Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Jarosław Wójcik Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 właściciel systemu Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO X
Gwarancja od 10 do 13 lat na system dociepleń FOVEO TECH
 
BUDOWNICTWO: ARTYKUŁY PRASOWE - WYDARZENIA - NOWOŚCI PRODUKTOWE - OPINIE - PUBLIKACJE - NEWS-y - OPISY - ZASTOSOWANIE - INSTRUKCJE - TECHNOLOGIE - PRODUCENCI - HANDEL - USŁUGI
Sprawdź poszukiwaną branżę budowlaną ! Navigator budownictwa


Rozpoczyna się dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach

12.06.2019
Główny Urząd Miar informuje, że ogłosił "Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach".
Rozpoczyna się dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach
Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie:
1) uzyskania wytycznych opisu przedmiotu zamówienia na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, w tym terminy i harmonogram, szacunkowa wartość zamówienia,
2) uzyskania informacji na temat technologii i materiałów jakie powinny być wykorzystane przy opisie przedmiotu zamówienia,
3) uzyskania informacji na temat możliwości wykorzystania technologii BIM w procesie wykonania zadania,
4) uzyskania informacji na temat zapisów umowy, jakie powinny zostać zamieszczone w zakresie technologii BIM (plan wykonania BIM),
5) uzyskania informacji na temat wymogów jakie mogą być postawione wykonawcy w zakresie budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (warunki udziału w postępowaniu).

Przedmiotem Dialogu będą w szczególności:
1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
2) oszacowanie wartości Zamówienia,
3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia,
4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia.

Dzięki dialogowi zamierzamy uzyskać możliwość skonkretyzowania potrzeb i określenia oczekiwań co do przedmiotu zamówienia w sposób maksymalnie efektywny.
Zgłoszenia do dialogu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej GUM: https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/dialog/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=dialogNoticeList

Zgłoszenia muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zgłaszającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie informacje o sposobie zgłoszenia się do udziału w dialogu technicznym zostały opisane w dziale VII Ogłoszenia o dialogu. Należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

___________________________________________________
W razie jakichkolwiek problemów z dokonaniem zgłoszenia proszę o kontakt mailowy (karol.zagninski@gum.gov.pl) lub telefoniczny (+48 601439482). Termin składania zgłoszeń upływa 18.06.2019r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. Poniżej link do ogłoszenia o dialogu: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/dialog-techniczny/1234,Dialog-techniczny-zwiazany-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-n.html
Bramy garżowe i ogrodzenia Poznań
 
Materiały budowlane