Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2017-04-30
Kwiecień potwierdził wysoką kumulacje nowych inwestycji budowlanych, ale bliska styczność kwietniowych i majowych dni wolnych od pracy spowodowała zatrzymanie tego "marszu w górę". Ostatecznie koniunktura na usługi budowlane wg naszych analiz była podobna jak w zeszłym miesiącu. Za to handel budowlany w sposób wyrównany poprawia się w tempie +4,5% na miesiąc. Wzrost zainteresowania klientów zakupami budowlanymi nadal jest niższy niż w zeszłym roku, ale od trzech miesięcy poprawia się bez względu na święta. Dobra koniunktura w usługach budowlanych nie idzie w parze z wynikami finansowymi, a także z mocno pogarszającą się stabilnością kadrową firm budowlanych. Na razie zadowolone są tylko duże i średnie firmy podejmujące generalne wykonawstwo i wygrywające przetargi ( tak wskazują dane GUS ). Natomiast duża niestabilność gospodarcza mniejszych firm budowlanych za chwilę przeniesie się również na tych zadowolonych. Na rozpoczętych dużych inwestycjach coraz bardziej doskwiera brak podwykonawców ( a będzie jeszcze gorzej ). Wysokie koszty działalności jakie ponoszą mniejsze firmy, przeniosą się na tych największych. Generalni wykonawcy, którzy wygrali przetargi "nisko" będą musieli podzielić los niskich zysków lub uciekać się do metod ograniczających wydatki.  Tak czy inaczej wysokie koszty pracy będą musieli ponieść wszyscy uczestnicy rynku, a najbardziej końcowy inwestor. Sytuacja byłaby mniej drastyczna gdyby równie szybko jak koszty pracy rosły ceny usług tymczasem te w kwietniu wzrosły tylko o +1,3% m/m. Trzeba także jasno powiedzieć, że obecna wiosenna kumulacja inwestycji nie jest wyjątkowa, podobna była dwa lata temu i nikt nie robił z tego takiego sukcesu jak obecny rząd. Poczekajmy na dalszą reakcję prywatnych inwestorów i oczekiwaną kumulacje inwestycji publicznych. Rynek budowlany podniósł się po znacznych spadkach w drugiej połowie zeszłego roku, ale bariery utrudniające działalność budowlaną nasiliły się. W kwietniu firmy budowlane w naszych ankietach uznały brak pracowników za największą barierę utrudniającą działalność, drugą w kolejności były niskie ceny usług i trzecią wysokie koszty pracownicze. W porównaniu do ub miesiąca wzrosło znaczenie bariery fiskalizmu Państwa...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w kwiecień 2017

Dostępność firm budowlanych na poziomie 48% w kwietniu wskazuje, że jeszcze tyle firm nie ma wypełnionego portfela zleceń. To o 7% więcej niż w zeszłym roku. Zważywszy na lepszą niż w ubiegłym roku koniunkturę interpretować można to jako większą rozbieżność między firmami, które dzięki staraniom właścicieli pozyskują coraz więcej inwestycji ( reklama, wysoki udział w sieci, dobra marka ), a tymi które czekają aż inwestor ich znajdzie ...z polecenia (?!). Mówiąc wprost połowa firm już "pęka" od nadmiaru inwestycji ), a pozostała część ma nadal nie wykorzystane moce usługowe. To także jeden z ważniejszych powodów dla których firmy nadal konkurują ceną usług na rynku powodując ich niski wzrost. Dalsza poprawa i zmniejszenie dostępności firm powinna już w maju przynieść wzrost cen usług powyżej 2% m/m...

popyt na branże budowlane kwiecień 2017

Kwietniowa kumulacja inwestycji najbardziej przełożyła się na branże budowlaną i wykończeniową. Branża wykończeniowa powróciła do 20% udziału w runku ( w ub miesiącu 15% ), a branże murarska, elewacyjna i dekarska miały ponad 30% udział w rynku. Razem wymienione branże stanowiły o połowie zgłaszanych w kwietniu inwestycji. Niestety spadł udział w rynku branż terenowych do 15,4% ( w ub miesiącu 23,2% ). To pokazuje , że na razie nie mamy do czynienia z trwałą tendencją do rozpoczynania inwestycji, a jedynie pozimową kumulacją. W marcu był dobry rynek na prace w terenie, obecnie to rynek remontów i wznoszenia budynków i termoizolacji.  W kwietniu spadł tez udział w rynku inwestorów zainteresowanych budową domów prywatnych. Udział nowych prywatnych inwestycji w domy jednorodzinne był w kwietniu podobny jak rok temu. Patrząc globalnie na Polski rynek nowych inwestycji budowlanych było jednak zdecydowanie więcej niż w ub roku o tej porze. Jeżeli do tego dodamy bardzo świąteczny miesiąc który zawsze wpływa na obniżenie zainteresowania inwestycjami ( zwłaszcza prywatnymi ) to można uznać, że na rynku usług budowlanych pod względem nowych inwestycji jest coraz lepiej...

Ryzyko działalności firm budowlanych kwiecień 2017

Niestety w kwietniu znacznie wzrosło ryzyko prowadzenia działalności budowlanej. Spadły marże, rosły koszty działalności, a ceny usług rosły wolniej niż się spodziewali analitycy. W porównaniu do ubiegłego miesiąca ryzyko prowadzenia działalności budowlanej wzrosło średnio o 24,7% aż do 37,8%. To większe ryzyko niż ponosiły firmy w zeszłym roku w czasie wakacji. Powodem tak znacznego wzrostu ryzyka działalności jest występujący problem kadrowy w firmach budowlanych. Praktycznie we wszystkich analizowanych przez nas branżach aż 70% i więcej zgłaszało zapotrzebowanie na pracowników. Taki  brak kadr pociągnął za sobą znaczny wzrost kosztów pracy. W branżach posadzkarskiej i elektrycznej nałożył się na te problemy jeszcze słaby rynek inwestycyjny i bardzo wysokie koszty pracy. Do najbezpieczniejszych branż nadal należała branża wykończeniowa chociaż i tutaj ryzyko wzrosło z z 2% w ub miesiącu do 17% w kwietniu. Branża podobnie jak pozostałe ma olbrzymie problemy z pozyskanie pracowników i szybko rosnącymi kosztami pracy. Natomiast ratuje ją duży rynek inwestorów i najszybciej rosnące ceny usług...

Średnie marże w firmach budowlanych kwiecień 2017

Pomimo utrzymującej się dobrej koniunktury w budownictwie usługowym w kwietniu, zyski finansowe firm były słabsze niż w ostatnich dwóch latach. Głównym powodem był trwający od połowy marca kroczący wzrost kosztów pracy, najważniejszego kosztu w większości firm budowlanych. Pod koniec miesiąca koszty te w końcu stabilizowały się przy przyśpieszającym wzroście cen usług jednak bilans finansowy dla firm pozostał niekorzystny. Być może w maju marże firm znów zaczną rosnąć. Wg naszych analityków nie na długo - w szczycie sezonu co roku dochodzi do najwyższego wzrostu kosztów pracy. Ten rok jest wyjątkowy bo firmy budowlane muszą zmierzyć się z wyższymi kosztami minimalnymi i z największym deficytem pracowników budowlanych "w nowej Polsce". To ich brak powoduje konkurowanie firm o pracowników lepszymi warunkami pracy i płacy co wydatnie podniosło koszty pracy. Spadek marż w firmach zawsze jest widoczny na progu sezonu bo firmy poprawiają siatkę płac po okresie zimowym. Jednak to co się dzieje od marca br to znaczący wzrost średnich płac w porównaniu do ub roku. Nie byłoby w tym nic niepokojące żeby wraz ze wzrostem płac rosły ceny usług tymczasem trwający od marca wzrost cen jest dużo niższy procentowo niż wzrost kosztów pracy. Ten niekorzystny bilans będzie w końcu się poprawiał bo ostatecznie właściciele firm budowlanych po to prowadzą działalność gospodarczą żeby nie tylko zatrudniać pracowników, ale również zarabiać pieniądze. Problem w tym, że rynek budowlany jeszcze nie jest tak duży żeby akceptował znaczący wzrost cen usług. Dlatego w maju spodziewamy się wolniejszego wzrostu kosztów pracy i tylko nieco szybszego wzrostu cen usług. Najbardziej opłacalną branżą budowlaną ( z rozpatrywanych tutaj ) pozostaje branża instalacyjna wod-kan-gaz. Branża zarabia sporo dzięki umiarkowanym kosztom pracy, technologi, niższej konkurencji i ponadprzeciętnemu popytowi na usługi. W tym miesiącu dobre wyniki finansowe miały też branże tynkarska, dekarska i robót ziemnych ( marże netto średnio przekraczały 30% ). Gorsze zyski niż w ub miesiącu miały branże wykończeniowa i ogrodzeniowa. W tej pierwszej znacznie wzrosły koszty pracy, a w drugiej ceny usług miały bardzo mały wzrost. Najmniej zarabiały w kwietniu firmy elewacyjne i posadzkarskie. Tylko duże brygady mogły przynieść  ich właścicielom zyski porównywalne z najlepszymi pod tym względem branżami. Niestety w dużych firmach ryzyko działalności w tych branżach jest ogromne. Jedna i druga branża ma poważny problem z uzyskaniem wyższych cen usług na rynku. Tylko w sierpniu ubiegłego roku były nieznacznie wyższe niż obecnie koszty działalności usługowo-budowlanej. Znaczący wzrost kosztów w przeliczeniu na jednego zatrudnionego pracownika wynikał głównie z powodu dużego wzrostu kosztów pracy. Patrząc na katastrofalną sytuacje kadrową po wiosennej kumulacji inwestycji można spodziewać się jeszcze wyższych kosztów pracy w szczycie sezonu czerwiec-sierpień. Koszt ten może przekroczyć 25 zł netto dla jednej godziny pracy pracownika. Firmy, które wynajmują pracowników fizycznych z Ukrainy już teraz płacą w Warszawie nawet 27 zł netto/ h. To spore obciążenie zważywszy na brak rekompensaty ze strony cen usług...

Rynek budowlany w województwach kwiecień 2017

W kwietniu zmniejszyły się dysproporcje inwestycyjne między regionami, a zwłaszcza między województwem mazowieckim i pozostałymi województwami. Udział Mazowsza w rynku spadł z 23% do blisko 18%. To znak że dobra koniunktura "rozkładała" się bardziej sprawiedliwie i nie ominęła niemal żadnego województwa. Najbardziej koniunktura poprawiła się na Podlasiu, Zachodnim Pomorzu i w Wielkopolsce. Natomiast najgorzej wyglądał rynek budowlany w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Tutaj wzrost inwestycji był słaby w porównaniu do pozostałych regionów. Niestety tam gdzie rynek miał największy rozmiar: województwa mazowieckie, śląskie, małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie gwałtownie zaczęło brakować rąk do pracy. Dosłownie bo problem wystąpił nawet z pozyskanie do pracy osób niewykwalifikowanych. Wynika z tego, że w obecnej fazie demograficznej szybki przyrost inwestorów w krótkim czasie  ( tak stało się w kwietniu ) nie jest pożądany tak jak w ubiegłych latach. Gdyż nie był on motorem szybkiego wzrostu cen usług, a tylko spowodował bardzo szybki wzrost kosztów pracy i problemy z poszerzeniem brygad. Niestety w najsilniejszych inwestycyjnie województwach te czynniki będą największym hamulcem w rozwoju firm w najbliższym czasie, a w szczycie sezonu dotyczyć będą całego kraju...

Udział działów w handlu budowlanym czołowych sieci kwiecień 2017

Widać wyraźnie, że handel budowlany z miesiąca na miesiąc poprawia się i chociaż nie osiąga takich obrotów jak rok temu to struktura branżowa jest podobna. W tym roku w kwietniu oprócz dużego udziału działów ogrodowych występuje spory udział klientów zainteresowanych narzędziami i urządzeniami budowlanymi. To wynik wyższego niż w ubiegłym roku popytu na usługi budowlane. Natomiast frekwencja w działach ogrodowych z uwagi na gorszą niż w ub roku pogodę jest niższa w tym roku. Większe za to było zainteresowanie działami meblowo-drewnianymi oraz farbami i lakierami. W pozostałych działach udział klientów był podobny jak rok temu. Jeżeli pogoda dopisze to słabsza frekwencja w działach ogrodowych w kwietniu może zaprocentować wysokim udziałem klientów w maju. Później najlepszy czas dla handlu ogrodowego będzie dobiegał końca. Bywały lata gdzie z powodu pogody handel ogrodowy był wyjątkowo słaby i z tym handlowcy także muszą się liczyć. W porównaniu do ubiegłego miesiąca wzrosła liczba klientów w działach narzędziowych i stricte budowlanych. Spadła za to frekwencja w działach farb i lakierów oraz płytek i wykładzin. Bliskie usytuowanie świąt w kwietniu z pewnością nie pozostało bez wpływu na handel, jednak słabsze wyniki w ostatnio wymienionych działach są dość niepokojące. W kwietniu w porównaniu do marca nieznacznie wzrósł udział klientów w działach sanitarno-instalacyjnych, ale nie był to znaczący wzrost jak w ogrodach czy narzędziach...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem