Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Pracownicy budowlani w całej Polsce ! ogłoszenia praca, stanowiska - stawki za 1h pracy - wszystkie województwa - oferty
Komentarz rynek pracy w budownictwie 2023
Oferty PracyRynek Pracy 2023Komentarz rynek pracy w budownictwie 2023
Słowo kluczowe
Województwo
Miejscowość
Rodzaj ogłoszenia

Rynek pracy w budownictwie w 2023 roku ( analiza )

Rok 2023 przyniósł dalsze pogorszenie rynku pracy. Nie jest to jednak nadal rynek utrudniający zdobycie pracy. W pierwszym półroczu bezrobocie w branży nawet wzrosło do 6,2%, ale w drugiej połowie roku sytuacja poprawiła się i wskaźnik już był w granicach 4,2%. Ale zarówno pierwszy jak i drugi wskaźnik nadal dawał pracownikom znaczną przewagę na rynku pracy. W budownictwie usługowym to nadal firmy muszą intensywnie zabiegać o pracowników bo inaczej ich kadry będą dziurawe jak sito. To wszystko dzieje się przy bardzo słabym rynku budowlanym bo tak duży jest kryzysy demograficzny i mała podaż robotników z zagranicy. W 2023 roku także sporo robotników z upadających firm budowlanych już ni wracało do zawodu, a szukało stabilniejszej pracy w branżach magazynowej, spedycyjnej czy transporcie. Zwłaszcza w pierwszej połowie roku gdzie płace robotnicze okazywały się mało atrakcyjne na tle innych branż. W drugiej połowie roku, a zwłaszcza późną jesienią płace już rosły szybciej ( ruszyły budowy deweloperskie ) Średni wzrost wynagrodzeń w roku 2023 przekroczył 15,7% i był najwyższy nominalnie w historii naszych notowań. Płace netto rosły tylko o ok 1,2% szybciej niż w ub roku, ale przy znacznie niższej inflacji ( w ub roku odwrotnie ). To spowodowało że siła nabywcza płac robotniczych znacząco poprawiała się i działania w kierunku znacznego wzrostu płac minimalnych w roku 2024 pozwolą na dalsze podwyżki średnich płac przynajmniej na tym poziomie jak w roku 2023. Chyba, że w Polsce pojawi się znów bardzo wysoka inflacja. Na razie takich złych prognoz nie ma. I jeszcze na koniec warto wspomnieć, że forsowanie ustawowe płac minimalnych w górę spowodowało, że pracownicy bez kwalifikacji uzyskali podwyżki w roku 2023 o 21%, a pracownicy z kwalifikacjami tylko o 13%. A więc spłaszczanie siatek wynagrodzeń trwa w budownictwie w najlepsze i czasem trudno się dziwić, że nie ma fachowców. Kontynuowanie tej polityki niszczy ludzi z ambicjami i specjalizacją...


Zapotrzebowanie i podaż robotników budowlanych 2023 rok

Największe braki kadrowe odczuwały firmy wykończeniowe zwłaszcza późną wiosną. Brakowało malarzy, szpachlarzy, monterów suchej zabudowy, glazurników ( płytkarzy ), ale w drugiej połowie roku także murarzy, zbrojarzy, cieśli. Permanentne braki kadr dotyczyły także instalatorów wod-kan-gaz i dociepleniowców, pracowników na elewacjach. W roku 2024 mniejsze braki kadrowe dotyczyły tynkarzy, posadzkarzy czy monterów, ślusarzy...

Bezrobocie wśród poszukujących pracy robotników budowlanych 2023 rok

W rozporządzeniu resortu pracy ustalono, że najniższa krajowa płaca w 2023 roku wynosi 3600 zł brutto, czyli na umowę o pracę 2 783,86 do ręki (netto). W roku 2023 wzrosła też minimalna stawka godzinowa do 23,50 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Wysokość godzinowej stawki z pracę jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co stanowi kwotę w podstawowym wymiarze ( 8 godzinny dzień pracy ) ok 17 zł - 21 zł netto/h w zależności o liczby godzin przepracowanych w miesiącu.

Bezrobocie średnioroczne wśród robotników budowlanych w poszczególnych latachWykres poniżej przedstawia jak kształtowały się średnie stawki a pracę robotników budowlanych w ciągu poszczególnych miesięcy w roku. Wykres pokazuje wyraźne przyśpieszenie wzrostu płac od maja i praktyczni do końca roku ten trend się utrzymywał. Wzrost koniunktury pod koniec roku nie pozostawał bez wpływu na decyzje płacowe firm. Silnie odczuwalne braki kadrowe nawet po sezonie będą zmuszały firmy do konkurowania na rynku płacą. Sytuacja na rynku pracy podczas bessy w budownictwie pokazuje, że koszt pracy jeszcze przyśpieszy w roku 2024.

stawki za godzinę pracy w budownictwie 2023 rok


------------------------------------------------
Najwyższe średnie zarobki robotnicze notowaliśmy w roku 2023 dla tynkarzy, ale także dla operatorów maszyn ( średnio pond 5000 zł na rękę ). Nieco mniejsze wynagrodzenia, ale równie z czołówki otrzymywali dekarze i cieśle szalunkowi ( średnio ponad 4500 zł netto ). Najniższe wynagrodzenia firmy wypłacały fachowcom od prostych prac wykończeniowych np malarze oraz hydraulikom, stolarzom budowlanym czy nawet posadzkarzom ok 4300 zł netto. Płace podajemy w wymiarze miesięcznym. Jeśli chodzi o płace dla osób niewykwalifikowanych to utrzymywały się on wokół najniższej krajowej choć w słabych regionach jak opolskie, lubuskie czy świętokrzyskie były problemy nawet z najniższą krajową.


Płace robotników budowlanych w latach

Znaczący wzrost średnich wynagrodzeń robotniczych w 2023 roku były ni tylko nominalny, ale przede wszystkim realny. Wzrost płac ponad dwukrotnie wyższy niż wskaźnik inflacji bazowej znów przywrócił atrakcyjność płac w budownictwie, a rok 2024 będzie prawdopodobnie kontynuacją tego procesu. Realnie w roku 2023 płace ni rosły jednak tak szybko jak w 2018 roku gdzie przy inflacji 1,6% płace robotnicze urosły o 12%. To był dotychczas największy wzrost realnych zarobków robotniczych i największy sukces społeczny w tej branży..wynagrodzenia robotników budowlanych w 2023 roku

Płace zostały wyliczone na podstawie proponowanych stawek za godzinę pracy fizycznej netto ( na rękę ) rejestrowanych przez 12 miesięcy w wybranych przez nas zawodach we wszystkich województwach w Polsce. Dotyczą 8 godzinnego dnia pracy z dwoma sobotami w miesiącu. W szczycie sezonu pracownicy budowlani nierzadko pracują po 10 godzin wówczas wynagrodzenia będą wyższe. Stawki są przez nas rejestrowane na podstawie ogłoszeń pracowniczych firm zarejestrowanych w naszym systemie.

Prognozy 2024 .:
W roku 2024 rynek pracy będzie się poprawiał podobnie jak rynek budowlany. Więcej inwestycji deweloperskich mieszkaniowych oraz publicznych i infrastrukturalnych tylko zwiększy zapotrzebowanie na robotników i stopa bezrobocia może znów oscylować wokół 2%. To będzie znacząco podnosić koszty pracy, które i tak zwiększa ustawodawca w postaci dwóch podwyżek płacy minimalnej ( styczeń , lipiec ). Koszty pracy mogą więc wzrosnąć nawet o ponad 20% w stosunku do roku 2023. Jak ten wzrost przełoży się na realne wynagrodzenia robotników budowlanych to się okaże. W roku tak dużych wydatków budżetowych i rosnących płac może się okazać że nie uda się inflacji utrzymać nawet na 6% poziomie. Wygaszanie inflacji powinno być priorytetem bo przez tak wysoką inflację jak obecnie tracimy na tym wszyscy i robotnicy i przedsiębiorcy. Na razie spełniamy obietnice wyborcze...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem