Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
Raport: rok 2016 w budownictwie
Rynek BudowlanyRynek budowlany 2016Raport: rok 2016 w budownictwie

Rok 2016 zapisze się w annałach polskiego budownictwa jako rok niespełnionych nadziei. Bo jak można określić w tym roku budownictwo, które nie doczekało się po raz kolejny wzrostu inwestycji publicznych ( brak alokacji środków z nowej perspektywy UE ), przy nieco słabszych inwestycjach prywatnych i niewiele rosnących inwestycjach deweloperskich. Za to budownictwo usługowe doczekało się wyższych kosztów i kryzysu kadrowego...
Koniunktura w budownictwie 2016

Zacznijmy jednak od początku:

Histogram
W pierwszym kwartale budownictwu znów sprzyjała pogoda i to dzięki niej słaby pierwszy kwartał "utrzymał" chociaż umiarkowany popyt na usługi budowlane. Drugi kwartał przyniósł już regularny wzrost inwestycji deweloperskich i rozpoczęcie budowy domów prywatnych ( w zakresie mniejszym niż w 2015 roku ). Pod koniec drugiego kwartału okazało się, że w 2016 roku alokacji środków z nowej perspektywy UE na szczeblu regionalnym nie będzie. Po prostu samorządy nie zdążą przygotować procedur przetargowych. W pierwszej połowie roku już jest widoczny poważny kryzys kadrowy w firmach. A w szczycie sezonu kandydatów do pracy fizycznej nie było w ogóle nawet zza wschodniej granicy. W lipcu dochodzą już informacje o upadłościach wielu firm budowlanych, a niektóre ( najważniejsi gracze ) ogłaszają redukcję kadr technicznych i administracyjnych. W lipcu po raz pierwszy od lat budownictwo notuje poważny spadek inwestycji. Sierpniowy powrót z wakacji inwestorów prywatnych ratuje rynek i powoduje kumulacje inwestycji budowlanych. Rosną płace dla pracowników fizycznych, a zapotrzebowanie na robotników w firmach średnio przekracza 80% ankietowanych. Wrzesień to już wyraźny obraz spadającej liczby inwestycji które do grudnia spadły poniżej średniej. W październiku firmy mogły już uzupełnić kadry, a liczba chętnych do pracy wzrosła do najwyższej w 2016 roku.

dostępność polskich firm dla inwestorów 2016

Ostatnie dwa miesiące to szybkie działania samorządów, a przede wszystkim Ministerstwa Rozwoju w celu wdrożenia procedur przetargowych mających na celu ratowanie spadającej liczby inwestycji. Rynek budowlany wyraźnie skurczył się w stosunku do sezonu budowlanego, a spadająca liczba działających firm budowlanych oraz brak pracowników fizycznych stwarzało ze strony inwestorów wrażenie boomu budowlanego. Zwłaszcza miesiące sierpień-październik wskazywały, że inwestorzy prywatni i deweloperzy mieli problem z pozyskaniem firm do realizacji nowych inwestycji. Wiele firm budowlanych ograniczyło zakres działalności z powodu braku pracowników, a rosnące koszty poddawały w wątpliwość sens działalności gospodarczej. W ślad za niszą inwestycyjną szedł handel. W śledzonych przez naszych ankietach sieciach budowlanych w pierwszej połowie roku frekwencja klientów była naprawdę wysoka, ale już w drugiej połowie spadała i w grudniu klientów było już tyle ile dwa lata temu w czasie zastoju budowlanego. Trzeba też podkreślić, że w drugiej połowie roku znacznie pogorszyła się pogoda w stosunku do ostatnich dwóch lat co nie pozostało bez wpływu na znaczny spadek inwestycji w uzależnionych od aury branżach np. elewacyjnych. Ceny usług wzrosły w ciągu roku o wyższą wartość niż w 2015 roku, ale spodziewanego znacznego "skoku cen" nie było...

Branże budowlane
Tabela przedstawia branże na które w 2016 roku występował największy popyt na rynku ( udział podany jest w procentach ).Z wykresu widać, że największy występował na usługi wykończeniowe ( to normalne ), ale rzuca się w oczy 18% udział branży w rynku. To zasługa bardzo dobrej koniunktury w branży w miesiącach sierpień-listopad. Po około 10% rynku miały w 2016 roku branże murarska i elewacyjna oraz blisko 9% branża budująca domy i dekarska. Warto zwrócić uwagę, że ponad 7% rynku miała także branża instalacyjna wod-kan-gaz, która w drugiej połowie roku należała do czołowych branż na rynku.

Ceny usług budowlanych
Ceny usług budowlanych dość szybko rosły od wiosny tylko do końca szczytu sezonu ( wzrost cen średnioroczny w 2016 roku 4,52% wobec 3,8% w 2015 roku ). Najbardziej podrożały usługi elewacyjne, zbrojarskie, montaż stolarki budowlanej i usług posadzkarskie...
Rok 2016 to dalsza poprawa na rynku pracy fizycznej w budownictwie bezrobocie średnioroczne spadło do 12,1%, a od kwietnia do września spadło niemal do zera. W tych miesiącach pracować mógł każdy kto tylko chciał w całej Polsce. Trudniejsze miesiące z otrzymanie pracy pojawiły się w styczniu oraz październiku do grudnia. W firmach murarsko-zbrojarskich i wykończeniowych deficyt pracowników pozostawał przez cały rok. Oferowane płace dla pracowników fizycznych wzrosły średniorocznie o 3,6%, ale bywały miesiące w szczycie sezonu gdzie propozycje były o 10% wyższe. Zwłaszcza dla murarzy, zbrojarzy i cieśli szalunkowych. Średnia stawka godzinowa ukształtowała się na poziomie 13,01 zł netto ( na rękę ) a średnioroczna płaca w omawianych przez nas grupach wyniosła 2282 zł netto przy 8 godzinnym dniu pracy
Tylko nieznacznie wzrosła rentowność firm budowlanych. Średnie marże stosowane w 2016 roku wyniosły 28,6% i były o 2,5% wyższe niż w roku ubiegłym. Niski wzrost marż spowodowany był rosnącymi kosztami własnymi firm ( administracyjne, ubezpieczenia, paliwa ) oraz szybkim spadkiem cen usług pod koniec roku. Firmom nie udało się jak rok wcześniej zmniejszyć proponowanych płac przed okresem zimowym. Pod koniec roku ze względów nakazowych musiały już rosnąć płace minimalne, a w branżach o największym deficycie firmy nie były w stanie obniżyć płac. Największy spadek marż wystąpił w maju i sierpniu poniżej 27% z powodu znacznego wzrostu kosztów pracy nie rekompensowanych wzrostem cen usług. Najwyższe marże firmy osiągały w październiku przy jeszcze wysokich cenach usług i znacznym spadkiem proponowanych płacy i w miarę stabilnych kosztach własnych...

marże netto w budownictwie 2016

Koszty działalności

W 2016 roku znacznie wzrosły koszty działalności budowlanej. Koszty w firmach w przeliczeniu na 1 godzinę pracy zatrudnionego pracownika wzrosły z 20,50 zł netto do 22,66 zł , a więc aż 10% w ciągu roku. Taki wzrost kosztów powoduje wzrost ryzyka działalności. Główne koszty powodował koszt pracy, ale także wyższe opłaty ubezpieczeniowe i droższe paliwa pod koniec roku. Niestety koszty w firmach będą szybko rosły również w przyszłym roku, a przewidywana inflacja podniesie jeszcze mocniej temperaturę tematu...

koszty w budownictwie usługowym 2016 rok

Główną barierą utrudniającą działalność firmom budowlanym w 2016 roku były:

  • brak pracowników 27%
  • wysokie koszty pracownicze 8%
  • niskie ceny usług 23%
  • duża konkurencja 4%
  • zatory płatnicze 13%
  • brak zleceń 18%
  • wysokie podatki 7%
* wyniki ankiet publikowane są w poszczególnych miesiącach

Nieco zmieniły się bariery utrudniające firmom działalność od zeszłego roku. W 2016 roku największą barierą utrudniającą działalność był brak pracowników ( w ub roku wysokie podatki ). Natomiast firmy niemal nie widziały bariery w postaci konkurencji ( podobnie jak przed rokiem ). Znaczenia nabrały zbyt niskie ceny usług, które wg firm nie rekompensowały im rosnących kosztów. Głównym kosztem pozostaje koszt pracy, ale w 2016 roku doszły jeszcze droższe paliwa, ubezpieczenia i szereg kosztów administracyjnych. Bardzie dotkliwy niż w ub roku był również brak zleceń zwłaszcza w lipcu i pod koniec 2016 roku.

Handel w budownictwie
Handel budowlany w śledzonych przez nas sieciach budowlanych można podzielić na dwa okresy. Pierwsze półrocze ze średnim, ale wyższym niż w ubiegłym roku udziałem klientów. W tym okresie kwiecień przyciągnął najwięcej odwiedzających do budowlanych galerii handlowych. I drugie półrocze w którym poza sierpniem ( drugi w kolejności najlepszy miesiąc handlowy ) spadała regularnie liczba klientów aż do końca roku. Grudzień był najsłabszym miesiącem handlowym od dwóch lat. Podobnie jak w latach ubiegłych ważnymi działami dla odwiedzających były dział ogrodowe, narzędziowe, instalacyjno-sanitarne oraz elektryczno-oświetleniowe. Rok 2016 był dla handlu z pewnością rokiem zahamowania trwającego od półtora roku przyrostu klientów...

Handel materiałami budowlanymi 2016


Prognozy na 2017 r.
Budownictwo chociaż ma przed sobą cały czas niespełnione perspektywy dotacji inwestycyjnych to straciło możliwość dwutorowego otwarcia rynku. Szczytowa krzywa koniunktury na prywatnym rynku raczej będzie powoli spadać, a zastąpią ją miejmy nadzieje w końcu inwestycje publiczne. W 2017 roku jeszcze powinien być wyczuwalny trend do budowy domów, a inwestycje deweloperskie sądząc po ilości pozwoleń nie powinny być mniejsze niż w 2016. Jest kilka nowych czynników, które zaważą na gospodarce: niestabilna sytuacja polityczna, znaczny wzrost kosztów w firmach, pojawienie się inflacji. O ile dwa ostatnie czynniki są bardziej przewidywalne to ten pierwszy w każdej chwili może zmienić sytuacje inwestorów i firm budowlanych. Nadal firmy będą zmagać się z brakiem ludzi do pracy fizycznej. Wydaje się, że w najbliższych 10 latach to się nie zmieni, chyba, że otworzymy szeroko drzwi dla imigrantów, ale to raczej Polsce "nie grozi". W 2017 roku wchodzi też do usług budowlanych tzw odwrócony Vat co oznacza ściślejszą kontrolę kosztów i uniemożliwia fikcyjny zwrot tego podatku w układach np. miedzy generalnym wykonawcą, a podwykonawcą...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem