Faktoring dla firm budowlanych
Ceny usług budowlanych ze wszystkich regionów Polski ! ceny usług wykończeniowych - budowlanych - terenowych - aktualizacja co tydzień
Marzec 2015
BAROMETR CENBarometr cen 2015Marzec 2015
Ogólna sytuacja cenowa na rynku budowlanym w marcu 2015 r.

Średni ruch cen: +3,5%


2015-03-27
Rosnąca znacznie koniunktura w budownictwie w marcu oraz konieczność podniesienia płac pracownikom fizycznym wywołało rosnące ceny usług budowlanych w tempie zbliżonym do +3,5% m/m. Jak na miesiąc rozpoczynający sezon w budownictwie ceny usług rosły szybciej niż w ostatnich 2 latach. Nie we wszystkich grupach cenowych firmy osiągnęły zadowalające rezultaty cenowe. W wykończeniówce owszem ceny wzrosły o ponad 3% w marcu, ale w pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku spadły aż o -5,3% . Popyt na usługi wykończeniowe również w tym miesiącu był również znacznie niższy niż w pozostałych branżach. Udział w rynku usług wykończeniowych w marcu nie przekroczył nawet 10% ( w ubiegłych latach był nie mniejszy niż 16% ). To pokazuje, że wykończeniówka jeszcze nie rozwinęła skrzydeł, a rynek prywatny remontów jest ciągle niedostateczny jak na ilość firm na rynku. Piszemy o tym więcej dlatego, że branża wykończeniowa może być w najbliższym miesiącu cały czas niedowartościowana finansowo. Najmocniej "skoczyły ceny prac terenowych głównie ogrodzeniowych i robót ziemnych. Tutaj występował naprawdę duży popyt przy niewystarczającej liczbie firm. Mała konkurencja i kłopoty kadrowe pozwoliły firmom z tej grupy cenowej na wzrost cen w marcu bliski 4,5%. Mniejszy wzrost cen wystąpił w branżach ciężkiego budownictwa ok 3,4% w marcu,  ale w branżach murarskiej i elewacyjnej ponad 4% co daje firmom w tej grupie cenowej drugie w kolejności miejsce w rosnącej wartości usług budowlanych w Polsce. Kwiecień będzie już miał wyższy odnośnik ( w lutym ceny jeszcze spadały stąd tak spektakularny wzrost cen w marcu ) i poziom cen nie będzie już rósł w takim tempie. Ze względu na brak wykwalifikowanych ludzi do pracy w budownictwie i związany z tym wzrost płac , wydaje się mało prawdopodobne zatrzymanie wzrostu cen usług. W marcu najdroższe usługi były w okręgu warszawskim, najtańsze w kieleckim. Przez analizowany tu miesiąc w rankingu kosztów cen usług, firmy w województwie podkarpackim znacznie zdrożały, jednak do cen jakie serwują firmy z pierwszej piątki najdroższych województw jeszcze im daleko. Żeby nie rozgrzewać zbyt mocno atmosfery: w pierwszym kwartale tego roku spadek cen usług jeszcze wynosi -1,4%...

2015-03-20
Przyspieszeniu ulega tempo podnoszenia cen usług budowlanych przez firmy. Zebrane do czwartku dane wskazują na znaczny wzrost cen w branżach: murarskiej i zbrojarskiej, tynkarsko-posadzkarskiej, ogrodzeniowej i robót ziemnych. Branża terenowa najmniej narażona na konkurencję już od początku marca podnosi znacznie ceny usług. Również w tzw. branżach ciężkich firmy cenią się coraz wyżej - tym bardziej, że popyt na wznoszenie budynków od początku roku utrzymuje się na najwyższym poziomie od 3 lat. Jedynie branża wykończeniowa zachowuje większy umiar, a to głównie z uwagi na dużą konkurencję i jeszcze wciąż niedostateczny popyt na remonty i wykończenia osób prywatnych. Jednak wszystkie omawiane tu grupy branżowe podniosły ceny usług od połowy lutego nie mniej niż 1,5%. Wzrost cen usług o tak wczesnej porze jest uzasadniony rosnącymi kosztami pracowniczymi oraz większym niż w ubiegłych 2 latach popytem na usługi. Już na początku marca nasi analitycy zakładali wzrost cen na obecny miesiąc przekraczający 2% m/m, a po trzech tygodniach okazuje się, że wzrost cen przekracza już 2,5% m/m. Do wielu inwestorów, którzy nie śledzą rynku obecne ceny są trudne do zaakceptowania, ale czekanie na tańszą firmę tylko działa na ich niekorzyść. Ceny usług budowlanych z mniejszym lub większym tempem będą niestety już tylko rosły, a kulminacja przedświątecznych prac budowlanych weszła w fazę szczytową. Wg naszych analiz w kwietniu tempo wzrostu cen jak co roku ulegnie wyhamowaniu ze względu na święta, ale trend do podnoszenia cen będzie ciągle obecny...


2015-03-13
Ceny usług budowlanych mają już ugruntowaną tendencję wzrostową. Firmy usługowe podnoszą ceny już niemal we wszystkich segmentach branżowych, jednak tempo wzrostu poza usługami terenowymi ( głównie ogrodzeniowymi ) jest bardzo wolne. Wzrost cen reguluje rynek inwestycyjny, a ten wciąż jest bardzo oszczędny w wydatkach. Dalszy wzrost popytu na usługi spowoduje coraz silniejsze zaangażowanie firm w już przyjęte  prace i mniejsze skłonności do ustępstw cenowych. Silnym elementem gry rynkowej są nieopodatkowane tzw brygady budowlano-wykończeniowe, które w głównej mierze zaniżają ceny na rynku. Dopóki one poszukują pracy inwestorzy nie muszą obawiać się o zbyt szybki wzrost cen. W ostatnim tygodniu najszybciej rosły ceny w branży terenowej, najwolniej w budownictwie ciężkim. W porównaniu do połowy marca zeszłego roku ceny usług rosną obecnie nieco wolniej. Przyśpieszenie wzrostu cen może nastąpić pod koniec miesiąca chociaż wszystko zależy od dalszego poszerzenia inwestycji, a tych na razie przybywa...

2015-03-06
Rozpoczynający się miesiąc marzec potwierdza tendencję firm do stabilizowania cen usług budowlanych. W większości ocenianych grup branżowych ceny są już bliższe wzrostu niż spadków, chociaż w branży wykończeniowej nadal firmy dość znacznie konkurują cenowo. Wg naszych analityków możliwy jest wzrost cen w budownictwie do końca marca na poziomie 2,3% i to głównie w budownictwie ciężkim i robotach prowadzonych w terenie. Warunkiem jest jednak dalsza poprawa pogody. Trudna sytuacja w branży wykończeniowej: olbrzymia konkurencja i niższy niż przed rokiem popyt, każe oceniać wzrost cen w wykończeniówce z dużą ostrożnością. Jedynie wiosenna kumulacja zleceń na remonty może sprowokować firmy do ich wzrostu. Najbardziej korzystne warunki do ustalania wyższych cen mają firmy dysponujące maszynami do prac ziemnych w tym branża ogrodzeniowa. Tutaj ceny już rosną, a mała liczba firm i coraz wyższy popyt powoduje dyktat cen. Mimo ogólnopolskiej akcji niskich cen stosowanych w innych sektorach gospodarki, budownictwo zwłaszcza ciężkie styka się już z brakiem ludzi do pracy i rosnących roszczeniach płacowych. W niektórych regionach już brakuje murarzy, ociepleniowców, tynkarzy oraz operatorów maszyn, a jeszcze nie ruszył sezon. Taka sytuacja z pewnością skłoni firmy do podnoszenia cen jednostkowych w najbliższym czasie...

Ceny usług wykończeniowych marzec 2015
*Średnie ceny w marcu (cała Polska ) netto
cena położenia płytek (glazura)
45 zł / m²
cena malowania ścian
7 zł/ m² cena montażu płyt G-K
39 zł / m²
cena wykonania parkietu ( położenie, cyklinowanie i lakierowanie)
52 zł / m² cena montażu WC (kpl)
70 zł/szt cena wykonania gładzi
14 zł / m²
cena montażu paneli podłogowych
13 zł / m² cena wylewki betonowej mixokretem (z materiałem)
12 zł / m²

2015-03-27
Ceny usług wykończeniowych rosły w marcu najwolniej ze wszystkich omawianych tu grup. Co nie jest zaskoczeniem skoro na rynku operuje tysiące nielegalnych brygad wykończeniowych, a liczba firm legalnych znacznie przekracza obecne możliwości inwestycyjne rynku, zwłaszcza prywatnego. Wyraźniej wzrosły ceny usług malarskich, które w na początku lutego były aż nieopłacalnie tanie, ale w pozostałych pracach wzrost cen już był mniej widoczny. Gdyby nie wylewki posadzek, które nasi analitycy zaliczyli do tej grupy wzrost cen byłby dużo niższy. Przy tak dużej podaży firm tylko naciski pracowników wymuszają obecny wzrost cen. Umiarkowany popyt na usługi wykończeniowe niestety nie pomaga na razie firmom w podniesieniu wartości prac...

2015-03-20
Branża usług wykończeniowych podobnie jak inne branże budownictwa zareagowały na rosnący popyt dynamiczniejszym wzrostem cen swoich usług. Ceny w ostatnim tygodniu wzrosły głównie na usługi parkieciarskie i posadzki z mixokreta. Widać też wzrost cen w usługach malarsko-szpachlarskich w silnych regionach inwestycyjnych. Ogólnie ceny branży wykończeniowej rosną wolniej niż w pozostałych omawianych grupach cenowych. Do końca miesiąca nie spodziewamy się ostatecznego wzrostu w marcu mniejszego niż 1,5% m/m. Mimo, że usługi wykończeniowe nie biją takich rekordów zainteresowania jak branża murarska, ociepleniowa czy branże terenowe to dobry nastrój w budownictwie udziela się również i tej branży...

2015-03-13
Poprawa popytu na rynku inwestycji wykończeniowych zaowocowała już wzrostem cen usług w tej grupie. W ostatnim tygodniu nasi analitycy zanotowali wzrost cen na usługi glazurnicze, malarskie, montażu G-k i białego montażu. Ceny na tego typu prace w styczniu i lutym były naprawdę niskie. Rosnąca ( choć wolno ) liczba prywatnych remontów skłania już firmy do wyrównania bilansu i podnoszenia marż. Silnym naciskiem na wzrost cen są też płace pracowników. Inwestorzy nie powinni jeszcze w marcu bać się nagłego wzrostu cen, ale jest to dobry moment żeby już zlecać prace...

2015-03-06
Branża wykończeniowa wciąż kroczy droga walki cenowej z konkurencją. Ceny usług w wykończeniówce nadal mają tendencje do równi pochyłej. W ostatnim tygodniu zanotowaliśmy dalszy spadek cen w branży glazurniczej, montażu G-K oraz białego montażu. Nie ma już takiego spadku cen w tej grupie jak w styczniu, ale niedostateczny popyt przy dużej konkurencji nie pozwala na razie firmom na podnoszenie cen. Dla inwestorów mających zaplanowane remonty i wykończenia na już, jest okazja do zrobienia prac naprawdę tanio. Nadejście wyraźnego wiosennego ocieplenia podniesie również temperaturę cen. Trzeba zaznaczyć , że od lat obserwujemy w branży wykończeniowej największą amplitudę cen ze wszystkich branż w ciągu roku. W szczycie sezonu ceny usług wykończeniowych będą już wyglądały inaczej, a przewidywany wzrost prac wykończeniowych na druga połowę roku z pewnością rozgrzeje ceny do czerwoności...


Ceny usług budowlanych marzec 2015
*Średnie ceny w marcu (cała Polska ) netto
cena położenia dachówki (ceramiczna)
41 zł / m²
cena krycia papą
13 zł/ m² cena montażu więźby dachowej
26 zł / m²
cena murowania porotherm /silka
30 zł / m² cena murowania elewacji (klinkier)
74 zł/ m² cena montażu okna
20 zł / mb
cena ocieplenia ścian zewnętrznych
41 zł / m² cena tynkowania maszynowego z materiałem (cem-wap)
25 zł/ m² (gips) 22 zł/ m² cena wykonania instalacji elektrycznej
36 zł / pkt
cena wykonania instalacji c.o.
113 zł / pkt
cena wykonania instalacji wod-kan
84 zł/ pkt cena wykonania instalacji gazowej
116 zł / pkt
cena zbrojenia stalą
0,80 zł / kg

2015-03-27
Ciężkie branże budownictwa nękane brakiem pracowników do pracy i związane z tym zachęty finansowe, zostały zmuszone do znacznie szybszego podnoszenia cen usług. Zwłaszcza dotyczy to branży elewacyjno-ociepleniowej, murarskiej i ciesielsko-zbrojarskiej. Najmniej drożała w marcu stolarka budowlana i prace elektryczne. Niestety wysoki popyt na firmy wykonujące ciężkie prace budowlane tylko zachęca firmy do dalszego podnoszenia cen. Wg naszych analityków ceny usług w tej grupie mogą w kwietniu wzrosnąć o kolejne 2-3 %. Tym bardziej, że ruszą niektóre nowe inwestycje napędzane kolejną perspektywą unijną...

2015-03-20
Branże ciężkiego budownictwa znacznie przyśpieszyły tempo podnoszenia cen usług po okresie zimowym. Trwający od początku marca znaczny popyt w branżach murarsko-elewacyjnych oraz utrzymujące się podwyższone zainteresowanie budową domów prywatnych spowodowało nadmiar zleceń na rynku. W ostatnim tygodniu wzrosły ceny usług niemal wszystkich omawianych tu branż. Największy wzrost cen od początku marca nastąpił w branży murarskiej ok 6,5% to bardzo dużo jednak branża ta przeżywa największy rozkwit od 2012 roku na swoje usługi. Niestety inwestorzy będą musieli na inwestycje obiektowe sięgnąć głębiej do kieszeni, na razie nic nie zapowiada, że coś się zmieni w tej kwestii. W najbliższych miesiącach będzie jeszcze drożej...

2015-03-13
W ciężkim budownictwie również rosną ceny chociaż najwolniej z omawianych tu grup branżowych. Powodem jest ciągle niedostateczna liczba inwestycji i nieopodatkowane brygady głównie murarskie. Wyraźny wzrost cen w budownictwie ciężkim nastąpi po uruchomieniu inwestycji z nowej perspektywy. Pierwsze projekty maja być realizowane już na początku kwietnia, ale wyraźny wzrost zamówień nastapi dopiero pod koniec lata. W ostatnim tygodniu rosły ceny głównie ceny usług murarskich. W pozostałych branżach wzrost cen jest wciąż nieznacznego stopnia...

2015-03-06
W ciężkim budownictwie już zmienia się polityka cenowa firm zwłaszcza w branżach murarskiej, ociepleniowej i instalacyjnej wod-kan-gaz. W pierwszym tygodniu marca zanotowaliśmy już wzrost średnich cen na tego typu prace. Jedynie w branży dekarskiej jeszcze ceny są stabilne z niewielką tendencją do opustów. Rosnący popyt w budownictwie konstrukcyjnym budynków będzie powodował dalszy wzrost cen i tak już zostanie do późnej jesieni. Na razie nic nie wskazuje żeby branże w tej grupie cenowej miały problem ze znalezieniem pracy. Rynek ciężkiego budownictwa rośnie, a problemy ze znalezieniem pracowników tylko powodują dalszy nacisk na wzrost płac i w rezultacie na wzrost cen jednostkowy usług. Na dużych budowach wzrost kontroli PIP wpływa na rosnące koszty wyposażenia i bezpieczeństwa pracowników, a to przełoży się za chwilę na dalszy wzrost cen usług...

Ceny usług terenowych ( robót ziemnych, brukarskich, ogrodzeniowych ) marzec 2015 roku
*Średnie ceny w marcu (cała Polska ) netto
cena wykopu ziemi (koparka)
88 zł / h
cena ułożenia kostki brukowej
33 zł/ m² cena montażu siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami
83 zł / m²
cena założenia trawnika kpl
6,57 zł / m²

2015-03-27
W marcu branże terenowe drożały najszybciej ze wszystkich omawianych tu grup - średnio aż o 4,4% m/m. Najszybciej usługi ogrodzeniowe i roboty ziemne. Biorąc pod uwagę spadek cen w tej grupie przez styczeń i luty, usługi podrożały w 2015 roku o 0,2%. Wydaje się że to nie koniec wzrostu cen. Przewidywane dalsze wysokie zapotrzebowanie na usługi brukarskie, ogrodzeniowe i roboty ziemne oraz spodziewany dalszy wzrost cen paliw, brak operatorów maszyn należy spodziewać się utrzymania wzrostu cen. W kwietniu ceny usług w tej grupie powinny rosnąć już z nieco mniejszym tempem...

2015-03-20
Branże terenowe nie oszczędzają już klientów, w ostatnim tygodniu ponownie wzrosły ceny robót ziemnych i ogrodzeniowych oraz w mniejszym stopniu usług ogrodniczych. Najwolniej rosną ceny usług brukarskich chociaż i tu widać mniejsze skłonności do rabatów. Firm brukarskich jest jeszcze dość dużo na rynku w stosunku do obecnego popytu, natomiast firmy z ciężkim sprzętem i ogrodzeniowe już są trudno dostępne dla inwestorów, a na ich prace trzeba czekać...

2015-03-13
Usługi prowadzone w terenie drożały w ostatnim tygodniu głównie w branży ogrodzeniowej. Po podwyżkach na styku marca i lutego nie zauważyliśmy większych zmian cen w robotach ziemnych i brukarskich. Ceny usług ogrodniczych jak na razie utrzymują się na stabilnym poziomie. Biorąc pod uwagę okres ostatnich 30 dni ceny usług terenowych wzrosły najmocniej ze wszystkich grup branżowych...

2015-03-06
W terenie już jest tylko drożej. W ostatnim tygodniu wzrosły już średnie ceny wynajmu maszyn budowlanych oraz wszelkich usług ogrodzeniowych. W tych branżach firmy już podnoszą wyraźnie ceny. Jedynie w branży ogrodniczej i brukarskiej jeszcze jest stagnacja cenowa, ale w najbliższych tygodniach przy rosnącym popycie należy spodziewać się również tam wzrostu cen. Branże terenowe należą w pierwszym rzędzie do beneficjentów nowych inwestycji, a te ruszą w jeszcze większym stopniu pod koniec marca...

TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem