( o-3% słabsza niż średnia w roku ) oraz instalacyjna wod-kan-gaz ( poziom bez większych zmian ). Najmniejszy udział w rynku ma branża budowy domów prywatnych tu spadek inwestycji w sierpniu w stosunku do średnie w roku wyniósł -42%, a w stosunku do lipca -26%, a w stosunku do sierpnia ub roku -43%. To wpisuje się w poprzednie dane które wskazują na spadek liczby budowanych domów przez prywatnych inwestorów niemal o połowę. Co więcej poprawy w tej branży nie widać pomimo chwilowej zmiany w lipcu...Ryzyko działalności firm budowlanych Sierpień 2022 rok

Ryzyko w budownictwie usługowym rosło przez cały sierpień, a tylko w branży wykończeniowej było bardzo niskie. I nawet olbrzymie problemy z pozyskaniem kadr w branży wykończeniowej nie przysłoniły sukcesu jakim był potężny rynek zamówień a z nim wzrost cen i obrotów w firmach. W pozostałych branżach już takich sukcesów rynkowych nie było, a problemy kadrowe, niższe marże i rosnące koszty dawały się we znaki firmom. Najbardziej ryzykowne branże to ogrodzeniowa, murarsko-zbrojarska i robót ziemnych. Głównym problemem tych branż jest utrata rynku, kłopoty kadrowe i rosnące koszty działalności. Branża robót ziemnych jeszcze dobrze zarabia jeśli ma zamówienia , ale ma coraz większe kłopoty z utrzymaniem rentowności prac na tak wysokim poziomie jak dotychczas...

Bilans:

 • Obroty w sierpniu poniżej średniej w roku

 • Dalszy spadek rentowności prac budowlanych

 • Wzrosły zatory płatnicze, koszty pracy, brakuje pracowników
Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

Tak jak przypuszczaliśmy do końca sierpnia już dużych zmian finansowych w firmach nie było, ale obroty średnie na koniec miesiąca spadły do poziomu -10,7% poniżej średniorocznej. Nie jest to dużo jak na ostatnie perturbacje w budownictwie, ale jak na trwający jeszcze sezon to są to jednak bardzo złe dane. W branżach usługowych trwa konkurowanie firm stawkami dla pracowników budowlanych zwłaszcza dla specjalistów. Pracowników budowlanych nie ma na rynku i to w rozpiętości wielu branż. Czy jednak wzrost płac poprawi kadry w budownictwie usługowym. Raczej nie, ale ci którzy zaproponują najlepsze warunki mają szanse utrzymać kadry i podjąć więcej zleceń przed zimą. I o to tutaj chodzi. Wzrost kosztów pracy obniża niestety rentowność prac, a wiele zleceń dla firm już jest nieopłacalnych zwłaszcza z sektora ogrodzeniowego czy murarsko-zbrojarskiego. Są jednak branże ( poniżej ), które jeszcze zarabiają całkiem nieźle. Na koniec sierpnia ceny usług już nie rosły tak szybko jak w środku miesiąca i ostatecznie wzrosły o 0,5% czyli podobnie jak w lipcu. A więc firmą nie udaje się już pokrywać rosnących kosztów pracy ( przynajmniej w niektórych branżach. Natomiast wiele nowych inwestycji ma już założony budżet, który nie spełnia tych kryteriów cenowych. Rosnące szybko ceny w budownictwie ( głównie materiałów ) nie pomagają stabilizacji na rynku, a raczej go kurczą...Obroty w firmach budowlanych Sierpień 2022 rok

Najbardziej obroty spadły w sierpniu w branży robót ziemnych, murarsko-zbrojarskiej i ogrodzeniowej ( nawet po -30, -40% poniżej średniej w roku ). Ale w branżach: wykończeniowej mamy +15% wzrost obrotów, a rosną one także w branży tynkarskiej, ociepleniowej, posadzkarskiej i brukarskiej. Wzrost nie jest jak widać duży, ale w dzisiejszych czasach i tak jest dobrze...


Średnie marże w firmach budowlanych Sierpień 2022 rok

Tylko w branży instalacyjnej wod-kan-gaz mamy jeszcze spore 50% marże na tego typu prace. Ale tu spadek marż jest także widoczny. Wysokie marże jeszcze są w branży tynkarskiej, posadzkarskiej, dekarskiej i robót ziemnych ok 40%. na skutek szybko rosnących kosztów pracy spadają już marże w branży wykończeniowej. Ale w branży nadal można nieźle zarobić jeśli są zlecenia...Obniżenie średnich marż poniżej 32% spowoduje, że opłacalność prac budowlanych wyraźnie spadnie i przestanie być konkurencyjne dla innych działalności. Działalność budowlana jest bardzo ryzykowna i mocno narażona na niedoszacowanie prac ( poprawki ). Z tego względu spadek marż może być przyczyną zamykania tego typu działalności. Na razie jeszcze się opłaca...

Koszt rozliczeniowy 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach urósł do 47 zł netto, a wiec rósł dość szybko w sierpniu bo stawka ta jest bardzo powiązana z kosztami pracy. Ponieważ jest to wycena prac niemetrycznych to zależy ściśle od kosztów 1 godziny pracy pracownika. A ten koszt w sierpniu znacznie wzrósł...

Na koniec sierpnia znów mamy wzrost kosztów paliw i bardzo wysoki wzrost kosztów pracy. Nieco wolniej rosły koszty sprzętu i narzędzi. Jednak słabość złotówki także przyczyni się wzrostu tych kosztów w kolejnych miesiącach. Obecnie mamy najwyższe koszty działalności w firmach budowlanych w historii naszych notowań...

 • Duży wzrost inwestycji w woj. mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim

 • Spadek inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim, lubuskim i lubelskim

 • Blisko 18% udział w rynku województwa mazowieckiegoWiadomości regionalne usługi

Najwięcej nowych inwestycji mamy w sierpniu w województwie mazowieckim. Blisko 18% udział przede wszystkim przekłada się na inwestycje w Warszawie i okolicach. Są to jednak głównie inwestycje wykończeniowe. Drugim dużym ośrodkiem ale już słabszym jest województwo małopolskie oraz województwo śląskie. Tu jednak udział nowych inwestycji jest dużo słabszy niż jeszcze w lipcu. W sierpniu rynek wyraźnie poprawił się za to w woj. pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Największy spadek inwestycji zanotowaliśmy w tym miesiącu w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim i lubelskim. Tu spadek wyniósł nawet poniżej -20% do średniej w roku. Natomiast najmniej inwestycji zanotowaliśmy w województwach: opolskim i lubuskim ( udział w rynku nowych inwestycji poniżej 2% )...Rynek budowlany w województwach Sierpień 2022 rok
 • Handel budowlany lepszy niż w lipcu, ale najgorszy od lat w tym okresie

 • Dobry handel ogrodowy oraz farb i lakierów

 • Dużo mniejsze zainteresowanie art. meblowymi i stolarką oraz sprzętem i narzędziami

Sierpień zmienił nieznacznie wielkość klientów w sieciach budowlanych. Było ich więcej głównie dzięki organizowanej promocji i wyprzedaży. Największy udział w handlu mają artykuły ogrodowe w sierpniu co w tym okresie było rzadkim zjawiskiem. Przeważnie był to sprzęt i narzędzia. Na pewno w porównaniu do ub roku "siadły" artykuły meblowe i drewniane oraz właśnie sprzęt i narzędzia. Za to więcej w sierpniu sprzedaje się farb i lakierów i wspomnianych artykułów ogrodowych. Sierpień handlowo wpisuje się jednak w słaby miesiąc w tym roku. Od czerwca handel budowlany jest na bardzo niskim poziomie. Zobaczymy czy po wakacjach coś się zmieni czy jest to trwały obraz tego handlu. W porównaniu do poprzednich lat był to najgorszy sierpień jaki zanotowaliśmy od 2015 roku...Udział działów branżowych w handlu budowlanym Sierpień 2022 rok

Rosło w sierpniu zainteresowanie klientów farbami i lakierami...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem