Usługi budowlane Radom
Ceny usług budowlanych ze wszystkich regionów Polski ! ceny usług wykończeniowych - budowlanych - terenowych - aktualizacja co tydzień
Listopad 2014
BAROMETR CENBarometr cen 2014Listopad 2014
Ogólna sytuacja cenowa na rynku budowlanym w listopadzie 2014 r.

Średni ruch cen:-1,4%

2014-11-28
Spadek cen usług budowlanych o -1,4% m/m w listopadzie jest większy niż miesiąc wcześniej. Tempo spadku cen licząc miesiąc do miesiąca przyśpieszyło. Porównując obecne notowania cen z poprzednim rokiem, spadek cen jest jednak znacznie mniejszy. Wydaje się, że budownictwo po dwóch latach stagnacji w końcu wejdzie na ścieżkę wzrostu cen licząc rok do roku. Przez ostatni miesiąc dobrą pozycję cenową utrzymało województwo mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie, lubelskie natomiast zauważalnie w stosunku do średniej spadły ceny w województwach wielkopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim ( tabela powyżej ). Niestety rynek budowlany w ostatnim miesiącu był bardzo słaby, a obecny wyższy poziom cen jednostkowych niż w roku ubiegłym ma swoje podłoże w wysokich płacach. Wyraźnie ujawniony w tym roku brak wyszkolonych ( już nie wykształconych niestety) fachowców zmusił firmy do podnoszenia płac pracownikom. Spadły marże w firmach, a ceny usług mają powoli swoje dolne granice. Mimo bardzo niskiego popytu na usługi budowlane w listopadzie oraz wszechobecnie spadających cen w innych gałęziach gospodarki (deflacja), mała ilość firm na rynku wciąż jest hamulcem przeciwdziałającym spadkowi cen usług w budownictwie...

2014-11-21

Tempo spadku cen usług budowlanych zmniejsza się dla ciężkich usług budowlanych oraz prac prowadzonych w terenie. Jedynie w branży wykończeniowej wciąż jest to poziom ok -2,5% m/m. Wszystko wskazuje na to, że w branży wykończeniowej taki spadek cen w ciągu miesiąca zanotujemy na koniec listopada. Wyraźnemu wyhamowaniu ulega spadek cen na rynku robót ziemnych czy brukarskich. Jeszcze akceptowalna pogoda w większości regionów w kraju powoduje, że inwestorzy na tego typu prace wciąż są bardzo aktywni, a firm na rynku z maszynami budowlanymi wcale nie jest dużo. Taka sytuacja pozwala firmom na nie uleganie presji cenowej przez inwestorów. W ciężkim budownictwie nie wszystkim branżom udaje się zachować ceny sezonu. Wyraźnie już spadają ceny usług ociepleniowych czy tynkarskich. Wydaje się, że średnia spadku cen w budownictwie w listopadzie nie przekroczy jednak -2% m/m

2014-11-14
Ceny usług budowlanych powoli przechodzą już w fazę zimową. Spadek cen dotyczy niemal wszystkich branż budowlanych. Najszybciej w dalszym ciągu spadają ceny usług wykończeniowych ( spadek cen nie pogłębia się i jest na podobnym poziomie co tydzień temu ok -2,5% m/m ). Wzrosło natomiast tempo spadku cen usług budowlanych -1,4% m/m i prac terenowych -1,8% m/m. Tempo spadku cen w całym budownictwie usługowym jest niższe niż przed rokiem i spadek następuje ze znacznie wyższego pułapu. Jeszcze na początku października ceny usług budowlanych rosły, podczas gdy rok temu spadek cen wystąpił już pod koniec sierpnia. Dobrą koniunkturę firmy zawdzięczały wzrostowi inwestycji publicznych i doskonałej pogodzie. Niestety ilość nowych inwestycji w połowie listopada spadła do poziomu sprzed roku. Wszystkie firmy oczekują wzrostu popytu po okresie ostatnich świąt, stąd spadek cen będzie jeszcze umiarkowany. Wysokie koszty pracownicze też nie pozwolą firmom na znaczne obniżki cen jednostkowych tej zimy...


2014-11-07
Początek Listopada przyniósł dalszy spadek cen usług budowlanych. Spadek cen niestety pogłębia się co jest wynikiem słabnącego popytu i kumulacji tygodni świątecznych. Firmy budowlane, które znalazły się w ostatnich dwóch tygodniach bez zleceń są skłonne do większych ustępstw cenowych. Wszyscy czują nadchodzącą zimę, a to działa na wyobraźnie zarówno inwestorów jak i firm. Największy spadek cen nadal występuje w branży wykończeniowej ( to już ponad -2% w stosunku do początku października ). Ceny spadają również w ciężkim budownictwie i usługach terenowych ( tutaj spadek w stosunku do początku października utrzymuje się w granicach -1% ). Nie jest jednak wykluczone, że zakończenie tygodni świątecznych i powrót inwestorów do normalnych obowiązków, a także utrzymanie sprzyjającej pogody zahamuje spadek cen. Na razie obserwujemy dość znaczne tempo obniżania cen niemal w całym kraju. Co ciekawe to głównie rynek prywatny wpływa na obniżanie cen przez firmy, a nie jak w poprzednich latach inwestycje publiczne. Spadek cen dla podwykonawców na dużych budowach jest zdecydowanie mniejszy. Średnia cen usług jaką publikujemy jest wypadkową ankietowanych firm na wszystkich rodzajach inwestycji. Przy wysokich kosztach pracowniczych nie jest możliwy znaczny spadek cen usług w tym roku. Jedynie poluzowanie polityki fiskalnej ( co jest mało prawdopodobne ), znaczny spadek kosztów: paliwa i narzędzi odnawialnych ( tutaj też są granice ) lub znaczne załamanie rynku ( to jest zawsze możliwe ) spowoduje znaczne obniżki cen usług. Braki kadrowe pracowników fizycznych w firmach nie pozwalają na obniżenie kosztów pracowniczych co jest głównym czynnikiem cenotwórczym...
Ceny usług wykończeniowych listopad 2014
*Średnie ceny w listopadzie (cała Polska ) netto
cena położenia płytek (glazura)
48 zł / m²
cena malowania ścian
7 zł/ m² cena montażu płyt G-K
38 zł / m²
cena wykonania parkietu ( położenie, cyklinowanie i lakierowanie)
55 zł / m² cena montażu WC (kpl)
77 zł/szt cena wykonania gładzi
15 zł / m²
cena montażu paneli podłogowych
15 zł / m² cena wylewki betonowej mixokretem (z materiałem)
12 zł / m²

2014-11-28
Ostatni tydzień listopada przyniósł wyhamowania spadku cen w branży wykończeniowej. W całym kraju popyt na usługi wykończeniowe zaczął się poprawiać. Niestety na tle ciężkiego budownictwa czy branż terenowych ceny usług wykończeniowych spadły najmocniej bo blisko -2% m/m. Grudzień może przynieść odwrót od coraz niższych cen, ale będzie to zależało w dużej mierze od pogody i ogólnego zapotrzebowania na usługi. Jeżeli w innych branżach popyt spadnie wówczas przeniosą się one na prace wykończeniowe. wzrost konkurencji spowoduje dalszy znaczny spadek cen. Jeśli pogoda będzie pozwalała wykonywać inne prace wówczas branża wykończeniowa utrzyma podobny poziom cen do połowy grudnia. W ostatnim tygodniu spadły głównie ceny usług parkieciarskich. Na pozostałe usługi ceny zmieniły się w niewielkim stopniu...

2014-11-21
Utrwala się spadek cen w branży wykończeniowej. wszystko wskazuje na to że nasi analitycy zarejestrują spadek cen w "wykończeniówce" na poziomie -2,5% w listopadzie. W ostatnich dniach wyraźnie spadły ceny białego montażu. Wciąż są dość niskie ceny prac malarsko-szpachlarskich. Branża wykazuje tendencje do obniżania cen głównie z powodu pogarszającej się koniunktury na rynku inwestycji prywatnych. Spada popyt na remonty w mieszkaniach i domach prywatnych. Na dużych inwestycjach GW również płacą coraz niższe wynagrodzenia za jednostkę usługową. Ceny usług wykończeniowych są jednak wyższe od zeszłorocznych nadal o ok 1% głównie dzięki wyższym cenom glazurniczym i parkieciarskim...

2014-11-14
Wykończenia wnętrz wciąż notują spadek cen w granicach -2,5% m/m , ale tempo spadku cen nie rośnie. Patrząc na jeszcze stabilną koniunkturę w handlu materiałami budowlanymi firmy mogą oczekiwać poprawy koniunktury do końca miesiąca. Spadek popytu na usługi wykończeniowe w tygodniach świątecznych spowodował utrzymywanie cen przez firmy na niższym poziomie. Spadek popytu zwłaszcza dotyczy rynku prywatnego. Porównując okres pierwszych tygodni spadku cen w zeszłym roku ( spadek ponad 3% m/m ) do obecnego to mamy w tej chwili mniejsze tempo spadku cen o 0,5%. Największe uderzenie w dół cen usług wykończeniowych następuje po przebranżowieniu się innych grup budowlanych na usługi wykończeniowe. W tym tygodniu najszybciej spadały ceny montażu suchej zabudowy G-K...

2014-11-07
W branży wykończeniowej spadek cen już jest znaczny. W ciągu miesiąca ceny usług spadły o -2,5% to dość dużo choć podobnie jak rok temu we wrześniu. Spadek cen mamy więc o ponad miesiąc później niż w zeszłym roku. W pierwszym tygodniu listopada spadały głównie ceny usług malarskich i białego montażu. Najmniej podatne na spadek są ceny usług glazurniczych i posadzkarskich. Zakończenie tygodni świątecznych powinno przynieść uspokojenie na rynku. Brak nowych inwestycji ( głównie prywatnych ) wprowadziło na "nerwowość" cenową w tym segmencie budownictwa...Ceny usług budowlanych listopad 2014
*Średnie ceny w listopadzie (cała Polska ) netto
cena położenia dachówki (ceramiczna)
42 zł / m²
cena krycia papą
15 zł/ m² cena montażu więźby dachowej
26 zł / m²
cena murowania porotherm /silka
30 zł / m² cena murowania elewacji (klinkier)
79 zł/ m² cena montażu okna
20 zł / mb
cena ocieplenia ścian zewnętrznych
43 zł / m² cena tynkowania maszynowego z materiałem (cem-wap)
25 zł/ m² (gips) 22 zł/ m² cena wykonania instalacji elektrycznej
37 zł / pkt
cena wykonania instalacji c.o.
120 zł / pkt
cena wykonania instalacji wod-kan
89 zł/ pkt cena wykonania instalacji gazowej
121 zł / pkt
cena zbrojenia stalą
0,82 zł / kg

2014-11-28
W listopadzie ceny usług w ciężkim budownictwie spadły w znacznie mniejszym stopniu niż w ubiegłym roku o tej porze. Znaczny spadek popytu może jednak zradykalizować posunięcia firm. Na razie znakomita większość firm realizuje jeszcze prace z września i października, ale to się może zmienić jeśli popyt na usługi będzie tak niski przez kolejny miesiąc. W ostatnim tygodniu spadły ceny usług dekarskich, murarskich, elektrycznych i zbrojarskich. Tylko usługi instalacyjne wod-kan-gaz w miarę utrzymują swoje ceny przynajmniej w niektórych województwach. Nasi analitycy spodziewają się jednak dalszego znacznie większego spadku cen w ciężkich branżach. Liczba nowych inwestycji budowlanych wciąż jest niska...

2014-11-21
Duże zapotrzebowanie na prace dekarskie, murarskie i instalacyjne wod-kan-gaz powoduje że firmy reprezentatywne nie są skłonne do dalszego obniżania cen swoich usług. Stąd tempo spadku cen w ciężkim budownictwie nieco słabnie. W ostatnim tygodniu spadły głównie ceny usług ociepleniowych i tynkarskich. W porównaniu do zeszłego roku ceny usług w całej grupie cenowej są wyższe o blisko 2,4% r/r. Branże ciężkiego budownictwa wyraźnie w tym roku złapała oddech, a zapotrzebowanie na dużych budowach przy ciepłej zimie może znacznie się nie zmniejszać

2014-11-14
Rośnie tempo spadku cen w ciężkim budownictwie. W tym tygodniu zanotowaliśmy spadek cen -1,4 m/m i jest to spadek niższy niż przed rokiem. Niestety spadek cen pogłębia się i może na koniec listopada wynieść nawet -2% m/m . Najszybciej spadały ceny usług dekarskich, murarskich i instalacyjnych c.o. przy czym spadek cen murarskich dotyczy głównie klinkieru. Przy ciepłej zimie w grudniu spadek cen powinien wyhamować...pojawią się nowe inwestycje publiczne i wzrośnie zainteresowanie budową domów. Inwestorzy nie mają co liczyć na podobny spadek cen jak rok temu. Powód brak fachowców do pracy...

2014-11-07
Ciężkie budownictwo podobnie jak inne branże budowlane również obniża ceny swoich usług. Tutaj jednak mamy raczej do czynienia z chwilowym rozchwianiem rynku ( dwutygodniowy okres świąteczny ), który odkłada decyzje inwestorów. Firmy które teraz potrzebują zleceń reagują więc cenowo bardziej spolegliwie. Mamy już listopad, a więc i tak jak na tą porę roku firmy budowlane zachowują wyższy poziom cen niż jeszcze rok temu. W ostatnim tygodniu spadły głównie ceny: usług dekarskich i instalacyjnych wod-kan-gaz. Najbardziej stabilne są ceny usług zbrojarskich i murarskich...Ceny usług terenowych ( robót ziemnych, brukarskich, ogrodzeniowych ) listopad 2014 roku
*Średnie ceny w listopadzie (cała Polska ) netto
cena wykopu ziemi (koparka)
88 zł / h
cena ułożenia kostki brukowej
34 zł/ m² cena montażu siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami
83 zł / m²
cena założenia trawnika kpl
6,63 zł / m²

2014-11-28
W terenie ceny usług spadły najmniej ze wszystkich omawianych tu grup branżowych. Jeszcze dobra dla nowych inwestycji pogoda mimo ich zmniejszenia nie zmuszała firm do radykalnych posunięć cenowych. W ostatnim tygodniu listopada spadały głównie ceny robót ziemnych i ogrodniczych, ale tylko w niektórych regionach. Dość wysokie są jeszcze ceny usług brukarskich i ogrodzeniowych. Oceniamy, że przy sprzyjającej pogodzie ceny usług terenowych do końca roku spadną w niewielkim stopniu...

2014-11-21
Ceny usług terenowych w tym tygodniu zaczęły się stabilizować. Firmy wykonujące roboty ziemne czy brukarskie niechętnie obniżały ceny. Jeszcze sprzyjająca pogoda do tego typu prac i startujące nowe inwestycje pozwalają w niektórych regionach np. Małopolska czy Dolny Śląsk wybierać inwestorów. Spadek cen zanotowaliśmy tylko w branży ogrodzeniowej. W porównaniu do zeszłego roku ceny usług terenowych są wyższe o ok 1,8% r/r ...

2014-11-14
Ceny usług terenowych tym razem zanotowały najszybsze tempo spadku cen. Ostatni tydzień przyśpieszył spadek cen o -0,6% . Badane firmy były bardziej skłonne do stosowania opustów. Spadają głównie ceny robót ziemnych i ogrodniczych w najsłabszych inwestycyjnie regionach...

2014-11-07
Ceny usług terenowych miały w ostatnim tygodniu najmniejszą dynamikę spadku. Owszem spadek cen również pogłębia się podobnie jak w całym budownictwie, ale w terenie ceny spadają najwolniej. Ostatni tydzień przyniósł głównie spadek cen robót ziemnych. Tutaj swój udział ma spadek cen paliw który pozwala firmom na większą niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej elastyczność cenową. Pozostałe ceny usług terenowych są bardziej stabilne...


Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem