Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news

Początek roku dla budownictwa bardziej optymistyczny

Rynek budowlany w styczniu był zdecydowanie większy niż w ub miesiącu, ale czy daje nadzieje


Pierwszy miesiąc 2024 roku mamy już za sobą i wg przeważającej liczby firm był on zaskakująco dobry pod względem nowych inwestycji. A przynajmniej jak twierdzą firmy było ich więcej niż w ub miesiącu ( wg naszych danych nawet o ponad 30% ) i więcej niż w ub roku. I z tym ostatnim zdaniem można polemizować bo na stronach www firm budowlanych zanotowaliśmy podobną liczbę zamówień. Główny nurt nowych inwestycji przebiegał przez branże: wykończeniową, murarską, dekarską, ociepleniowo-elewacyjną, instalacyjne wod-kan-gaz i elektryczne. Wzrosły także zamówienia na roboty ziemne. To te branże zebrały najwięcej zamówień w styczniu. Wzrosły także obroty w firmach co pozwoliło im "zaczerpnąć trochę powietrza" i zachować w miarę płynność finansową. A nie było łatwo bo w styczniu znacząco wzrosły koszty prowadzenia działalności budowlanej, a zwłaszcza koszty pracy. Ten wzrost był na tyle znaczący, że nie skompensowały go nawet spore podwyżki cen usług ( w styczniu średnie ceny usług wzrosły o +1,4%). Najwięcej inwestycji mieliśmy w trzech województwach filarach regionalnych polskiego budownictwa, województwa: mazowieckie, małopolskie i śląskie ( blisko 40% nowych inwestycji ). Niestety optymizm w budownictwie zakłócają słabe dane handlu budowlanego ( najgorszy od 11 lat w styczniu ) i żenująco niskie zamówienia na domy prywatne. Z danych za styczeń wynika, że zamówień na domy prywatne może być mniej niż w ub roku. Cały rynek budowlany w Polsce "ciągną" głównie inwestycje deweloperskie i publiczne miejskie i gminne. Jeśli nic się nie zmieni firmy budowlane będą bardzo zależne od większych graczy na rynku. To może mocno ograniczyć rentowność prac i wpłynąć na wolniejszy wzrost cen niż się zakłada. Czy jest więc dobrze ? To oczywiste, że nie bo w ub roku koniunktura w budownictwie była najgorsza od 10 lat. Ale przynajmniej nie ulega ona dalszemu pogorszeniu. choć zmieniają się proporcje i priorytety inwestorów. Bardzo mało budujemy domów prywatnych za to rosną zamówienia od deweloperów i regionalne publiczne. Tu jeszcze skala jest zbyt mała żeby uzdrowić rynek, ale inwestycji przybywa. Stąd rosną zamówienia murarskie, zbrojarskie, wykończeniowe, ociepleniowe, instalacyjne, roboty ziemne czy dekarskie. Od sprzyjającej pogody będą zależeć ich realizacje. Branża usługowa budowlana potrzebuje wzrostu obrotów bo rentowność prac jest coraz mniejsza po styczniowych podwyżkach płac minimalnych i trwających zmianach siatek płac robotniczych. W lutym dołączą do tego nowe stawki ZUS i ubezpieczenia, szkolenia itd. Usługi budowlane powróciły do marż sprzed 10 lat choć są wśród nich branże, które nadal mają bardzo opłacalne profesje i takie gdzie można się zastanowić czy dalej prowadzić tą działalność. Na ten wzrost kosztów firmy już reagują wyższymi cenami swoich usług, ale tylko tam gdzie popyt na usługi wzrósł. Budownictwo wchodzi także w czas poważnej optymalizacji zatrudnienia, a w słabych rynkowo branżach je redukuje. W lutym więc raczej spodziewamy się spadku zatrudnienia w budownictwie...


bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Grudzień 2024 rok

Liczba firm bez zleceń wyprzedzających nie jest tak duża jak w ub roku w styczniu. To 62% firm, które nie mają zamówień na kolejne tygodnie ( w ub roku takich firm było nawet 90% ). Ale to wynik nie tyle lepszej sytuacji rynkowej w budownictwie, ile mniejszej liczby firm prowadzących działalność i znacznie mniejszych możliwości wykonawczych ( mniejsze zasoby kadrowe )...


popyt na branże budowlane Styczeń 2024 rok


Informacje branżowe usługi

 • W styczniu rósł rynek w czołowych branżach budownictwa

 • Więcej zamówień na elewacje i ocieplenia, prace elektryczne oraz roboty ziemne

 • Rynek budowy domów prywatnych równie słaby jak w ub roku

Styczniowa czołówka branż budowlanych dominujących na rynku to wykończeniowa ( każdy tydzień tylko poprawiał udział branży w rynku ), murarska, dekarska i ociepleniowo - elewacyjna ( tu zamówienia były raczej nieregularne ) oraz instalacyjna wod-kan-gaz z elektryczną włącznie. Branża elektryczna w styczniu wręcz biła rekordy w porównaniu do końca ub roku. Jak mówią same firmy pomogły inwestycje energetyczne i instalacje deweloperskie. No i warto powiedzieć o tych branżach którym w styczniu "nie szło" to ogrodnicza ( najmniejszy rynek ) i ogrodzeniowa choć ta ostatnia pod koniec miesiąca zaczęła się poprawiać i zamówienia rosły. I na koniec budowa domów prywatnych to bardzo ważny rynek punktu widzenia zamówień właśnie od prywatnych inwestorów. Tu zgodnie z tym co już obserwowaliśmy na koniec grudnia stan zamówień jest podobny, a nawet gorszy niż w ub roku. Przed nami jeszcze luty i połowa marca to czas w którym jest tzw szczyt zamówień na domy prywatne. Jeśli zmian na lepsze nie będzie to zapomnijmy o prywatnym rynku w zakresie ciężkiego budownictwa. Wykończeniówka jeszcze na pracach w budynkach wielorodzinnych sobie poradzi, być może jeszcze instalacje, ale reszta branż będzie mocno zależna od GW, deweloperów i zamówień publicznych...
Ryzyko działalności firm budowlanych Styczeń 2024 rok

W styczniu z uwagi na poprawę koniunktury w wielu branżach ryzyko wykonawcze spadło do od dawna nie widzianych 30,5%. W branży ogrodzeniowej z uwagi na wysokie koszty pracy i nadal słaby rynek ten wskaźnik jeszcze wynosił ponad 50%. Za to w branżach elektrycznej, wykończeniowej, murarsko-zbrojarskiej, dekarskiej, instalacyjnej a nawet dociepleniowej ten wskaźnik nie przekraczał 20%. Tak poprawił się rynek, wzrosły ceny usług wraz marżami netto. Budownictwo usługowe nie jest więc jak niektórzy mówią jednoznacznie stracone...

Bilans:

 • W styczniu wzrosły obroty w firmach budowlanych
 • Znaczny wzrost kosztów działalności budowlanej
 • Ceny usług w niewielkim stopniu kompensują koszty

Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

W styczniu poprawiły się obroty w firmach zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca. Właściwie tylko w branżach ogrodzeniowej, stolarki budowlanej, brukarskiej i posadzek betonowych możemy mówić o niewielkim spadku obrotów. We wszystkich pozostałych branżach obroty w firmach budowlanych wzrosły o 10-20% względem średniorocznej. Tego dawno już w styczniu nie było, ale pamiętajmy o niskiej bazie z ub roku gdzie obroty poleciały mocno w dół. Niestety wzrost obrotów nie idzie w parze z rentownością prac budowlanych. Znaczny wzrost kosztów pracy i kosztów około budowlanych, a także większy niż w grudniu koszt sprzętu i narzędzi nie jest kompensowany przez wzrost cen. Ceny usług owszem wzrosły, ale przynajmniej w styczniu nie pokryły rosnących kosztów. Natomiast dla inwestorów wiadomość jest taka, że istotny wzrost kosztów działalności firm budowlanych przełoży się na droższe budowy nawet jeśli rynek budowlany będzie nadal słaby...Obroty w firmach budowlanych Styczeń 2024 rok


Zdecydowanie pośród wszystkich branż wzrosły realizacje kontraktów elektrycznych i energetycznych na dużych obiektach. W wielu firmach elektrycznych obroty wzrosły dwukrotnie. Są już także wyższe ceny usług co jest odpowiedzią firm na rosnący popyt. Ale jak widać na wykresie większość branż budowlanych zanotowało wzrost obrotów, a więc sytuacja finansowa firm pomimo wysokich kosztów powinna się poprawiać...


Średnie marże w firmach budowlanych Styczeń 2024 rok

W dalszym ciągu branże instalacyjna wod-kan-gaz, tynkarska czy dekarska to branże o największym przełożeniu pracy na dochody. Oczywiście trzeba mieć jeszcze zlecenia co np. w brany tynkarskiej już nie jest takie proste. Poprawia się rentowność branży ogrodzeniowej ( tu wyraźnie spada średnia zarobków ). Poprawia się także rentowność prac w branży murarskiej i ociepleniowej gdzie także wyraźnie rosną ceny usług...

Trudno żeby przy tak dużym wzroście kosztów pracy nie wzrosły ceny usług budowlanych. To składa się na wzrost stawki 1 roboczogodziny w styczniu za prace niemetryczne. Na koniec miesiąca stawka ta wyniosła już 55,21 zł netto i zapewne jeszcze wzrośnie w lutym jak firmy zaczną płacić wyższe ubezpieczenia. Ostrzegaliśmy, że w 2024 roku budownictwo usługowe będzie droższe i tak się dzieje...

W styczniu wzrosły zdecydowanie koszty pracy w firmach budowlanych, wzrosły także ceny sprzętu i narzędzi oraz rosły koszty około budowlane. To obecnie najwyższy koszt nominalny prowadzenia działalności budowlanej. Jesteśmy więc w trudnym momencie bo wysokie koszty budowy nie pomagają poprawie koniunktury zwłaszcza na prywatnym rynku...


Regiony:

 • Najwięcej inwestycji w styczniu na Mazowszu, w Małopolsce i na Śląsku

 • Poprawił się rynek w województwie kujawsko-pomorskim

 • Najmniej inwestycji w woj, opolskim i lubuskimWiadomości regionalne usługi

Generalnie ilość nowych inwestycji budowlanych względem średniej w roku nie była jakaś imponująca w styczniu, ale w stosunku do grudnia był to już skok w górę. Najwięcej nowych zamówień mieliśmy oczywiście w kluczowych województwach tzw liderach rynku: mazowieckim, małopolskim i śląskim. Ale największy wzrost zamówień mieliśmy w styczniu w województwie kujawsko-pomorskim, które po grudniowym mocnym spadku znowu odżyło. Bardzo słaby rynek budowlany był w województwie lubuskim ( spadek inwestycji nawet o -40% ), ale sytuacja na rynku pogorszyła się także w województwach: łódzkim i warmińsko-mazurskim. Nie widzimy już od 2-3 lat jakiś większych analogii między koniunkturą na rynku, a feriami zimowymi. Być może rynek prywatny jest tak słaby że nie m to większego znaczenia...Rynek budowlany w województwach Styczeń 2024 rok
Budowlany handel detaliczny:

 • Handel budowlany najsłabszy w styczniu od 11 lat

 • Więcej klientów w działach budowlanych i wykończeniowych

 • Spadek zainteresowania sprzętem i maszynami budowlanymi


Nie ma wątpliwości że styczeń dla handlu budowlanego był bardzo nieudany, ba to najgorszy handel budowlany detaliczny od 11 lat. W przeciwieństwie do usług budowlanych, które dzięki zamówieniom deweloperskim i gminnym jakoś nie odczuły spadku zamówień. Owszem w handlu budowlanym struktura sprzedaży w porównaniu do ub roku nieco przesunęła się w kierunku materiałów stricte budowlanych i wykończeniowych. Większy udział w handlu był materiałów ciężkich oraz farb i lakierów czy płytek i wykładzin, a mniejszy artykułów meblowych, drewnianych oraz sprzętu i narzędzi. Klientów w sieciach budowlanych ogólnie było jednak mniej niż w ub roku. Największy udział w sprzedaży miały w styczniu działy instalacyjno - sanitarne i sprzętowo - narzędziowe. Najmniej działy budownictwa ciężkiego. Handl budowlany jest jak w soczewce odzwierciedleniem inwestycji prywatnych w budownictwie czego wyrazem jest najmniejsza ilość zamówień na domy prywatne. Warto także zaznaczyć że do tak słabego miesiąca w handlu budowlanym przyczynił się także jeden cały wolny od handlu weekend ( sobota Trzech Króli )...
Udział działów branżowych w handlu budowlanym Styczeń 2024 rok

Handel budowlany w grudniu był najgorszy od 10 lat. Spadły zakupy zwłaszcza w działach stricte budowlanych i wykończeniowych...


Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem