Budowlane strony www
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2017-01-29
Jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę zgłaszanych inwestycji to możemy mówić o najlepszym od blisko dwóch lat styczniu. Natomiast w ujęciu branżowym nie wygląda to już tak dobrze. W styczniu inwestycje wykończeniowe stanowiły aż 20% zgłaszanych do firm inwestycji, a inwestycje w budowy domów prywatnych aż 17%. Razem tylko te dwie branże stanowiły o 37% inwestycji w kraju. Jeżeli do tego dodamy wyjątkowo dobry miesiąc dla inwestycji wod-kan-gaz i c.o. ok 9% całości inwestycji to mamy już prawie połowę rynku. A to oznacza, że dla pozostałych branż budowlanych rynek wcale nie był taki dobry. Wyjątkowo słabo wiodło się branżom: posadzkarskiej, brukarskiej i ogrodzeniowej, ale w branżach wiodących w ostatnim latach w pierwszym kwartale: murarskiej i elewacyjnych też "cudów" nie było. Handel budowlany również należał do najsłabszych w styczniu od dwóch lat. Za taki stan rzeczy w dużej mierze odpowiada powrót po blisko 3 latach prawdziwej zimy. To pogoda spowodowała wyhamowanie inwestycji bieżących na korzyść tych najmniej od niej zależnych. Duży udział inwestycji wykończeniowych w rynku mamy już od sierpnia ub roku i styczeń tego nie zmienił. Ważny natomiast jest znaczny przyrost inwestycji w domy prywatne, ponieważ jeszcze w grudniu wydawało się że szczytowy okres mamy już za sobą ( inwestycji w budowy domów było mniej niż w ub latach ). Jeżeli taki trend w budowy domów prywatnych utrzyma się również w lutym to można domniemywać, że w 2017 roku jeszcze będziemy w szczycie inwestycji prywatnych ( podobnie jak przez ostatnie dwa lata). Budowa domów prywatnych ma kapitalne znaczenie dla równowagi na rynku miedzy inwestycjami publicznymi, a prywatnymi i wpływa na popyt na usługi we wszystkich pozostałych branżach. Duży udział inwestycji wykończeniowych i instalacyjnych to głównie pokłosie ostatnich dwóch lat budowy stanów surowych prywatnych i deweloperskich. Największym problemem z jakim muszą się zmierzyć firmy już w lutym do rosnące koszty działalności i coraz większy popyt na pracowników fizycznych ( o specjalistach już nawet nie mówimy ). W styczniu zanotowaliśmy aż 45% zapotrzebowanie na robotników do pracy pośród ankietowanych firm ( rok temu tylko 22% ). Zważywszy, że jest zima i wielu inwestycji nie można realizować to jest to zjawisko bardzo niepokojące. Pocieszający jest fakt, że liczba osób szukających pracy również wzrosła co jest wynikiem zamykania firm nie radzących sobie z nowymi zjawiskami w polskim budownictwie. W styczniu największą bariera utrudniającą firmom działalność były zbyt niskie ceny usług, a także brak pracowników i zatory płatnicze. Zupełnie nie przeszkadzały firmom koszty pracownicze. Wygląda na to że większość firm jest przekonana, że tego typu koszty uda się przerzucić na wyższe ceny usług. Jednak na razie to dość słabo wychodzi...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w styczeń 2017

Pomimo sporego jak na styczeń przyrostu inwestycji aż 91% firm z systemu wielkiebudowanie.pl było gotowych podjąć inwestycje niemal od razu. Powodem są w dużej mierze zgłaszane inwestycje po ustąpieniu zimy, a nie od zaraz. Te stanowiły głównie inwestycje wykończeniowe, instalacyjne, a także w mniejszym stopniu tynkarskie i murarskie. Z tych powodów możemy mówić o wypełnianiu się portfeli zamówień w firmach jednak bieżących robót wciąż było w styczniu mało...

popyt na branże budowlane styczeń 2017

Wysoki popyt na dwie grupy branżowe sprawił, że w styczniu przybyło inwestycji względem ub miesiąca. Był to tez najbogatszy styczeń pod względem inwestycji od dwóch lat. Branża wykończeniowa i budowy domów prywatnych razem stanowiły aż o 37% wszystkich inwestycji w styczniu. Bardzo dobry rynek w tym miesiącu był także dla branży instalacyjnej wod-kan-gaz i c.o. ( 9% rynku). To tyle sukcesów w budownictwie usługowym ponieważ pozostałe branże już miały słabsze notowani niż rok temu. Zima sprawiła, że branża murarska i dekarska wyglądały już słabiej niż rok temu. Dużą porażkę poniosły tez branże terenowe: brukarska i ogrodzeniowa z trudem miały po 3% rynku inwestycji. Nadal bardzo słaba branżą jest branża posadzkarska chociaż pod koniec miesiąca inwestycji na te prace zaczęło przybywać. Musimy mieć świadomość że w ubiegłym roku mieliśmy ciepła zimę więc głównym winowajcą słabszych notowań innych branż jest raczej pogoda. Zima ma jednak tą zaletę że kumuluje inwestycje które wiosna mogą wystrzelić w wymiarze znacznie większym niż w ubiegłych latach. Nałożenie się na to inwestycji publicznych może sprawić, że zaczną rosnąć szybciej ceny usług ( firmy na to czekają ), ale pojawią się też problemy z dostępnością firm dla inwestorów. Zapotrzebowanie firm budowlanych na pracowników w styczniu było dwukrotnie większe niż w ubiegłym roku pomimo trwającej zimy...

Ryzyko działalności firm budowlanych styczeń 2017

W styczniu mieliśmy w pierwszej jego połowie systematyczny spadek ryzyka prowadzenia inwestycji po czym pod jego koniec znów zaczęło ono rosnąć. Ryzyko wzrosło głównie w branżach elewacyjnej i brukarskiej. Pierwsza ma znów coraz wyższe koszty działalności za to druga cierpi jeszcze na brak inwestycji. W styczniu za to spadło ryzyko działalności w branży tynkarskiej ( powoli przybywa inwestycji). Nadal najmniejsze ryzyko prowadzenia inwestycji obejmuje branże wykończeniową, instalacyjną, dekarską i murarsko-zbrojarską. Wszystkie mają w perspektywie zagwarantowany duży rynek inwestycji, a teraz też nie napotykają na duży spadek inwestorów...

Średnie marże w firmach budowlanych styczeń 2017

W styczniu mieliśmy do czynienia z pogłębiającym się spadkiem rentowności firm budowlanych. Trwa dalszy spadek cen usług przy rosnących kosztach działalności. Niestety w lutym lepiej nie będzie wzrosną składki ZUS i będą już rosły koszty pracy. Natomiast rynek usług nawet jeśli przyjdzie ocieplenie nie będzie rósł tak dynamicznie, żeby firmy mogły szybko podnosić ceny usług. Patrząc na wyższe niż w ubiegłym roku zapotrzebowanie na pracowników i spadającą liczbę chętnych do pracy firmy muszą się liczyć z wysokimi kosztami pracy. Czy rynek pozwoli firmom na skompensowanie tych wydatków wyższymi cenami usług raczej wątpliwe. Po zimie na pewno spodziewamy się kumulacji inwestycji prywatnych i miejmy nadzieje że w końcu ruszą szerokim strumieniem inwestycje publiczne z nowej perspektywy UE. Taki wysyp inwestycji zawsze wywoła wzrost cen, ale przy braku ludzi do pracy również i kosztów pracowniczych. Dla wszystkich branż marże w tym roku średnio są niższe dla stycznia o -1,2% w stosunku do ubiegłego roku. I o -0,5% niższe od średniorocznej marży z ostatnich 12 miesięcy. Trwający fiskalizm Państwa, poszukiwania podatków i wysokie koszty pracy połączone z kłopotami kadrowymi raczej nie pozwolą firmom więcej zarobić w tym roku. Natomiast wzrost inwestycji może poprawić warunki zawierania umów z GW czy prywatnymi klientami ( krótsze terminy płatności, niższe kaucje, więcej przedziałów rozliczeniowych ). To są elementy na które firmy wykonawcze mogą wywierać w tym roku presje na zlecających. Spadające marże nie dotyczyły wszystkich branż. Są branże których marże rosły : to branże instalacyjne wod-kan-gaz i c.o. tutaj mamy do czynienia z wyjątkową wydajnością. Marże netto firm instalacyjnych przekraczają średnio 50% , a są takie, które oferują swoje usługi w cenach pozwalających na jeszcze większe zyski. Na tym tle blado wyglądały branże: murarsko-zbrojarska, elewacyjna czy posadzkarska gdzie wydajność na jednego pracownika z trudem pozwala osiągnąć marże 20%. Przy tak małej marży opłacalność utrzymywania np. małej firmy murarskiej jest taka, że właściciel ma podobne dochody netto jak jego pracownik..., wprawiony murarz. Dlatego działalność w branżach o niskich marżach wskazana jest raczej dla min. średnich firm. Z wywiadów, które przeprowadziliśmy z firmami wynika że wiele z nich jest już zmęczona udręką związaną z brakiem pracowników, rosnącymi kosztami i niestabilnym rynkiem usług. To pokazuje ogólne zniechęcenie do budownictwa usługowego biznesu, ale także i przyszłych pracowników którzy nierzadko wybierają inne bardziej stabilne gałęzie gospodarki z podobna siatka płac. Dopiero w sezonie stawki pracownicze robią się bardziej atrakcyjne w budownictwie, ale dla wielu kandydatów to nie wystarcza...W styczniu nadal tylko trzy branże miały dobrze skalkulowane zyski: instalacyjna, dekarska i robót ziemnych. Większość pozostałych z trudem osiągała 30% zysku netto. Zważywszy na ryzyko działalności usług budowlanych takie marże nie są żadną rewelacją i na pewno nie wzniosą budownictwa do wysoko opłacalnego biznesu. Koszty w firmach budowlanych w styczniu w przeliczeniu na jedną godzinę pracy zatrudnionego pracownika były tylko o 0,17gr niższe niż w grudniu, a ceny usług spadły o kolejny -1%. To pokazuje, że skoro przy trwającej zimie i pewnym zastoju w realizacjach niektórych robót koszty spadają tylko nieznacznie. To jak tylko budownictwo ruszy koszty będą "zjadać" rosnące ceny usług. Byle tylko firmom udało się zachować odpowiednie proporcje. W lutym oczekujemy wyższych składek ZUS, wzrostu kosztów pracowniczych i problemów z odzyskaniem Vat-u zakupowego dla podwykonawców. Być może rynek wypracuje takie mechanizmy ( wyższe ceny usług netto ) że ta ostatnia przypadłość kosztowa nie będzie tak istotna dla podwykonawców...

Rynek budowlany w województwach styczeń 2017

W województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim w styczniu pojawiło się blisko 56% wszystkich inwestycji w kraju. Głównie dotyczyły one prac wykończeniowych i budowy domów prywatnych. Porażką był znaczny spadek inwestycji w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Z dołka inwestycyjnego nie może też wyjść województwo zachodniopomorskie. W pozostałych województwach zgłoszonych inwestycji było nieco więcej niż w grudniu. Najmniej inwestycji pojawiło się w w województwie lubuskim, ale niewiele lepiej wyglądał rynek w województwach świętokrzyskim i opolskim. Średnio dzięki inwestycjom w wykończenia i budowy domów prywatnych liczba inwestorów była największa w styczniu od dwóch lat. Niestety pozostałe branże ( może z wyjątkiem instalacyjnej ) nie miały już takich sukcesów. Źle się dzieje jeśli notujemy taki spadek inwestycji w województwach o ponad przeciętnym potencjale ( wielkopolskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie ). W ostatnich dniach stycznia sytuacja już się poprawiała więc miejmy nadzieje, że luty uaktywni rynek i tam...

Udział działów w handlu budowlanym czołowych sieci styczeń 2017

Dla handlu budowlanego to najsłabszy styczeń od dwóch lat. Głównym powodem (miejmy nadzieje) jest zimowa aura, która odsuwa na dalsze terminy bieżące prace remontowo-budowlane. Jednak w styczniu zanotowaliśmy wysoki udział klientów w działach płytek i wykładzin oraz meblowo-drewnianym łącznie prawie 30% ogólnej liczby klientów. A więc podobnie jak rok temu. Patrząc na pozostałe działy handlowe więcej klientów niż rok temu odwiedziło działy narzędzi i urządzeń budowlanych i więcej działy elektryczno-oświetleniowe. Spadł udział klientów w działach budowlanych i instalacyjno-sanitarnym. Dla handlu budowlanego mieliśmy więc słaby grudzień i teraz styczeń w stosunku do ostatnich dwóch lat. W styczniu w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrósł udział klientów w działach meblowo-drewnianym oraz płytek i wykładzin. Znacznie spadła frekwencja klientów w działach ogrodowych. W pozostałych działach zmiany zainteresowania klientów były niewielkie
Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem