malowanie i gładzie natryskowo
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2018-03-31
Marzec dla budownictwa usługowego oznaczał powrót do wysokiej koniunktury, ale już nie tak spektakularny jak w ubiegłym roku. Być może jak uważa wiele firm powodem są silniejsze objawy zimy i niesprzyjającej pogody, ale nasi analitycy upatrują w tym raczej pogorszenie rynku prywatnego. W pierwszym kwartale było o 23% mniej zgłoszeń na budowę domów niż w roku ubiegłym, a sieciowy handel budowlany przyciągnął o -23% mniej klientów do swoich marketów. Generalnie nie ma więc aż takiego entuzjazmu jak rok temu. Do tego szybko rosną koszty działalności budowlanej, a w marcu rosły one szybciej niż ceny usług co przełożyło się na największy spadek marż od początku roku. Tu efekt rosnących kosztów powtarza się co roku ( firmy chcą zatrudnić najlepszych pracowników na sezon podnosząc stawki za pracę po okresie zimowym). Ceny usług chociaż rosną we wszystkich branżach to z mniejszym skutkiem niż płace. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na robotników w marcu zakończyła się względna równowaga miedzy podażą, a popytem na robotników budowlanych. Największym beneficjentem rynku była branża elewacyjno-ociepleniowa oraz elektryczna - tu obroty firm wzrosły niemal o 50% powyżej średniorocznej. Natomiast branża wykończeniowa chociaż się poprawia to nie przekroczyła średnich obrotów z zeszłego roku. I co najważniejsze ilość zamówień na domy prywatne w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła nieznacznie, ale w zakresie pierwszego kwartału była zdecydowanie niższa. Regionalnie w dalszym ciągu dominuje w nowych inwestycjach Warszawa i województwo mazowieckie, a do "mocnych województw należał w marcu także Śląsk i Małopolska. Największą barierą utrudniającą firmom działalność nadal pozostaje brak pracowników ( w marcu wzrósł odsetek firm wskazujących na ta barierę ), ale na drugim miejscu firmy wskazywały na zbyt wysokie koszty pracownicze i podatki. Trzecią barierą był brak zleceń i zbyt niskie ceny usług. Narzekanie na brak zleceń nie dziwi skoro ponad 90% firm nie wykorzystało w marcu swojego potencjału usługowego. To również jest wskaźnik gorszej koniunktury w tym kwartale w stosunku do ubiegłego roku...

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym w marcu 2018

Po słabym lutym w budownictwie usługowym i zakończeniu w styczniu zeszłorocznych inwestycji, skok w górę koniunktury w marcu nie wystarczył do zaangażowania pełnego potencjału firm budowlanych. Dlatego ponad 90% z nich nie pracowało na pełnych obrotach, a w niektórych regionach były problemy z pozyskaniem inwestycji. Kolejne miesiące powinny stopniowo wypełniać portfele zamówień, a już wiosenny kwiecień zwiększy z pewnością zaangażowanie firm...
popyt na branże budowlane marzec 2018

Od ubiegłego miesiąca zmieniła się struktura udziału poszczególnych branż w rynku. W marcu tylko branża wykończeniowa stanowiła podobnie jak przed miesiącem najwyższą pozycję na rynku, a jej udział wzrósł. Niestety nie na tyle żeby mówić o dużym "skoku" w branży. Raczej możemy mówić tu o zatrzymaniu spadku obrotów jaki mieliśmy przez ubiegły miesiąc. Drugą pozycję na rynku zyskała branża elewacyjno-ociepleniowa której obroty wzrosły aż o 50% , a pozycja rynkowa to ok 12% rynku inwestycji. To absolutny napływ fali zamówień za którą poszedł wzrost cen i znaczne zapotrzebowanie na pracowników. Trzecią "siłą" w budownictwie jest branża murarsko-zbrojarska i budująca domy prywatne. Te wymagają szerszego omówienia bo o ile udział w rynku jest porównywalny z zeszłym miesiącem sumując obie branże. To w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba zamówień w marcu na budowę domów czego nie można powiedzieć o styczniu i lutym ( spadek inwestycji o ponad -30% ). Cały kwartał dla branży budującej domy jest więc słabszy niż w ubiegłym roku, a pierwszy kwartał jest kluczowy dla wielkości zamówień inwestycyjnych w roku. Za to rośnie rynek murarsko-zbrojarski na dużych inwestycjach co dla branż wznoszących budynki brzmi bardzo optymistycznie. Ostatnią czołową branżą polskiego rynku budowlanego w marcu była branża instalacyjna wod-kan-gaz, wyjątkowa aktywność inwestorów zimą spowodowała, że w tej branży ceny usług sięgnęły absurdu, a branża zajmowała nie mniej niż 8% rynku. Branża instalacyjna jest najbardziej bezpieczną i dochodową branżą w całym budownictwie. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o branży elektrycznej i teletechnicznej tu udział w rynku budowlanym chociaż zajmuje ok 5% to gwarantuje wzrost obrotów w firmach o niemal 50% co jest największym sukcesem firm w tej specjalności budowlanej od 4 lat...

Ryzyko działalności firm budowlanych marzec 2018

Niskie ryzyko działalności budowlanej w marcu głównie wynikało ze znacznego wzrostu inwestycji i względnej równowagi na rynku pracy. Bo firmy wciąż mieściły się w niższym przedziale zapotrzebowania na robotników niż przez ostatnie 10 miesięcy, a ich podaż była największa od 11 miesięcy. Ogólnie potencjał usługowy firm był w marcu na tyle niewykorzystany, że wzrost inwestycji nie wymagał tak dużej skali zatrudnienia jaka trwała od wielu miesięcy do stycznia br. Wzrost liczby inwestycji przyczynił się także do rosnących obrotów zwłaszcza w branży elewacyjnej i elektrycznej. W marcu były jednak branże których ryzyko działalności było wyraźnie podwyższone. Przyjrzyjmy się im dlaczego ? Branża wykończeniowa chociaż zajmuje największa cześć rynku to obroty były równe zaledwie średniorocznej. Na największą ilość firmy w tej branży to stanowczo za mało bo zrodziło wzrost konkurencji i spadek rentowności ( wzrosły znacząco koszty pracy po zimie ). Drugą ryzykowną branża jest tynkarska, która ma bardzo wysokie koszty pracy przy zaledwie dość słabym rynku i średnich obrotach w marcu. To sprawia, że ryzyko w " tynkach" nadal jest poważne. Trzecią branża jest stolarka budowlana gdzie mamy słaby wzrost obrotów w marcu, przeciętny rynek inwestycji i niezachęcającą rentowność. I ostatnia z branż: ogrodzeniowa to branża której rynek w marcu wyraźnie się poprawiał, ale znacznie rosły też koszty pracy ( spawacze, ślusarze ), natomiast rynek jeszcze nie pozwalał na kompensatę tych kosztów w postaci wzrostu cen usług. Branża ma jednak największe szanse ze wszystkich omawianych branż na zmniejszenie ryzyka działalności...

Obroty w firmach budowlanych marzec 2018

Tylko wzrostem obrotów mogły w marcu pochwalić się firmy budowlane. Wykonały one najwięcej inwestycji spośród wszystkich miesięcy w tym kwartale, ale przy spadku wydajności. Marzec był drugim miesiącem z rzędu w którym koszty działalności rosły szybciej niż ceny usług. To zjawisko powtarzające się co roku ( firmy chcąc pozyskać robotników budowlanych podnoszą stawki za pracę po zimie ), jednak w tym dodatkowe koszty dopisały rosnące ceny paliw. Średnie marże netto w firmach spadły niemal do 25% i są najniższe od 3 lat. Stopniowej poprawy marż spodziewamy się dopiero pod koniec maja kiedy ceny usług wyraźnie zaczną rosnąć. Zapowiadana wysoka koniunktura w budownictwie na razie jest niższa niż w ubiegłym roku o tej porze, ale może to zima, może...Wg zapowiedzi firm budowlanych ten rok ma przynieść poprawę rentowności w ich branży. Właściciele firm spodziewają się wzrostu zamówień z sektora publicznego i realnych cen w wygranych przez GW przetargach. Natomiast nasi analitycy spodziewają się już wolniejszego wzrostu kosztów pracy w budownictwie. Przed nami sezon budowlany i rzeczywista gra rynkowa...


Średnie marże w firmach budowlanych marzec 2018

O 23,4% wzrosły w marcu średnie obroty firm budowlanych w stosunku do średniorocznej. To duży sukces branż usługowych chociaż mniejszy niż w ubiegłym roku. Największym blisko 50% wzrostem mogły pochalić się branże elektryczna i elewacyjno-dociepleniowa zamówień w tych branżach było rekordowo dużo w marcu. Niestety nie można tego powiedzieć o branży wykończeniowej czy tynkarskiej tutaj firmy z trudem mieściły się w średniorocznych obrotach i o wzroście nie było co marzyć. Jednak marzec dla całego budownictwa usługowego oznaczał największą poprawę w ilości realizowanych inwestycji od początku roku.
W stosunku do ubiegłego miesiąca najbardziej pogarszała się rentowność w branżach: wykończeniowej, tynkarskiej, elektrycznej i ogrodzeniowej. Były tez branże w których marże netto rosły: murarsko-zbrojarskiej i elewacyjno-dociepleniowej. W pozostałych branżach zmiany były niewielkie. Wyraźnie widać że o ile wzrost kosztów paliw nie jest na razie groźny dla firm to koszty pracy już tak. Od zawsze uważamy że spadek marż netto dla małych firm poniżej 30% już jest niebezpieczny, a marże poniżej 20% grożą utartą płynności w przypadku "zachwiania" inwestycji. Wynika z tego że branże takie jak ogrodzeniowa, elektryczna czy elewacyjno- dociepleniowa nawet jeśli ma dobry rynek ( elewacje i elektryczna ) to wcale nie oznacza że jest opłacalną branżą. Tu koszty pracy i sprzętu np. rusztowania wciąż są zbyt wysokie do cen jakie firmy mogą osiągnąć na rynku...
Koszt 1 godziny pracy w umowach kontraktowych musi rosnąć skoro rosną koszty i ceny usług. W marcu 1 roboczogodzina wyceniana była przez firmy na 32,41 zł netto. To najwyższa średnia stawka rozliczeniowa z jaką się spotkaliśmy. W kwietniu spodziewamy się dalszego wzrostu nawet przekraczającego 34 zł netto. Będą rosły szybciej i ceny usług i dalej koszty działalności budowlanej. 1 Roboczogodzina jest to koszt liczony ze wszystkimi kosztami pracy...
Koszty działalności w przeliczeniu na 1 godzinę pracy pracownika wzrosły 2,70 zł w stosunku do ubiegłego roku i stanowiły w marcu 25,81 netto. Tyle średnio firma budowlana musi wydać na 1 godzinę pracy pracownika. Na to kwotę składa się zarówno wyposażenie go w narzędzia i niezbędny sprzęt, odzież roboczą, badania lekarskie i bhp, a także jego wynagrodzenie brutto. W marcu najszybciej rosły koszty pracy, ale szybciej rosły także ceny paliw. Tym bardziej ten drugi wzrost ma znaczenie, że rząd skierował 20 marca do sejmu projekt nowej ustawy paliwowej ( emisyjnej ) przewidujący dalszy wzrost cen paliw o kolejne 8 gr na litrze. Tańsze paliwa już zaczynają przeszkadzać rządzącym, a raczej stają się przestrzenią, którą jeszcze można opodatkować. Wysokie koszty działalności w firmach to zawsze wzrost ryzyka, zwłaszcza jeśli te koszty rosną szybciej niż zmiany na rynku inwestycjiRynek budowlany w województwach marzec 2018

Ponad połowa nowych inwestycji w marcu pochodziła z czterech województw: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Jednak wiosenny przyrost inwestycji większy niż w ubiegłym miesiącu był przede wszystkim w województwach: małopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim tu czuć już było nadchodzący sezon w budownictwie . W pozostałych regionach udział w rynku był podobny jak w lutym albo tak jak województwach: dolnośląskim, podlaskim, pomorskim i zachodniopomorskim nawet słabszy. Patrząc całościowo na polski rynek budowlany inwestycji nowych przybyło najwięcej od początku roku. Niepokojący jest fakt że ponad 20% rynku zajmuje nadal województwo mazowieckie, a szczególnie region Warszawy. To jakby zupełnie inny Świat. Tu są najwyższe ceny usług i płace robotników ( sporo wyższe niż w innych regionach Polski ). Tu też firmy budowlane notują obroty o jakich gdzie indziej można pomarzyć. Jedynie ryzyko działalności i ilość zbankrutowanych firm jest podobna, a nawet większa niż w przeciętnym województwie. W marcu najsłabszy rynek miało województwo lubuskie tutaj w porównaniu do reszty kraju nowych inwestycji przybyło naprawdę niewiele...


Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci marzec 2018

Handel budowlany chociaż poprawił się względem ub miesiąca to zdołał przyciągnąć podobną liczbę klientów jak w styczniu i znacznie mniejszą niż w ubiegłych trzech latach. I niestety nie jest to tylko zima jak twierdzą niektórzy analitycy, bo zima owszem była bardziej aktywna niż w ostatnich latach, ale nie tak jak to w zimie bywa. To raczej wskazuje na słabnący rynek prywatny, bo podobnie w tym kwartale było mniej zgłoszeń na budowę domów prywatnych. W sieciach handlowych w stosunku do ubiegłego roku znacznie mniej klientów odwiedziło ogrody ( główna przyczyna spadku frekwencji kupujących - wspomniana zima), dział płytek i wykładzin (spadek niemal o połowę ) - dużych remontów jakby mniej planowano. Za to więcej klientów było w działach meblowo-drewnianych ( wyposażeniowych ) oraz instalacyjno-sanitarnym ( duży nacisk na modernizacje instalacji wod-kan-c.o. ) i narzędziowo-sprzętowym ( rośnie rynek inwestycji publicznych ). Pierwszy kwartał tego roku dla handlu był zdecydowanie gorszy niż w ostatnich latach.
W marcu przybyło klientów w działach ogrodowych ( jednak mniej niż w ub roku ) i sprzętowo-narzędziowym. W działach takich jak płytki i wykładziny, instalacyjno-sanitarny, elektryczno-oświetleniowy liczba klientów nawet spadła w stosunku do ubiegłego miesiąca. Pomimo większego ruchu w sieciach budowlanych, struktura handlu na razie nie wygląda obiecująco dla rynku usług budowlanych. Może nadejście prawdziwej wiosny to zmieni...
TYNKI MASZYNOWE POZNAŃ
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem