malowanie i gładzie natryskowo
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2019-12-31
Grudniowa koniunktura w budownictwie utrzymywała się na podobnym poziomie jak w ub roku. Z tą różnicą, że w pierwszej połowie miesiąca popyt na usługi budowlane był znacząco większy, a przed świętami znacznie spadły zamówienia i tak pozostało do końca roku. Można więc uznać że rynek wrócił po listopadowej zapaści do poziomów znanych z ub lat. Jednak zanotowaliśmy w grudniu niższe obroty niż w ub latach ( w niektórych firmach : tynkarskich, posadzkarskich czy ogrodzeniowy spadły one o połowę w stosunku do ub roku ), a rynek był gorszy dla branży wykończeniowej i instalacyjnej wod-kan-gaz, tynkarskiej, posadzkarskiej i ogrodzeniowej. Za to większy był udział w rynku branży ociepleniowej, murarsko-zbrojarskiej, brukarskiej czy dekarskiej. Regionalnie również zmiany bo znacznie spadł popyt na usługi w województwach małopolskim, dolnośląskim i podkarpackim. Za to podobnie jak rok temu utrzymywały się wysokie marże netto w firmach budowlanych co stanowiło o dobrej opłacalności działalności budowlanej. Wyjątek stanowiła branża ociepleniowa, która nie poprawiła swojej rentowności. We wszystkich pozostałych branżach zyski jednostkowe były dobre, a wyraźnie poprawiły się względem grudnia ub roku w branży murarsko-zbrojarskiej i posadzkarskiej ( wzrosły ceny, a płace zmieniły się niewiele ). Dla firm największą przeszkodą były brak zleceń i pracowników. To kolejny raz kiedy firmom brakuje zamówień chociaż rynek nie jest słabszy niż w ub roku. Powodem jest większa selekcja zleceń oraz lekceważenie marketingu i brak pracowników do wykonania prac. Po dobrych latach firmy budowlane uznały, że nie potrzebują zabiegać o inwestorów i te które tego nie robią zaczynają tracić zamówienia. I pomimo że 2019 rok był nawet nieco lepszy niż ub pod względem nowych ilości inwestycji to znacznie trudniejszy pod względem otoczenia budowlanego ( zatory płatnicze, brak ludzi do pracy, nagłe spadki koniunktury, wysokie koszty działalności )...
tekst zastrzeżony

bariery utrudniające działalność firmom budowlanym grudzień 2019

Dostępność firm dla inwestorów była zbliżona do tej z ub roku tj 58% firm gotowa była podjąć zamówienie niemal od zaraz. Drugi rok z blisko 60% podażą firm w grudniu pokazuje, że czasy z gdzie tylko 1/3 firm było gotowa podjąć inwestycję mamy już za sobą ( 2017 rok ). Natomiast patrząc z drugiej strony ponad 40% firm miały wyczerpany kalendarz zamówień już do końca roku...

popyt na branże budowlane grudzień 2020 rok

Trudno mówić w grudniu o sukcesach branż budowlanych skoro od połowy miesiąca podaż nowych inwestycji drastycznie spadła. Najmocniej w branżach: ociepleniowej i wykończeniowej, ale w innych też nie było powodów do zadowolenia. Jedynie branża brukarska, robót ziemnych i murarska pozyskiwały zamówienia na podobnym poziomie co w listopadzie. Największy udział w rynku miały branże: wykończeniowa, murarsko-zbrojarska, ociepleniowa, dekarska i instalacyjna wod-kan-gaz ( razem 66% nowych inwestycji ). Udział duży, ale konkretnych inwestycji tylko o 9% więcej niż w bardzo słabym listopadzie. Niestety wciąż bardzo mały udział w rynku ma branża tynkarska, posadzkarska i ogrodzeniowa ( to porażka i najgorszy wynik od kilku lat )...


Ryzyko działalności firm budowlanych grudzień 2019

W tym roku w grudniu ryzyko wykonawcze znacznie spadło w budownictwie głównie za sprawą większej podaży ludzi do pracy i dostosowania podjętych prac przez firmy do zasobów kadrowych. Firmy pracują ze znacznie mniejszymi kadrami, mają mniejsze obroty, ale przynajmniej mniej ryzykują. Dobra rentowność prac budowlanych daje możliwości zarobienia w budownictwie, a tu marże netto są podobnie wysokie jak w ub roku. Generalnie firmy zarabiają mniej, ale bezpieczniej...

Obroty w firmach budowlanych grudzień 2019

Bardzo słabe wyniki finansowe firm budowlanych w grudniu wynikały głównie z niskich obrotów. W branżach tynkarskiej, posadzkarskiej czy ogrodzeniowej sytuacja była wręcz tragiczna. Przyczyną tak dużego spadku obrotów był nie tylko brak zamówień, ale także brak kadr do ich wykonania. Natomiast opłacalność prac budowlanych w grudniu była wciąż wysoka, a wyjątek stanowiła branża ociepleniowo - elewacyjna gdzie marże spadły do 20%. Powodów do zadowolenia jednak nie ma skoro w najlepszej branży elektrycznej obroty spadły w grudniu nawet o 60%. Porównując grudzień 2019 do 2018 to spadek obrotów był w ub roku niemal o połowę mniejszy przy podobnej rentowności prac...

Najbardziej obroty spadły w branżach tynkarskiej, posadzkarskiej i ogrodzeniowej. Natomiast najmniejszy w branży elektrycznej, ale spadek obrotów o -60% to także bardzo zły wynik. Średnio obroty w firmach spadły w grudniu o 76,5% czyli jeszcze raz tyle ile w ub roku w tym samym miesiącu...

Średnie marże w firmach budowlanych grudzień 2019

Opłacalność prac budowlanych pozostaje wysoka. Największe marże stosowały w grudniu firm: instalacyjne wod-kan-gaz, robót ziemnych i dekarskie. Poniżej opłacalności znalazły się tylko firmy elewacyjno-ociepleniowe w których koszty pracy i osprzętu ( rusztowania ) zjadały sporą część zysku. Marże średnie netto w budownictwie na poziomie 29,2% są podobne jak w ub roku o tej porze i dają firmom dobrą opłacalność prac...

Koszt 1 roboczogodziny w rozliczeniach miedzy firmami wzrósł w grudniu do 37,24 zł netto, ale pozostał niższy niż w okresie lipiec - wrzesień. W tym sensie możemy mówić o utrzymującej się stabilizacji. W porównaniu do ub roku wzrost wartości pracy firm w budownictwie nie był już tak oczywisty...

W grudniu dość znacznie wzrosły koszty działalności głównie z powodu ponownie rosnących kosztów pracy. Średnio w przeliczeniu na 1 godzinę pracy pracownika koszt firmy wzrósł do 28,83 zł netto. W porównaniu do grudnia ub roku to 5,6% więcej. Koszty paliw i sprzętu w grudniu rosły minimalnie...

Rynek budowlany w województwach grudzień 2019
W grudniu wyraźnie poniżej średniorocznej pozostawały nowe inwestycje w województwach: małopolskim, dolnośląskim i podkarpackim, a wzrost zanotowaliśmy tylko w województwie lubuskim. W pozostałych województwach rynek pogarszał się ostatnim miesiącu roku, ale z mniejszą stratą. Największy udział w rynku w grudniu miało województwo mazowieckie, śląskie i małopolskie razem blisko 46% nowych inwestycji. Najmniej nowych inwestycji było w województwie podkarpackim ( duża utrata rynku )...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym czołowych sieci grudzień 2019

Handel budowlany głównie dzięki działom ogrodowym wskazywał na rosnące zainteresowanie klientów zakupami. Niestety działy ogrodowe stanowiły aż o 22% udziale klientów w odwiedzanych marketach. To o 2% więcej niż rok wcześniej. Spadł udział działów budowlanych, meblowo-drewnianych i instalacyjno - sanitarnych. Więcej klientów było w działach elektryczno-oświetleniowych oraz płytek i wykładzin. Frekwencja klientów w grudniu była jednak większa niż w ub roku co jest optymistyczne. W ciągu miesiąca grudnia w handlu wzrósł udział klientów w działach ogrodowych, a także płytek i wykładzin i elektryczno-oświetleniowych. Za to spadło zainteresowanie działami budowlanymi, farb i lakierów, meblowo-drewnianymi i instalacyjno - sanitarnymi. W pozostałych działach nie było większych zmian...

Radom remonty wykończenia
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem