SikaSeal-121 Roof Seal dekarski
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2020-07-31
Po raz pierwszy od kilku lat w lipcu nastąpił tak duży spadek koniunktury. Zazwyczaj lipiec był szczytowym miesiącem w budownictwie obok wiosennych miesięcy. W tym roku koniunktura wg naszych wskaźników spadła w stosunku do ub roku nawet o 12,2% r/r. Jednak biorąc pod uwagę poprzednie dobre dla budownictwa miesiące w tym roku dramatu nie ma. Tylko czy obecny spadek zainteresowania inwestorów pracami budowlanymi nie zostanie na dłużej ? Firmy już łączą obecny spadek zamówień nie tylko z wakacjami, spadkiem koniunktury w cyklu, ale także z rosnącymi zachorowaniami Covid 19 . Dziwnym trafem zanotowaliśmy duży spadek inwestycji budowlanych na Śląsku i w Małopolsce gdzie jest najwięcej zachorowań. W lipcu znacznie spadły zamówienia na domy prywatne w stosunku do ub roku, ale także na tynki wewnętrzne i usługi ogrodzeniowe. Z wielkim trudem dźwiga się ze sporej utraty rynku branża wykończeniowa, ale ta ma akurat coraz lepszy rynek.  Przy bardzo dobrych zyskach jednostkowych firm, spadek obrotów podyktowany kurczącym się rynkiem nie jest jeszcze tak groźny jeśli będzie trwał tylko przez wakacje. Jeśli jednak jesienią nadal będzie coraz mniej inwestorów to firmy zaczną mieć kłopoty finansowe. Tym bardziej, że ceny usług budowlanych jednak spadły w niewielkim stopniu w lipcu, a więc szybciej ( zazwyczaj to się dzieje jesienią ). Spadek cen w tak wielu branżach jest po raz pierwszy od 3 lat. Na szczęście dla firm także spadają koszty w firmach głównie koszty pracy, ale sprzęt i narzędzia również są w miarę stabilne. Największą barierą utrudniającą firmom działalność były bark zleceń, zatory płatnicze i duża konkurencja ( stanowiły bariery dla ponad 80% ankietowanych na grupie 756 firm )......tekst zastrzeżony

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym lipiec 2020 rok

Bardzo mała liczba firm budowlanych mająca w lipcu możliwości wykonawcze ( 31% firm mogło przyjąć zlecenia na lipiec ) świadczy nie tylko o mniejszej podaży firm w okresie wakacyjnym, ale głównie o braku kadr w firmach. Wydaje się, że przy niższej koniunkturze takie wskaźniki świadczą o spadku potencjału usługowego w firmach budowlanych...

popyt na branże budowlane lipiec 2020 rok

W ciągu lipca znacznie poprawił się udział branży wykończeniowej w rynku. Można powiedzieć że "wykończeniówka" to jedyna branża, która na przekór rynkowi nadrabiała straty po lockdown-ie. Ale tylko branża ogrodowa, dekarska, murarsko-zbrojarska oraz stolarka budowlana to branże z większym udziałem w rynku niż w ub roku. W pozostałych branżach mniejszy lub większy spadek zamówień. Największy spadek zamówień notuje branża nadal branża budowy domów, ogrodzeniowa i tynkarska. Ale głębszy brak inwestycji dotyczy także branży: posadzkarskiej, brukarskiej i robót ziemnych. Obecny spadek koniunktury w lipcu w branży budowy domów prywatnych wskazuje, że czeka nas być może głębszy regres w innych branżach za kilka miesięcy. Same budowy deweloperskie nie dadzą "udźwignąć" rynku. Tym bardziej że inwestycje deweloperów też są mocno spowalniane i ograniczane..

Ryzyko działalności firm budowlanych lipiec 2020 rok

W lipcu spadło nieznacznie ryzyko działalności w budownictwie, ale i tak jest one dramatycznie wyższe niż w ub roku. Głównym powodem takiego wzrostu ryzyka jest utrata rynku, spadek cen usług, brak ludzi do pracy ( specjalistów ). Najbardziej ryzykownymi branżami były w lipcu: tynkarska i ogrodzeniowa, a najmniej stolarka budowlana i dekarska. Te ostatnie branże mają olbrzymi rynek inwestycyjny, względnie niskie koszty działalności i stosunkowo mniejsze kłopoty kadrowe

Obroty w firmach budowlanych lipiec 2020 rok

Jednostkowo wyniki finansowe firm były w lipcu jedne z najlepszych w ostatnich latach: średnia marża netto dla wszystkich branż wyniosła 30,7%. Z małymi wyjątkami większość branż budowlanych  spokojnie "wyciągała" zyski przekraczające średnią. Niestety zyski z prowadzonych prac nie szły w parze z dużo słabszymi obrotami. Żeby zobrazować spadek obrotów w tym roku w lipcu nie wystarczy powiedzieć, że był on o -18,1% niższy niż średnioroczna. Lipiec to zazwyczaj szczytowy miesiąc dla budownictwa usługowego, a w ub roku firmy budowlane zanotowały wzrost obrotów w tym miesiącu o +19,2% od średniorocznej. A to oznacza że obroty w firmach w lipcu są niższe nawet o -37% r/r. A to jest porażka !. Wynika to zarówno z uszczuplającego się od lat braku kadr ( firmy są coraz mniejsze ), a teraz także ze spadku koniunktury. Z relacji firm wynika że o dobre opłacalne inwestycje inwestycje jest coraz trudniej...

Tylko w branżach stolarki budowlanej i dekarskiej zanotowały firmy budowlane wzrost obrotów powyżej średniorocznej. Wszędzie w innych branżach spadek obrotów w lipcu, a w branży tynkarskiej nawet o 50%. Firmy tynkarskie jeszcze wytrzymują bo brakuje tynkarzy, a w związku z tym możliwości wykonawcze są bardzo małe. Natomiast spadek obrotów na dłuższą metę spowoduje prędzej czy później wyrównanie podaży i popytu a w końcu większy spadek cen usług...

Średnie marże w firmach budowlanych lipiec 2020 rok

Branże instalacyjna wod-kan-gaz, dekarska i robót ziemnych wykonują najbardziej opłacalne ( popularne ) prace w całym budownictwie. Tu marże netto kształtują się w granicach 40 -50%. To pierwsza liga najbardziej opłacalnych działalności w budownictwie. Z drugiej strony w lipcu mamy takie branże jak ogrodzeniowa czy ociepleniowa na skutek wysokich kosztów działalności i spadku cen usług na rynku stają się mało opłacalne. A płynność finansowa jest przeznaczona tylko dla dużych firm. Małe firmy już mają kłopoty z utrzymaniem się na rynku...

W lipcu koszt wyceny pracy firm w postaci 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach spadł do poziomu niższego niż w lutym. Przede wszystkim spadły koszty pracy, a także zaczęły spadać ceny usług budowlanych. Przy takich tendencjach ewentualny brak powrotu inwestorów w drugiej połowie sierpnia może doprowadzić do spadku rozliczeń godzinowych firm nawet poniżej 38 zł netto/h...

Koszty firm w tym miesiącu niemal zbliżyły się do tych ze stycznia br. A więc sprzed podwyżek płac minimalnych. Tak zostały zredukowane stawki za prace w najwyższym poziomie kwalifikacji. Spłaszczenie siatki płac jest widoczne nie tylko w budownictwie. Tu jedna uwaga ewentualne dalsze podnoszenie płac minimalnych przy kurczącym się rynku może tylko odbić się na wydajności pracy lub gorzej - na braku pracy dla osób niewykwalifikowanych. To już się dzieje...

Rynek budowlany w województwach lipiec 2020 rok
Do największych spadków podaży nowych inwestycji doszło w lipcu w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim i zachodniopomorskim. Tu spadek nowych inwestycji względem średniorocznej wyniósł nawet -30%. W województwach łódzkim, małopolskim i świętokrzyskim spadek inwestycji nowych był mniejszy. Za to województwach mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim ,  podlaskim, podkarpackim i wielkopolskim inwestycji było więcej jak przystało na szczytowy miesiąc dla branży. Niepokojący jest nie tyle sam spadek inwestycji w skali kraju ile spory spadek aktywności inwestorów w czołowych województwach: śląskim i małopolskim. To głównie spadek inwestycji w tych regionach rzutuje na średni spadek zamówień w całej Polsce. Zbiega się to także ze wzrostem zachorowań na Covid-19 w tych regionach. Jak mówią nam firmy już oficjalnie, pandemia jednak wpływa na spadającą ilość zamówień w budownictwie, zwłaszcza tych prywatnych...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym lipiec 2020 rok

Lipiec w handlu budowlanym detalicznym był w stosunku do usług bardziej efektywny niż w ub roku, ale nadal słabszy niż w latach wcześniejszych. Nie mniej jest to jakiś przełom. Przede wszystkim więcej niż w ub roku było klientów ogrodowych i stricte budowlanych co wynika ze zmiany ( pandemia) sposobu życia. Klientów teraz bardziej interesują działki, małe budowy. Niestety handel budowlany teraz wypadał gorzej dla działów: instalacyjno sanitarnych, płytek i wykładzin. Tu znacznie spadły zakupy klientów..
W porównaniu do ub miesiąca w lipcu sprzedawały się lepiej produkty z działów budowlanych, farb i lakierów, elektryczno-oświetleniowe. Za to zdecydowanie mniej klientów było w działach meblowo-drewnianych i ogrodowych. Chociaż ten ostatni i tak cieszył się większa popularnością niż rok temu...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem