malowanie i gładzie natryskowo
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-05-31
Maj dla większości branż budowlanych był ostrzeżeniem, że wystarczy splot wydarzeń i zachowań na rynku żeby koniunktura w budownictwie spadła. Długa majówka, fatalna deszczowa pogoda, spadek inwestycji prywatnych i zawirowania na publicznych budowach oraz chorobliwy brak ludzi do pracy to rezultat majowego załamania. Najbardziej spadły zamówienia na stolarkę budowlaną, roboty ziemne, ogrodowe, ale także w porównaniu do ub roku gorzej wyglądały inwestycje tynkarskie, ociepleniowe i brukarskie. Spadek inwestycji głównie dotyczył województw: opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i pomorskiego. Są wiec wśród nich jednak filary polskiego budownictwa. Pogorszenie rynku wbrew pozorom dobrze wpłynęło na wzrost rentowności firm. Spadło zapotrzebowanie na robotników, a firmy były bardziej wyważone w ustalaniu stawek za prace dla nowych kadr. Wzrosły marże netto w firmach pomimo niewielkiego średniego spadku cen usług na runku. W maju firmom budowlanym najbardziej dokuczał brak ludzi do pracy ( wg ankiet najważniejsza bariera utrudniająca działalność podobnie jak w kwietniu ). Nasi analitycy wskazywali na bardzo małą aktywność na rynku pracy. Drugą najważniejszą barierą były zbyt wysokie koszty pracy ( te w maju trochę spadły, ale wciąż są wysokie w stosunku do wcześniejszych lat ). I trzecią barierą był brak zamówień, a raczej opłacalnych zamówień. To pierwsza tak istotna bariera od lutego br. W czerwcu spodziewamy się poprawy w branży budowlanej bo po pierwsze szykuje się sprzyjająca robotom budowlanym pogoda, a po drugie czerwiec to zazwyczaj rozpoczynający się szczyt budowlany. Oczekujemy wzrostu inwestycji wykończeniowych, ociepleniowych, tynkarskich i posadzkarskich, ale także murarskich i dekarskich. Wg naszych analityków szczy sezonu może być ostatnim wieńczącym wysoką koniunkturę w budownictwie...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w maju 2019

Słaby rynek budowlany w maju nie spowodował gwałtownego wzrostu firm bez pracy. Owszem odsetek firm z niewykorzystanymi mocami usługowymi wzrósł w maju o 3% ale nadal aż 46% firm z naszego systemu ma wypełnione portfele zamówień po brzegi. O długotrwałym kryzysie w branży więc nie ma mowy. W czerwcu sytuacja w budownictwie będzie się wiec poprawiać...


popyt na branże budowlane maj 2019

W maju wyraźnie wzrosły zamówienia w branży wykończeniowej , ogrodzeniowej i lekko zamówienia na domy prywatne. I to tyle dobrych wiadomości bo w pozostałych branżach nastąpił spadek zamówień. Największy spadek inwestycji dotykał branże: stolarkę budowlaną i roboty ziemne, słabo wyglądały także zamówienia ogrodowe. W miarę stabilnie inwestycje trwały od kwietnia tylko w branży tynkarskiej, elektrycznej, brukarskiej i dekarskiej. W większości branż wystąpił największy spadek zgłaszanych inwestycji od co najmniej dwóch lat. W porównaniu do ub roku wyraźny odpływ inwestorów w maju wystąpił w branżach ociepleniowej, tynkarskiej i brukarskiej. Załamał się rynek nie tylko prywatny, ale także publiczny, który ma być motorem utrzymującym budownictwo na wysokim poziomie inwestycji do przynajmniej 22 roku...

Ryzyko działalności firm budowlanych maj 2019

Niski poziom inwestycji w maju to główna przyczyna wzrostu ryzyka działalności budowlanej. Ale budownictwo wciąż ma potężne kłopoty z kadrami robotniczymi i wysokimi kosztami działalności. Najbardziej ryzykownymi branżami w maju były: stolarka budowlana, roboty ziemne i branża elewacyjno - ociepleniowa. Najmniej ryzykowały firmy wykończeniowe, dekarskie i ogrodzeniowe...

Obroty w firmach budowlanych maj 2019

Po raz pierwszy od 3 lat udało się w maju firmom budowlanym podnieść rentowność działalności. Wg naszych szacunków średnie marze netto w budownictwie wyniosły w maju 27,8% . A w branżach: instalacyjnej wod-kan-gaz, dekarskiej, robót ziemnych, ogrodzeniowej i tynkarskiej od 34% do 50%. Nie można więc mówić pomimo wyraźnego spadku inwestycji o kryzysie w branży. Przynajmniej w wymienionych branżach. W maju mieliśmy mniejsze koszty pracy, niewielki wzrost cen paliw i minimalny sprzętu i narzędzi. A ceny usługo budowlanych spadły tylko w niektórych branżach. Wszystko wskazuje na to, że stabilny rynek w czerwcu mógłby utrzymać tak dobre marże, ale jeśli rynek będzie rósł to firmy będą mocniej zabiegać o pracowników i koszty pracy znów wzrosną. Dobre marże to nie wszystko jeszcze firmy muszą robić odpowiednie obroty, a te w maju spadły aż o 1/3 poniżej średniorocznej...

Najmniej obroty spadły w branży ogrodzeniowej i posadzkarskiej od 10% do 20%. A najwięcej w branży stolarki budowlanej, robót ziemnych, instalacyjnej wod-kan-gaz i murarsko-zbrojarskiej ( spadek nawet o -40% poniżej średniorocznej). Jest to więc spora porażka zwłaszcza dla tych branż...Średnie marże w firmach budowlanych maj 2019

O największych zyskach jednostkowych piszemy powyżej, a najmniejsze marże w maju stosowały firmy ociepleniowo - elewacyjne i stolarki budowlanej ( nawet poniżej 20% ). Tak niskie marże stawiają te branże w stan nieopłacalności. Wiele firm zwłaszcza na dużych inwestycjach mówi nam o bardzo niskiej opłacalności elewacji ( zbyt wysokie koszty pracy, niższe niż w ub latach ceny, przestoje i wysokie koszty rusztowań )...

W kontraktach w maju wyraźnie spadła wartość prac firm budowlanych ( o 1,22% ) w stosunku do kwietnia. Może nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby nie był to miesiąc przed szczytem sezonu. Zazwyczaj w tym czasie koszt pracy firm rósł. Koszt 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach na poziomie 36,21 zł netto jest o +7,7% wyższy niż w ub roku, a to wciąż dużo...

Koszty w przeliczeniu na 1 godzinę pracy robotnika budowlanego spadły w maju o -1,7% w stosunku do ub miesiąca. Są jednak wyższe w porównaniu do ub roku o 3,9% r/r . Pomo to wyraźnie widać, że koszty pracy w firmach rosną w tym roku wolniej niż w ostatnich 2 latach...

Rynek budowlany w województwach maj 2019
Najgorszy rynek w maju był w województwie opolskim i świętokrzyskim, ale największy spadek inwestycji w województwach: małopolskim, dolnośląskim, pomorskim. Na tym tle aż dziwne, że wciąż bardzo dobra koniunktura jest w województwie mazowieckim, podkarpackim czy zachodniopomorskim. Średnio inwestycje prywatne, ale także i publiczne załamały się w maju i zapewne słaba koniunktura przeniesie się także na obecnie "mocne regiony" . Przez cały miesiąc nowe inwestycje w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim zajmowały aż 50% rynku i bez nich budownictwo wyglądało by jeszcze gorzej. Nasi analitycy spodziewają się w czerwcu jeśli pogoda dopisze większej aktywności inwestycyjnych w województwach wschodnich i południowych. Czerwiec to także rozpoczęcie tzw szczytu w budownictwie, a więc powinna sytuacja się poprawiać...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci maj 2019

Detaliczny handel budowlany pomimo optymistycznych wskaźników na początku maja nie przełamał niższego niż w ub latach zainteresowania klientów materiałami budowlanymi. W stosunku do ub roku klienci mniej kupowali ciężkich materiałów budowlanych, ale przede wszystkim znaczniej mniej materiałów i art ogrodniczych. Na pewno wpływ na zakupy klientów w tym roku miała fatalna deszczowa pogoda przez cały miesiąc. Jednak nie tylko ona była powodem spadku zakupów ( długa majówka i spadek inwestycji prywatnych również ). Słabszy handel budowlany w dużych sieciach to także ograniczenie handlu w niedziele do jednej w miesiącu. Nie oszukujmy się duże sieci w niedziele robiły czasami obroty jak w 2 dni powszednie. Teraz intensywna handlowo pozostaje tylko sobota. W maju w stosunku do ub miesiąca spadło głównie zainteresowanie klientów art ogrodowymi, farbami i lakierami, art instalacyjnymi oraz sprzętem i narzędziami. Większe zainteresowanie w maju było za to drewnem i art meblowymi oraz elektryczno - oświetleniowymi...

TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem