Remonty i Wykończenia Warszawa
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news

Spadek koniunktury wyhamował w lipcu

W lipcu koniunktura w budownictwie była niewiele gorsza od tej w ub miesiącu, ale nasilają się oznaki kryzysu...


Słowo kryzys jakoś starają się wszyscy omijać, a w budownictwie spuszcza się na niego zasłonę milczenia. Bo trudno się pogodzić ze spadkiem po niemal 9 letnim wzroście w branży budowlanej. O ile rynek budowlany jeszcze nie jest w kryzysie bo trwają wykończenia wcześniej zbudowanych struktur. Mamy mnóstwo mieszkań i domów jeszcze do skończenia. Jednak nowych inwestycji jest mało zwłaszcza tych prywatnych, gdzie jak pokazujemy w dziale branże budowlane jesteśmy już w kryzysie jeśli chodzi o budowy domów. Owszem lipiec zatrzymał falę spadków w tej branży, ale do wyjścia z zapaści droga daleka. Dobrą wiadomością jest natomiast wyraźne stabilizowanie się cen usług budowlanych i oczekiwanie na podobny trend w cenach materiałów budowlanych. Te niestety w lipcu znów osiągnęły w zestawieniu rok do roku szczyt drożyzny. Jak rynek cen i popytu się ustabilizuje budownictwo wróci do normalnej gry rynkowej wówczas będzie szansa znów na wzrost. Oczywiście do tego potrzebne będą decyzje polityczne i gospodarcze. Polska czeka na środki UE dla KPO to jest niezbędne do wzrostu gospodarczego i inwestycji, ale także na plany dalszego rozwoju budownictwa zwłaszcza mieszkaniowego. Z obecnym balastem kosztownych kredytów i wysokiej inflacji tego nie będzie. W lipcu najlepiej rozwijały się branże wykończeniowa, tynkarska i ogrodzeniowa, ale silną pozycję ma także branża ociepleniowa. Bardzo słabe są natomiast lipcowe wyniki dla handlu budowlanego detalicznego. Tu upały pogłębiły brak zainteresowania klientów zakupami budowlanymi. Usługi budowlane regionalnie najbardziej słabły w silnych zurbanizowanych regionach ( czas wakacji ), ale województwo małopolskie jest tego zaprzeczeniem. Nowych inwestycji w tym regionie było tyle ile w województwie mazowieckim. Zwłaszcza aktywni byli inwestorzy w miastach górskich. I na koniec wyraźne widać pogarszającą się gospodarkę finansową w firmach: spadają marże, jest duża presja płac przy wolniej rosnących cenach usług. Także obroty w firmach wciąż są poniżej średniorocznej ( w lipcu o-20% ). Ale najgorszy jest znaczny wzrost zatorów płatniczych rodem z przerażających czasów kryzysu bo aż 25% ankietowanych firm informowało nas o problemach z zaległościami płatniczymi ich kontrahentów, brakiem odbioru terminowych prac i ogólnym przeciąganiu płatności. Zatory płatnicze to była druga bariera po braku zleceń utrudniająca działalność budowlaną. A były to bariery w lipcu dominujące...


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Lipiec 2022 rok

W lipcu do 71% wzrosła liczba firm z wolnymi mocami usługowymi w kolejnych tygodniach. Takiej sytuacji w szczycie sezonu nie pamiętamy od wielu, wielu lat. Co gorsze firm bez wypełnionych kalendarzy zleceniami przybywa z tygodnia na tydzień. Być może jak inwestorzy wrócą z wakacji będzie w czym wybierać co przyczyni się do ustabilizowania cen usług. Być może...


popyt na branże budowlane Lipiec 2022 rok


 • Zwrot w zamówieniach na domy prywatne w lipcu

 • Bardzo dobry rynek w branży tynkarskiej, wykończeniowej i ogrodzeniowej

 • Spadek inwestycji w branży brukarskiej i ogrodowej

Podsumowanie branżowe lipca zaczniemy od branży budującej domy prywatne bo tu dzieją się ciekawe rzeczy. W lipcu zgłoszonych domów do budowy dla naszych firm było nieco więcej niż w czerwcu !. A więc nastąpił koniec tendencji spadkowej ( przynajmniej na razie ). W ujęciu rocznym lipiec do lipca z ub roku spadek wyniósł już -18,9%. Tu trzeba podkreślić, że już w lipcu ub roku nastąpiło zatrzymanie boom budowlanego. Jest więc już gorsza baza. I teraz najważniejsze w ujęciu całego roku 2022 do innych lat cofnęliśmy się z budową domów do 2013 roku najgorszego pod tym względem. I nie jest powiedziane czy jeszcze się sytuacja w tej branży nie pogorszy bo stopy procentowe zapewne odstraszająco jeszcze wzrosną, a początek zimy może priorytety Polaków jeszcze bardziej zawęzić do działań egzystencjalnych. Tyle jeśli chodzi o budowy domów. Największy udział w rynku miała w lipcu ponownie branża wykończeniowa, która pod koniec miesiąca jeszcze urosła stanowiąc znów 20% całego rynku nowych inwestycji. Na drugim miejscu była branża ociepleniwo - elewacyjna z dalszym wzrostem inwestycji i z udziałem rynku ok 11% i trzecia gasnąca branża murarsko-zbrojarska z udziałem 10% i dalszym spadkiem inwestycji poniżej średniorocznej o ok -7%. Za to największym wzrostem inwestycji może pochwalić się branża tynkarska, która urosła w lipcu o 28% powyżej średniorocznej oraz branża bram i ogrodzeń, która "urosła" o 17% powyżej średniorocznej. Największy spadek nowych inwestycji poniżej swojej średniej mieliśmy za to w branży brukarskiej i ogrodowej. Ta ostatnia już skończyła swój szczyt co jest naturalne, ale pogorszenie rynku w branży brukarskiej jest już niepokojące. W sierpniu zwłaszcza w drugiej połowie oczekujemy dalszej poprawy w branży wykończeniowej, ale także dociepleniowej, instalacyjnej wod-kan-gaz, ale także brukarskiej i dekarskiej. W pozostałych branżach rynek może już się pogorszyć...Ryzyko działalności firm budowlanych Lipiec 2022 rok

Ryzyko działalności budowlanej przekroczyło 50% a to oznacza że co druga realizowana inwestycja była dla firm nieudana. Najbardziej ryzykowne do działalności były w lipcu branże: ogrodzeniowa i brukarska gdzie znaczne koszty pracy obniżają marże w firmach, a rynek usług jest niewystarczający. Do tego firmom bardzo trudno jest podnieść ceny usług.Najmniej ryzykowne są branże: wykończeniowa i tynkarska gdzie duży rynek daje gwarancje i stabilność branżom przy jednocześnie wysokich cenach usług pozwalających na dobrą płynność finansową. Jest tylko jedno, ale ryzyko 30% oznacza że co trzecia inwestycja jest nieudana co nie jest dobrym wynikiem. Jednak na tle innych branż można mówić większej stabilności...

Bilans: 2022-07-31

 • Spadek obrotów i wyrównanie marż pod koniec lipca w usługach budowlanych

 • Niebezpieczne zatory płatnicze zwiększają ryzyko działalności budowlanej

 • Koszty działalności budowlanej stabilizowały się w lipcu
Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

Przez niemal cały lipiec widać było spadek marż w budownictwie usługowym, ale pod koniec miesiąca firmy podniosły ceny w newralgicznych branżach ( wykończeniowa, branże terenowe, tynkarska, elewacyjna czy dekarska ) co w rezultacie odbudowało średnie marże. Niestety w szerszej perspektywie firmom budowlanym grozi utrata dotychczasowej wysokiej rentowności prac. Marże 35% i wyżej będą coraz trudniejsze do utrzymania. W branżach tynkarskiej, instalacyjnej wod-kan-gaz, dekarskiej czy posadzkarskiej na razie jednak tego nie widać. W lipcu spadły za to obroty ( na koniec lipca nawet poniżej -20% od średniej w roku ). Spadek obrotów był jednak najmniejszy od lutego br. Zatem nie jest aż tak źle jak mówią i piszą inwestorzy i analitycy, ale kierunek jest jednak w dół. Lipiec to także wzrost zatorów płatniczych, które niszczą płynność finansowa firm i ograniczają zdolności usługowe. Jeśli sytuacja się nie poprawi to zatory płatnicze mogą decydować o kondycji finansowej firm. W lipcu niemal 1/3 firm zmagała się z odzyskaniem należności za wykonane prace. To są wskaźniki niemal kryzysowe...Obroty w firmach budowlanych Lipiec 2022 rok

O 27% wzrosły w lipcu obroty powyżej średniorocznej w branży tynków wewnętrznych i 1,5% w branży elewacyjno - ociepleniowej. Wszystkie pozostałe branże to spadek obrotów od -12% do -25%, a w branżach instalacyjnych i murarskiej od -35% do -40%. A więc dla niektórych branż miesiąc bardzo słaby i to pomimo wyhamowania spadku koniunktury w lipcu...

Średnie marże w firmach budowlanych Lipiec 2022 rok

Wysokie marże netto nadal występują w branżach: tynkarskiej, posadzkarskiej, dekarskiej, instalacyjnej wod-kan-gaz i wykończeniowej. W branży wykończeniowej można mówić w 2022 roku nawet o wzroście marż w porównaniu do ub lat. Tutaj zdecydował czynnik jeszcze sporego popytu po inwestycjach w domy i mieszkania z ub roku ( niemal 20% udział inwestycji remontowo-wykończeniowych w rynku ), a także chaos cenowy, który firmy dobrze wykorzystały. Jesienią jednak rynek wykończeniowy będzie już się uspokajał, a branża jest bardzo wrażliwa cenowo na zmiany koniunktury ( większa konkurencja niż w innych branżach ). Zbyt niskie marże nadal występują w branży ogrodzeniowej i elewacyjnej. Tu każde opóźnienie realizacji wykonania już skutkuje problemami z płynnością finansową. Zwłaszcza branża elewacyjna jest pod tym względem bardzo niestabilna finansowo...

W lipcu koszt 1 roboczogodziny w rozliczeniach miedzy firmami za prace niemetryczne wzrósł do 45,71 zł netto. Głównym powodem rosnących kosztów były przede wszystkim koszty pracy i w mniejszym stopniu rosnące ceny usług. W kolejnych miesiącach tempo wzrostu tej stawki powinno rosnąć wolniej, ale rynek budowlany jako całość wcale nie jest mniej przewidywalny niż w poprzednich miesiącach. Jest duża presja na płace w budownictwie i spore zatory płatnicze co może zmuszać firmy do większych zabezpieczeń cenowych...

W lipcu wyraźnie spadły ceny paliw co wpisało się w mniejszy wzrost kosztów działalności. Niestety rosły koszty pracy które są najważniejszym czynnikiem kosztotwórczym w firmach budowlanych. Mieliśmy mniejszy wzrost cen sprzętu i narzędzi budowlanych ok 1,8% m/m co w rezultacie dało niewielki wzrost kosztów w porównaniu do ub miesiąca. Wiele składowych kosztów zaczęło więc się stabilizować. Czynnik niepewności działań gospodarczych jest nadal tak duży, że trudno coś przewidywać w naszym kraju. Na razie także inflacja jakby przestała rosnąć ( dane GUS za lipiec )...

 • Duży spadek koniunktury w lipcu w woj. opolskim i dolnośląskim

 • Wzrosły w lipcu inwestycje na ścianie wschodniej i w Małopolsce

 • Słabszy rynek w dużych aglomeracjach w środku wakacjiWiadomości regionalne usługi

Bardzo słabo w lipcu wyglądał rynek budowlany w województwach: dolnośląskim i opolskim, ale także w wielkopolskim i zachodniopomorskim. To przy najmniej dwa województwa "filary" ( dolnośląskie i wielkopolskie wpływały na niższą aktywność rynku. To głownie spadek koniunktury w tych regionach zwłaszcza pod koniec lipca przyczynił się do dalszego trendu spadkowego. W województwach: małopolskim, podkarpackim czy podlaskim za to można mówić o zdecydowanym wzroście nowych inwestycji. Rynek budowlany w Małopolsce wyprzedził ten na Mazowszu pod względem nowych inwestycji choć rynek mazowieckim był w lipcu wyraźnie słabszy. Cóż wakacje, upalne lata też robi swoje zwłaszcza w regionach mocno zurbanizowanych. Tu inwestorzy prywatni tym bardziej odpoczywają od inwestycji. Patrząc jednak na pozostałe regiony Polski to więcej było w lipcu tych gdzie koniunktura pogarszała się niż tych gdzie rosła. Stąd w aspekcie krajowym mieliśmy nieznacznie niższa koniunkturę niż w czerwcu. To jednak i tak dobra wiadomość bo widać wyhamowanie spadku i rynek wraca do równowagi także pod względem cen i zaopatrzenia...


Rynek budowlany w województwach Lipiec 2022 rok


 • Handel najsłabszy w lipcu od wielu lat

 • W porównaniu do czerwca więcej osób kupuje ciężkie materiały budowlane

 • Spadła sprzedaż farb i lakierów oraz art. sanitarnych w handlu detalicznym
Handel budowlany w lipcu to poważna porażka. To najgorszy handel w tym czasie od wielu lat. Tu na pewno pomogły upału które skutecznie zniechęcały klientów do kupowania, ale to w handlu jest tez widoczny odwrót od budownictwa. W lipcu ruch handlowy w sieciach był także najgorszy w tym roku. Jeśli porównamy strukturę sprzedaży do roku 2019 a więc sprzed pandemii bo tak najlepiej porównywać to jest widoczny spadek zainteresowania farbami i lakierami oraz artykułami sanitarno - instalacyjnymi. Tu spadki są największe. Jest także spadek w narzędziach i sprzęcie oraz materiałach budowlanych. Wyraźnie więcej klientów było za to w działach ogrodowych.Udział działów branżowych w handlu budowlanym Lipiec 2022 rok

W porównaniu do ub miesiąca więcej klientów odwiedziło działy: budowlane ( a jednak ) i meblowo drewniane w pozostałych działach raczej spadek zainteresowania. Najwięcej klientów odwróciło się od działów płytek i wykładzin oraz ogrodowych....
Zatrudnię tynkarzy i posadzkarzy Poznań
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem