Radom remonty wykończenia
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2017-12-31
Grudzień cofnął rynek budowlany do poziomu ilości nowych inwestycji z zeszłego roku i był najsłabszym miesiącem pod tym względem w całym 2017 roku. Podobnie było w handlu budowlanym, a ten miał wyniki w grudniu jeszcze gorsze niż w ostatnich 3 latach. Czy to znaczy, że budownictwo się załamało ?. Nie to wynik większego "luzu" inwestorów w miesiącu świątecznym, ale także znacznie mniejszej aktywności firm z powodu braku możliwości wykonawczych. W grudniu liczba firm gotowych podjąć od zaraz inwestycje była równie niska jak w całym drugim półroczu i oscylowała na poziomie 37% ogółu dostępnych firm. To katastrofalny brak ludzi do pracy spowodował tak znaczące zmniejszenie operatywności firm i ich potencjału wykonawczego. Firm mogących jednocześnie wykonywać 3-4 inwestycje, ba...nawet 2-wie inwestycje było tak mało, że nawet do prywatnych niewielkich budów tworzy się kolejka oczekujących inwestorów. Niestety tak sprzyjający firmom rynek inwestycji nie przełożył się po raz kolejny na ich rosnące zyski. Owszem w firmach w całym roku 2017 było wyjątkowo mało przestojów, ale marże netto stały na niższym poziomie niż w ostatnich dwóch latach. Cała branża zagrożona jest jednym z najwyższych wskaźników ryzyka działalności w Polsce z powodu braku stabilności kadrowej i ryzyka niewykonania założonych prac. Pod tym względem najbardziej zagrożone są regiony cierpiące najmocniej na brak ludzi do pracy w budownictwie: mazowieckie, małopolskie i śląskie. W grudniu aż 57% firm oceniło brak robotników budowlanych jako największą barierę utrudniającą im działalność. ( rok temu tylko 17% ). Kolejne znaczące bariery to niskie ceny usług i brak zleceń, ale te stanowiły barierę tylko dla 14 % firm. To pokazuje jak jest skala problemu kadrowego zresztą już nie tylko w firmach budowlanych. Wzrost inwestycji skierowanych na rynek w przyszłym roku wcale nie musi więc oznaczać ich wykonania, co może zatrzymać dalszy wzrost koniunktury w budownictwie w kolejnych latach...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w grudniu 2017

Nadal niska liczba firm budowlanych bez zleconych prac budowlanych przy wyraźnie słabszym rynku wskazuje na ograniczone możliwości wykonawcze firm. Również ich liczba na rynku wciąż rośnie wolno z powodu dużego ryzyka wykonawczego spowodowanego brakiem ludzi do pracy fizycznej. Jednocześnie świadomość właścicieli firm dotyczących niskiego potencjału firm na rynku nie zmusza ich do poszukiwania inwestorów. dzsiaj wystarczy strona internetowa w miarę dobra pozycja w sieci Google i firmy mogą inwestorów wybierać wg najkorzystniejszego dla siebie klucza. To jest rynek firm wykonawczych, a nie inwestorów...

popyt na branże budowlane grudzień 2017

Właściwie tylko trzy branże nie straciły ( lub straciły niewiele ) rynek inwestycji: wykończeniowa, budująca domy prywatne i instalacyjna wod-kan i c.o. Wszystkie pozostałe branże budowlane zanotowały znaczny spadek nowych inwestycji, a największy branża murarsko-zbrojarska i posadzkarska. W porównaniu do ubiegłego roku w grudniu mieliśmy więcej inwestycji wykończeniowych, zleceń na budowy domów oraz instalacyjnych. Wyraźnie za to spadło zainteresowanie inwestorów robotami ziemnymi pomimo sprzyjającej pogody zień oraz usługami dekarskimi i elektrycznymi. Niższy popyt był także na prace murarsko-zbrojarskie. Nie jest to groźne na razie dla firm budowlanych bo one z powodu braku ludzi do pracy i tak nie są w stanie realizować nowych zleceń. Tylko 37% firm budowlanych może przyjąć zlecenia !!!. Natomiast niebezpieczne stanie się długofalowe zmniejszenie podaży inwestycji. Może się to zdarzyć gdyby pomimo prognozowanego wzrostu, nie wzrosła liczba i potencjał usługowy firm. Już w tym roku z przetargów wycofali się inwestorzy których zakres finansowy lub proces inwestycyjny nie pokrywał się z ofertami firm...

Ryzyko działalności firm budowlanych grudzień 2017

Dramatyczne braki kadrowe w firmach są główną przyczyna nie notowane dotychczas wysokiego ryzyka prowadzenia usług budowlanych. W grudniu ryzyko wzrosło także z powodu spadku popytu. Średnio zanotowaliśmy w grudniu aż 41% ryzykownych dla firm inwestycji. Można powiedzieć że firmy zbliżają się do momentu w którym co druga prowadzona inwestycja będzie niewykonalna dla firm budowlanych lub jej podjęcie zakończy się fiaskiem finansowym. Szczególnie w grudniu ryzykowna była działalność ogrodzeniowa, instalacyjna elektryczna, robót ziemnych i stolarki budowlanej. Wzrosło także znacznie ryzyko w branży posadzkarskiej ( wysokie koszty pracy, spadek popytu i spadek cen usług ). W miarę bezpieczna jest działalność w branży wykończeniowej, w grudniu branża ta była obarczona 26% ryzykiem. To również ryzyko wyższe niż w ubiegłym roku, ale na tle innych branż jeszcze bezpieczne np. dla rozpoczynających działalność budowlaną ( duży rynek, stosunkowo niższe koszty, większa szansa na wzrost cen usług )...

Średnie marże w firmach budowlanych grudzień 2017

Słaba koniunktura w budownictwie w grudniu spowodowała na ogół zmniejszenie presji na zatrudnienia nowych pracowników i tym samym niewielka redukcję obciążeń w postaci kosztów pracy. W niektórych branżach udało się także firmom podnieść średnie ceny usług: tynkarska, instalacyjna ciepłownicza czy stolarki budowlanej. Podczas gdy ta ostatnia branża nie ma dobrych wyników finansowych to dwie pierwsze notowały w grudniu w przeliczeniu na jednego zatrudnionego pracownika ponad 35% marże netto. Bez poprawy, ale nadal z dużym wskaźnikiem opłacalności działała branża robót ziemnych. Wymienione branże to czołówka najbardziej opłacalnych branż w tym roku, którą można uzupełnić o branże dekarską i wykończeniową. Średnie marże w grudniu firmy ustanowiły na poziomie 27% co jest wynikiem o 0,8% niższym niż w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost kosztów pracy w tym roku to jest to i tak dobry wynik. Natomiast grudzień wyraźnie poprawił zyski w większości firm w stosunku do listopada ( marże wzrosły o 1,6% m/m ). Najgorzej opłacalną branżą w grudniu była branża ogrodzeniowa. Słabe zyski w tej branży podyktowane są niskimi cenami ( bardzo słaby rynek ) i dość wysokimi kosztami pracy nieadekwatnymi do wartości montaży na rynku. Niskie (nie większe niż 22%) marże miały także firmy murarsko-zbrojarskie, elektryczne i stolarki budowlanej w przeciwieństwie do czołówki najlepiej zarabiających pracowników w tych branżach. Jak wspomnieliśmy na początku największym wzrostem zysków w grudniu mogły się pochwalić tylko firmy tynkarskie i ciepłownicze instalacyjne. W grudniu nieznacznie wzrosły koszty paliw, ale spadły koszty pracy co dało firmom lepszą bazę do konstruowania marż. Niestety spadające ceny usług ograniczają pole manewru finansami w firmach budowlanych. Grudniowy średni koszt dla firmy usługowej przeliczony na jedną godzinę pracy pracownika wyniósł 25,11 zł co przy średniej marży 27,0% daje koszt 1 roboczogodziny w rozliczeniach między firmami na poziomie 31,89 zł co wpisuje się w koszt 1 roboczogodziny w umowach na poziomie 32zł/h


Rynek budowlany w województwach grudzień 2017

W grudniu koniunktura w budownictwie nie zmieniła się w województwach: mazowieckim, małopolskim, śląskim i podlaskim natomiast znacznie spadała w województwach: dolnośląskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W pozostałych województwach również lepiej nie było ale spadek nowych inwestycji był mniejszy. Bardzo słaba aktywność inwestorów była w województwach opolskim i świętokrzyskim tu koniunktura była podobna jak w najgorszych latach. Natomiast grudzień potwierdził że województwa: mazowieckie, małopolskie i śląskie to absolutna czołówka inwestycji w Polsce zarówno publicznych jak i prywatnych ( w grudniu te województwa stanowiły o blisko 48% nowych inwestycji budowlanych )...

Udział działów w handlu budowlanym czołowych sieci grudzień 2017

W 2017 roku handel budowlany był wyraźnie słabszy niż w ostatnich dwóch latach, ale w grudniu spadł do poziomów wyjątkowo niskich. Z naszych ankiet wynika, że klientów w sieciach budowlanych ratowała sprzedaż choinek i ozdób świątecznych, bo materiałami budowlanymi interesowała się wyjątkowo mała liczba klientów. W porównaniu do ubiegłego roku przede wszystkim spadła frekwencja w działach płytek i wykładzin, farb i lakierów oraz w oświetleniowo-elektrycznych. Można więc powiedzieć że głównie kulał handel wykończeniowy. W porównaniu do ubiegłego miesiąca, w sieciach budowlanych spadło zainteresowanie działami meblowo-drewnianymi, płytek i wykładzin, farb i lakierów , a przede wszystkim instalacyjno-sanitarnymi ( spadek o 5% udziału w sprzedaży ). Za to znacznie wzrosło zainteresowanie klientów działami ogrodowymi ( o 16% ) - sprzedaż choinek i ozdób świątecznych. Podobnie jak w usługach budowlanych wyraźnie widać odwrót inwestorów w grudniu od budownictwa zwłaszcza wykończeniowego co może rzutować na wyniki koniunktury na początku nowego roku
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem