Remonty i Wykończenia Warszawa
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news

W lutym dalszy spadek koniunktury w budownictwie

Usługi budowlane nie zdołały w lutym wyjść z zapaści jaką stworzył słaby rynek budowlany...


Poprawa koniunktury w budownictwie niestety nie nastąpiła w lutym chociaż zarówno nasze dane pokazywały przez cały luty, że po dużej zapaści z przełomu stycznia i lutego nowych inwestycji zaczęło przybywać. GUS nawet podał że koniunktura jest wyższa niż w styczniu co nie do końca się zgadza z naszymi danymi, ale tam są nastroje firm, a u nas twarde dane w postaci zamówień. Tym bardziej, że koniec lutego znów był mniej aktywny inwestycyjnie. Jest jednak zwiastun jakiegoś przełomu bo w lutym wzrosły zamówienia na domy prywatne i w porównaniu do ub roku strata wynosiła -10%, a w styczniu aż -30%. To pokazuje że jest szansa na zatrzymanie spadku budownictwa kubaturowego i przynajmniej nie gorszej niż w tym roku koniunktury w budownictwie w ogóle. Jak popatrzymy na wszystkie inwestycje od strony porównawczej rok do roku to w lutym inwestycji jest mniej o -56% więc nie mówmy o tym że jest dobrze bo to jest jakiś koszmar budowlany. Branża naprawdę mocno wyhamowała i teraz patrzymy tylko w dalszą przyszłość bo w tym roku spodziewamy się spadku zamówień o przynajmniej -30% w stosunku do roku ub .W lutym duży spadek zamówień zanotowała branża wykończeniowa i to właśnie ona jako duży udziałowiec w rynku odpowiada za niższą koniunkturę w lutym. Słaby rynek był tez w branży robót ziemnych, elektrycznej czy ogrodniczej. W innych branżach już było nieco lepiej albo bez większych zmian. To samo dotyczy regionów, a raczej województw bo takimi się posługujemy. Nadal widać słabszy niż zwykle udział w rynku liderów budowlanych jak województwo mazowieckie i małopolskie ( drugi miesiąc z rzędu ), a także dużą zapaść inwestycyjną w województwach łódzkim, opolskim czy zachodniopomorskim. Ale także poprawę inwestycji w takich województwach jak świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie czy wielkopolskie. Jednak to wszystko jest są detale i jak widać z tego obrazu duże dla rynku branże jak i regiony są nadal zbyt słabe żeby można było odczuć ogólną poprawę w usługach budowlanych. Do tego sytuacja znacząco rosnących kosztów w firmach, które w lutym powiększyły się o wzrost kosztów ubezpieczeń i energetycznych oraz spadek cen usług na rynku spowodowały, że firmy zaczęły wyraźnie tracić marże, a rentowność już większości prac jest słaba. Dopóki nie poprawi się wyraźnie rynek to firmom będzie trudno podnieć ceny jeśli rośnie konkurencja. A do poprawy rentowności jest to konieczne bo obniżanie kosztów pracy raczej się firmom w tym kryzysie nie uda bo są już inne przepisy i gwarancja płacy minimalnej. Do tego rynek pracy w budownictwie chociaż się pogarsza to nadal nie jest tak mały w stosunku do chętnych do pracy żeby firmy wybierały fachowców jak w ulęgałkach.Do tego raczej w Polsce na razie nie dojdzie. Jeśli chodzi o bariery utrudniające firmom działalność w lutym to zdecydowanie na pierwszym miejscu był brak zleceń, na drugim zatory płatnicze i trzecim wysokie koszty pracownicze. A więc dwie pierwsze, które pojawiają się w kryzysie i trzecia ustalona przez Państwo. Przed nami jednak wiosna, a więc okres w którym musi przyjść wzrost koniunktury. Ten powinien potrwać przynajmniej do maja...bariery utrudniające działalność firmom budowlanym Luty 2023 rok

Do końca lutego nadal ok 90% firm budowlanych twierdziło, że nie ma zamówień za kolejne 2-3 tygodnie. To pokazuje, że najbliższa perspektywa na rynku nadal jest słaba. Patrząc jednak na wzrost zamówień na domy prywatne w lutym jakiś jasny punkt rysuje się na horyzoncie...

popyt na branże budowlane Luty 2023 rok


Informacje branżowe usługi

 • Coraz mniejsza strata zamówień na domy prywatne !

 • Spory spadek koniunktury w wykończeniówce w lutym

 • Ryzyko działalności budowlanej wskazuje na 1/3 nieudanych dla firm inwestycjiSłabsza w lutym niż w ub miesiącu koniunktura w budownictwie usługowym szczególnie był odczuwalna w branżach: ogrodniczej, wykończeniowej, elektrycznej i robotach ziemnych. Znaczny spadek zamówień był w branży ogrodowej i wykończeniowej. Ta ostatnia z udziału 22% w rynku spadła do 16% i pomimo poprawy w środku miesiąca już się nie podniosła. Koniec miesiąca także przyniósł spadek aktywności inwestorów w branży wykończeniowej. W lutym były także i wzloty bo poprawił się rynek w takich branżach jak: budowa domów ( o tym za chwilę ) murarsko-zbrojarska, brukarska, dekarska, ogrodzeniowa czy posadzkarska. Niestety to za mało, żeby całe budownictwo wyszło z zapaści w jakiej znalazło się na początku miesiąca. W pozostałych branżach raczej więc był spadek zamówień. Bardzo duże nadzieje robił rynek budowy domów który w drugim tygodniu lutego stał si znacznie mocniej aktywny niż w styczniu. Wg naszych danych zamówień w lutym na domy prywatne było o -10% mniej niż rok temu, ale o +18% więcej niż w styczniu. Stąd jest nadzieja że koniunktura na budowę domów nie będzie dużo niższa niż przed rokiem. To daje horyzont zatrzymania spadku koniunktury w całym budownictwie. Żeby móc to potwierdzić trzeba niestety poczekać jeszcze do końca marca kiedy skończy się szczyt zamówień na domy prywatne. Oczywiście w kolejnych miesiącach do końca roku mogą być jeszcze jakieś zmiany na tym rynku, ale pierwszy kwartał roku zazwyczaj stanowi o 60% zamówień na domy prywatne...


Ryzyko działalności firm budowlanych Luty 2023 rok

W lutym ryzyko działalności budowlanej wzrosło w stosunku do stycznia. Gównie z powodu pogarszającego się rynku, ale nadal utrzymują się pozytywne trendy tej działalności. Przede wszystkim łatwiejszy dla firm rynek pracy co było bolączką ostatnich lat. Ale ryzyko powiększa spadek marż i obrotów w firmach a także niewspółmiernie do rynku usług rosnące koszty działalności. Najbardziej ryzykowne branże do prowadzenia działalności to teraz branże stolarki budowlanej, roboty ziemne i elektryczne. Problemem w tych branżach są wysokie koszty pracy i spadek zamówień, ale także utrata marż. Najmniej ryzykowne w lutym były branże: tynkarska, posadzkarska i isntalacyjna wod-kan-gaz z wysoką rentownością, umiarkowanymi kosztami i niedużym spadku inwestycji...


Bilans:

 • Spadek obrotów w firmach i rentowności prac budowlanych

 • W lutym najwyższe koszty działalności budowlanej w historii

 • Budownictwo usługowe znajdzie się na krawędzi opłacalności ?

Wyniki finansowe firm GBW

metodologia: analiza każdego tygodnia skonstruowanym przez naszych informatyków specjalnym algorytmem:
więcej: próba, zakres, sposób działania

Luty jak można było przewidzieć okazał się dla firm bardzo kosztowny jeśli chodzi o działalność z uwagi na znaczny wzrost kosztów pracy i kosztów energetycznych, ale także bardziej pogrążył rynek budowlany. Zwłaszcza mocno obroty spadły na początku i na końcu miesiąca. Właściwie wszystkie branże średnio zanotowały spadek obrotów względem średniej w roku. Natomiast wzrost kosztów działalności i trudności z kompensatą tych kosztów w postaci wzrostu cen usług spowodowały, że firmy traciły marże i rentowność swoich prac. Tu sytuacja jeszcze nie jest bardo zła, ale już tylko nieliczne branże mają wysoką rentowność swojej działalności. Średnia marz netto w lutym to 32,4% co jest powoli wartością graniczną poniżej, której działalność budowlana w wielu przypadkach może być nisko opłacalna. Jednym słowem luty jest dla firm jednym z najtrudniejszych finansowo miesięcy od co najmniej kilku lat...


Obroty w firmach budowlanych Luty 2023 rok

W lutym właściwie we wszystkich branżach mamy spadek obrotów poniżej średniej w roku. Najbardziej jednak obroty spadły w branży wykończeniowej, stolarce budowlanej bo niemal o -60%. Najmniejszy spadek obrotów zanotowaliśmy w branży tynkarskiej wewnętrznej. Tu obroty spadły o -30% poniżej średniej w roku, a i tak firmy narzekały na brak kontraktów...

Średnie marże w firmach budowlanych Luty 2023 rok

Nadal spore marże w branżach: instalacyjnej wod-kan-gaz, tynkarskiej, posadzkarskiej, dekarskiej czy robót ziemnych sprawiają, że jeśli tylko są zamówienia ( bi nie wszyscy je mają ) to firmy dobrze zarabiają. Co ważne w branżach o najmniejszych marżach: ociepleniowa i murarsko-zbrojarska marże powoli rosną. Jest za wyraźny to spadek marz w branży wykończeniowej, elektrycznej czy brukarskiej. Ogólnie marże w firmach budowlanych ulegają wypłaszczeniu i ich rozpiętość jest coraz mniejsza co jest charakterystyczne dla czasów kryzysu...

Koszt 1 roboczogodziny za prace niemetryczne w rozliczeniach między firmami wzrósł pod koniec lutego głównie z powodu rosnących kosztów pracy. Oceniamy ze ze względu na zbliżające się otwarcie sezonu wiosennego koszt rozliczeń 1 roboczogodziny może nadal rosnąć. Spodziewamy się bowiem wzrostu cen usług jak tylko pojawi się większa koniunktura...

Pod koniec lutego koszty działalności firm budowlanych zaczęły znów rosnąć głównie  powodu coraz wyższych kosztów pracy. Bo to luty jest tym miesiącem gdzie już firmy wyraźnie odczuwają podwyżki płac minimalnych, wzrost ZUS-u i innych ubezpieczeń, Także koszty energetyczne za styczeń "stają" do zapłaty. To wszystko spowodowało że w budownictwie mamy do czynienia z najwyższymi kosztami nominalnymi w historii...


Regiony:

 • Tylko dla niektórych regionów poprawa inwestycji w lutym

 • Znaczny spadek zamówień w województwie łódzkim i zachodniopomorskim

 • Nadal mniejszy niż w ub roku udział w rynku woj. małopolskiego i mazowieckiegoWiadomości regionalne usługi

Tylko dla takich województw jak: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, lubelskie czy pomorskie ten miesiąc był nieco lepszy pod względem nowych inwestycji niż styczeń. W pozostałych województwach albo podobnie jak przed miesiącem: śląskie, podlaskie, mazowieckie czy małopolskie, albo spory spadek aktywności inwestycyjnej jak w województwach: zachodniopomorskim, podkarpackim, łódzkim, opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim czy dolnośląskim. Ich chociaż w ciągu miesiąca w wielu województwach były "zrywy" aktywności inwestorów to początek i koniec lutego to porażka rynkowa branży budowlanej. Największy rynek budowlany mieliśmy w województwach: mazowieckim i śląskim, a najmniejszy w województwach opolskim i lubuskim. Ferie zimowe jakoś specjalnie nie wpływały na rynek, a województwach wielkopolskim czy dolnośląskim nawet aktywność inwestorów rosła, to jednak np woj, mazowieckim wyraźnie spadła. Jednak takich pewnych analogii między feriami, a rynkiem usług jakoś nie było w lutym widać...Rynek budowlany w województwach Luty 2023 rok
Budowlany handel detaliczny:

 • Handel budowlany detaliczny poprawiał się w lutym

 • Wzrost liczby klientów w działach instalacyjno - sanitarnych oraz płytek i wykładzin

 • Niski udział klientów w działach elektrycznych, ogrodowych i sprzętowo-narzędziowych

Detaliczny handel budowlany w przeciwieństwie do usług po dużej zapaści z początku lutego cały czas poprawiał się aż do końca miesiąca. Finał tego był taki że klientów było w sieciach budowlanych więcej niż w styczniu, ale o ok -30% mniej niż w ub roku. O innych latach lepiej nie wspominać żeby nie patrzeć pesymistycznie. W stosunku do ub roku mniej klientów odwiedzało działy elektryczno-oświetleniowe i ogrodowe, ale przede wszystkim znaczny spadek był w działach sprzętowo-narzędziowych gdzie wyraźnie widać spadek zapotrzebowania firm usługowych, ale także zwykłych klientów. Za to jest widoczny wzrost klientów w działach instalacyjno-sanitarnych oraz pod koniec miesiąca w działach płytek i wykładzin co może oznaczać powrót inwestorów do poważniejszych prac wykończeniowych. W końcu ju za progiem wiosenny szczyt w budownictwie. Ogólnie w handlu budowlanym nadal nie jest dobrze, ale szanse na wyjście z dołka sprzedaży są. Zarówno dla handlu jak usług spodziewamy się poprawy koniunktury a do wiosennego szczytu w maju...

Udział działów branżowych w handlu budowlanym Luty 2023 rok

W stosunku do stycznia wyraźniejsza poprawa sprzedaży wystąpiła tylko w działach płytek i wykładzin. W innych działach zmiany są raczej niewielkie, ale wskazujące na poprawę...
Remonty i Wykończenia Warszawa
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem