malowanie i gładzie natryskowo
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2013-06-30
Czerwiec to poprawa na rynku budowlanym niemal we wszystkich branżach, ale nie we wszystkich regionach Polski. Ogólnie widać, że szczyt sezonu jest znacznie słabszy niż rok temu zwłaszcza dla takich branż jak wykończenia wnętrz, instalacyjna elektryczna, stolarka budowlana, usługi ogrodnicze. Poprawia się systematycznie w branży tynkarskiej, ociepleniowej, murarskiej i ostatnio dekarskiej. Pozostałe branże są słabsze niż rok temu, ale z mniejszą stratą. Branża wykończeniowa rok temu dominowała na rynku przez cały sezon. Obecnie również należy do cieszących się największym popytem jednak jej przewaga nad pozostałymi branżami nie jest już tak duża. W czerwcu branża wykończeniowa zajmowała około 17% rynku inwestycyjnego podczas gdy rok temu nawet 25%. Ceny usług na koniec czerwca nieco przyśpieszyły tempo wzrostu, ale również są na niższym pułapie od zeszłego roku. Wyższe ceny są w usługach instalacyjnych, ociepleniowych, ogrodzeniowych i w stolarce budowlanej. W pozostałych branżach nadal firmy nie osiągnęły pułapu sprzed roku. Pierwsza połowa lipca jeszcze może wzmagać popyt na runku zwłaszcza, że zapowiadana jest dobra pogoda dla prac budowlanych. Koniec lipca z reguły przynosi powolny spadek popytu. Bywały jednak lata gdzie wysoki popyt odczuwany był w sierpniu dlatego zapowiadana poprawa dla budownictwa w drugiej połowie roku może stanowić wyjątek od reguły. Przy dalszym wzroście cen usług i rosnącym popycie jest szansa, że budownictwo w Polsce ulegnie wzmocnieniu.

2013-06-30
Ochłodzenie w ostatnim tygodniu po fali upałów i ulewne deszcze pozwoliły nieco firmom odetchnąć. Zmniejszyła się nieznacznie również aktywność inwestorów, chociaż w rejonie Małopolski, Dolnego Śląska i Mazowsza popyt nadal rósł w górę. Występują już dość poważne różnice w aktywności inwestorów między regionami co ma swoje odbicie w serwowanych cenach usług wystarczy spojrzeć na nasz Barometr Cen. Dysproporcje te są największe od 10 lat. Rośnie w ostatnich dniach rynek prywatny i ulega stagnacji rynek publiczny. W rezultacie sytuacja w budownictwie kształtuje się na razie podobnie jak rok temu, ale z niższym pułapem inwestycyjnym. W najbliższych dwóch tygodniach spodziewamy się dalszego wzrostu popytu na usługi budowlane nawet większego niż to miało miejsce w czerwcu. Budownictwo jest obecnie w najlepszym okresie w roku: wysokie ceny usług i największy popyt na nie. Na koniec czerwca przybywało więcej zleceń na większe remonty wnętrz, zleceń dekarskich, murarskich i ociepleniowych. Bardzo dobrze w tym roku wyglądają inwestycje ociepleniowo-elewacyjne popyt na tego typu usługi jest naprawdę na dobrym poziomie. W tym tygodniu wzmagał się również popyt na usługi dekarskie.Rośnie popyt na materiały budowlane. Jest on większy w tej chwili niż w środku miesiąca. Oznacza to że na początku lipca będzie dalej rósł popyt na usługi budowlane. Zwiększy się z pewnością zakup materiałów wykończeniowych

2013-06-30
Mimo dominacji usług wykończeniowych na rynku ich przewaga nad innymi branżami zmniejsza się i nie jest tak duża jak rok temu. Do najbardziej aktywnych należy nadal branża murarska, ociepleniowa, tynkarska i dekarska. Bardzo słaby rynek utrzymuje się w branży elektrycznej, stolarce budowlanej i branży ogrodniczej. Nieznacznie poprawia się popyt na budowę domów jednorodzinnych chociaż szału nie ma. W najbliższym tygodniu przewidujemy dalszy wzrost popytu na wymienione wyżej branże tym bardzie, że rośnie sprzedaż materiałów budowlanych...

2013-06-30
Największa aktywność inwestorów na koniec czerwca występuje na Dolnym Śląsku, Małopolsce. Pogorszył się popyt na usługi w Wielkopolsce, na Śląsku oraz województwie opolskim. Poprawia się natomiast ruch inwestycyjny na północy Polski. Głównie Pomorzu i Zachodnim Pomorzu. Dość aktywne inwestycyjnie są też województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. Okres wakacyjny to czas tzw wędrującego popytu na usługi: od totalnego zastoju do bardzo dużej aktywności inwestorów. Dotyczy to wszystkich regionów Polski. 

2013-06-24
Budownictwo znalazło się już w szczycie sezonu chociaż daleko mu do tego sprzed roku kiedy kończące się Euro skumulowało dużą liczbę inwestorów prywatnych na przełomie czerwca i lipca. W tej chwili tego nie ma, ale liczba inwestycji remontowo-wykończeniowych rośnie. Niestety ilość inwestycji prywatnych nie idzie w parze z ich wartością. Inwestorzy nadal poszukują tanich firm na niewielkie remonty. Lepiej jest jedynie na Mazowszu i w Wielkopolsce, ale i tam jest gorzej niż przed rokiem. Inaczej jest na dużych budowach tutaj ciągle brakuje wykonawców. Powodów jest kilka: Po pierwsze propozycje cenowe na dużych budowach są ciągle zbyt niskie, po drugie brakuje firm średnich ( niestety upadły lub zredukowały swoje stany osobowe ) i po trzecie te które chciałyby się powiększyć borykają się w tej chwili z tzw. kwiatem polskiego budownictwa ( pracownicy sezonowi dla których alkohol jest najważniejszym dobrem ) ponieważ tylko w ten sposób firmy mogą zwiększyć stan osobowy. Dla inwestorów publicznych jest to nie do zaakceptowania i dlatego dobrych podwykonawców brakuje nadal na budowach. Niestety kryzys w budownictwie wpłynął na pauperyzacje firm budowlanych - w co drugiej firmie brakuje kapitału żeby rozpocząć realizacje większej inwestycji niż remont łazienki. Inwestorzy natomiast stali się ostrożniejsi i bardziej wyrachowani, a za byle jakie wykonanie po prostu nie płacą. Dlatego mimo szczytu sezonu rynek budowlany jest nadal bardzo trudny być może najtrudniejszy od 8 lat...

2013-06-24
Branża wykończeniowa zdaje się ponownie dominować na rynku ( ponad 20% inwestycji ), jednak największym wzrostem popytu cieszyła się stolarka budowlana na którą popyt w tym tygodniu wzrósł niemal trzykrotnie. Rośnie popyt na takie branże jak roboty ziemne, brukarskie, posadzki , usługi dekarskie i instalacje wod-kan-gaz. Największy spadek popytu odczuły firmy ogrodnicze i tynkarskie. W dalszym ciągu bardzo powoli rośnie popyt na budowę domów prywatnych chociaż ciągle jest to popyt słabszy niż rok temu.

2013-06-24
Bardzo upalny tydzień wpływał hamująco na rozwój rynku budowlanego. Mimo szczytu sezonu popyt na usługi budowlane jest ciągle znacznie niższy niż rok temu. Nie było w tym tygodniu również dalszego wzrostu zainteresowania materiałami budowlanymi. Upał dokuczał właściwie  wszystkim. Taki stan znalazł odzwierciedlenie również w cenach usług,  które straciły szybkie tempo wzrostu. ma też wzrostu. Jeżeli kolejne tygodnie nie przyniosą znaczącej poprawy druga połowa roku nie będzie dla firm bardziej komfortowa. Na razie jeszcze rozwija się rynek inwestycji publicznych ( zleceń ciągle przybywa ) natomiast inwestycje prywatne rosną bardzo wolno i mają małą wartość. Przed nami ostatni tydzień przed wakacjami i szczytowy dla usług wykończeniowych. W zeszłym roku to one dźwigały firmy i mimo upadku gigantów budowlanych pozwalały małym firmom nie odczuwać kryzysu. Obecnie czuje się słabość na rynku remontowo wykończeniowym prywatnym ( inwestorzy nie mają pieniędzy ) i brak gotowych inwestycji publicznych do stanu wykończeniowego ( dopiero buduje się nowe obiekty ). Największy boom przeżywają w tej chwili firmy murarskie, ociepleniowe, tynkarskie i w odstatnim czasie dekarskie. Konkurencja w tych branżach jest znacznie mniejsza niż w wykończeniówce.Tak jak pisaliśmy na początku załamała się też sprzedaż materiałów budowlanych. W dużej części odpowiadała za to upalna pogoda. Inwestorzy odkładali więc zakupy na rzecz odpoczynku od żaru płynącego z nieba. Spadek zainteresowania również wystąpił na portalu chociaż nie jest on znaczący. Zakończenie fali upałów powinno przynieść poprawę...

2013-06-24
W tygodniu wyraźnie widać było wzrost aktywności inwestorów na północy kraju głównie na Zachodnim Pomorzu ale też na kierunku północno-wschodnim. Najsilniejszy popyt na rynku prywatnym występuje obecnie w Wielkopolsce, Mazowszu, Małopolsce i wymienionym Zachodnim Pomorzu. Pogorszył się rynek w Polsce południowo-wschodniej i środkowej. Praktycznie w tych regionach nie czuje się szczytu sezonu budowlanego. Mocno spadł popyt na usługi budowlane w województwie łódzkim.

2013-06-16
W ostatnim tygodniu wystąpił dalszy wzrost popytu na usługi budowlane. Rośnie przede wszystkim popyt w branży ogrodniczej, dekarskiej, brukarskiej, tynkarskiej i wykończeń wnętrz. W tej ostatniej wzrost nie jest duży, ale pozwala zachować ponownie status lidera polskiego budownictwa. Patrząc na poprzedni rok popyt na usługi wykończeniowe jest ciągle dużo słabszy. Wzrost popytu w usługach wykończeniowych ma wpływ na dalszy rozwój większości firm. Głównie dlatego, że jest to teoretycznie branża działająca przez cały rok. Większość firm reprezentujących ciężkie branże ma w swojej ofercie również usługi wykończeniowe, ale realizuje je głównie na obiektach które same budują. Firmy, które żyją z wykończeniówki prywatnej rzadką zostają do takich budów dopuszczeni. Pozostają więc dla nich tylko remonty i mieszkania deweloperskie, a tych jest w tym roku po prostu mało. Obserwujemy więc powolną poprawę w ciężkim budownictwie zwłaszcza tym publicznym i wyraźny kryzys na rynku prywatnym. Mniej się buduje domów, mniejszy jest też popyt na wszelkiego rodzaju naprawy i remonty. Jedynie branża tynkarska i ociepleniowa przeżywa większy niż rok temu boom na swoje usługi. Jeżeli w drugiej połowie roku pojawi się więcej inwestycji publicznej jest szansa, że nastąpi dostosowanie podaży firm do słabego rynku prywatnego...

2013-06-16
W dalszym ciągu najbardziej poszukiwanymi branżami przez inwestorów jest branża wykończeniowa i tynkarska. Największy skok popytu w tym tygodniu zanotowaliśmy jednak w branży ogrodniczej i dekarskiej. Tutaj ilość inwestycji znacznie się zwiększyła. Ciągle słabo jest w branży instalacyjnej, posadzkarskiej i stolarce budowlanej i robotach ziemnych. W czerwcu inwestorów na tego typu usługi po prostu ubywa. Spada również zainteresowanie budową domów chociaż nie jest to jeszcze spadek zatrważający. Popyt rośnie na usługi ociepleniowe i brukarskie. Niemal we wszystkich branżach rosną już ceny usług, a więc wchodzimy w szczyt sezonu budowlanego...

2013-06-16
W tym tygodniu nastąpiły zmiany na mapie zainteresowania usługami budowlanymi w Polsce. Najlepszymi regionami była Wielkopolska i Dolny Śląsk. Niestety mniejsza aktywność inwestorów wystąpiła na Mazowszu i Śląsku. Nie poprawia się na północy Polski gdzie popyt na usługi od początku sezonu jest zdecydowanie słabszy zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym. Inwestorzy dopisali w województwie zachodniopomorskim gdzie liczba inwestorów na stronach www naszych firm była wyraźnie większa. Fatalnie jest nadal w województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim i w Polsce południowo-wschodniej. Im bliżej wakacji tym "wędrowanie inwestycji" będzie się nasilać. W zeszłym roku niemal w każdym województwie wystąpił zastój inwestycyjny i wyraźny wzrost popytu...

2013-06-16
Druga po wiosennej fala wzrostu popytu na usługi budowlane zdaje się wreszcie ruszać ! W ostatnim tygodniu popyt wzrósł dość znacznie w niektórych regionach Polski. Jest to najwyższy popyt od kwietnia, kiedy budownictwo budziło się po zimie. Obecnie największym popytem cieszą usługi tynkarskie i wykończenia wnętrz. Są to dwie branże, które są w czołówce polskiego budownictwa w czerwcu przy czym ta pierwsza ma niemal trzykrotnie mniejszą konkurencje od tej drugiej. Daltego też rosną ceny usług tynkarskich w tym tynków maszynowych. Średnia cena za tynki maszynowe cem-wap sięga 26 zł netto i gipsowe w granicach 22 zł netto. Są to ceny które ciągle rosną ze względu na znaczny wzrost popytu na dużych inwestycjach. Zupełnie inaczej jest z wykończeniami wnętrz na które wzrost popytu jest znacznie niższy niż rok temu a konkurencja ogromna. Mimo to ceny usług remontowo-wykończeniowych również rosną co może skończyć się przegrzaniem koniunktury. Słabiej już jest w usługach murarskich które królowały w maju. Popyt na tego typu usługi niestety słabnie. Od początku kwietnia wyraźnie większy popyt niż rok temu występuje na ocieplenia budynków. Ceny tych usług sięgają już 50 zł netto / m2 w najlepszych regionach Polski. Tak więc wchodzimy w szczyt sezonu budowlanego.Wraz ze wzrostem popytu na usługi rośnie zainteresowanie materiałami budowlanymi. W ostatnim tygodniu ruch na naszych stronach prezentujących materiały budowlany wyraźnie wzrósł. Również rośnie ilość przeglądanych filmów reklamowych z produktami. W marketach budowlanych notuje się wzrost poważniejszych zakupów dokonywanych przez inwestorów prywatnych...

2013-06-09
Poprawa na rynku budowlanym zdaje się nie mieć dalszego ciągu. Wzrost popytu na usługi z końca maja utrzymuje się na tym samym poziomie. Ożywienie na rynku na razie bardziej widać w serwowanych przez firmy cenach usług niż faktycznym wzroście inwestycyjnym. Obecnie jedynie w Wielkopolsce, Mazowszu, Dolnym Śląsku i Śląsku można mówić o poprawie na rynku. W pozostałych województwach rynek albo stoi w miejscu ( jak w północnej Polsce ) albo się pogarsza jak np. w Małopolsce czy Podkarpaciu. Rok temu dopiero w drugiej połowie czerwca nastąpił wyraźny skok popytu i niewykluczone, że w tym roku taka poprawa nastąpi tuż przed wakacjami. Na razie kończy się powiększanie rynku dużych inwestycji na korzyść usług wykończeniowych. Jednak te ostatnie również nie wykazują znaczących wzrostów. Obserwując rynek od początku sezonu tylko firmy tynkarskie i elewacyjne mają więcej inwestorów niż rok temu. Od dwóch lat po wiosennym skoku popytu dopiero połowa roku przynosi poprawę sytuacji firm budowlanych. Wynika to głównie z zakończenia pierwszych wiosennych inwestycji i pierwszych wpływów finansowych do firm budowlanych. Dopiero większa płynność finansowa firm i poprawa pewności inwestycyjnej pozwala im na podnoszenie średnich cen na rynku. Obecnie nadal więcej firm poszukuje zleceń niż je wykonuje, a więc podaż nadal góruje na popytem...

2013-06-09
Dwie branże wykończeniowa i tynkarska zajmują w tej chwili niemal 40% całego rynku budowlanego. Zdecydowanie słabiej było w tym tygodniu w branży murarskiej i budowy domów. Spadek popytu wystąpił również w branżach: stolarki budowlanej, usługach ogrodniczych i instalacjach wod-kan-gaz. Rosną natomiast inwestycje w branżach dekarskiej i posadzkach. Tym ostatnim jest jeszcze daleko do liderów polskiego budownictwa (wymienionych na początku tego artykułu ). W najbliższym tygodniu przewidujemy dalszy wzrost popytu w branży wykończeniowej i tynkarskiej i odbudowy branży murarskiej. Branża murarska ma w tym roku momenty załamania jednak w maju była czołową branżą na całym rynku.

2013-06-09
Jeżeli występuje wzrost popytu na usługi na rynku to czasem święta nawet nie przeszkadzają. Tak stało się pod koniec maja jednak w tym tygodniu mimo że popyt utrzymywał się na wyższym poziomie to dalej się już nie poprawił. Większą aktywność wykazywały usługi wykończeniowe które od początku czerwca są coraz bardziej aktywne. Najstabilniejszy wzrost mają cały czas usługi tynkarskie na które popyt jest wyraźnie coraz większy. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć że początek czerwca należy właśnie do tych dwóch wymienionych branż. Inwestorzy powoli akceptują rosnące ceny usług, które w tym tygodniu nieco przyśpieszyły swój wzrost. Nie mniej rozbieżność między oczekiwaniami cenowymi inwestorów , a propozycjami firm to nadal przepaść. Tak trudnego rynku ( zwłaszcza dotyczącego cen ) firmy nie widziały od wielu lat. Stąd jest mało prawdopodobne aby ceny usług osiągnęły pułap sprzed roku w szczycie sezonu. Trudna zima i coraz krótsze sezony budowlane w Polsce zmuszają jednak firmy do "parcia" cenowego w górę, ale bez poprawy na rynku to się może nie udać. Brak dalszej poprawy w sprzedaży materiałów budowlanych wskazuje na stabilizacje inwestycyjną jednak musimy poczekać do połowy czerwca, być może rynek prywatny inwestorów ruszy do przodu.Sprzedaż materiałów budowlanych i zainteresowanie nimi utrzymuje się na niższym poziomie niż jeszcze w połowie maja. Wzrostu zainteresowania materiałami budowlanymi nie widać, a to nie wróży nic dobrego. Marketingi dużych sięci budowlanych liczą jednak na wzrost popytu w połowie czerwca zwłaszcza w materiałach wykończeniowych. Jak będzie naprawdę przekonamy się za tydzień

2013-06-09
Nadal największy popyt na usługi budowlane utrzymuje się w Wielkopolsce i na Mazowszu. W tym tygodniu wzrósł znacznie popyt na usługi na Dolnym Śląsku i Śląsku. Zdecydowanie słabiej jest w Małopolsce i Podkarpaciu gdzie prawdopodobnie wpływ miały ciągłe deszcze i sytuacja powodziowa. Zmniejszyła się aktywność inwestorów w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Ciągle słabsza jest sytuacja firm budowlanych na północy Polski gdzie jest zdecydowanie mniej inwestycji niż rok temu o tej porze. Niestety kryzys w budownictwie odczuwają najmocniej te regiony gdzie dotychczas budownictwo było napędzane mocno publicznymi inwestycjami ( wyjątek Wielkopolska i Mazowsze ) gdzie dzisiaj firm jest zdecydowanie za dużo...

2013-06-02
Dopiero koniec maja przyniósł ożywienie na rynku budowlanym. Pod tym względem ten miesiąc był podobny do tego sprzed roku jednak poziom zainteresowania inwestorów był niestety słabszy. Rok temu dominowało zainteresowanie branżą wykończeniową, w tym roku prym wiodła branża murarska. Słabszy popyt jest na rynku prywatnym, ale odbudowuje się rynek inwestycji publicznych. Stąd poprawa w branży murarskiej i tynkarskiej. Niestety tylko w Wielkopolsce, Mazowszu, Dolnym Śląsku i Małopolsce firmy odczuwały poprawę popytu. W pozostałych regionach było gorzej niż w kwietniu i marcu. Prawdą jest, że firmy powoli zapełniają portfele zamówień i słabszy majowy popyt nie wpływa już na nie tak destrukcyjnie jak zimą. Maj był kolejnym miesiącem w którym rosły ceny usług budowlanych ( przyrost cen wyniósł +2,7% licząc m/m ) i był tylko o 0,2 % mniejszy niż w kwietniu. Najszybciej rosną ceny w ciężkim budownictwie, słabsze tempo wzrostu cen ma wykończeniówka i prace terenowe. W czerwcu spodziewamy się wzrostu popytu i dalszego wzrostu cen. W ostatnim roku to właśnie czerwiec i lipiec były szczytowymi miesiącami w których wystąpiły najwyższe ceny usług i największe zainteresowanie inwestorów na rynku prywatnym. W połowie roku wzrośnie liczba inwestycji publicznych co powinno poprawiać sytuację większych firm na rynku. Małe firmy budowlane niestety czeka trudny rok do końca. Nie sądzimy aby kurczący się rynek prywatny i rosnące bezrobocie nie działało hamująco na rozwój inwestycji prywatnych. Firmom pozostają wówczas prace podwykonawcze lub mniej opłacalne niż w ubiegłych latach prace u prywatnych inwestorów. Kluczem do panowania firm na rynku jest ich promocja wśród inwestorów, a mniejsze firmy próbują oszczędzać właśnie na reklamie co jest prostą drogą do wyparcia ich przez konkurencję...

2013-06-02
Rejon Warszawy i okolic był zdecydowanie najbardziej aktywnym w całej Polsce. Ponad 13% zleceń pochodziło w tym tygodniu właśnie z Warszawy tutaj też były najbardziej oblegane strony www naszych firm. Regiony takie jak Małopolska, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Mazowsze stanowiły o blisko 35% rynku inwestycyjnego. To świadczy o tym jak trudna sytuacja jest w słabszych regionach Polski. Odczuwa to zwłaszcza północna Polska która dotychczas należała do czołówki inwestycyjnej, a dzisiaj została zepchnięta do przeciętnej grupy. Jak twierdzą nasze firmy w północnej Polsce pokończyły się wszystkie większe inwestycje publiczne i trzeba czekać na nowe. Natomiast rynek prywatny był w maju wszędzie słabszy niż w latach ubiegłych. Poprawia się sytuacja na "ścianie wschodniej" tutaj popyt był w końcu maja znacznie większy natomiast pogorszył się w województwie opolskim...

2013-06-02
Branża murarska w drugiej połowie maja stała się wiodącą w całej Polsce, a na koniec maja osiągnęła ponad 22% całego rynku budowlanego. Nie znaczy to jednak, że jest aż tak dobrze w ciężkim budownictwie co po prostu słabo w usługach wykończeniowych. W mijającym nas tygodniu popyt w wykończeniówce co prawda wzrósł, ale inne branże również przezywają ożywienie wśród inwestorów. Największy wzrost popytu wystąpił w usługach murarskich, wykończeniowych i ogrodniczych. Natomiast największe spadki inwestycyjne objęły usługi brukarskie, ogrodzeniowe i instalacyjne wod-kan-gaz. Cały rynek budowlany jednak rośnie więc należy się spodziewać w czerwcu poprawy we wszystkich branżach budowlanych oraz dalszego wzrostu cen usług. Należy odnotować poprawę popytu na budowę domów jednorodzinnych co ma kapitalne znaczenie dla całego prywatnego rynku budowlanego...

2013-06-02
Jeżeli jest koniunktura to nawet kolejny świąteczny weekend nie jest przeszkodą. Koniec maja przyniósł wzrost inwestycji na rynku i to zarówno tych prywatnych jak i publicznych. Zyskały na tym głównie regiony: Mazowsza, Dolnego Śląska, Wielkopolski i Małopolski. Ale w słabszych regionach również czuło się ożywienie. Region Mazowsza i Warszawy jest jednak bezsprzecznie liderem powstających nowych inwestycji. Dla przykładu ilość inwestycji w Warszawie ( prywatnych i publicznych ) jest oceniana na blisko dwukrotnie większą niż w Krakowie. Patrząc globalnie na całą Polskę popyt na usługi budowlane ponownie osiąga ten z końca kwietnia. W najbliższym tygodniu spodziewamy dalszej poprawy popytu na usługi zwłaszcza w silnych regionach budowlanych. W połowie czerwca powinien nastąpić szczyt zamówień na prywatnych inwestycjach co przy rosnących zamówieniach publicznych pozwoli firmom wreszcie stanąć na nogi. Obserwujemy już w tej chwili większe zainteresowanie firmami budowlanymi na inwestycjach publicznych, natomiast rynek prywatny nękany ciągłymi świętami i brakiem środków finansowych dopiero się odradza. Brak świąt w czerwcu i zbliżające się wakacje mobilizują inwestorów do wdrażania planów remontów i napraw swoich nieruchomości a to wprowadza znaczne ożywienie na rynku. W tym okresie ceny usług również osiągają już przyzwoity wymiar, a jeśli nie to za chwilę go osiągną.Poprawia się również sprzedaż materiałów budowlanych i gdyby nie ponowny długi weekend byłaby ona znacznie większa. Zainteresowanie materiałami budowlanymi rośnie i jak nas informują duże sieci będzie dalej rosła w czerwcu. Wkraczamy więc powoli w szczytowy okres inwestycyjny w roku. Cudów nie będzie, ale czerwiec i lipiec to niewątpliwie żniwa dla budownictwa...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem