Remonty i Wykończenia Warszawa
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2017-07-31
Bardzo wysoka koniunktura w budownictwie jaką mieliśmy na początku lipca nie trwała długo, bo w połowie lipca zaczęła spadać wraz ze zbliżającym się szczytowym okresem wakacyjnym. Ale i tak lipiec w tym roku był lepszy pod względem podaży nowych inwestycji niż rok temu i był drugim najlepszym miesiącem po maju w tym roku. Dobra koniunktura nie zawsze idzie w parze z dobrą kondycją firm. Taki czas mamy w tym roku ponieważ w lipcu znów zaczęły spadać marże firm budowlanych z powodu gwałtownie rosnących kosztów pracy. Wysokie koszty działalności i brak ludzi do pracy pomimo dobrej koniunktury zbliża firmy do bardzo wysokiego ryzyka działalności. W lipcu niemal zawsze firmy budowlane mają kłopoty z utrzymaniem kadr robotniczych, ale w tym roku "zmagają się" z niemal zerowym bezrobociem już od kwietnia. Utrzymujące się wysokie ryzyko działalności gospodarczej z pewnością zwiększy liczbę upadłości firm budowlanych w tym roku. Już dane na ten temat są niepokojące. Bardzo wysoki popyt utrzymywał się głównie na branże wykończeniową, murarsko-zbrojarską i elewacyjną. Do bardzo niskiego poziomu spadł popyt na usługi ogrodnicze, a także ogrodzeniowe ( tu pod koniec lipca sytuacja poprawiała się ). Jak zwykle większość nowych inwestycji skupiły na sobie województwa z wielkiej piątki: mazowieckie ( 24% ), małopolskie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Poprawiał się udział w rynku całego Pomorza ( północnych województw). Największą bariera utrudniającą firmom działalność był brak robotników budowlanych ( podobnie jak przez pięć ostatnich miesięcy ), ale także zatory płatnicze ( wzrost zagrożenia ), wysokie koszty pracownicze ( również wzrost zagrożenia ) i dla niektórych wysokie podatki i brak zleceń. Ogólnie sierpień zapowiada się mniej optymistycznie ( patrząc na pikujący już w dół handel budowlany ), ale także na pewną prawidłowość w usługach. Jeżeli lipiec miał dobrą koniunkturę to zazwyczaj sierpień jest już słabszy...


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w lipcu 2017

W lipcu dostępność firm budowlanych spadła do 33% i jest najniższa od początku roku. Tu trzeba zaznaczyć, że małe firmy budowlane również w lipcu robią sobie wakacje wiedzione medialnym optymizmem. Dlatego w sierpniu spodziewamy się wzrostu dostępności firm dla inwestorów zwłaszcza w drugiej jego połowie. Z powodu braku ludzi do pracy rozdrobnione polskie przedsiębiorstwa budowlane obejmują swym zasięgiem jedną góra dwie inwestycje, a to powinno sprawić że nie powinny one narzekać na brak pracy. Nawet jeśli koniunktura w budownictwie spadnie to przy tej liczbie firm na rynku inwestycji nie powinno brakować do późnej jesieni...

popyt na branże budowlane lipiec 2017

Branża wykończeniowa w lipcu biła rekordy popularności wśród inwestorów ( blisko 24% udział w rynku ), ale zauważalny był też wzrost popytu na prace murarsko-zbrojarskie, wzrost inwestycji w domy prywatne oraz wysoki popyt na elewacje i docieplenia ( mniejszy niż w zeszłym roku w tym samym miesiącu ). Występuje nadal wysoki udział w rynku inwestycji dekarskich i tynkarskich wewnętrznych. Bardzo słaby popyt notowały firmy ogrodnicze, ale niski był też udział prac ogrodzeniowych. Pod koniec lipca popyt na bramy i ogrodzenia zaczął się w końcu poprawiać. W porównaniu do ubiegłego miesiąca wzrósł popyt na prace elektryczne , ale spadł na roboty ziemne i prace posadzkarskie. Ta ostatnia branża wyraźnie nie ma szczęścia w tym roku, a działalność tego typu jest mało opłacalna...

Ryzyko działalności firm budowlanych lipiec 2017

W lipcu ryzyko działalności firm budowlany po niewielkim spadku na koniec miesiąca znów osiągnęło krytyczne stadium podobnie jak w czerwcu. Głównym powodem tak wysokiego ryzyka ( średnio w granicach 40% nieudanych inwestycji ) jest brak pracowników , niestabilność kadr robotniczych, wysokie koszty pracy w wielu przypadkach nieadekwatne do cen usług. Również koniunktura chociaż dobra to nie na tyle wysoka żeby dawała firmom bezpieczeństwo ciągłego dopływu zleceń. Tym bardziej że firmy w ostatnich latach mocno zaniedbały swój marketing i każde wahanie na rynku od razu skutkuje przestojami. Trudno żeby praca w atmosferze wysokiego ryzyka działalności wprawiała je hura optymizm, ale sądząc po badaniach dużych przedsiębiorstw przez GUS nastroje są coraz lepsze. Nasze firmy tego optymizmu nie podzielają. Owszem rynek jest dobry, ale warunki ( otoczenie ) w jakich przyszło im pracować są najgorsze od lat. Lata 2006 -08 na razie pozostają tylko w sferze dobrych wspomnień. Najmniej ryzykowną branżą w lipcu były usługi wykończeniowe ( mały wkład finansowy, olbrzymi rynek, marże pozwalające utrzymać się nawet małym brygadom. Większe ryzyko ponosiły firmy murarsko-zbrojarskie ( ale jeszcze w granicach bezpiecznych ) dzięki rosnącym szybko cenom usług, równie wysokiej koniunkturze. Pozostałe branże znalazły się w grupie bardzo wysokiego ryzyka ponad 30% , a branża ogrodzeniowa ( niskie ceny i słaby rynek), elektryczna (bardzo wysokie koszty pracy ) i posadzkarska ( słaby rynek, niskie ceny usług przy wysokich kosztach pracy) nawet 50%...

Średnie marże w firmach budowlanych lipiec 2017

Poprawa koniunktury w lipcu niestety nie poprawiała już rentowności firm budowlanych. Firmy działały w lipcu obciążone najwyższymi od początku roku kosztami ( głównie koszty pracy) i w atmosferze bardzo wysokiego ryzyka działalności ( niska stabilność kadr, wysokie ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji ). To wszystko wpłynęło na średni spadek marż netto nawet poniżej 27%, dopiero koniec miesiąca przyniósł względna stabilizację. Lipiec to zazwyczaj najtrudniejszy miesiąc dla firm pod względem utrzymania kadr robotniczych. Wówczas występuje duży odpływ kandydatów do pracy ( w tym roku było ich nieco więcej niż w zeszłym roku oraz w czerwcu br.( tu pomogła pogoda nie zachęcająca do urlopów ) oraz wejście w szczytowy okres inwestycji publicznych. W tym roku zapotrzebowanie na robotników budowlanych był wyższe niż w ubiegłym i najwyższe od początku roku, to spowodowała dość gwałtowne konkurowanie o pracowników i wzrost płac. Dlatego dominującym kosztem były koszty pracy, pozostałe były dość stabilne ( koszty paliw i narzędzi odnawialnych wzrosły mniej znacząco. W lipcu rentowność firm mierzona marżami netto był wyższa niż w roku 2015 o 2% i niższa o 2,5% niż w roku ubiegłym. Możemy więc mówić o niższych zyskach firm pomimo ogólnej poprawy koniunktury w stosunku do ubiegłego roku przez pierwsze 7 miesięcy br. Koszty pracy rosną nieubłaganie podsycane ręcznym sterowanie najniższymi pensjami i ogólnym katastrofalnym brakiem ludzi do pracy. W tym roku swoją wartość znacząco podnieśli pracownicy z Ukrainy, którym otwarto de facto rynek pracy w krajach zachodnich. W tych warunkach polskie firmy budowlane przy obecnych technologiach nie są w stanie rekompensować kosztów jak tylko ceną usług. Z drugiej strony już w lipcu widoczna była bariera której cena usługi już jest nie do zaakceptowania ( głównie rynek prywatny ). Nie idzie więc wprost kompensować wyższych kosztów pracy, dlatego firmy muszą dzielić się marżą z pracownikami. W lipcu nadal największe marże "osiągają" firmy instalacyjne wod-kan-gaz, tynkarskie i robót ziemnych. Bezpieczne marże mają także firmy dekarskie i wykończeniowe. W drugiej połowie lipca poprawiały się szybko dotychczas niskie marże w branżach murarsko-zbrojarskiej i elewacyjno-dociepleniowej. Najniższe marże występują w branży ogrodzeniowej, ale także elektrycznej i posadzkarskiej. Głównym powodem są wysokie koszty pracy i ( w przypadku posadzek i ogrodzeń ) dość niskie ceny usług na rynku...


Rynek budowlany w województwach lipiec 2017

Wysoka koniunktura w budownictwie była głównie udziałem województw: mazowieckiego i małopolskiego (46% rynku nowych inwestycji). Koniunktura wyraźnie słabsza była województwie świętokrzyskim tutaj nie zanotowaliśmy wzrostu. W stosunku do ubiegłego miesiąca koniunktura wyraźnie rosła na całym Pomorzu, a słabsza był w województwie łódzkim i lubelskim. Patrząc na wszystkie regiony nadal nie słabnie znaczna przewaga nowych inwestycji (głównie prywatnych i deweloperskich ) w rejonie Warszawy w stosunku do innych regionów. Mazowsze jest największym beneficjentem obecnego popytu podobnie jak w marcu. Wydawałoby się że okres wakacyjny zniweluje ta przewagę, ale bardzo słaba pogoda sprzyjała remontom i budową zresztą nie tylko w tym regionie.

Udział działów w handlu budowlanym czołowych sieci lipiec 2017

Handel budowlany w pierwszej połowie lipca był bardzo optymistyczny i przypominał lata 2015-16, ale w drugiej połowie miesiąca mieliśmy już spadek zainteresowania materiałami budowlanymi co w konsekwencji dało szczytowy podobny jak w kwietniu poziom frekwencji klientów w czołowych sieciach handlowych. W stosunku do ubiegłego roku więcej klientów odwiedziło działy farb i lakierów oraz działy instalacyjno-sanitarne. Spadł natomiast udział klientów w działach budowlanych ( ciężkie materiały ) oraz narzędziowych... Czy budownictwo wychodzi już z kryzysu ? To pytanie zadają sobie wszyscy związani z branżą. Handel na razie na to nie wskazuje, a i w usługach "dużego odbicia" wciąż nie ma. Wszędzie natomiast brakuje pracowników fizycznych co stwarza wrażenie wyższej koniunktury niż w ubiegłych latach. W stosunku do ubiegłego miesiąca lipiec zaznaczył się w handlu wyższym zainteresowaniem klientów działami: meblowo-drewnianymi, farbami i lakierami, płytkami i wykładzinami, elektryczno-oświetleniowym i instalacyjno-sanitarnym. Spory spadek zainteresowania dotyczył działów ogrodowych ( to zrozumiałe - najlepszy czas ogrody mają już za sobą ) i maszynowo - narzędziowy. Spadek w działach urządzeń i narzędzi wskazuje na wciąż niepewną sytuację usług budowlanych tym bardziej, że sprzedaje się ich wyraźnie mniej niż rok temu..
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem