Konkurs Sika FC dla wykonawców
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2013-08-25
Widoczne ożywienie na rynku budowlanym zmienia pogląd analityków na stan budownictwa w miesiącu sierpniu. Rośnie od tygodni popyt na budowę domu, a usługi murarskie weszły w stopień zainteresowania inwestorów z poziomu lipca ( największy ruch inwestycyjny od początku roku ). Nie słabnie popyt na usługi wykończeniowe, rośnie na instalacyjne i roboty ziemne. Jednym słowem w budownictwie zdecydowanie się poprawia. Inwestowanie w budowę domów jednorodzinnych stanowią już 12% wszystkich inwestycji budowlanych i rosną. Dotychczasowe analizy nie wskazywały na taki trend inwestorów. To dobrze wróży pozostałym usługom budowlanym na przyszłość. Spodziewana poprawa w budownictwie w przyszłym roku najprawdopodobniej stanie się faktem. Mała liczba firm budowlanych na rynku będzie skutkować wzrostem cen usług w przyszłym roku nawet o +5% do +10% podobną sytuacje mieliśmy w 2007 roku wówczas ceny usług "szły" znacznie do góry. Trudno porównywać tamte lata do obecnych gdzie w Europie jeszcze czuje się widmo kryzysu na plecach, ale mała podaż firm przy rosnącym popycie zawsze skutkuje wzrostem cen. Sprzyjająca pogoda może jeszcze stymulować popyt na usługi budowlane aż do połowy września czego wszystkim firmom życzymy...

2013-08-25
W mijającym nas tygodniu nastąpiła dalsza poprawa popytu na usługi budowlane. Po długim weekendzie uaktywnili się inwestorzy zwłaszcza poszukujący firm wykończeniowych, budujących domy czy murarskich. Generalnie poza firmami wykonującymi posadzki i instalacje elektryczne żadna branża nie miała powodów do narzekania. Nasze wykresy pokazują że spadek popytu jaki mieliśmy od początku sierpnia został zahamowany, rosnące zainteresowanie materiałami budowlanymi wskazuje na utrzymanie takiego trendu w usługach. Tym bardziej jest to zaskakujące, że rok temu o tej porze popyt na usługi budowlane zdecydowanie spadał. Nie sądzimy jednak żeby zakupy szkolne nie odbiły się na kondycji prywatnego rynku, ale wszystko wskazuje na to, że wpływ tego typu wydatków będzie mniejszy na kondycje inwestorów. Na zahamowanie kryzysowej sytuacji w budownictwie wpływ ma również pogoda, która cały czas sprzyja branży. Załamanie pogody wpłynie negatywnie na decyzje inwestorów i rynek zacznie się odwracać.Nadal rośnie popyt na materiały budowlane, a zainteresowanie inwestorów narasta. Sadzimy jednak, że zbliżający się wrzesień na jakiś czas odwróci tą korzystną dla firm handlowych tendencję. Na razie jak widać na wykresie zainteresowanie materiałami budowlanymi rośnie proporcjonalnie do powrotu inwestorów z wakacji

2013-08-25
Tydzień przyniósł znaczne zmiany na rynku branżowym. Wystąpiła tendencja do dalszego powiększania rynku inwestorów budujących domy prywatne i znaczny wzrost popytu na brygady murarskie na inwestycjach publicznych, ( także prywatnych ). Branża murarska ponownie stała się druga po wykończeniach wnętrz najważniejszą dla inwestorów. Rośnie uśpiony popyt na roboty ziemne jak również prace brukarskie i instalacyjne wod-kan-gaz. Utrzymuje się na niezmienionym poziomie popyt na ocieplenia i usługi tynkarskie chociaż na te ostatnie zmniejsza się zainteresowanie. Bardzo słabo natomiast jest w branży elektrycznej i posadzkarskiej tutaj popyt spadł znacznie. Ogólnie jak na koniec sierpnia popyt na usługi budowlane jest dużym pozytywnym zaskoczeniem...

2013-08-25
W tym tygodniu wszystko powróciło do normy: wzrósł znacznie popyt w najsilniejszych regionach inwestycyjnych Polski przy jednoczesnej stabilizacji w regionach słabych. W efekcie silne regiony jak Mazowsze, Wielkopolska, Zachodnie Pomorze, Pomorze i Małopolska dominują wśród inwestorów. Warty odnotowania jest znaczny wzrost popytu na Pomorzu i jego osłabienie na Dolnym Śląsku. Regiony najsilniejsze są mocno aktywne od początku lipca i rzutują na całe budownictwo w Polsce a to wyraźnie się poprawia...

2013-08-18
Ostatni w tym roku tak długi weekend nie wpłynął destrukcyjnie na branże budowlaną. Jeszcze czuje się potencjał inwestorski zwłaszcza w branży tynkarskiej, ociepleniowej czy budowy domów prywatnych. Zainteresowanie tymi branżami w trakcie weekendu należało do największych ( nie licząc lidera - wykończeniówki ). W branży wykończeniowej firmy odczuwały słabnący popyt co jednak tylko zmniejszyło dystans do innych branż budowlanych. W dalszym ciągu natomiast spada popyt w branży murarskiej ( słabnie popyt na dużych budowach ). Pogarsza się również zainteresowanie robotami ziemnymi i usługami ogrodniczymi. Mimo, że ogólnie w sierpniu popyt nieznacznie spada to jest on po lipcu drugim jak dotychczas miesiącem w którym notujemy największe zainteresowanie usługami budowlanymi. Dla inwestorów jest teraz o tyle dobry klimat, że firmy już nie "szarżują" z cenami usług, ale starają się zachować większy kompromis. W województwach: mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim  czy dolnośląskim gdzie popyt na usługi budowlane jest największy w Polsce, inwestorom jest znacznie trudniej pozyskać firmę. Na obecny jeszcze znaczący popyt,  firm w tych regionach jest po prostu za mało, a to generuje wyższe ceny i większą nieustępliwość firm w negocjacjach. Generalnie liczba firm budowlanych znacznie zmniejszyła się w tym roku i w okresie szczytowym popyt przerósł podaż. W regionach słabych inwestycyjnie takiej sytuacji nie ma stąd zdecydowanie niższe ceny usług, jednak z powodu braku działań reklamowych dostęp do firm jest również trudniejszy...

2013-08-18
W sierpniowy weekendowy tydzień poprawiło się równomierne rozłożenie popytu na usługi w całej Polsce. Wynika to bardziej z większego spadku popytu w najsilniejszych regionach Polski, a nie poprawy w regionach najsłabszych. Tradycyjnie dominowały w tym tygodniu województwa mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. Zmniejszyły się różnice między aktywnością w tych regionach a tzw ścianą wschodnią Polski. Utrzymał się również średni popyt na usługi w północnej Polsce. Pozycja inwestycyjna wymienionych pięciu najlepszych regionów w Polsce jest jednak przytłaczająca w stosunku do reszty kraju...

2013-08-18
W ostatnich tygodniach rysują się dwie tendencje branżowe w budownictwie wzrost zainteresowania budową domów na rynku prywatnym i spadek popytu na firmy murarskie na rynku publicznym. Jednak ani jeden ani drugi rynek nie jest skłonny płacić za usługi jak w latach ubiegłych. Dotyczy to również takich usług jak elektryczne, ogrodnicze czy roboty ziemne. Pozostałe branże mają nie mniej trudno, ale udało im zachować podobne ceny jak rok temu. W mijającym nas weekendowym tygodniu poprawił się jak widać popyt na usługi tynkarskie i instalacyjne, wzrósł także popyt na budowę domu i usługi brukarskie. Największy spadek popytu zanotowaliśmy wśród firm wykończeniowych, murarskich, ociepleniowych, robót ziemnych i usług ogrodniczych...

2013-08-18
W ostatnim tygodniu nastąpił dalszy niewielki spadek popytu na usługi budowlane, co zważywszy na długi weekend jest spadkiem niewielkim w stosunku do oczekiwanego. Popyt spadł głównie w usługach wykończeniowych, robotach ziemnych, usługach murarskich i ogrodniczych. W pozostałych branżach nie zauważyliśmy spadku zainteresowania inwestorów. Odnotować należy wzrost popytu na usługi instalacyjne w tym również elektryczne ( największy wzrost w tych branżach od dwóch miesięcy ). Ostatnie dwa tygodnie sierpnia zazwyczaj są już słabsze dla budownictwa, ale mały spadek popytu w długi weekend nastraja firmy optymistycznie zwłaszcza tynkarskie i ociepleniowe. Nie słabnie również zainteresowanie materiałami budowlanymi, a więc utrzymuje się potencjał inwestorski na przyszłe usługi. Obecną dobrą koniunkturę dla budownictwa może zatrzymać jedynie pogorszenie pogody, a na to się nie zanosi.Nie słabną obroty w sieciach handlowych materiałów budowlanych. Inwestorzy spieszą się z ostatnimi remontami przed wrześniem i gremialnie wracają z urlopów. Handel wraca do normy, a zainteresowanie w sieci budownictwem jest coraz większe...

2013-08-11
Na rynku budowlanym w Polsce wystąpiło niewielkie pogorszenie popytu na usługi. Pierwsze od prawie półtora miesiąca. Popyt spadł głównie w branży: dekarskiej, ogrodniczej , murarskiej i budowy domów. Ostatnie dwie branże jednak nadal zajmują poważną część rynku. Mamy do czynienia z pierwszymi oznakami zakończenia szczytu w sezonie 2013 r. Rynek powoli będzie już szedł w dół mimo, że powrót z wakacji spowodował większy ruch inwestorów w marketach i hurtowaniach budowlanych. To jednak, że Polacy kupują materiały budowlane zwłaszcza wykończeniowe nie znaczy, że przełoży się to bezpośrednio na wzrost popytu na usługi. Kurczy się już rynek publiczny dla budownictwa, a prywatny jest w tym roku bardzo oszczędny w wydatkach. Na razie jak widać na załączonym wykresie popyt na usługi spada. Jeżeli pogoda będzie sprzyjała budownictwu to usługi jeszcze do końca sierpnia będą reprezentowały przyzwoity poziom zwłaszcza w branży wykończeniowej. Spodziewamy się wzrostu udziału usług ociepleniowych i elewacyjnych kosztem murarskich czy dekarskich. Poprawia się popyt na instalacje wod-kan-gaz i roboty ziemne. Wyraźnie słabo już idzie branży elektrycznej i stolarce budowlanej i to w całej Polsce. Firmy wyczuwając nadchodzącą dekoniunkturę już w ostatnim tygodniu powściągliwie podchodziły do cen usług, które zdają się już stabilizować, a do końca miesiąca zaczną powoli spadać. Tendencja do obniżania cen usług już występuje w słabych inwestycyjnie regionach Polski.

2013-08-11
Duży spadek popytu zanotowały w tym tygodniu trzy branże: murarska, budowy domów i dekarska. Świadczy to o dobiegającym końca okresie inwestycji w nowe budynki w tym roku. Wszystkie najważniejsze nowe inwestycje publiczne na te rok już się rozpoczęły, a na rynku prywatnym kto miał budować dom to już go rozpoczął. Dlatego w branżach odpowiedzialnych za wznoszenie budynków krzywa popyt będzie szła już w dół. Dobrze się mają usługi wykończeniowe i sądząc po wzmożonych zakupach materiałów wykończeniowych można się spodziewać pozycji dominującej aż do pierwszych dni września. Największy wzrost popytu odnotowaliśmy w tym tygodniu w branży ociepleniowej, która po miesiącu dość dużej stagnacji znów cieszy się powodzeniem wśród inwestorów. W mniejszym stopniu rośnie też popyt na usługi tynkarsko-elewacyjne. Zupełnie na dno spadł popyt w stolarce budowlanej i branży elektrycznej, ale być może jest to chwilowe załamanie... 

2013-08-11
Spada popyt na usługi w słabych regionach Polski. Na tzw. "ścianie wschodniej", w województwie lubuskim i opolskim zainteresowanie usługami budowlanymi spadło nawet znacznie. Słabszy popyt niż tydzień temu jest również w województwie zachodniopomorskim. Jedynie w Wielkopolsce, Mazowszu i Małopolsce popyt na usługi zmniejszył się w niewielkim stopniu. Wygląda na to że szczyt sezonu budownictwo ma już za sobą, a najbardziej odczują to słabe regiony Polski.  

2013-08-11
W tym tygodniu rynek budowlany przeszedł pierwsze od półtora miesiąca niewielkie załamanie. Spadł popyt na kluczowe dotychczas branże: budowę domów i usługi murarskie. Wzrósł natomiast popyt na usługi ociepleniowe i wykończenia wnętrz.  Nie najgorzej radzą sobie również usługi tynkarskie. W słabych inwestycyjnie regionach popyt jednak spada: praktycznie na całej wschodniej ścianie Polski. Wg statystyk z poprzednich lat, a zwłaszcza ostatniego roku połowa sierpnia niemal zawsze kończyła szczyt sezonu i tak będzie prawdopodobnie w tym roku. Największego spadku popytu spodziewamy się w branży murarskiej ponieważ kończą się już publiczne inwestycje przygotowane do budowy na ten rok. Duże budowy są już po prostu obsadzone przez firmy, a nowych już do końca roku nie będzie. Spodziewamy się natomiast utrzymania silnego popytu na usługi wykończeniowe przynajmniej do pierwszych dni września. Ruch w handlu materiałami wykończeniowymi rośnie, a inwestorzy wracają już z wakacji i będą spieszyć się z remontami jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Bardzo słabe wyniki zanotowała w tym tygodniu stolarka budowlana, popyt na tą branże spadł niemal w całym kraju. Kiepsko jest tez w usługach ogrodniczych.Rosną obroty w sieciach handlowych materiałów budowlanych. To znak, że inwestorzy wracają już z wakacji i spieszą się z remontami przed końcem wakacji. Wróży to dobrze branży wykończeniowej chociaż nie zawsze wzrost sprzedaży materiałów przekłada się na popyt w usługach. Jak informują nas duże sieci po dużych upałach obroty zaczynają rosnąć. Podobnie jest w naszym dziale materiałów budowlanych, wzrost zainteresowania klientów jest wyraźnie widoczny

2013-08-04
Budownictwo weszło w sierpniu z podobnie wysoką koniunkturą na swoje usługi jak w lipcu. Do wysokiego popytu na wykończenia wnętrz i usługi murarskie dołączyła grupa firm budująca domy prywatne. Popyt na tą ostatnią branże od 3 tygodni jest coraz większy mimo, że cena budowy domu rośnie. Powodem wzrostu cen jest dobra koniunktura w budownictwie oraz wzrost cen materiałów konstrukcyjnych. Obecne wyniki popytu na usługi budowlane wskazują, że tegoroczny szczyt sezonu będzie lepszy od zeszłorocznego dla czołowych branż budowlanych: murarska, wykończeniowa, tynkarska czy właśnie budująca domy prywatne. Połowa sierpnia może przynieść tradycyjne już załamanie na rynku prywatnym i odwrócenie hossy w budownictwie. Nic nie wskazuje jednak na taką zapaść jak wystąpiła w zeszłym roku. Firm jest mniej na rynku, brakuje prawdziwych rzemieślników budowlanych, a nawet zwykłych pomocników. Poprzedni rok skutecznie przetrzebił firmy i spowodował ucieczkę od budownictwa wśród specjalistów. Stąd przewidywany przez nas już na początku sezonu wzrost cen usług i trudności ze znalezieniem dobrych firm budowlanych. Dalsza poprawa w budownictwie planowa na przyszły rok będzie generować wzrost cen usług budowlanych ze względu na większy popyt niż podaż firm budowlanych...

2013-08-04
Wysoki popyt na usługi budowlane utrzymuje się nadal w Wielkopolsce, na Mazowszu, Zachodnim Pomorzu i Małopolsce. Zdecydowanie słabszy ruch inwestycyjny był na Pomorzu, Lubelszczyźnie i województwie opolskim. Poprawia się popyt na usługi w województwie łódzkim i podlaskim. W pozostałych województwach nie wystąpiły większe zmiany. Popyt na usługi budowlane mimo "wędrowania" po regionach z powodu wakacji ciągle rośnie w skali kraju i do połowy sierpnia sytuacja ta nie ulegnie większym zmianom...

2013-08-04
Ostatni tydzień to znaczny wzrost popytu na firmy budujące domy. Dobrze widoczne firmy w sieci trudniące się tą branżą nie mogły narzekać na brak inwestorów. Wiele firm nie jest w stanie obsłużyć już inwestycji prywatnych w tym zakresie do końca roku. Oznacza to, że w przyszłym roku należy już szukać firm wczesną wiosną i liczyć się z wyższym kosztem budowy domu. Rynek budowlany przy planowanym wzroście popytu w 2014 roku potrafi wygenerować znaczne ceny usług. Ostatni tydzień to mniejsza przewaga popytu na usługi wykończeniowe w stosunku do pozostałych branż, ale nadal jest to najważniejsza branża w budownictwie. Nie jest jednak tak oblegana przez inwestorów jak rok temu. Szkodliwe dla budownictwa w tym roku są już wysokie temperatury. Niemal od miesiąca w całym kraju termometr nierzadko przekracza temperaturę 30°C co utrudnia prace ociepleniowe, tynkarskie, dekarskie, murarskie czy drogowe nie mówiąc już o zwykłym spowolnieniu wszystkich prac budowlanych. Upały jak widać nie zmniejszają jednak liczby zleceń budowlanych i ruch inwestycyjny jest nadal bardzo wysoki w największych regionach inwestycyjnych w kraju...Ustabilizował się popyt na materiały budowlane, a za tydzień może on już być w strefie spadku. Inwestorzy prywatni będą się już przygotowywać do wydatków związanych ze szkołą i jak co roku zmniejszy to popyt na materiały budowlane w drugiej połowie sierpnia. Obecny szczyt sezonu pozwolił jednak producentom zlikwidować nadwyżki produkcyjne z okresu zimowego i spokojnie przygotowywać się to wzrostu produkcji na przyszły rok. Wygląda na to że to koniec kryzysu w budownictwie !?

2013-08-04
Zmniejsza się udział firm wykończeniowych w rynku na rzecz firm budujących domy i murujących na dużych inwestycjach. W ostatnim tygodniu wzrósł również popyt na firmy tynkarskie i posadzkarskie, brukarskie, robót ziemnych i instalacyjne wod-kan-gaz. W żadnej branży nie nastąpił jakiś radykalny spadek popytu. Żadna z naszych wypromowanych firm nie narzeka na brak pracy. Rynek jest w tej chwili bardziej chłonny w większości branż niż w jakimkolwiek innym miesiącu od początku roku. Szczyt sezonu trwa nadal...
Zatrudnię tynkarzy i posadzkarzy Poznań
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem