Tynki i posadzki maszynowe Poznań
Wiadomości budowlane prosto z rynku ! aktualności ze wszystkich branż i regionów - serwis koniunktura na rynku budowlanym - co tydzień news
2015-03-29
Marzec dla budownictwa należał do najaktywniejszych inwestycyjnie od 3 lat. Nasi analitycy zanotowali największy ruch na stronach www firm budowlanych od tak długiego czasu. Niestety nie wszystkie grupy branżowe odczuły znaczną poprawę w stosunku do ubiegłych lat. Na przykład branża wykończeniowa dopiero w drugiej połowie miesiąca poczuła większą aktywność inwestorów, ale jej udział w stosunku do wielu branż jest wciąż w granicach 10%, a główny popyt skierowany był na branże ociepleniowe, murarskie, dekarskie i budujące domy prywatne oraz branże terenowe: ogrodzeniowe, brukarskie i robót ziemnych. W końcu marca coraz większą aktywność przejawiają branże ogrodnicze. Również handel sieciowy przyciągnął większą ilość klientów dopiero w drugiej połowie marca, a ruch w w tym handlu jest odzwierciedleniem nadchodzącego popytu głównie w branżach wykończeniowych. Podsumowując, oceniamy rozpoczynający się sezon bardzo dobrze i chociaż usługi drąży choroba braku wykwalifikowanych  ludzi do pracy i rosnące koszty związane z wyższymi wynagrodzeniami, to napływająca fala coraz większej liczby inwestycji każe patrzeć z optymizmem na ten rok. W kwietniu tradycyjnie najbliższe dwa tygodnie oznaczą spadek popytu w budownictwie z powodu świąt i obniżą nieco nastroje...
Brak wykwalifikowanych pracowników i prześciganie się firm budowlanych w ich pozyskaniu rodzi rosnące koszty utrzymania kadr robotników. Płace w budownictwie wzrosły średnio do 11 zł/h i są najwyższe od 2012 roku. Wydaje się, że czynnik ludzki jest w tej chwili największym zagrożeniem dla firm. Kłopoty kadrowe w grupie robotników budowlanych przeżywa niemal każda rozwijająca się firma, a wysokie kosztów pracy nie rekompensuje im ( jak na razie ) dość znaczny wzrost cen usług. Po prostu podobnie jak w ubiegłym roku płace rosną szybciej niż ceny usług. Dlatego wg naszych wyliczeń marże firm mimo znacznej poprawy na rynku inwestycji pozostają na podobnym poziomie jak w lutym, chociaż wartościowo przychody firm już znacznie rosną. W Polsce nie ma już niższej płacy dla robotnika niż 7 zł netto/ h  chociaż w zeszłym roku podpisane przez cztery organizacje pracodawców sektora budowlanego oraz dwa związki zawodowe porozumienie w sprawie minimalnych stawek godzinowych wynagrodzeń ustaliły ją na 8 zł netto dla sektora zamówień publicznych. Wydaje się, że rynek za chwilę sam ustali stawki minimalne wyższe od przyjętych w zeszłym roku. Największym kosztem dla firm budowlanych były rosnące płace pracowników fizycznych, natomiast paliwa i narzędzi odnawialne po wzroście cen na początku marca obecnie ustabilizowały się. Koszty firm przeliczone na 1 h/ pracy pracowników zbliżyły się zgodnie z naszymi przewidywaniami do 20 zł netto. Jest to najwyższy koszt od 2 lat. Głównym czynnikiem napędzającym koszty są płace pracowników fizycznych. Te niestety będą w najbliższych miesiącach rosły wprost proporcjonalnie do rozwoju rynku. Braki kadrowe związane z emigracją zarobkową do "lepszych krajów" i brak kształcenia nowych kadr odbija się już drugi rok brakiem ludzi do pracy. Obecnie nie jest to jeszcze problem ( co drugi kandydat na pracownika budowlanego nie ma pracy ) patrz płace w budownictwie, ale w najbliższych miesiącach brak pracowników poważnie ograniczy zdolności wykonawcze firm...

udział branż budowlanych w rynku marzec 2015

Trzy branże dominowały w marcu na rynku budowlanym: ociepleniowo-elewacyjna, wykończeniowa i murarska przy czym ta ostatnia zaangażowana w budowę surowych domów prywatnych uznawana jest przez naszych analityków za dominująca na rynku inwestycji. Branża wykończeniowa choć w czołówce posiada najmniejszy udział w rynku w marcu od 2 lat. Bardzo aktywni byli w tym miesiącu inwestorzy szukający firm dekarskich i tynkarskich, a także branż terenowych: brukarskich, robót ziemnych, ogrodzeniowych i ogrodniczych. W ostatnich dniach marca spadł popyt na branże instalacyjne wod-kan-gaz i elektryczną oraz stolarkę budowlaną. Najbliższe dwa tygodnie mogą być jednak trudne dla budownictwa: pogarsza się pogoda, a okres świąteczny wyłączy budownictwo z triumfalnego wzrostu popytu nawet do połowy kwietnia. Nadchodzący miesiąc będzie  potwierdzi wzrost koniunktury w budownictwie jeśli zbliży się chociaż w 90% do obecnego popytu. Kolejnej kumulacji inwestycji spodziewamy się dopiero w maju

W województwach mazowieckim i małopolskim wyraźnie skoncentrowały się polskie inwestycje ( blisko 30% inwestycji w Polsce ), następne w naszym rankingu województwa: wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie i pomorskie to ok 38% inwestycji w marcu. Tylko 32% inwestycji krajowych"toczy się" w pozostałych województwach. Nic dziwnego, że większość producentów branżowych kładzie nacisk promocyjny głównie na szczytowe regiony w Polsce. Tak jest od lat, ale  w tym roku początek sezonu najbardziej został zauważony w szczytowych województwach. Porównując do lutego zauważyliśmy spadek udziału w rynku województw: świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wzrost udziału województw opolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego. Kumulacja inwestycji była jednak zauważona w marcu niemal we wszystkich regionach. Rynek budowlany w Polsce wzrósł w stosunku do ubiegłego miesiąca niemal o 100%. Poprawę więc odczuły wszystkie regiony w kraju. W kwietniu oczekiwany jest spadek popytu zwłaszcza w regionach słabszych inwestycyjnie. Spadek popytu na usługi może skurczyć rynek inwestycji zwłaszcza prywatnych nawet o 30%. Miesiąc świąteczny zawsze wytrąca budownictwo z kierunku wzrostowego więc w tym roku inaczej raczej nie będzie...

Handel budowlany w największych sieciach budowlanych w Polsce poprawił się w marcu, a liczba klientów odwiedzających markety budowlane jest już wyższa w wymiarze miesięcznym niż przez ostatnie 5 miesięcy. Większe ożywienie w handlu nastąpiło jednak dopiero w drugiej połowie marca. Ostatnie dni to nareszcie rosnący udział odwiedzających w działach: budowlanym, farb i lakierów oraz płytek i wykładzin, a więc działami których szersze audytorium świadczy o planach remontowo-budowlanych w najbliższym czasie. Niestety mijający nas tydzień był ostatnim przed świętami w którym to zainteresowanie rosło. Analizując ostatnie lata okres tydzień przed świętami Wielkiej Nocy jak i tydzień po, wskazuje na spadek zainteresowania budownictwem w ogóle. Jak piszemy wyżej w marcu poprawił się udział odwiedzających działy budowlane klientów w takich segmentach jak: budowlany, farb i lakierów i ogrodniczy. Podobny udział odwiedzających markety jak w lutym mają działy drewniano-meblowy oraz płytek i wykładzin. Udział w ogólnej liczbie odwiedzających duże sieci klientów zmniejszył się dla działów: elektryczny, instalacyjny wod-kan-gaz oraz narzędziowy w stosunku do ubiegłego miesiąca. Trzeba podkreślić, że liczba klientów we wszystkich sieciach budowlanych w całej Polsce rośnie i to na korzyść branż stricte budowlanych..

2015-03-22
To już drugi rok sprzyja budownictwu pogoda, a w tym roku również znaczny wzrost koniunktury. Do końca marca pozostał jeszcze tydzień, ale z całą odpowiedzialnością można mówić o poprawie koniunktury w stosunku do ostatnich 3 lat. Sukcesorem obecnego popytu są głównie branże ciężkiego budownictwa ( głównie murarskie i ociepleniowe ) oraz terenowe ( ogrodzeniowe i brukarskie ), pozostałe branże maja mniej spektakularne sukcesy. Utrzymujący się wysoki popyt na budownictwo obiektowe zarówno na rynku prywatnym jak i publicznych za kilka miesięcy spowoduje silną falę popytu na inne branże: dekarską, tynkarską, stolarkę budowlaną czy wykończeniową. Wg naszych analiz druga połowa roku będzie należała właśnie do branży wykończeniowej. Popyt przewyższający podaż w ciężkim budownictwie i branżach terenowych powoduje szybszy wzrost cen od zakładanego przez nas jeszcze na początku marca. Firmy widząc wypełniający się grafik robót już niechętnie obniżają ceny, a brak wykwalifikowanych pracowników wywiera presje płacową na firmy. W tej sytuacji ceny usług muszą rosnąć. Ustabilizowanie się cen paliw i narzędzi odnawialnych oraz spowolnieniu wzrostu płac przy rosnących cenach usług poprawia zyski firm. Rentowność firm budowlanych powoli rośnie, ale średnio firmy usługowe nadal nie mogą wygenerować marż w granicach 30%. Nasze analizy prowadzone od kilku lat wskazują, że niższe marże ograniczają firmom możliwości rozwoju i przy tak dużym ryzyku biznesowym wciąż nie są atrakcyjne. Na ponad 20 000 zrzeszonych firm usługowych w systemie GBW na palcach jednej ręki można policzyć te które nie miły problemów z rozliczeniem lub nie trafiły na oszusta budowlanego. Branża usługowa bardzo zależna tez jest od pogody i od trudnej społecznie klasy robotniczej. Dlatego opłacalność firm wiąże się z wyższą marżą niż w innych gałęziach gospodarki. Największy zyski generują obecnie branże instalacyjne wod-kan-gaz, roboty ziemne i drogowe ( maszyny budowlane ), najmniejsze branża elektryczna, wykończeniowa i murarska. Koszty firm przeliczone na 1 h/ pracy pracowników zbliżyły się zgodnie z naszymi przewidywaniami do 20 zł netto. Jest to najwyższy koszt od 2 lat. Głównym czynnikiem napędzającym koszty są płace pracowników fizycznych. Te niestety będą w najbliższych miesiącach rosły wprost proporcjonalnie do rozwoju rynku. Braki kadrowe związane z emigracją zarobkową do "lepszych krajów" i brak kształcenia nowych kadr odbija się już drugi rok brakiem ludzi do pracy. Obecnie nie jest to jeszcze problem ( co drugi kandydat na pracownika budowlanego nie ma pracy ) patrz płace w budownictwie, ale w najbliższych miesiącach brak pracowników poważnie ograniczy zdolności wykonawcze firm...

W ostatnim tygodniu to branża murarska zdominowała rynek bijąc rekordy popularności na rynku dzięki sporemu zapotrzebowaniu na wznoszenie budynków. Widać było również rosnące zapotrzebowanie na tynki i posadzki maszynowe oraz w mniejszym stopniu wzrost inwestycji brukarskich i robót ziemnych. Zdecydowanie osłabieniu uległo zainteresowanie inwestorów branżami instalacyjną wod-kan-gaz oraz ogrodzeniową, ale branże takie jak wykończeniowa i elektryczna również nie poprawiły swojej pozycji na rynku. W stosunku do wyraźnego wzrostu zainteresowania budownictwem ogólnym, branża wykończeniowa wciąż nie może wyjść z tylko 10-12% udziału w rynku. Przez ostatnie dwa lata udział w rynku branży wykończeniowej na poziomie 16% już był uważany jako słaby. Najbliższy przedświąteczny już tydzień tych proporcji raczej nie poprawi. W handlu widać już ożywienie w w sprzedaży materiałów wykończeniowych natomiast w niewielkim stopniu przekłada się to na usługi. Poprawiający od trzech tygodni rynek usług budowlanych napawa firmy dużym optymizmem i jednocześnie zmartwieniem o ludzi do pracy. Obecnie jeszcze nie ma problemu z pozyskaniem pracowników w takim stopniu jak w szczycie sezonu, ale brak prawdziwych robotników w swoim fachu już jest widoczny...

Regionalnie w budownictwie ponownie spore zmiany na szczycie najszybciej rozwijających się inwestycyjnie regionów. Mazowsze znów pozyskuje najwięcej inwestycji w tym również prywatnych, a na drugim miejscu z niewielką stratą jest Małopolska. W zdecydowanie niższym rankingu znajduje się Wielkopolska, Śląsk, Dolny Śląsk i Pomorze ( w tym ostatnim regionie znów zmniejszyła się aktywność inwestorów w ostatnim tygodniu). W czołówce pozostałych regionów znajduje się województwo zachodniopomorskie ( udział 5,5% w rynku). W tej grupie rynek pogorszył się w województwie lubelskim, lubuskim i opolskim, natomiast poprawił się w województwach: łódzkim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach nie zaszły większe zmiany. Marzec 2015 dla niemal wszystkich regionów jest wyraźnie aktywniejszy inwestycyjnie niż w tym samym czasie ostatnich dwóch lat...Handel w sieciach budowlanych jest już zdominowany przez materiały ogrodnicze i rośliny. Działy ogrodnicze odwiedza coraz więcej klientów i w całej Polsce kieruje się tam największy odsetek kupujących. Generalnie handel materiałami budowlanymi po większym skoku liczby klientów w pierwszej połowie marca nie ma już dalszego większego wzrostu. Wydaje się że najbliższe dwa tygodnie już tego nie zmienią ( święta ). Poprawia się natomiast udział odwiedzających w działach farb i lakierów, budowlanym oraz płytek i wykładzin co oznacza, że wykończeniówka jest już w kręgu zainteresowania inwestorów. Klientów traciły działy elektryczno-oświetleniowy i instalacyjno-sanitarny dotychczas wiodące działy wielkich sieci budowlanych. Nie zmienia zainteresowanie działami narzędzi tutaj wciąż podwyższona liczba klientów utrzymuje się od kilku tygodni. Rosnące potrzeby firm usługowych i coraz większa aktywność prac ogrodniczych będzie w najbliższym czasie silnym bodźcem do ich odwiedzania...

2015-03-15
W budownictwie coraz lepiej. Poziom popytu na usługi budowlane wciąż rośnie ( w ostatnich dniach również w wykończeniówce), poprawia się rynek handlu materiałami budowlanymi ( patrz handel ) oraz rosną ceny jednostkowe za usługi. Półmetek marca oceniamy wyżej niż w ubiegłym roku i w ostatnich 3 latach. Gdyby nie fluktuacje pogodowe wyniki firm zrzeszonych w systemie byłyby jeszcze lepsze. W budownictwie największe zapotrzebowanie występuje w tej chwili na usługi wykończeniowe, ociepleniowe, ogrodzeniowe ( tutaj popyt jest wyjątkowo wysoki jak na możliwości branży ), usługi brukarskie oraz na budowę domów prywatnych. W ostatnim tygodniu po dużym parciu inwestorów spadł znacznie udział w rynku robót ziemnych. Wydaje się jednak, że jest to chwilowy spadek podyktowany pogodą. Generalnie zapowiadany przez nas przełom w tym roku w szeroko pojętym budownictwie jest realizowany. Największym problemem dla firm są w tej chwili zbyt wysokie podatki i koszty pracownicze, aż 58% firm budowlanych uważa je za największą barierę utrudniającą im działalność. Dalszą ekspansje usług budowlanych może powstrzymać tylko powrót aury zimowej. Zyski firm budowlanych rosną wartościowo ( coraz więcej zleceń ) jednak marże poprawiają się bardzo wolno. Powodem są wolno rosnące ceny usług jednostkowych oraz wzrost kosztów paliw i płac w budownictwie. Do końca marca koszty wydane na pracę jednego pracownika wyniosą ok 20 zł netto/h jego działalności, to największy wydatek dla firm od kilku lat. Brak specjalistów branżowych na rynku niejednokrotnie zmusza firmy do podnoszenia poziomu płac fachowcom lub zatrudniania pracowników do przeszkolenia. Płace nowo zatrudnionych wówczas są niższe, ale praca w firmie opiera się głównie na fachowcach z wysokim stażem pracy. Niestety w Polsce nadal kształci się zbyt mało kadr robotników fizycznych, a cały ciężar ich szkolenia przeniesiony jest na firmy. Najbliższe tygodnie powinny przynieść uspokojenie w sferze płac, zatrudnienie w firmach będzie rosło wolniej, a powinny poprawiać się ceny jednostkowe usług na rynku. Na razie nie widać dużej kumulacji inwestycji wykończeniowych, a te są kluczem do większego otwarcia firm na rynek prywatny. Największe zainteresowanie wśród inwestorów prywatnych to ogrodzenia i budowy domów...

W połowie marca najszybciej zdobywającą rynek branżą była branża wykończeniowa stając się ponownie liderem rynku. Trzeba jednak podkreślić, że jej udział w rynku jest wciąż niższy niż średnia w ub.r Udział w rynku na poziomie 14,1 % ma się nijak do średniego udziału z poprzedniego roku na poziomie 18%. Podobne dane daje nam handel tutaj również zainteresowanie klientów jest wciąż niskie w stosunku do innych działów. Największy spadek popytu notowaliśmy w branży robót ziemnych, które po blisko trzytygodniowym wzroście wpadły w ostatnim tygodniu w "czarną dziurę". Miejmy  nadzieje że to zawirowania pogodowe zniechęciły inwestorów do prac ziemnych. W stosunku do średniej popyt na usługi rósł w branżach w ciągu ostatnich 7 dni w branżach: tynkarskiej i posadzkarskiej, ociepleniowej i dekarskiej. Nieznacznie spadł popyt w branży ogrodniczej, brukarskiej, murarskiej oraz mocniej w branży instalacyjnej wod-kan-gaz. Pozostałe branże utrzymały podobny popyt na swoje usługi jak od początku marca...

Czołówka polskich inwestycji od początku marca znajduje się w Małopolsce i to zarówno tych prywatnych jak i publicznych ok 17% wszystkich inwestycji. Tuż za nią jest Mazowsze z 15% udziału w rynku skoncentrowanym głównie w Warszawie. Na podobnym poziomie utrzymuje się rynek inwestycji w Wielkopolsce, na Śląsku i na Pomorzu razem ok 28%. Inwestycje na Dolnym Śląsku ostatnio znów przybierają na sile , a więc jest sznsa że w tej czołówce również się za chwilę znajdą. Spadek popytu zanotowaliśmy w województwach: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim. W pozostałych województwach rynek inwestycji rośnie...

Handel szeroko pojętymi materiałami  budowlanymi wreszcie zaczął się wyraźnie poprawiać. Dominują zakupy w działach instalacyjnym i elektrycznym ( to bez zmian), ale równie ważnym działem dla klientów stał się dział ogrodowy blisko 16% ruchu osobowego w sieciach budowlanych. Wzrost ogólnej liczby klientów w omawianej analizie w stosunku do lutego sięga ok 20% co jak na pierwszy tydzień wzrostu nie jest złym wynikiem. Niestety poza branżą instalacyjną i stolarską, obecny wzrost zakupów nie przekłada się na usługi budowlane na prywatnym rynku. Wciąż jest słaby stopień skoncentrowania klientów na działach farby i lakiery oraz płytki i wykładziny oraz materiały budowlane. Rynek usług wykończeniowych owszem ruszył , ale udział w rynku jest ciągle mniejszy niż jeszcze np. w listopadzie ub.r. Nie zmienił się udział klientów w działach wykończeniowo-budowlanych w stosunku do ubiegłego tygodnia. Wg naszych danych to ciągle ok 25% wszystkich odwiedzających sieci klientów. Jest to zbyt mały procent żeby mówić o nadchodzącej poprawie w remontach i wykończeniach wnętrz. Do końca marca zarówno handel jak i usługi przy stabilnej pogodzie powinny powiększyć rynek odbiorców.

handel w sieciach budowlanych

2015-03-08
W budownictwie usługowym już obserwujemy wiosenną kumulacje inwestycji. W tej chwili głównie robotach ziemnych i terenowych oraz w niektórych branżach ciężkiego budownictwa. Nie widać jak na razie ożywienia inwestycyjnego w remontach i wykończeniach wnętrz. Wykończeniówka z tego względu tez traci znacznie udział w rynku. Branża wykończeniowa to zaledwie ok 9% wszystkich zgłoszeń inwestorów. W handlu materiałami wykończeniowymi też jeszcze nie widać przełomu: rośnie udział farb i lakierów, ale słaba sprzedaż materiałów okładzinowych i G-K każe jeszcze podchodzić sceptycznie do wiosennej kumulacji inwestycji. W branżach terenowych już jest znaczny wzrost popytu, a wraz z nim wzrost cen usług. Branże robót ziemnych i ogrodzeniowy przeżywają wyraźny rozkwit zapowiadany przez naszych analityków już w grudniu. Inwestycje terenowe tylko czekały na ustabilizowanie się pogody. W ciężkim budownictwie świetnie sobie radzi branża elewacyjna ( wzrost popytu pozwolił tej branży zająć miejsce lidera rynku ) oraz branża instalacyjna wod-kan-gaz. Ta druga notuje również rekordy handlowe już od lutego. Sprzedaż materiałów instalacyjnych sięga 20% ruchu klientów w sieciach budowlanych. Podsumowując sprawdza się wczesne nadejście ocieplenia i wiosennej aury, a wraz z nim wzrost inwestycji w budownictwie.Nieznacznie rosną marże w budownictwie mimo niekorzystnych dla firm czynników: wzrostu płac i kosztów eksploatacyjnych. Pomaga firmom wzrost cen usług zwłaszcza w branżach terenowych. Gorzej jest w branży wykończeniowej tutaj marże firm wciąż spadają. Ugruntowanie wzrostu popytu powinno przynieść zmiany również w branży wykończeniowej jednak zyski firm w najbliższych miesiącach w tej grupie mogą być niższe niż w innych branżach. Dość szybko rośnie od początku marca zatrudnienie w firmach ciężkiego budownictwa i terenowych. Spadek bezrobocia w budownictwie może przyspieszyć wzrost płac, tym bardziej że w branżach ociepleniowej, murarskiej, ogrodzeniowej i tynkarsko-posadzkarskiej już brakuje wyspecjalizowanych ludzi do pracy. W tej chwili tylko wzrost cen jednostkowych usług może zrekompensować spadek marż ponieważ ceny paliw i narzędzi odnawialnych ponownie drożeją.W marcu będą rosły już koszty prowadzenia firm budowlanych. Średnie wydatki firm na godzinę pracy pracownika najprawdopodobniej przekroczą do końca kwietnia 20 zł i będą najwyższe od 5 lat. Trudno więc w tym okresie oczekiwać od firm niskich cen usług. Wg naszych analityków ceny usług budowlanych będą już rosły nawet aż do końca roku, a brak wykwalifikowanych robotników budowlanych będzie napędzał rosnące koszty co przełoży się wprost na ceny usług...

W branżach budowlanych od początku marca spora rewolucja: znacznie wzrósł popyt na ocieplenia i elewacje, roboty ziemne i ogrodzeniowe, brukarskie oraz instalacyjne wod-kan-gaz. Branża wykończeniowa choć notuje niewielki wzrost w stosunku do lutego spadała na piąte miejsce udziału w rynku i ma najniższy udział od lat. Nieznacznie spadło zainteresowanie inwestorów budową domów, pracami dekarskimi oraz tynkami i posadzkami. Najmniejszy udział w rynku ma w tej chwili branża elektryczna ( zaledwie 2,5%) co jest spowodowane głównie słabym popytem na remonty i wykończenia lokali. Dalsza fala ocieplenia i stabilnej pogody powinna sprzyjać wszystkim branżą budowlanym i spowodować wreszcie większy ruch inwestycyjny w branży wykończeniowej. Na pierwszy "rzut" trendu wzrostowego inwestycji poszły branże terenowe, a ich udział w rynku wzrósł do ponad 33%

W Polsce ponownie pod względem nowych inwestycji przoduje województwo małopolskie choć przewaga nad mazowieckim jest niewielka. Wzrosła liczba inwestycji w Wielkopolsce, na Śląsku i  Pomorzu. Większych zmian od lutego nie zauważyliśmy na Dolnym Śląsku i Zachodnim Pomorzu. Poprawia się w województwach lubelskim, opolskim i łódzkim. Wciąż niski popyt na usługi budowlane notujemy w województwach lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim. Jednak stopień udziału w rynku najsłabszych inwestycyjnie województw od początku marca poprawia się* przeprowadzono na grupie 712 firm

W handlu materiałami budowlanymi zachodzą już zmiany w strukturze sprzedaży podobnie jak ukierunkowanie inwestorów na niektóre branże. Tak więc rośnie zainteresowanie klientów branżą ogrodniczą i instalacyjną. Jest to odzwierciedlenie obecnego zapotrzebowania na rynku prywatnym. Poprawia się udział farb i lakierów w ogólnym ruchu klientów w sieciach budowlanych. Jest to jednak jeszcze zbyt niski procent, aby mówić o przełożeniu się tego zapotrzebowania na usługi wykończeniowe. Tym bardziej, że klienci jeszcze słabo interesują się płytkami ceramicznymi czy innymi materiałami okładzinowymi. Materiały budowlane również mają wciąż słaby udział w ogólnym handlu. Bardzo wysoko za to oceniamy zainteresowanie klientów instalacjami wod-kan-gaz i sanitarnymi tutaj już od lutego panuje duży ruch klientów co przekłada się na usługi firm instalacyjnych.Prywatny rynek inwestycji nie ma jeszcze silnego bodźca wiosennej fali zakupów, ale ugruntowanie się wiosennej pogody będzie zwiększać ilość klientów w dużych sieciach handlowych. Najbliższy tydzień powinien już przynieść przełom w handlu materiałami budowlanymi. Większej skali zainteresowania materiałami budowlanymi podobnie jak rok temu oczekujemy dopiero po majówce...

Konkurs Sika FC dla wykonawców
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem