Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Jarosław Wójcik Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 właściciel systemu Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO X
Vidaron 6 lat gwarancji skutecznej ochrony bez względu na deszcz
 

Sprawdź poszukiwaną branżę budowlaną ! Navigator budownictwa

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z portalu budowlanego pod adresem URL: www.wielkiebudowanie.pl, należącego do Ultima Design z siedzibą przy ul. Umultowska 102a/5  61-614 Poznań zwanej dalej Zarządzającym.

Zarządzający Portalem nie jest stroną transakcji zawieranych przez użytkowników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich ewentualne skutki.

Użytkownikiem Portalu zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Wypełnienie formularza i zaakceptowanie warunków regulaminu stanowi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.(Dz.U.z 2002r. Nr 144,poz.1204) zgodę użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres elektroniczny.

Zarządzający udostępnia użytkownikowi możliwość korzystania ze wszystkich usług Portalu poprzez Panel klienta.

Użytkownik ma prawo zamieszczania aktualizacji swoich danych do których dostęp jest zastrzeżony wyłącznie dla niego i chroniony hasłem.

Użytkownik jest zobowiązany do ochrony hasła i nie udostępniania osobą trzecim Zakazane jest publikowanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym Zarządzający ma prawo do nie zaakceptowania wpisów lub ogłoszeń bez podania Przyczyny. Zarządzający zastrzega sobie prawo zmiany wyglądu Portalu oraz jego funkcji jak również zmiany regulaminu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Za wszystkie treści umieszczane na Portalu przez użytkowników bądź inne osoby.
  • Za naruszanie praw autorskich lub innych praw majątkowych osób trzecich przez użytkownika.
  • Przerwy w funkcjonowaniu portalu z przyczyn niezależnych od zarządzającego jak również za inne szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu.
  • Wiarygodność innych użytkowników.
  • Skutki wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie.
  • Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się prezentować treść związaną z budownictwem zarówno w katalogu jak i na treściach zewnętrznych do których prowadzą linki.
Użytkownik potwierdza pod groźbą utraty uprawnień wynikających z abonamentu, że jest legalną firmą budowlaną, nie prowadzi działań zmierzających do kopiowania, odsprzedaży treści  udostępnianych na portalu.
Użytkownik rejestrując się potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować.
 
Opłacenie faktury PRO-Forma jest jednoznaczne z zawarciem transakcji z zarządzającym portalem.
I oznacza wyrażenie zgody na wystawienie  faktury  VAT w formacie PDF bez podpisu użytkownika.

Wszystkie faktury oraz faktury korekty wystawione użytkownikowi gromadzone są na serwerze Ultima Design i w każdej chwili są dostępne w Panelu klienta po zalogowaniu do systemu pod adresem URL www.wielkiebudowanie.pl

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.u.Nr.133 z 1997r.,poz.883)
Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie swoich danych oraz podanych przez siebie informacji wyłącznie do użytku portalu.


Regulamin usługi SMS dostęp do ofert budowlanych bez logowania

Właściciel portalu Wielkiebudowanie.pl udostępnia dane kontaktowe do ofert budowlanych za pomocą usługi SMS w dziele portalu Giełda Zleceń:

Cennik SMS:

- dostęp jednorazowy do jednej oferty 6 zł / netto ( 7,38 brutto) * Vat 23%
- usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów. Dostawca usługi SMS dla naszego serwisu Przelewy24.pl współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).


Uruchomienie usługi SMS:

- usługa uruchamiana jest za pomocą wpisu treści w telefonie (prefiks) w postaci DPGBWBUD na numer 76624

Reklamacje:

Reklamacje można składać pod adres w formularzu
Tryb rozpatrywania reklamacji wynosi 7 dni

Kontakt:
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować : redakcja@wielkiebudowanie.pl tel. 508 195 946 lub 511 660 916Materiały budowlane