Usługi brukarskie Poznań firma brukarska
Pracownicy budowlani w całej Polsce ! ogłoszenia praca, stanowiska - stawki za 1h pracy - wszystkie województwa - oferty
Komentarz rynek pracy w budownictwie 2022
Oferty PracyRynek Pracy 2022Komentarz rynek pracy w budownictwie 2022
Słowo kluczowe
Województwo
Miejscowość
Rodzaj ogłoszenia

Rynek pracy w budownictwie w 2022 roku ( analiza )

W 2022 roku rynek pracy w budownictwie pogorszył się zgodnie z przewidywaniami, ale nie miało to wpływu na zmiany układu sił pracodawca - pracownik. W budownictwie usługowym nadal są potężne braki kadrowe, a oceniane przez nas bezrobocie w branży przekroczyło 2,1% i było nadal niższe niż średnia w gospodarce. Wszystko to dzieje się także przy spadającym zapotrzebowaniu na robotników. Sytuacja na rynku budowlanym w 2022 roku powoduje ,że powoli jednak kończy się katastrofalna dysproporcja między popytem na robotników budowlanych, a ich podażą. Są jednak głosy że czeka nas jeszcze większy niż demograficzny. Od czasu wojny na Ukrainie ( luty 2022 ) zdecydowanie spadła podaż obcokrajowców w budownictwie, a to właśnie oni uzupełniali lukę demograficzną. W szczycie sezonu niedobory kadr były wręcz tragiczne. W grudniu 2022 roku zapotrzebowanie na robotników budowlanych szybko spadało, ale ich podaż również znacząco się obniżyła. Trzeba także pamiętać, że budownictwo spadło już ze swojego szczytu i praca w tej branży nie jest już tak atrakcyjna finansowo. Na skutek znacznego wzrostu kosztów życia w 2022 roku były widoczne większe naciski na płace, a wzrost płac minimalnych dyktował warunki ustalania siatki płac w firmach. Ogólnie średnie wynagrodzenia robotnicze wzrosły w 2022 roku o 14,6% , a więc poniżej inflacji bazowej. Rzeczywista siła nabywcza płac robotniczych w budownictwie nadal spada. Wydaje się, że nominalny wzrost płac niczego tu nie zmienia. Co ciekawe płace dla robotników bez kwalifikacji w budownictwie wzrosły tylko o 10,2 %, a płace dla specjalistów o 16,6%. A więc siła nabywcza poprawiała się na korzyść zawodowców...


Zapotrzebowanie i podaż robotników budowlanych 2022 rok

Tradycyjnie w 2022 roku najbardziej brakowało firmom wykończeniowców, murarzy, zbrojarzy, cieśli. Ale to wykończeniowcy zwłaszcza specjaliści byli najbardziej pożądani przez firmy. Także bardzo duże braki kadrowe odczuwały firmy instalacyjne wod-kan-gaz. Pogarszający się rynek budowlany nie stanowił już takiej atrakcji finansowej dla robotników, a przede wszystkim zachwiał bezpieczeństwem stałej pracy. Jak informowały nas firmy wielu robotników decydowało się na zmianę pracy szukając szczęścia w branży spedycyjnej, magazynowej czy transportowej...

Bezrobocie wśród poszukujących pracy robotników budowlanych 2022 rok

W rozporządzeniu resortu pracy ustalono, że najniższa krajowa płaca w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, czyli na umowę o pracę 2363,56 zł do ręki (netto). Ustalona kwota płacy minimalnej stanowi ok. 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Jest to o 7,5 proc. wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 18,30 do 19,70 złdla określonych umów cywilnoprawnych. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rząd ustalił, że minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto. Co stanowi kwotę w podstawowym wymiarze ( 8 godzinny dzień pracy ) ok 15 zł - 18 zł netto/h w zależności o liczby godzin przepracowanych w miesiącu.

Bezrobocie średnioroczne wśród robotników budowlanych w poszczególnych latachNa wykresie poniżej płace w budownictwie praktycznie cały czas były w fazie wzrostowej aż do października. Dopiero w listopadzie i grudniu nastąpił ich wyraźny spadek. Raczej nie na długo bo w styczniu płace minimalne ustawowo znacząco wzrosną co ponownie ustawi siatki płac w górę. Mówi się, że wzrost płac minimalnych spłaszcza te wynagrodzenia, ale 2022 rok pokazuje, że jednak firmy płaciły więcej fachowcom i płace tu rosły szybciej. Jeżeli bierzemy pod uwagę i tak niski wzrost płac w budownictwie ( poniżej bazowej inflacji ) to wydaje się konieczne stanowienie płac minimalnych. W przeciwnym razie doszłoby jak w poprzednim kryzysie 2009-13 do spadku cen usług kosztem zarobków robotników. Tak zawsze jest bariera poniżej której płacić nie można...

stawki za godzinę pracy w budownictwie 2022 rokNajwyższe średnie zarobki w 2022roku należały ciągle do tynkarzy ( średnia płaca to ponad 5500 zł na rękę ). Ponad 4000 zł netto zarabiali średnio także zbrojarze, cieśle i glazurnicy. Najmniej ok 3600 zł netto średnio zarabiali monterzy , ślusarze. Dla niewykwalifikowanych robotników płace nie były niższe niż 2624 zł netto czyli na rękę. Średnie wynagrodzenie to 4094 zł netto dla specjalisty i 2750 zł netto dla niewykwalifikowanego. Dużo wyższe wynagrodzenia występowały w roku 2022 w województwie mazowieckim szczególnie wokół Warszawy średnio ok 5000 zł netto i po drugiej stronie najniższe w województwie świętokrzyskim średnio nawet poniżej 3780 zł netto. Wszystkie kwoty oczywiście w wymiarze miesięcznym...

Wzrost płac robotników budowlanych w latach

Inflacja powoduje zdecydowany wzrost dynamiki płac robotniczych, ale jak pokazujemy jest on i tak niższy niż inflacja. Realnie więc robotnicy budowlani zarobili w 2022 roku mniej. Z wykresu powyżej widać że realnie najszybciej rosły płace w 2018 roku przy niemal deflacji zarobki urosły, aż o 18%. To był duży sukces społeczny, bo wynagrodzenia w branży budowlanej rosły szybciej niż w innych branżach. Cóż to się jednak skończyło...wynagrodzenia robotników budowlanych w 2022 roku

Płace zostały wyliczone na podstawie proponowanych stawek za godzinę pracy fizycznej netto ( na rękę ) rejestrowanych przez 12 miesięcy w wybranych przez nas zawodach we wszystkich województwach w Polsce. Dotyczą 8 godzinnego dnia pracy z dwoma sobotami w miesiącu. W szczycie sezonu pracownicy budowlani nierzadko pracują po 10 godzin wówczas wynagrodzenia będą wyższe. Stawki są przez nas rejestrowane na podstawie ogłoszeń pracowniczych firm zarejestrowanych w naszym systemie.

Prognozy 2023 .:
W 2023 rynek pracy w budownictwie będzie się pogarszał, a stopa bezrobocia może nawet przekroczyć średnią w kraju. To wynik niskiego nakładu inwestycji publicznych, ale przede wszystkim braku dostępności kredytów, zapaści w budowie domów i mieszkań. Wszystkie dane wskazują, że nie widać szans na poprawę rynku w roku 2023 roku. Niestety także płace w warunkach wysokiej inflacji mogą nie nadążać za kolejnymi podwyżkami energii, paliw czy innych dóbr. Generalnie w warunkach dużej inflacji tracimy wszyscy swoje pieniądze i to nie tylko te co teraz zarabiamy, ale także te zaoszczędzane. Oby więcej nam się nie zdarzyli tacy politycy, którzy do tego dopuścili...
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem