malowanie i gładzie natryskowo
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-02-28
Oprócz grudnia ubiegłego roku podaż nowych inwestycji była w lutym najmniejsza od 12 miesięcy. Co prawda GUS informuje o dalszym wzroście dobrych nastrojów w budownictwie to jednak zima w lutym spowodowała pewne zachwianie obrotów w firmach usługowych, spadek marż i ogólnie zmniejszyła rynek. Największe "straty" poniosły branże stolarki budowlanej, dekarska i wykończeniowa. W tej ostatnie także najmocniej wzrosła konkurencja chociaż z naszych ankiet wynika że firmy nie bały się jej tak jak opóźniających płatności inwestorów i GW. W lutym to bariera zatorów płatniczych była dla firm najgroźniejsza, a dopiero później brak pracowników czy niskie ceny usług. Firmy budowlane nie widziały zagrożeń pod postacią wysokich kosztów pracy co wynika z występujących w lutym mniejszych stawek za pracę i mniejszego zapotrzebowania na robotników budowlanych. Nastąpiła względna równowaga popytu i podaży robotników przy czym w wielu województwach brakowało nawet etatów. Jeśli chodzi o potencjał robotników wykwalifikowanych to jest on już mniejszy niż w styczniu i trzykrotnie mniejszy niż rok temu co w najbliższej przyszłości nie wróży dobrze firmom. Nadal najwięcej nowych inwestycji jest na Mazowszu 21,4% oraz od 10-13% w każdym z województw: śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Dominowały inwestycje wykończeniowe, chociaż w słabszym stopniu niż w poprzednich miesiącach, a także budowy domów ( o 1/5 mniej niż rok temu ), instalacje wod-kan-gaz, elewacyjne i murarskie...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w lutym 2018

Nawet 90% firm było zainteresowanych podjęciem inwestycji w lutym. To największy procent ankietowanych firm od zeszłego roku. Gdzie jest więc ten optymizm podawany przez GUS. Przynajmniej w lutym go nie widać. Do zakończenia faktycznej zimy inwestycji do realizacji będzie mniej chociaż rynek wyraźnie w drugiej połowie lutego się poprawiał. Natomiast wyraźne odbicie inwestycji w górę nastąpi dopiero pod koniec marca...

popyt na branże budowlane luty 2018

Chyba tylko branża elektryczna i ogrodzeniowa mogła w tym miesiącu mówić o względnie dobrych obrotach. Niemal we wszystkich pozostałych branżach w lutym było gorzej niż w styczniu. Największy spadek nowych inwestycji był w branżach wykończeniowej, budowy domów prywatnych, dekarskiej, stolarce budowlanej i branży murarsko-zbrojarskiej. Za to rynek rozwijał się w branży tynkarskiej oraz w terenie bo oprócz branży ogrodzeniowej więcej było robót zimnych i inwestycji brukarskich ale nie wszystkie do wykonania z powodu pogody. Zima z prawdziwego zdarzenia ( temperatury ) po raz pierwszy od 2-3 lat utrudniła realizacje inwestycji , a także spowodowała większą niechęć inwestorów do działania. Niestety pogoda to kluczowy czynnik wpływający na rynek budowlany jako całość. Im więcej "gorszej pogody" tym większa deregulacja cen usług, kadr pracowniczych i spadek obrotów nawet jak jest dobre otoczenie inwestycyjne jak teraz. Niestety poprawa pogody najwcześniej jak sugerują synoptycy pod koniec marca...

Ryzyko działalności firm budowlanych luty 2018

Dość wyraźne pogorszenie rynku budowlanego miało swoje odzwierciedlenie w mniejszym zapotrzebowaniu na robotników budowlanych. Spadek zapotrzebowania był w lutym nawet większy niż w ubiegłym roku. Stąd pomimo nadal niskiej liczby osób chętnych do pracy, firmy budowlane nie miały większych problemów ze skompletowaniem kadr lub po prostu zatrudnianiem pracowników w ogóle nie interesowały się. Tylko w branżach wykończeniowej i ciesielsko-zbrojarskiej nadal występowały poważne problemy z pozyskaniem robotników. To wszystko wpłynęło na spadek ryzyka w większości branż budowlanych. Najmniejsze ryzyko w lutym ponosiły firmy elektryczne i instalacyjne, a raczej nie ponosiły go wcale. Branże cechowały wysokie obroty, a w przypadku instalacji wod-kan-gaz także wysokie marże i bardzo duży rynek. Zupełnie inaczej niż w stolarce budowlanej: spadek obrotów, pogorszenie na rynku i małe marże.

Obroty w firmach budowlanych luty 2018

W lutym w porównaniu do ubiegłego miesiąca spadły obroty firm w stosunku do średniej z ostatniego roku, ale trzeba przyznać że od połowy lutego sytuacja się poprawiała bo na początku miesiąca było zdecydowanie gorzej. Tylko w branży elektrycznej obroty poprawił się o 5% oraz w branży bram i ogrodzeń były zbliżone do średniej z zeszłego roku. We wszystkich pozostałych obroty spadły, a najmocniej w branży stolarki budowlanej, dekarskiej i wykończeniowej. Niestety trwająca zima i niskie temperatury mogą wpływać na dalszy zastój przynajmniej do połowy marca...

Średnie marże w firmach budowlanych luty 2018

O -0,6% spadły w lutym dochody netto firm budowlanych przeliczone na jednego zatrudnionego pracownika, to niewiele jeśli jest to jednorazowy epizod w zimowy miesiąc. Ale porównując do ubiegłego roku spadek marż o -1,9% ma już znaczenie. Niestety marże od ubiegłego roku spadają i tylko wzrost obrotów powoduje, że firmy mają zadowalające dochody ( większe niż przed 2015 rokiem ). Niższe marże mają jednak wpływ na większe ryzyko wykonawcze firm i wymagają od właścicieli i kadry kierowniczej większej wydajności ( niestety tego samego nie ma wśród kadry robotniczej ). Obecne marże to tzw niezbędne minimum, które jak widać na kolejnych wykresach nie dotyczą wszystkich branż. Są branże które z powodu niskich marż ocierają się o swoje być albo nie być każdego dnia np. branża elewacyjno-ociepleniowa. Tu jeśli nie nastąpią wiosną radykalne zmiany cenowe na rynku to wykonawców będzie coraz mniej. Są także branże które mają tak dużą wydajność, że nie straszne im są nawet błędy w sztuce czy złe kontrakty ( do pewnego stopnia oczywiście ), to branża instalacyjna wod-kan-gaz. Marże netto średnio od roku przekraczają 50%, a obroty dopiero w lutym zaczęły trochę spadać. Branża instalacyjna to zdecydowanie lider opłacalności w budownictwie usługowym. Najwyższe marże jak wspomnieliśmy wyżej w lutym nadal osiągały branże instalacyjne wod-kan-gaz ( 53,8%), ale także dobre wyniki osiągały firm robót ziemnych, dekarskie i wykończeniowe ( ok 35% ). Niestety w branży elewacyjnej, murarsko-zbrojarskiej, ogrodzeniowej i stolarce budowlanej marże nie mogą przekroczyć 23%. To za mało żeby utrzymać dobrą płynność finansową i uzyskać odporność finansową na poprawki i błędy. Tym bardziej jest to ważne że w lutym znacznie wzrosły zatory płatnicze wśród podmiotów budowlanych. O -0,36 gr spadła w lutym roboczogodzina w rozliczeniach miedzy firmami. Tzw koszt roboczogodziny kontraktowy wynikający z prac ujętych w kosztorysach. Jak na zimowy luty jest to niewielki spadek, a zakończenie zimy może szybko zmienić tą stawkę na wyższą. Przynajmniej wszystkie inne wskaźniki na to wskazują. Jest duż potencjał inwestycji na wiosnę, wysokie koszty pracy i ciśnienie na dokapitalizowanie firm. To głównie spadek kosztów pracy i niższe ceny paliw spowodowały ogólnie niższe koszty firm w porównaniu do stycznia. Spadek kosztów o 0,18 groszy jest jednak symboliczny. Nikt rozsądny nie spodziewa się takich kosztów przez kolejne miesiące. Będą nadal rosły koszty pracy ( w tym wyższe ubezpieczenia ), które są głównym obciążeniem w firmach. Nie sądzimy aby ceny sprzętu budowlanego i narzędzi odnawialnych były tak stabilne jak ruszy sezon. One także podrożeją. Firmy budowlane muszą to wziąć pod uwagę w konstruowaniu swoich ofert na kwiecień, maj , czerwiec. Wiosną ub roku koszty w firmach w ciągu jednego miesiąca rosły średnio o +1,7% m/m, a teraz mogą rosnąć szybciej...


Rynek budowlany w województwach luty 2018

W porównaniu do ub miesiąca luty nie przyniósł zasadniczych zmian udziału województw w rynku nowych inwestycji. Dało się jednak zauważyć wzrost w województwie dolnośląskim i spadek w województwie podkarpackim i opolskim. Wciąż najwięcej inwestycji także prywatnych pojawia się w województwie mazowieckim i wokół Warszawy. Dalej jest długo nic i kolejni liderzy województwo śląskie, małopolskie i dolnośląskie. Niższy udział w rynku od początku roku mają województwa: wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. Być może w sezonie kiedy poprawi się pogoda aktywność inwestorów powróci do takiego poziomu aby udział tych województw znów się zwiększył ( rynek prywatny ). Państwo stawia na regiony wschodnie i dotychczas zaniedbywane, więc możliwe jest "przetasowanie" udziału w nowych inwestycjach województw np. wschodnich ( to już czuje się na Podkarpaciu czy województwie podlaskim ). Jest to istotne dlatego że inwestycje publiczne będą odgrywać coraz większą rolę na rynku. Ilość nowych inwestycji prywatnych wyraźnie schodzi ze szczytu krzywej koniunktury...Polacy zgłaszają mniej domów do budowy...


Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci luty 2018

Chociaż handel budowlany poprawiał się w ostatnich tygodniach to klientów zainteresowanych zakupami budowlanymi było najmniej w lutym od 2014 roku. W powszednich dniach sieci budowlane miały bardzo mało klientów, a w weekendy nie zawsze było wyraźnie lepiej. Jeżeli porównamy frekwencję klientów do ubiegłego roku to teraz było zdecydowanie mniej klientów w działach ogrodowych oraz płytkach i wykładzinach. Słabsza dynamika inwestycji w wykończeniach odbiła się mocniej na większych remontach. Cóż zima która jest wyraźniejsza i dłuższa w lutym zebrała swoje żniwo również w handlu. A że rynek prywatny raczej schodzi już z apogeum inwestycji no to wyniki mogą być gorsze w budowlanych sieciach handlowych. W porównaniu do stycznia zmniejszyła się w lutym frekwencja klientów w działach: ogrodowych, meblowo-stolarskich oraz płytek i wykładzin. Zdecydowanie za to wzrosło zainteresowanie działami oświetleniowo-elektrycznymi. Nadal podobniej jak w ubiegłym miesiącu najwięcej klientów odwiedzało działy sanitarno-instalacyjne...
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem