Deskowanie stropowe ALPHADECK
Zlecenia, Oferty, inwestycje w całej Polsce ! zlecenia prywatne - podwykonawcze - inwestycje budowlane - wszystkie województwa
Zlecenia budowlane
ZLECENIA BUDOWLANE Giełda ZleceńZlecenia budowlane
WSZYSTKIE BRANŻEZAPYTAJ FIRMY Z REGIONU


Ułóż według:Zlecimy wykonanie stanu surowego budynku Zlecenie upublicznione
Czas wykonania prac:
- start prac: maj 2023
- czas trwania prac ok. 5 miesięcy
Poniżej przesyłam zakres prac 1. etapu budowy, który planujemy zlecić.
Zakres prac:
1.2. Kompleksowym wykonaniu elementów żelbetowych konstrukcji w tym m.in. ścian, słupów, belek, nadproży, biegów schodowych i spoczników, elementów żelbetowych attyk na dachach budynków oraz ramp zjazdowych wraz ze schodami w szczególności wykonanie wszystkich robót zbrojarskich, ciesielskich i betonowych i wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji niniejszego zakresu robót wraz ze wszystkimi przejściami technologicznymi zawartymi w projekcie konstrukcji pod instalacje wewnętrzne m.in. pod piony wod-kan., C.O. instalację elektryczną, wentylacyjną, teletechniczną oraz wszelkich pozostałych przejść niezbędnych do wykonania instalacji wewnętrznych.
1.3. Kompleksowym ułożeniu stropu typu filigran z niezbędnymi dylatacjami, wykonaniu dozbrojenia stropu i wykonanie nadbetonu z uwzględnieniem spadów oraz mechanicznym zatarciu. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie przejść technologicznym pod instalacje, robót zbrojarskich, ciesielskich i betonowych oraz wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji niniejszego zakresu robót.
1.4. Kompleksowym montażu balkonów prefabrykowanych na Isokorbach.
1.5. Kompleksowym pomalowaniu szybów windowych na biało.
Dodatkowy zakres: 1.6. Kompleksowym i ryczałtowym wykonaniu ścian murowanych konstrukcyjnych i osłonowych zewnętrznych oraz wszelkich elementów murowanych na dachach budynków wraz z montażem nadproży i wykonaniem izolacji z folii PE.
Dodatkowy zakres: 1.7. Kompleksowym i ryczałtowym wykonaniu ścianek działowych na wszystkich kondygnacjach podziemnych oraz nadziemnych wraz z dachem (w tym szachtów i obmurówek kominów) z montażem nadproży i wykonaniem izolacji z folii PE.
1.8. Wykonawca podczas realizacji zapewni nadzór osoby koordynującej całość prac objętych przedmiotem umowy.
1.9. Wykonawca zapewni na własny koszt rozładunki oraz transport poziomy i pionowy materiałów, elementów i narzędzi niezbędnych do wykonania w/w zakresu umowy oraz także tych niezbędnych do wykonania prac przez wykonawców w szczególności wykonawców prac murarskich (podest roboczy). Do czasu rozpoczęcia prac budowy parteru któregokolwiek z budynków wykonawca może posługiwać się żurawiami kołowymi. Później wykonawca zapewni dostawę, montaż oraz pracę wraz z obsługą operatorską i techniczną przynajmniej 2 żurawi wieżowych odpowiednich do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem podłączenie energetyczne dźwigu do tymczasowego przyłącza energetycznego znajdującego się na placu budowy w odległości do 10m od lokalizacji żurawia, oraz dokona sprawdzenia przyłącza dźwigowego przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia energetyczne w postaci protokołu. Wykonawca dokona również na własny koszt koniecznych odbiorów przez odpowiedni UDT przez cały okres pracy dźwigu. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania obsługi transportu na placu budowy w terminie minimum 3 tygodni dłużej niż dzień zakończenia prac żelbetowych na danym budynku.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen dzierżawy oraz demontażu żurawi wieżowych. (Oferent uzyska zapewnienie o stałości ceny od dostawcy żurawi). GBW
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Dodano: 2023-02-03 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem