Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Ceny usług budowlanych ze wszystkich regionów Polski ! ceny usług wykończeniowych - budowlanych - terenowych - aktualizacja co tydzień
Sierpień 2012
BAROMETR CENBarometr cen 2012Sierpień 2012
Czerwiec-Sierpień 2012
To co się działo na rynku cen usług budowlanych w trzech ostatnich miesiącach nie miało miejsca już dawno. Na skutek zawirowań związanych z z piłkarską imprezą sportową w naszym kraju oraz upadłością znacznej liczby dużych firm budowlanych ceny usług gwałtownie szły w górę, a następnie w połowie sierpnia zaczęły spadać. Na pierwszą fazę wpływ miała kumulacja zleceń budowlanych po zakończeniu ME w piłce nożnej, a na drugą znaczne załamanie prywatnego rynku budowlanego. Występująca obecnie  dość duża podaż firm budowlanych będzie wymagać od nich konkurowania ceną. Mimo, że od początku sierpnia firmy budowlane małe i średnie upadają jak jabłka jesienią to nadal jest ich za dużo na kurczącym się gwałtownie rynku. Sytuacji nie ratował wzrost zleceń podwykonawczych w lipcu ponieważ generalni wykonawcy serwowali żenująco niskie ceny prac na swoich budowach. Praktycznie pracę dla naszych firm ratował rynek usług wykończeniowych ( znaczny wzrost popytu w lipcu i połowie sierpnia ), ale i on ulega powolnej degradacji. W najbliższych miesiącach najszybciej będą "szły" w dół właśnie ceny usług wykończeniowych. Taka jest tendencja od lat i tylko od popytu na rynku będzie zależała szybkość obniżania cen usług przez firmy. Najwyższe ceny usług budowlanych w  okresie czerwiec-sierpień utrzymywały się w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim, dolnośląskim, śląskim, zachodniopomorskim, pomorskim. Najniższe ceny wystąpiły w województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

2012-08-26
Ceny usług budowlanych spadają obecnie w stopniu podobnym jak rok temu o tej porze. Do spadków cen w instalacjach wod-kan-gaz, tynkowania maszynowego doszły w tym tygodniu niższe ceny usług murarskich wszystkich specjalności. Spadały ceny usług murowania klinkierem elewacji oraz ceny murowania cegłą ceramiczną. Niższy popyt na wznoszenie budynków niż rok temu będzie odbijał się również na cenach usług. Zmianom natomiast  nie uległy ceny usług ociepleniowych, dekarskich , instalacyjnych elektrycznych oraz stolarki budowlanej ( jedynie w słabych regionach stolarka nie utrzymała swoich cen ). Niestety najbliższe tygodnie nie przyniosą poprawy sytuacji w branży pytanie jest tylko jak daleko ( lub raczej jak nisko ) posuną się firmy w walce o inwestora...

2012-08-26
W strefie spadkowej znalazły się w tym tygodniu ceny robót ziemnych : głównie spadały ceny w regionach słabych jak warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie czy lubuskie. W tych regionach  również firmy były skłonne obniżać ceny usług brukarskich. W całej Polsce natomiast ulegają obniżeniu ceny usług ogrodniczych i chociaż jesień przyniesie jeszcze wzrost zainteresowania branżą to  patrząc na cały rok jest znacznie gorzej niż w ubiegłych latach...

2012-08-26
W tym tygodniu w wykończeniówce rosły już tylko ceny usług malarskich pozostałe prace wyceniane były średnio przez firmy na podobnym pułapie jak tydzień temu. Z analiz naszych ankieterów wynika że zaczęły spadać w niektórych regionach ceny usług glazurniczych i szpachlowania ścian. Nawet w Warszawie średnia cena położenia glazury w standardzie uległa obniżeniu do poziomu 53zł netto/ m2. Najbliższy tydzień może przynieść dalsze obniżanie cen usług w branży ( rozpoczęcie wydatków inwestorów prywatnych związanych ze szkołą skutecznie od lat obniża popyt na remonty i wykończenia mieszkań ). Mimo wymienionych uwarunkowań ceny "wykończeniówki" trzymają się znacznie lepiej niż rok temu, a to daje tej branży duży oddech przed zimą.

2012-08-25
Budownictwo schodzi już powoli z wierzchołka cen usług, a niemal każdy tydzień przynosi obniżenie cen w którejś z branż. W tym tygodniu spadały ceny usług głównie budowlanych: murowania, montażu więźby, tynkowania maszynowego i instalacji wod-kan-gaz. W wykończeniówce spadły natomiast nieznacznie ceny usług glazurniczych i wykonania gładzi. Spadają też w niektórych regionach ceny prac ziemnych. Niespodzianką jest wzrost średnich cen usług malarskich w silnych regionach inwestycyjnych. Patrząc globalnie spadek cen usług budowlanych w całej Polsce przebiega wolniej niż w zeszłym roku, a to głównie za sprawą usług wykończeniowych, które jeszcze są w fazie niewielkiego wzrostu cen. Początek września może jednak mocno przyhamować  popyt w wymienionej grupie i bardziej nerwowym firmom spadnie wartość ich pracy...

2012-08-17
Ciężkie budownictwo to już znaczny spadek cen usług. W tym tygodniu spadały głównie ceny wykonania elewacji z klinkieru, ceny usług tynkarskich oraz przede wszystkim średnie ceny na usługi instalacyjne wod-kan-gaz. Były też wzrosty cen np. rosły ceny usług instalacyjnych elektrycznych co wiążemy bezpośrednio z modernizacjami sieci elektrycznych w Polsce oraz faktycznym wzrostem popytu na rynku prywatnym. Najbliższe tygodnie mogą wyhamować spadek cen jeżeli  będzie  ponownie rosło zainteresowanie budową domów prywatnych, a rynek dużych inwestycji nie załamie się w większym stopniu...

2012-08-17
W ostatnim tygodniu spadały ceny usług ogrodniczych i ogrodzeniowych głównie w słabych inwestycyjnie regionach, ale także w Małopolsce i na Pomorzu. Pozostałe średnie ceny usług były zbliżone do tych sprzed tygodnia.  Nikt raczej nie spodziewa się dalszego wzrostu cen prac prowadzonych na zewnątrz budynków, ale też inwestorzy nie mają co liczyć na jakiś drastyczny spadek cen w najbliższych miesiącach. Ceny tego typu prac należą do najstablniejszych w roku.

2012-08-17
Ceny usług budowlanych już są w odwrocie czyli zaczynają spadać ( głównie w regionach słabych inwestycyjnie ) jedynie branża wykończeniowa nadal podnosi ceny usług. Oczywiście "wykończeniówka" nie we wszystkich regionach  może sobie na to pozwolić ale w Wielkopolsce, Mazowszu, Zachodnim Pomorzu i na Śląsku ceny są naprawdę wysokie. Największy spadek cen utrzymuje się w "dużym" budownictwie ale spadają też ceny usług ogrodniczych i ogrodzeniowych w słabych regionach budowlanych. Popyt na usługi budowlane będzie w najbliższych 7 miesiącach spadał dlatego w wielu branżach pojawi się kurs na obniżanie cen usług, ale nie na wszystkie prace w jednakowym stopniu. Na razie inwestorzy nie mają co liczyć na obniżenie cen usług wykończeniowych popyt na tego typu usługi jest jeszcze tak silny, że firmy nadal forsują najwyższe możliwe ceny. W ostatnim tygodniu ceny usług dla całego budownictwa spadły licząc miesiąc do miesiąca o 0,6% , a nasi analitycy zakładają że tempo spadku cen będzie się zwiększać w najbliższym czasie.

2012-08-17
Wiele firm wykończeniowych w tym tygodniu zrobiło sobie wolne podobnie jak wielu innych naszych rodaków co dało się odczuć na ulicach dużych miast. Te firmy, które pracowały podawały nam wyższe  średnie ceny usług niż przed tygodniem głównie na prace montażowe urządzeń sanitarnych ( biały montaż ). Nieznacznie wzrosły też ceny montażu G-K ale tylko w niektórych regionach Polski  Pozostałe średnie ceny usług raczej były zbliżone do tych przed tygodniem. Z rozmów z firmami spodziewają się one dalszego wzrostu popytu we wrześniu i dlatego nie zamierzają obniżać cen swoich usług. Nasi analitycy nie podzielają tego poglądu, ale faktem jest, że średnie ceny usług wykończeniowych nadal  rosną i trudną z tym dyskutować.

2012-08-11
W słabszych inwestycyjnie regionach Polski spadają już ceny usług brukarskich i prac ziemnych, ale w regionach: Mazowieckie, Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze, Zachodnie Pomorze ceny prac prowadzonych na zewnątrz ani drgną wręcz przeciwnie na Śląsku i Zachodnim Pomorzu nawet wzrosły. Niemniej jednak średnie ceny usług dla całej Polski zaczynają coraz wyraźniej "pikować" w dół. Spadek cen miesiąc do miesiąca zbliża się do -1%.

2012-08-11
Budownictwo w tym tygodniu dotknął już wyraźny spadek cen, a to głównie za sprawą usług instalacyjnych, tynkarskich i konstrukcyjnych dekarskich.  Na razie dobrze "trzymają się ceny usług murarskich i ociepleniowych, ale brak popytu na budowę domu w dłuższym okresie będzie miał wpływ również na tego typu ceny. Jeżeli w najbliższych tygodniach zmniejszy się popyt na prace podwykonawcze ( obecnie w silnych regionach ruszyły niektóre nowe budowy publiczne) to firmy wznoszące budynki będą  obniżać ceny walcząc o klienta. Obecnie spadek cen licząc miesiąc do miesiąca wynosi ok -1%

2012-08-11
Zmniejsza się tempo wzrostu cen usług wykończeniowych, ciężkie budownictwo już wchodzi w strefę spadku cen, a prace prowadzone na zewnątrz z trudem utrzymują  stabilizacje cenową. Spadek popytu na usługi budowlane w minionym tygodniu w wielu regionach kraju odcisnął swoje piętno na cenach usług. Jeszcze poprzedni tydzień zapowiadał mniejszy, ale kolejny wzrost cen usług budowlanych (głównie wykończeniowych ), i tak się dzieje. Jednak spadek popytu w słabych inwestycyjnie regionach kraju  wymusza na firmach obniżanie cen, a migracja firm do "lepszych regionów" spowoduje eksport niższych cen. Najszybciej ten proces dotknie regiony w których popyt na usługi jest duży, ale mniej stabilny: Pomorze i Dolny Śląsk. W mniejszym stopniu regiony, które od początku lipca cechuje w miarę stały wysoki popyt. Licząc poziom cen usług dla całego budownictwa w Polsce ( miesiąc do miesiąca ) ceny już nie rosną .

2012-08-11
W tym tygodniu w wykończeniówce rosły ceny białego montażu, posadzek z mixokreta, usług parkieciarskich i nieznacznie montażu G-K. Spadały natomiast ceny usług malarskich w większości regionów Polski ( wyjątek stanowi Wielkopolska gdzie średnie ceny wzrosły ). Sądzimy, że wzrost cen usług wykończeniowych z tygodnia na tydzień będzie jednak coraz słabszy tym bardziej, że w słabych inwestycyjnie regionach popyt na tego typu usługi zmniejsza się. Od początku roku ceny prac wykończeniowych wzrosły średnio o ponad 28% i jest to największy wzrost cen od 2007 roku. Trzeba wziąć jednak po uwagę znacznie silniejszy czynnik inflacyjny, wzrost kosztów prowadzenia firmy oraz znacznie mniejszy popyt na usługi zimą niż jeszcze dwa lata temu. Obecnie przyrost cen usług wykończeniowych miesiąc do miesiąca wynosi 2,9%

2012-08-03
Duże budownictwo przeżywa rozkwit w branży murarskiej dla tego w tym segmencie ponownie rosną ceny. Nieznacznie mniejszy wzrost cen występuje w branży ociepleniowej, spadają natomiast ceny usług dekarskich w słabszych inwestycyjnie województwach i z trudem utrzymują się na swoim poziomie ceny usług tynkarskich. Patrząc globalnie ceny budowy domu pod klucz stoją w miejscu. Do póki popyt na usługi murarskie będzie rósł , ceny pozostałych prac będą stabilne.  Cała branża budowlana raczej znajduje się krok przed spadkiem cen usług.

2012-08-03
Tempo wzrostu cen usług wykończeniowych wzrosło w ostatnim tygodniu o kolejne 0,3% i wynosi miesiąc do miesiąca 3,6%. Porównując dane za wszystkie miesięcy w szczycie sezonu ( od początku maja ) jest to największy wzrost cen usług od 2007 roku. W ostatnim tygodniu rosły ceny białego montażu, układania płytek ( flizowanie ) i usług malarskich w niektórych województwach. Są regiony w których wzrosły również ceny wylewek z mixokreta. Ceny na pozostałe prace wykończeniowe są stabilne i niestety dla inwestorów nie idą w dół. Biorąc pod uwagę wzrost popytu w całym budownictwie nie spodziewamy się zmiany sytuacji w najbliższych tygodniach. Do połowy sierpnia ceny będą z pewnością jeszcze rosły...

2012-08-03
W ostatnim tygodniu nieznacznie spadły ceny usług brukarskich w słabszych inwestycyjnie regionach Polski. Pozostałe ceny usług nie uległy większym zmianom. Pojawia się jednak rozwarstwienie cenowe między regionami i nie dotyczy to tylko usług budowlanych prowadzonych w terenie, ale całego budownictwa. Różnice w cenach usług miedzy województwami najbardziej uwydatniają się w szczycie sezonu. W tym roku jest to bardziej widoczne niż w latach ubiegłych. Ceny usług prowadzonych w terenie powinny zachowywać się stabilnie przez cały sierpień.

2012-08-03
Nadal rosną ceny usług wykończeniowych przy czym na przełomie miesięcy tempo wzrostu cen nieznacznie jeszcze wzrosło. W budownictwie i pracach prowadzonych na zewnątrz od 3 tygodni występuje stabilizacja cenowa. Nie znaczy to jednak, że nie ma ruchu cen na poszczególne prace. Wyraźnie ruszyły w górę ceny usług murarskich i ociepleniowych spadały ceny usług dekarskich. Należy jednak zaznaczyć że dotyczy to niektórych województw. Ceny rosną w najsilniejszych inwestycyjnie województwach, a spadają w tych najsłabszych. Piszemy o tym w serwisie regionalnym . Podobne zasady dotyczą usług brukarskich. Zważywszy co dzieje się na rynku budowlanym w najsilniejszych regionach budowlanych w Polsce, to spodziewamy się dalszego wzrostu cen usług jeszcze w najbliższych tygodniach. Wzrost cen licząc miesiąc do miesiąca od początku lipca przekracza 0,6% i ponownie rośnie.
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem