modernizacje lokali uzytkowych
Ceny usług budowlanych ze wszystkich regionów Polski ! ceny usług wykończeniowych - budowlanych - terenowych - aktualizacja co tydzień
Kwiecień 2015
BAROMETR CENBarometr cen 2015Kwiecień 2015
Ogólna sytuacja cenowa na rynku budowlanym w kwietniu 2015 r.

Średni ruch cen: +2,7%

2015-04-30
W kwietniu ceny usług budowlanych rosły wolniej niż w marcu, ale wzrost cen przekraczający +2,5% m/m był wyższy od spodziewanego. Pod koniec miesiąca krzywa wzrostu cen jednostkowych znów poszybowała w górę. Firmy wykończeniowe podniosły ceny o +4,4% m/m i budowlane o +2,5% m/m. Nasi analitycy spodziewali się raczej stabilizowania cen przez firmy, a zebrane ankiety wskazują na kolejny wzrost cen usług. O ile w budownictwie ciężkim ma to swoje uzasadnienie w rosnącym zapotrzebowaniu na firmy, to w branży wykończeniowej jest to bardziej rezultat wyższych stawek na inwestycjach publicznych. Podwykonawców brakuje w tej chwili na większości inwestycji w Polsce. GW musi więc zwiększać atrakcyjność swoich ofert. Już w ubiegłym roku to właśnie duże inwestycje podnosiły poprzeczkę cenową na rynku budowlanym. W tym roku inwestorzy z rynku prywatnego nieco łatwiej akceptują ceny wykonawców, ale nadal stawiana jest większa bariera niż na inwestycjach. Zwłaszcza dotyczy to usług wykończeniowych. Inaczej przedstawiają się w kwietniu ceny usług terenowych. Tutaj po znacznych podwyżkach w marcu nastąpiło większe wyrównanie cen w regionach Polski, a średnio ceny wzrosły tylko o +1,4% m/m. Regionalnie ceny usług rosły szybciej w kwietniu na Śląsku, Kujawach,  Podlasiu, Kielecczyźnie. Natomiast zdecydowanie słabszą dynamikę wzrostu cen w stosunku do marca miały województwa: wielkopolskie, lubelskie i podkarpackie. W maju niestety ceny usług będą nadal rosły, a budownictwo znajdzie się na progu szczytu sezonu. Okresie w którym ceny jednostkowe nalezą do najwyższych w roku. Wszystko wskazuje na to, że usługi budowlane będą w tym sezonie najdroższe od 6 lat.

2015-04-24
Mimo, że spada tempo wzrostu cen usług w budownictwie, firmy usługowe budowlane patrzą optymistyczniej w przyszłość. Obecnie jeszcze cen nie windują w górę generalni wykonawcy ( ceny na inwestycjach są podobne jak na prywatnym rynku ), ale brak podwykonawców na większości budów publicznych w Polsce za chwilę zmusi ich do zmiany polityki cenowej. W branżach takich jak murarska czy ociepleniowa firmy mogą powoli wybierać najlepszych inwestorów z czym nie mieliśmy do czynienia od kilku lat. Podobnie za moment stanie się w branżach brukarskiej, dekarskiej czy tynkarskiej, a później w wykończeniowej i instalacyjnej. Kwiecień po pierwszej fali skumulowanych inwestycji w marcu zawsze jest bardziej stagnacyjny, ale liczba inwestycji w tym roku jest większa niż ub.r. Znaczny popyt na budowę domów prywatnych w stosunku do ostatnich dwóch lata w dużej mierze przyczynia się do utrzymywania wyższej koniunktury. Rynek prywatny ma jednak te same opory jak w ubiegłym roku przed przekroczeniem wciąż dość niskiej granicy akceptowalnych cen. Brak firm do realizacji inwestycji zmusi tych opornych do podniesienia poprzeczki cenowej lub przeniesienia inwestycji na okres posezonowy. Jedna i druga opcja jest dla firm budowlanych korzystna. Najszybciej rosną w tej chwili ceny usług wykończeniowych, które co roku w sezonie należą do najdynamiczniejszych. Najwolniej rosną ceny usług terenowych, które po dużych skokach cen w marcu mocniej się stabilizują ( zwłaszcza robót ziemnych i ogrodzeniowych). Dalszy wzrost cen usług przy mniejszej niż w ostatnich latach liczbie firm na rynku i obecnym stanie popytu jest w najbliższych tygodniach wręcz nieunikniony...


2015-04-17
Ceny usług budowlanych nadal rosną w tempie przekraczającym +2,5% m/m, ale widać że dynamika wzrostu cen znacznie spada. Oczekujemy, że do końca kwietnia nie będzie ona jednak niższa niż +2% m/m. Przede wszystkim rosną ceny usług prac ciężkich ( usługi murarskie, zbrojarskie i ciesielskie ) , swój udział ma również branża ociepleniowa i ogrodzeniowa. Pozostałe branże maja już mniejsze sukcesy na tym polu. Na Mazowszu i w Małopolsce próbują też podnosić szybciej ceny firmy wykończeniowe oraz ogrodnicze. Jednak niższy niż w marcu popyt na usługi budowlane jak na razie skutecznie blokuje szybsze tempo wzrostu cen. Nie ma jeszcze sytuacji w której większość firm zaangażowanych jest w bieżące inwestycje, a kolejne mogą negocjować na swoją korzyść. Rynek budowlany jest większy niż przed rokiem, ale dotyczy głównie wznoszenia budynków. Wzrost cen usług wykończeniowych jaki obserwujemy obecnie, wydaje się zbyt szybki jak na rozwój tego rynku. Bywały już w historii polskiego budownictwa takie momenty, że bańka pękła i ceny poleciały w dół. Na razie firmy muszą zarabiać coraz więcej głównie ze względu na koszty pracy pracowników. Oby rynek jednak szybko tego nie zweryfikował. Największego wzrostu cen w najbliższym czasie spodziewamy się w branżach ciężkich tutaj popyt faktycznie niemal od lutego jest tak duży, że nie ma komu pracować. Firmy muszą więc podnosić opłacalność swoich usług...

2015-04-10
Mimo, że chwilowo w budownictwie spadła koniunktura ( okres świąteczny ) w kwietniu w stosunku do początku ubiegłego miesiąca ceny usług znacznie wzrosły. Widać to zwłaszcza w usługach wykończeniowych kiedy porównujemy je obecnie do spadkowego trendu z pierwszych dni marca. W miarę upływającego miesiąca poziom odniesienia będzie wyższy ( ceny usług w połowie marca już znacznie rosły ) i wskaźniki wzrostu obniżą się. Szybszy wzrost cen usług w tym roku podyktowany jest lepszą koniunkturą oraz koniecznością podnoszenia płac pracownikom fizycznym. W większości branż brakuje wykwalifikowanych pracowników już teraz i choć ludzi do pracy jeszcze nie brakuje to fachowości już tak. Część firm chcąc powiększać swoje brygady jest zmuszona we własnym zakresie szkolić pracowników ( to niestety kosztuje ), a część podnosi płace podkupując fachowców konkurencji. Batalia kadrowa firm przenosi się wprost na wzrost cen usług. Do 9 kwietnia zanotowaliśmy średni wzrost cen na poziomie 3,7 % m/m i jest to o 1,7% wyższy wzrost niż w ubiegłym roku o tej porze. Tendencja do wzrostu cen przybierze jeszcze na sile w drugiej połowie maja kiedy budownictwo zacznie w chodzić w szczyt sezonu. Problemem będzie nie tylko brak fachowców, ale także zwykłych "przyzwoitych" ludzi do pracy fizycznej. Jest za wcześnie żeby prognozować wzrost cen w kulminacyjnym momencie sezonu, ale analiza ostatnich 3 miesięcy pokazuje, że ceny usług mogą wzrosnąć jeszcze nawet o 14%.

Ceny usług wykończeniowych kwiecień 2015
*Średnie ceny w kwietniu (cała Polska ) netto
cena położenia płytek (glazura)
46 zł / m²
cena malowania ścian
7 zł / m² cena montażu płyt G-K
41 zł / m²
cena wykonania parkietu ( położenie, cyklinowanie i lakierowanie)
53 zł / m² cena montażu WC (kpl)
75 zł/szt cena wykonania gładzi
14 zł / m²
cena montażu paneli podłogowych
14 zł / m² cena wylewki betonowej mixokretem (z materiałem)
12 zł / m²

2015-04-30
Przed Majówką firmy wykończeniowe ponownie podnosiły ceny usług, wbrew przewidywaniom naszych analityków. Z naszych danych wynika, że firmom udawało się uzyskać wyższe ceny na inwestycjach publicznych niż na prywatnych remontach. Średnie ceny usług wykończeniowych rosły w kwietniu najszybciej ze wszystkich omawianych tu grup. Najmocniej podrożał montaż G-K oraz montaż sanitarny i w mniejszym stopniu wystąpił wzrost cen usług glazurniczych, parkieciarskich i montażu paneli podłogowych...

2015-04-24
Ceny usług wykończeniowych maja już mniejsze tempo wzrostu niż na początku miesiąca. Rosnący rynek wykończeniowy będzie jednak powodował coraz większe zaangażowanie firm w bieżące prace i tym samym mniejszą skłonność do upustów. W ostatnim tygodniu rosły głównie ceny usług glazurniczych, montażu G-K i posadzek z mixokreta. Po majówce ceny usług w tej grupie ponownie ulegną szybszemu wzrostowi i trzeba się z tym liczyć. Branża wykończeniowa choć nie notuje takich sukcesów na rynku jak ciężkie budownictwo to w sezonie znacznie podnosi ceny...

2015-04-17
Spada tempo wzrostu cen w branży wykończeniowej i podobnie jak w innych omawianych tu grupach spodziewane jest dalsze hamowanie rosnących cen. Branża wykończeniowa na tle pozostałych wciąż ma bardzo słabo rosnący rynek co nie daje argumentów firmom do szybszego wzrostu cen. W mijającym nas tygodniu najszybciej rosły ceny usług glazurniczych, pozostałe prace drożały znacznie wolniej. Do końca kwietnia ceny usług wykończeniowych będą raczej zmierzać do stabilizacji po wiosennym skoku cenowym z przełomu miesięcy...

2015-04-10
Wysoki wzrost cen usług wykończeniowych wziął się głównie z niskiego punktu odniesienia z początku ubiegłego miesiąca, ale jest faktem że poprawa koniunktury w wykończeniówce pozwala firmom nadrabiać straty z poprzednich miesięcy. Ceny usług wykończeniowych spadły wówczas dość znacznie. W ostatnich dwóch tygodniach wzrosły głównie ceny montażu g-k, białego montażu oraz ceny położenia paneli podłogowych. Wolniej rosną ceny usług glazurniczych i malarsko-szpachlarskich. Poprawa pogody będzie sprzyjać remontom jednak niskie zasoby portfeli klientów prywatnych nadal studzą zapędy cenowe firm...

Ceny usług budowlanych kwiecień 2015
*Średnie ceny w kwietniu (cała Polska ) netto
cena położenia dachówki (ceramiczna)
41 zł / m²
cena krycia papą
13 zł/ m² cena montażu więźby dachowej
27 zł / m²
cena murowania porotherm /silka
31 zł / m² cena murowania elewacji (klinkier)
78 zł/ m² cena montażu okna
20 zł / mb
cena ocieplenia ścian zewnętrznych
42 zł / m² cena tynkowania maszynowego z materiałem (cem-wap)
26 zł/ m² (gips) 23 zł/ m² cena wykonania instalacji elektrycznej
36 zł / pkt
cena wykonania instalacji c.o.
114 zł / pkt
cena wykonania instalacji wod-kan
85 zł/ pkt cena wykonania instalacji gazowej
119 zł / pkt
cena zbrojenia stalą
0,82 zł / kg

2015-04-30
Niestety na koniec miesiąca ponownie wzrosły znacznie ceny usług budowlanych. Brak spadku popytu w kwietniu na inwestycje obiektowe powoduje, że firmy nie muszą już zabiegać ceną o inwestora w takim stopniu jak jeszcze dwa miesiące temu. Problemem jest brak mocy przerobowych, a nie brak inwestorów. W kwietniu rosły głównie ceny usług murarskich, ociepleniowych, tynkarskich, montażu więźby, usług zbrojarskich i ciesielskich oraz instalacyjnych wod-kan-gaz. Nasi analitycy wskazują, że w tym roku spodziewany jest w tej grupie cenowej najwyższy wzrost cen od boomu budowlanego z lat 2005-08 i zapewne tak się stanie. Głównym powodem rosnących cen jest brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych, niedostateczna ilość firm na rynku w stosunku do rosnącego zapotrzebowania oraz wysokie koszty prowadzenia firm budowlanych...

2015-04-24
Tempo wzrostu cen w ciężkim budownictwie zmniejszyło się ( podobnie jak we wszystkich usługach budowlanych ) w stosunku do marca, ale dobra sytuacja tej grupy cenowej na rynku wskazuje na utrzymanie trendu znacznego wzrostu cen w stosunku do ub.r. W ostatnim tygodniu firmy budowlane podnosiły głównie ceny na usługi: murarskie, dekarskie i zbrojarskie. Nie znaczy to jednak że pozostałe ceny nie rosną. W branży ociepleniowej i tynkarskiej również widoczny jest trend wzrostowy...

2015-04-17
Ciężkie budownictwo mimo że już tak nie drożeje jak jeszcze w marcu to ciągle duże zapotrzebowanie rynku wskazuje już na zbyt małą podaż firm. Problemy z pozyskaniem firmy mają już inwestorzy szukający firm budujących obiekty, ale także ocieplających budynki. Tutaj też ceny rosną najszybciej. W ostatnim tygodniu zauważyliśmy szybszy wzrost cen murarskich, ociepleniowych, tynkarskich i zbrojarskich. Patrząc na zapotrzebowanie rynku, szans na tańsze usługi w tym segmencie raczej nie ma...

2015-04-10
Ciężkie budownictwo choć podrożało najmniej z omawianych tu grup branżowych cechuje stabilny wzrost cen od ponad 3 tygodni, a wzrost 3,4% m/m jest znacznie wyższy niż w ubiegłych dwóch latach. Za wzrost cen odpowiadają głównie branże murarskie i zbrojarskie, ociepleniowo-elewacyjne i dekarskie. W pierwszych dniach kwietnia podrożały głównie prace murarskie. Rosnący w oczach front wznoszenia obiektów publicznych i domów prywatnych jest już trudny do obsadzenia przez firmy w większości regionów kraju. Tak dużego popytu na budowę stanów surowych nie spodziewały się nawet same firmy...

Ceny usług terenowych ( robót ziemnych, brukarskich, ogrodzeniowych ) kwiecień 2015 roku
*Średnie ceny w kwietniu (cała Polska ) netto
cena wykopu ziemi (koparka)
89 zł / h
cena ułożenia kostki brukowej
33 zł/ m² cena montażu siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami
84 zł / m²
cena założenia trawnika kpl
6,58 zł / m²

2015-04-30
W terenie w kwietniu spore uspokojenie. Ceny usług terenowych zdrożały w stosunku do marca tylko o +1,4% m/m. Tutaj swoje podwyżki firmy miały w marcu kiedy podniosły ceny w stosunku do lutego aż o +4,4% m/m. W marcu głównie drożały usługi ogrodzeniowe i roboty ziemne. Niewielkie zmiany zaszły w cenach usług brukarskich i ogrodniczych chociaż w silnych inwestycyjnie regionach firmy podnosiły ceny szybciej. W maju niestety ceny będą nadal rosły chociaż ich dynamika powinna być niższa niż w pozostałych grupach cenowych...

2015-04-24
Po sporych podwyżkach cen usług terenowych w budownictwie. Firmy tej grupy cenowej stabilizowały ceny najmocniej w kwietniu. Obecny wzrost cen usług na poziomie +1,5% jeszcze może się zmniejszyć do końca miesiąca. Jedynie firmy brukarskie starają się podnieść ceny na wyższy poziom, co przy obecnym, rosnącym zapotrzebowaniu może się udać. Wyraźną stabilizacje cen widać natomiast w branży robót ziemnych i ogrodzeniowych...

2015-04-17
W terenie słabnie już tempo dość znacznych podwyżek cen usług zwłaszcza w branży robót ziemnych i ogrodzeniowych. W ostatnim tygodniu zauważalna była większa ostrożność firm w serwowaniu wyższych cen. Powodem jest słabszy niż w marcu rynek inwestycyjny. Patrząc globalnie na ta grupę cenową najszybciej jeszcze rosną ceny usług ogrodzeniowych...

2015-04-10
Kwiecień jak na razie nie sprzyja inwestorom.. O firmy ogrodnicze, ogrodzeniowe czy robót ziemnych jest dość trudno, a koszty ich wynajęcia wciąż rosną. Na początku kwietnia podrożały głównie roboty ziemne i ogrodzeniowe, ale pozostałe branże wkrótce będą również podnosiły ceny usług. Branża terenowa choć ma mniejsze problemy z wykwalifikowanymi pracownikami niż budownictwo to o "poukładanych" ludzi do pracy fizycznej wcale nie jest łatwo...
Remonty i Wykończenia Warszawa
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem