Sikaflex®-118 Extreme Grab klej montażowy do wielu powierzchni
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-08-31
Koniunktura w sierpniu była zdecydowanie słabsza niż w lipcu, ale w porównaniu do ub roku poziom nowych inwestycji był podobny. Z naszych danych rysuje się obraz bardzo dobrej koniunktury w pierwszym kwartale br, poważny spadek w drugim kwartale i po dwóch miesiącach widoczna stabilizacja w trzecim. Największą "bolączką" firm budowlanych w sierpniu były zatory płatnicze i to zarówno na dużych budowach jak i u klientów prywatnych. Wśród barier działalności to właśnie ta była największa w sierpniu czego nie było od lat kryzysu. Nawet brak ludzi do pracy ( wciąż ważna bariera) nie stanowił takiego zagrożenia jak opóźnione płatności. W sierpniu firm poprawiły rentowność jednostkową. Marże netto powróciły po lipcowych spadkach na średni gwarantujący płynność poziom 27%, ale niestety nie we wszystkich branżach. Najgorzej finansowo radzi sobie branża ociepleniowo-elewacyjna, a najbardziej ryzykowną jest branża tynkarska. Największy rynek w sierpniu miały branże wykończeniowa, murarsko-zbrojarska, dekarska, ociepleniowo-elewacyjna i instalacyjna wod-kan-gaz ( z czego dwie ostatnie z wyraźnym spadkiem w stosunku do lipca ). Bardzo dobra koniunktura występowała w tym miesiącu w województwach: małopolskim i wielkopolskim, a dużo słabsza była w województwie mazowieckim czy śląskim. Sytuacja na rynku pracy jest nadal krytyczna dla firm ( aż 80% ankietowanych firm szukało robotników do pracy ), ale stawki za pracę spadły w sierpniu. Firmy budowlane podnosiły w tym miesiącu średnie ceny usług i to +1,1% m/m jest to najwyższa podwyżka cen usług budowlanych od kwietnia br...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym sierpień 2019

Dostępność firm budowlanych dla inwestorów była w sierpniu podobna jak ub miesiącu i podobna jak w ub roku. Koniec wakacji wyraźnie pokazał, że na rynku nie rośnie podaż firm. Patrząc na podobną ilość nowych inwestycji co rok temu mamy constans. Zaledwie połowa firm budowlanych była zdolna podjąć inwestycję od zaraz. A to oznacza, że w branżach takich jak wykończeniowa, brukarska, stolarka budowlana czy dekarska inwestorzy muszą się nieźle natrudzić żeby znaleźć firmę. W tych branżach występowała w sierpniu najmniejsza podaż w stosunku do popytu...

popyt na branże budowlane sierpień 2019

W sierpniu rekordy popularności inwestorów biły usługi wykończeniowe, prace murarsko-zbrojarskie, dekarskie, montaże stolarki budowlanej czy budowy domów. W pozostałych branżach raczej wystąpił spadek zamówień, największy w usługach ogrodniczych, ogrodzeniach, ociepleniach i elewacjach, ale także w instalacjach wod-kan-gaz. Duża niespodzianką w sierpniu są zamówienia na budowy domów, większe niż w ub miesiącach ,ale także większe były także zamówienia niż w ub roku. Czy to po znacznym spadku zamówień na domy prywatne oznacza przełom ?. Na to trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy. Obecny popyt jest jednak miłą zapowiedzią i oznacza że w budownictwie mogą nastąpić jeszcze zwroty kierunku inwestycji...

Ryzyko działalności firm budowlanych sierpień 2019

Bardzo wiele wskaźników składa się na gigantyczne ryzyko działalności budowlanej. W sierpniu ryzyko dodatkowo podniosły zatory płatnicze, które narastają od czerwca. Najbardziej ryzykowną branżą są usługi tynkarskie. Tu ryzyko jest tak duże jak w latach kryzysu, a odpowiadają za nie brak specjalistów, bardzo wysokie koszty działalności i słabszy rynek niż w ub roku. Podobnie jest w branży ociepleniowo - elewacyjnej, a tutaj problem zbyt niskich cen na rynku pogłębia dodatkowo ryzyko. Najmniej ryzykowne są branże wykończeniowa i dekarska, ale czy 40% nieudanych inwestycji można nazwać mniej ryzykowną działalnością ?.

Obroty w firmach budowlanych sierpień 2019

Sierpniowy rynek budowlany pozwolił firmom na niewielkie cięcia kosztów pracy, mniejsze wydatki na paliwa i większy wzrost cen usług. To wszystko spowodowało wzrost rentowności budownictwa usługowego. Niestety wzrosło ryzyko finansowe z powodu poważnych zatorów płatniczych. Firmy czekają na pieniądze zarówno na dużych budowach ( przedłużające się odbiory ) jak i na rozliczenia z klientami prywatnymi. Pod tym względem sytuacja przypomina lata 2009-12 . Rynek jest jeszcze dobry, ale inwestorzy i GW mają problemy z płynnością finansową. Oby to tylko koniec wakacji był tak nerwowy. Obroty w firmach budowlanych było średnio tylko o 17% niższe od średniorocznej. Ale jak pokazujemy niżej sporo branż miało większe straty. Ogólnie finansowa baza wyjściowa dla firm jest dobra, warunek, że zmniejsza się opóźnienia płatności...

Bardzo spadły w sierpniu obroty w branżach: instalacyjnej wod-kan-gaz, ogrodzeniowej, robót ziemnych i tynkarskiej ( od -20, -35%). Za to w branżach: wykończeniowej, elektrycznej, dekarskiej, brukarskiej czy stolarce budowlanej nie więcej niż -10%. Co jak na sierpień nie jest złym rezultatem. Generalnie obroty są jednak niewiele poniżej poniżej średniorocznej, a więc bez finansowych sukcesów, ale jednostkowo firmy zarobiły lepiej jak w lipcu...

Średnie marże w firmach budowlanych sierpień 2019

Jednostkowo w lipcu wzrosły marże netto do poziomu 27,5% , a więc tyle ile w ub roku i więcej niż w ub miesiącu. Ten poziom marż zapewnia firmom płynność finansową, ale nie wszystkie firmy tyle zarobiły. W branży ociepleniowo-elewacyjnej jednostkowe zyski netto były znacznie niższe...

Koszt pracy firm w postaci rozliczeniowej 1 roboczogodziny w umowach i kontraktach w sierpniu spadł o 0,28 gr i wyniósł 37,52 zł netto/ 1 roboczogodzinę. Jest więc ciągle szansa, że do końca roku wartość roboczogodziny nie przekroczy 40 zł netto/h. W tym roku wartość pracy w postaci roboczogodzin rośnie wolniej niż w ostatnich 2 latach...

W sierpniu spadły koszty działalności firm budowlanych. Przede wszystkim spadły koszty pracy, ale także koszty transportu i obsługi maszyn ( spadły ceny paliw ), a koszty narzędzi i sprzętu odnawialnego wzrosły minimalnie. To wszystko spowodowało o 1,22 zł netto niższe koszty w firmach przeliczone na 1 godzinę pracy pracownika. Niby to niedużo, ale utrzymanie tego trendu dałoby firmom stabilne koszty działalności w tym roku. Niestety na razie wszystkich goni inflacja, ale spadające ceny paliw mogą w dłuższej perspektywie ja powstrzymać...

Rynek budowlany w województwach sierpień 2019
Sierpniowa koniunktura głównie obejmowała województwa małopolskie, wielkopolskie, podlaskie i świętokrzyskie. Spadek koniunktury był mocno widoczny w województwie mazowieckim, śląskim czy lubuskim. W pozostałych województwach spadek koniunktury w stosunku do ub miesiąca był obecny, ale nie tak widoczny. Na pewno upalna pogoda w drugiej połowie sierpnia zatrzymała rosnącą po wakacjach liczbę nowych inwestycji. Znaczny spadek inwestycji nowych w województwie mazowieckim czy śląskim mógł być podyktowany szczytem wakacyjnym i sprzyjającą wypoczynkowi pogodzie. Ale czy na pewno jeśli w tym czasie wrosły nowe inwestycje np . w Wielkopolsce czy Małopolsce. Wydaje się więc, że przez niektóre regiony przeszło załamanie inwestycyjne, narastające zatory płatnicze wskazują na kłopoty inwestorów. Przesilenie inwestycyjne najszybciej dotknie "najsilniejsze" województwa i niewykluczone, że to się już dzieje...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci sierpień 2019

Niestety handel budowlany na koniec sierpnia znowu rozczarował. O ile w środku sierpnia klientów w sieciach budowlanych przybywało ( powroty z wakacji ), to upały znów wyciągały ich na wypoczynek. Ogólnie w czołowych sieciach budowlanych w sierpniu było o ponad -9% klientów mniej niż w ub roku i o -4% mniej niż w lipcu. Są to pesymistyczne dane, które od dwóch lat wskazują na systematyczny spadek zakupów indywidualnych. Cóż pozostaje czekać aż ten spadek w końcu się zatrzyma. W stosunku do ub miesiąca spadło zainteresowanie klientów działami ogrodowymi, farbami i lakierami, płytkami i wykładzinami oraz narzędziami i sprzętem. Przybyło za to klientów w działach meblowo-drewnianych i elektryczno-oświetleniowych. W porównaniu natomiast do ub roku widać progres w działach sprzętowo - narzędziowych i ogrodowych, a spadek w wykończeniowych ( niestety)..,
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem